Apie angelus

Todėl moteris privalo turėti ant galvos valdymo ženklą dėl angelų [1 Korintiečiams 11,10]. 

Čia randame užuominą apie angelus, kurios aš nesuprantu. Manau, kad mus stebi Dievo sukurtos būtybės. Šiame mažame pasaulėlyje mes gyvename tarsi ant scenos ir esame stebimi visos mąstančiosios Dievo kūrinijos. Šios būtybės mato, kad Dievas yra mylintis, nes puikiai žino, jog mes nesame verti Jo meilės. Jos tikriausiai mano, kad Dievas būtų pasielgęs deramai, jei būtų atsikratęs mūsų - maištingų kūrinių, gyvenančių Jo visatoje. Tačiau Dievas to nepadarė! Jis myli mus! Dievo meilė pasireiškia Jo gelbstinčioje malonėje. Angelai tikriausiai stebisi Dievo malone ir kantrumu, kurį Jis rodo mažam žmogeliui.


Ištrauka iš J. V. McGee Biblijos studijų ciklo "Kelionė Biblijos puslapiais", kurį transliuoja "Gerosios Naujienos Centras".