Biblijos vartai

Atversta TS6,14-44 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tą pačią naktį Viešpats jam liepė: „Imk jauną jautį, priklausantį tavo tėvui, ir antrą septynmetį jautį, nugriauk Baalio aukurą, kurį pastatė tavo tėvas, ir iškirsk prie jo esančią giraitę. Kai miesto žmonės, atsikėlę anksti rytą, pamatė nugriautą Baalio aukurą ir prie jo buvusią giraitę iškirstą ir ant pastatyto aukuro paaukotą antrą jautį, jie kalbėjo vienas kitam: „Kas tai padarė?“ Ieškodami ir klausinėdami jie sužinojo, kad tai padarė Jehoašo sūnus Gedeonas. Gedeonas tarė Dievui: „Jei išgelbėsi Izraelį mano ranka, kaip sakei, štai aš patiesiu vilną klojime; jei rasa bus tik ant vilnos, o aplink žemė bus sausa, tai žinosiu, kad išgelbėsi Izraelį mano ranka, kaip kalbėjai“.

Ts 6,14 Viešpats, pažiūrėjęs į Gedeoną, tarė: „Eik šioje savo jėgoje ir išgelbėk Izraelį iš midjaniečių! Aš tave siunčiu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Heb 11,34 1 Sam 12,11 Heb 11,32 Joz 1,5-9 Ts 4,6 1 Krn 14,9-10 Gideonasteisejams
Ts 6,15 Gedeonas klausė: „Viešpatie, kaip aš išgelbėsiu Izraelį? Mano šeima yra skurdžiausia Manaso giminėje, o aš pats mažiausias savo tėvo namuose“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 3,11 1 Sam 9,21 Pr 32,10 Iš 4,10 Iš 18,21-25 1 Sam 18,23 Jer 1,6 Jer 50,45 Mch 5,2 Lk 1,34 1 Kor 15,9 Ef 3,8 abejojimasGideonaskeičia žmogų
Ts 6,16 Viešpats jam atsakė: „Aš būsiu su tavimi, ir tu nugalėsi midjaniečius kaip vieną vyrą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,12 Joz 1,5 Ts 6,12 Iz 41,10 Iz 41,14-16 Mt 28,20 Mk 16,20 Apd 11,21 Gideonas
Ts 6,17 Gedeonas atsakė: „Jei radau malonę Tavo akyse, tai parodyk ženklą, kad Tu kalbi su manimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 33,13 Iz 7,11 Pr 15,8-17 Iš 4,1-9 Iš 33,16 Ts 6,36-40 2 Kar 20,8-11 Ps 86,17 Iz 38,7-8 Dievo ženklasGideonaskasparaslaiko ženklai
Ts 6,18 Prašau, nepasitrauk iš čia, kol sugrįšiu ir atnešiu Tau dovaną“. Jis atsakė: „Aš palauksiu, iki sugrįši“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,3 Pr 18,5 Ts 13,15 Pr 19,3
Ts 6,19 Gedeonas nuskubėjo į namus. Paruošęs ožiuką ir neraugintos duonos iš vienos efos miltų, mėsą sudėjo į pintinę, sriubą supylė į puodą ir viską atnešė po ąžuolu, ir davė Jam. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,6-8 Kun 2,4 Ts 13,15-19 atpirkimo ožysDievo duonagauruotas ožysGideonasoziuožys
Ts 6,20 Dievo angelas jam tarė: „Paimk mėsą bei neraugintą duoną ir padėk čia ant uolos, o sriubą išpilk!“ Jis taip ir padarė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 13,19 1 Kar 18,33-34
Ts 6,21 Viešpaties angelas ištiesė lazdą, kurią laikė rankoje, ir jos galu palietė mėsą. Iš uolos pakilo ugnis ir sudegino mėsą bei duoną. Tada Viešpaties angelas pradingo jam iš akių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 9,24 1 Kar 18,38 2 Krn 7,1 Ts 13,20 1 Krn 21,26 ugnies liežuvisžmona
Ts 6,22 Kada Gedeonas suprato, kad čia buvo Viešpaties angelas, jis tarė: „Viešpatie Dieve! Vargas man! Aš mačiau Viešpaties angelą veidas į veidą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 32,30 Iš 33,20 Įst 5,26 Pr 16,13 Įst 5,5 Įst 5,24 Ts 13,21-23 Iz 6,5-8 Jn 1,18 Jn 12,41 Gideonassuvokimas
Ts 6,23 Viešpats jam atsakė: „Ramybė tau! Nebijok, nemirsi!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 10,19 Pr 32,30 Pr 43,23 Ps 85,8 Jn 14,27 Jn 20,19 Jn 20,26 Rom 1,7 palaiminti taikdariai
Ts 6,24 Gedeonas ten pastatė aukurą Viešpačiui ir pavadino jį „Viešpats yra ramybė“. Jis tebestovi iki šios dienos abiezerių Ofroje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 22,14 Ts 8,32 Iš 17,15 Ez 48,35 Jer 23,6 Pr 33,20 Joz 22,10 Joz 22,26-28 Ts 21,4 Jer 33,16 Dievo vardoGideonasJahvėpalaiminti taikdariaiprakeikti vardaitikroji ramybėvalkatavardaivardaialdona
Ts 6,25 Tą pačią naktį Viešpats jam liepė: „Imk jauną jautį, priklausantį tavo tėvui, ir antrą septynmetį jautį, nugriauk Baalio aukurą, kurį pastatė tavo tėvas, ir iškirsk prie jo esančią giraitę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 34,13 Įst 7,5 Ts 3,7 Pr 35,2 1 Kar 18,21 Job 22,23 Ps 101,2 Mt 6,24 Mt 10,37 Apd 4,19 Apd 5,29 2 Kor 6,15-17 Dievas žmonaGideonas
Ts 6,26 Pastatyk aukurą Viešpačiui, savo Dievui, ant šitos uolos nurodytoje vietoje. Tuomet aukok antrą jautį kaip deginamąją auką ant giraitės, kurią iškirsi, malkų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 24,18 1 Kor 14,33 1 Kor 14,40
Ts 6,27 Gedeonas su dešimčia savo tarnų padarė, kaip Viešpats jam įsakė. Tačiau, bijodamas savo tėvo namiškių ir miesto žmonių, jis padarė tai ne dienos metu, bet naktį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,1 Ps 112,5 Mt 16,24 Jn 2,5 Jn 3,2 Jn 15,14 Gal 1,16 1 Tes 2,4 Gideonas
Ts 6,28 Kai miesto žmonės, atsikėlę anksti rytą, pamatė nugriautą Baalio aukurą ir prie jo buvusią giraitę iškirstą ir ant pastatyto aukuro paaukotą antrą jautį, En Lbd McGee mp3 Klausyti rytas
Ts 6,29 jie kalbėjo vienas kitam: „Kas tai padarė?“ Ieškodami ir klausinėdami jie sužinojo, kad tai padarė Jehoašo sūnus Gedeonas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Gideonas
Ts 6,30 Miesto vyrai sakė Jehoašui: „Išvesk savo sūnų – jis turi mirti, nes sugriovė Baalio aukurą ir iškirto prie jo buvusią giraitę“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 26,11 Jer 50,38 Jn 16,2 Apd 26,9 Fil 3,6
Ts 6,31 Jehoašas tarė visiems prie jo stovintiems: „Ar jūs norite ginti Baalį ir manote jį išgelbėti? Kas gins jį, tas temiršta, nesulaukęs ryto. Jei jis yra dievas, tegul pats apgina save, nes sugriautas jo aukuras“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,2 Sk 14,6 Įst 13,5-18 Įst 17,2-7 1 Kar 18,27 1 Kar 18,29 1 Kar 18,40 Ps 115,4-7 Iz 41,23 Iz 46,1 Iz 46,7 Jer 10,5 Jer 10,11 1 Kor 8,4 Ef 5,11
Ts 6,32 Tą dieną Gedeonas buvo pramintas Jerubaalu, nes jo tėvas sakė: „Tegul Baalis apgina save, nes jis sugriovė jo aukurą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 12,11 Ts 7,1 2 Sam 11,21 Jer 11,13 Oz 9,10 Gideonas
Ts 6,33 Midjaniečiai, amalekiečiai ir rytų gyventojai susirinkę perėjo per Jordaną ir pasistatė stovyklas Jezreelio slėnyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 17,16 Ts 6,3 Joz 3,16 Joz 19,18 Ts 7,24 Ts 8,10-11 1 Kar 18,45 1 Kar 21,1 1 Krn 5,19 Job 1,3 Ps 3,1 Ps 27,2-3 Ps 118,10-12 Iz 8,9-10 Rom 8,35-39
Ts 6,34 Viešpaties Dvasia nužengė ant Gedeono. Jis trimitu sušaukė Abiezerio palikuonis, kurie susirinko pas jį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 3,10 Ts 3,27 1 Krn 12,18 2 Krn 24,20 Sk 10,3 Joz 17,2 Ts 6,11 Ts 8,2 Ts 13,25 Ts 14,19 Ts 15,14 1 Sam 10,6 1 Sam 11,6 1 Sam 16,14 Ps 51,11 Rom 13,14 1 Kor 12,8-11 Gal 3,27 dievo patepimasDvasios darbaiGideonasšofaras
Ts 6,35 Jis išsiuntė pasiuntinius į visą Manasą, ir jie taip pat susirinko pas jį. Jis išsiuntė pasiuntinius ir pas Ašerą, Zabuloną bei Neftalį. Jie atėjo jo pasitikti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 4,6 2 Krn 30,6-12 Gideonas
Ts 6,36 Gedeonas tarė Dievui: „Jei išgelbėsi Izraelį mano ranka, kaip sakei, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 6,14 Iš 4,1-9 Ts 6,17-20 2 Kar 20,9 Ps 103,13-14 Mt 16,1 Gideonas
Ts 6,37 štai aš patiesiu vilną klojime; jei rasa bus tik ant vilnos, o aplink žemė bus sausa, tai žinosiu, kad išgelbėsi Izraelį mano ranka, kaip kalbėjai“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,2 Ps 72,6 Ps 147,19-20 Oz 6,3-4 Oz 14,5 Mt 10,5-6 Mt 15,24
Ts 6,38 Taip ir įvyko. Rytojaus dieną atsikėlęs anksti rytą jis išgręžė iš vilnos pilną dubenį vandens. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 35,7 kylantis
Ts 6,39 Gedeonas tarė Dievui: „Teneužsidega Tavo rūstybė prieš mane, jei aš dar kartą prabilsiu. Aš prašau dar kartą leisti man pabandyti su vilna. Šį kartą tegul lieka sausa tik vilna, o ant žemės tebūna rasa“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,32 Ps 107,33-35 Iz 35,6-7 Iz 43,19-20 Iz 50,2 Mt 8,12 Mt 21,43 Apd 13,46 Apd 22,21 Apd 28,28 Rom 11,12-22 Gideonas
Ts 6,40 Dievas taip padarė tą naktį: sausa buvo tik vilna, o aplinkui ant žemės buvo rasa. En Lbd McGee mp3 Klausyti 

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį