Vardai ir vietovės Biblijoje

Virš 5'000 vardų ir virš 30'000 nuorodų į vardus, vietoves ir spec. terminus Biblijoje. Šis indeksas yra originalus, paruoštas naudojant lietuvišką K. Burbulio verstą Biblijos tekstą ir specialią programinę įrangą. Paieška jautri didžiosioms ir mažosioms raidėms.
Šiame indekse galimos klaidos ir netikslumai, todėl nesuteikiame jokių garantijų ;)

Vardas Nuorodos
AaronąIš 5,20 Iš 6,20 Iš 8,8 Iš 8,25 Iš 9,27 Iš 10,16 Iš 12,31 Iš 16,2 Iš 28,41 Iš 29,4 Iš 29,5 Iš 29,9 Iš 29,21 Iš 29,44 Iš 30,30 Iš 32,1 Iš 32,21 Iš 40,12 Iš 40,13 Kun 8,2 Kun 8,6 Kun 8,7 Kun 8,30 Kun 9,1 Kun 13,2 Sk 3,6 Sk 3,10 Sk 8,13 Sk 9,6 Sk 12,4 Sk 12,5 Sk 13,26 Sk 14,2 Sk 15,33 Sk 16,3 Sk 16,41 Sk 16,42 Sk 20,2 Sk 20,25 Sk 26,9 Sk 26,59 Įst 9,20 Joz 24,5 1Sam 12,6 1Sam 12,8 Ps 105,26 Mch 6,4
AaronaiIš 5,4
AaronasIš 4,14 Iš 4,29 Iš 4,30 Iš 5,1 Iš 6,23 Iš 6,26 Iš 7,1 Iš 7,2 Iš 7,6 Iš 7,7 Iš 7,10 Iš 7,20 Iš 8,6 Iš 8,12 Iš 8,17 Iš 10,3 Iš 10,8 Iš 11,10 Iš 16,6 Iš 16,34 Iš 17,10 Iš 17,12 Iš 18,12 Iš 24,1 Iš 24,9 Iš 24,14 Iš 27,21 Iš 28,1 Iš 28,12 Iš 28,29 Iš 28,35 Iš 28,38 Iš 28,43 Iš 29,10 Iš 29,15 Iš 29,19 Iš 29,26 Iš 29,29 Iš 29,32 Iš 30,7 Iš 30,10 Iš 30,19 Iš 32,2 Iš 32,5 Iš 32,22 Iš 32,25 Iš 32,35 Iš 34,30 Iš 34,31 Iš 39,1 Iš 40,31 Kun 6,16 Kun 6,20 Kun 8,14 Kun 8,18 Kun 8,22 Kun 8,36 Kun 9,8 Kun 9,21 Kun 9,22 Kun 9,23 Kun 10,3 Kun 10,19 Kun 16,6 Kun 16,11 Kun 16,18 Kun 16,23 Kun 24,3 Sk 1,3 Sk 1,17 Sk 1,44 Sk 3,38 Sk 3,39 Sk 4,5 Sk 4,19 Sk 4,27 Sk 4,34 Sk 4,37 Sk 4,41 Sk 4,45 Sk 4,46 Sk 8,3 Sk 8,11 Sk 8,20 Sk 8,21 Sk 12,1 Sk 12,10 Sk 14,5 Sk 16,11 Sk 16,16 Sk 16,17 Sk 16,43 Sk 16,47 Sk 16,50 Sk 20,6 Sk 20,10 Sk 20,24 Sk 20,26 Sk 20,28 Sk 20,29 Sk 27,13 Sk 33,38 Įst 10,6 Įst 32,50 1Krn 6,3 1Krn 6,49 1Krn 23,13 Ps 99,6 Heb 5,4
aaronitai1Krn 24,31 2Krn 31,19 2Krn 35,14
aaronitams1Krn 23,28 1Krn 27,17
aaronitų1Krn 12,27
AaronoIš 6,25 Iš 7,12 Iš 15,20 Iš 28,30 Iš 28,38 Iš 28,40 Iš 29,8 Iš 29,20 Iš 29,24 Iš 29,28 Iš 35,19 Iš 38,21 Kun 1,5 Kun 1,7 Kun 1,11 Kun 2,2 Kun 2,10 Kun 3,2 Kun 3,5 Kun 3,8 Kun 3,13 Kun 6,14 Kun 6,18 Kun 6,22 Kun 7,10 Kun 7,33 Kun 7,35 Kun 8,23 Kun 8,24 Kun 8,30 Kun 9,18 Kun 10,1 Kun 10,4 Kun 10,16 Kun 16,1 Kun 21,1 Kun 21,21 Kun 22,4 Sk 3,1 Sk 3,2 Sk 3,32 Sk 4,16 Sk 4,28 Sk 4,33 Sk 7,8 Sk 8,19 Sk 8,22 Sk 10,8 Sk 16,37 Sk 16,40 Sk 17,3 Sk 17,6 Sk 17,8 Sk 17,10 Sk 20,28 Sk 25,7 Sk 25,11 Sk 26,1 Sk 26,60 Sk 26,64 Įst 9,20 Joz 21,4 Joz 21,10 Joz 21,13 Joz 21,19 Joz 24,33 Tei 20,28 1Krn 6,3 1Krn 6,50 1Krn 6,54 1Krn 6,57 1Krn 15,4 1Krn 23,32 1Krn 24,1 1Krn 24,19 2Krn 13,9 2Krn 13,10 2Krn 26,18 2Krn 29,21 Ezd 7,5 Neh 10,38 Neh 12,47 Ps 77,20 Ps 115,10 Ps 115,12 Ps 118,3 Ps 133,2 Ps 135,19 Lk 1,5 Heb 7,11 Heb 9,4
AaronuIš 19,24 Sk 16,18 Sk 20,8
AaronuiIš 4,27 Iš 4,28 Iš 6,13 Iš 7,8 Iš 7,9 Iš 7,19 Iš 8,5 Iš 8,16 Iš 9,8 Iš 12,1 Iš 12,28 Iš 12,43 Iš 12,50 Iš 16,9 Iš 16,10 Iš 16,33 Iš 28,2 Iš 28,3 Iš 28,4 Iš 28,43 Iš 29,27 Iš 29,35 Iš 30,21 Iš 31,10 Iš 32,3 Iš 39,27 Iš 39,41 Kun 2,3 Kun 6,9 Kun 6,25 Kun 7,31 Kun 7,34 Kun 8,12 Kun 8,27 Kun 8,31 Kun 9,2 Kun 9,7 Kun 10,3 Kun 10,6 Kun 10,8 Kun 10,12 Kun 11,1 Kun 13,1 Kun 14,33 Kun 15,1 Kun 16,2 Kun 17,2 Kun 21,17 Kun 21,24 Kun 22,2 Kun 22,18 Kun 24,9 Sk 2,1 Sk 3,4 Sk 3,9 Sk 3,48 Sk 3,51 Sk 4,1 Sk 4,15 Sk 4,17 Sk 6,23 Sk 8,2 Sk 14,26 Sk 16,20 Sk 16,46 Sk 18,1 Sk 18,8 Sk 18,20 Sk 18,28 Sk 19,1 Sk 20,12 Sk 20,23 Sk 33,1 Ps 106,16 Apd 7,40
AbaMk 14,36 Rom 8,15 Gal 4,6
AbadonasApr 9,11
AbagtaiEst 1,10
Abanos2Kar 5,12
AbarimąSk 33,44
AbarimoSk 21,11 Sk 27,12 Sk 33,45 Sk 33,47 Sk 33,48 Įst 32,49 Jer 22,20
AbdaNeh 11,17
AbdeelioJer 36,26
Abdielio1Krn 5,15
Abdija1Krn 7,3 1Krn 9,16 1Krn 12,9 Ezd 8,9 Neh 10,5 Neh 12,25
Abdiją1Kar 18,3 1Krn 8,38 1Krn 9,44 2Krn 17,7
Abdijas1Kar 18,4 1Kar 18,6 1Kar 18,7 1Kar 18,16 2Krn 34,12
Abdijo1Krn 27,19 Abd 1,1
Abdijos1Krn 3,21
Abdijui1Kar 18,5
AbdisEzd 10,26
AbdonąJoz 21,30 1Krn 6,74
AbdonasTei 12,13 1Krn 8,23 1Krn 8,30 1Krn 9,36
AbdonuiTei 12,15 2Krn 34,20
Abdos1Kar 4,6
Abdžio1Krn 6,44 2Krn 29,12
AbedDan 1,7 Dan 2,49 Dan 3,12 Dan 3,13 Dan 3,14 Dan 3,16 Dan 3,20 Dan 3,22 Dan 3,23 Dan 3,26 Dan 3,28 Dan 3,29 Dan 3,30
AbelSk 33,49 Tei 7,22 2Sam 20,14 2Sam 20,15 1Kar 4,12 1Kar 15,20 1Kar 19,16 2Kar 15,29 2Krn 16,4
AbelįPr 4,2 Pr 4,4 Pr 4,8
Abelyje2Sam 20,18
AbelioPr 4,25 Mt 23,35 Lk 11,51 Heb 12,24
AbelisPr 4,2 Pr 4,4 Pr 4,9 Heb 11,4
AbeliuiPr 4,8
AbelmizraimuPr 50,11
AbiasafasIš 6,24
AbibąEz 3,15
AbiboIš 13,4 Iš 23,15 Iš 34,18 Įst 16,1
AbidaPr 25,4 1Krn 1,33
AbidanasSk 1,11 Sk 2,22 Sk 7,60 Sk 10,24
AbidanoSk 7,65
Abielio1Sam 9,1 1Sam 14,51
Abielis1Krn 11,32
Abiezerą1Krn 7,18
Abiezeras2Sam 23,27 1Krn 11,28 1Krn 27,12
AbiezerioTei 6,34 Tei 8,2
abiezeriųTei 6,24 Tei 8,32
abiezeriuiTei 6,11
AbiezeroJoz 17,2
Abigailė1Sam 25,3 1Sam 25,18 1Sam 25,23 1Sam 25,36 1Sam 25,42 1Sam 27,3 1Sam 30,5 1Krn 2,16
Abigailę1Sam 25,40 2Sam 17,25
Abigaile2Sam 2,2
Abigailei1Sam 25,14 1Sam 25,32 1Sam 25,39
Abigailės2Sam 3,3 1Krn 2,17 1Krn 3,1
Abihailė1Krn 2,29
Abihailės2Krn 11,18
Abihailio1Krn 5,14
AbihailoSk 3,35 Est 2,15 Est 9,29
Abihudas1Krn 8,3
AbihuvąIš 6,23
AbihuvasIš 24,1 Iš 24,9 Iš 28,1 Kun 10,1 Sk 3,2 Sk 3,4 Sk 26,60 Sk 26,61 1Krn 6,3 1Krn 24,1 1Krn 24,2
Abija1Sam 8,2 1Kar 14,1 2Kar 18,2 1Krn 2,24 1Krn 3,10 1Krn 6,28 1Krn 7,8 1Krn 24,10 2Krn 12,16 2Krn 13,1 2Krn 13,3 2Krn 13,4 2Krn 13,17 2Krn 13,19 2Krn 13,21 2Krn 14,1 2Krn 29,1 Neh 10,7 Neh 12,4 Mt 1,7
Abiją2Krn 11,20 2Krn 11,22 2Krn 13,15
AbijaiMt 1,7
Abijamas1Kar 14,31 1Kar 15,1 1Kar 15,3 1Kar 15,8
Abijamo1Kar 15,7
AbijoNeh 12,17
Abijos2Krn 13,2 2Krn 13,20 2Krn 13,22 Lk 1,5
AbijudasMt 1,13
AbijuduiMt 1,13
AbilenėsLk 3,1
Abimaelio1Krn 1,22
AbimaelisPr 10,28
AbimelechąPr 20,17 Pr 26,1 Tei 9,6 Tei 9,16 Tei 9,18 Tei 9,20 Tei 9,27 Tei 9,29 Tei 9,31 Tei 9,49 2Sam 11,21
AbimelechasPr 20,2 Pr 20,4 Pr 20,8 Pr 20,9 Pr 20,10 Pr 20,14 Pr 20,15 Pr 21,22 Pr 21,26 Pr 21,29 Pr 21,32 Pr 26,8 Pr 26,9 Pr 26,10 Pr 26,11 Pr 26,16 Pr 26,26 Tei 9,1 Tei 9,4 Tei 9,22 Tei 9,28 Tei 9,34 Tei 9,35 Tei 9,38 Tei 9,40 Tei 9,41 Tei 9,44 Tei 9,45 Tei 9,48 Tei 9,50 Tei 9,52 Tei 9,55 1Krn 18,16
AbimelechoPr 20,18 Pr 21,25 Tei 9,20 Tei 9,21 Tei 9,23 Tei 9,53
AbimelechuTei 8,31 Tei 9,19 Tei 9,23 Tei 9,39
AbimelechuiPr 20,3 Pr 21,25 Pr 21,27 Tei 9,3 Tei 9,24 Tei 9,25 Tei 9,42 Tei 9,47 Tei 9,56 Tei 10,1
Abinadabą1Sam 16,8 1Sam 31,2 1Krn 10,2
Abinadabas1Sam 17,13 1Krn 2,13
Abinadabo1Sam 7,1 2Sam 6,3 2Sam 6,4 1Kar 4,11 1Krn 8,33 1Krn 9,39 1Krn 13,7
AbinoamoTei 4,6 Tei 4,12 Tei 5,1 Tei 5,12
AbiramąSk 16,12
AbiramasSk 16,1 Sk 16,27 Sk 26,9
AbiramoSk 16,24 Sk 16,25 Sk 16,27 1Kar 16,34 Ps 106,17
AbiramuiĮst 11,6
Abišagą1Kar 1,3 1Kar 2,17 1Kar 2,21
Abišaga1Kar 1,15
Abišagos1Kar 2,22
Abišajas1Sam 26,7 1Sam 26,8 2Sam 2,18 2Sam 2,24 2Sam 3,30 2Sam 16,9 2Sam 18,2 2Sam 19,21 2Sam 20,10 2Sam 21,17 2Sam 23,18
Abišajis1Sam 26,6
Abišajo2Sam 10,14
Abišajui1Sam 26,6 1Sam 26,9 2Sam 10,10 2Sam 16,11 2Sam 18,5 2Sam 18,12 2Sam 20,6
Abišūras1Krn 2,28
Abišūro1Krn 2,29
Abišūva1Krn 6,50 1Krn 8,4
Abišūvas1Krn 6,5
Abišūvos1Krn 6,4 Ezd 7,5
Abitalės2Sam 3,4 1Krn 3,3
Abitubą1Krn 8,11
Abjatarą1Sam 30,7 2Sam 19,11 1Kar 1,19 1Kar 1,25 1Kar 2,27 1Krn 15,11
Abjataras1Sam 22,20 1Sam 22,21 1Sam 23,6 1Sam 30,7 2Sam 15,24 2Sam 15,29 2Sam 15,35 2Sam 20,25 1Kar 1,7 1Kar 2,22 1Kar 4,4 1Krn 27,34
Abjataro2Sam 8,17 2Sam 15,27 2Sam 15,36 1Kar 1,42 1Kar 2,35 1Krn 18,16 1Krn 24,6 Mk 2,26
Abjatarui1Sam 22,22 1Sam 23,9 2Sam 17,15 1Kar 2,26
Abnerą2Sam 2,17 2Sam 2,19 2Sam 2,24 2Sam 3,21 2Sam 3,26 2Sam 3,30 2Sam 3,32 2Sam 3,37 1Kar 2,5 1Kar 2,32
Abnerai1Sam 17,55 1Sam 26,14
Abneras1Sam 14,50 1Sam 17,55 1Sam 17,57 1Sam 20,25 1Sam 26,5 1Sam 26,7 1Sam 26,14 2Sam 2,8 2Sam 2,12 2Sam 2,14 2Sam 2,20 2Sam 2,21 2Sam 2,22 2Sam 2,23 2Sam 2,26 2Sam 2,29 2Sam 3,6 2Sam 3,8 2Sam 3,12 2Sam 3,16 2Sam 3,17 2Sam 3,19 2Sam 3,20 2Sam 3,21 2Sam 3,23 2Sam 3,24 2Sam 3,30 2Sam 3,33 2Sam 4,1
Abnero1Sam 14,51 1Sam 17,55 2Sam 2,25 2Sam 2,30 2Sam 2,31 2Sam 3,22 2Sam 3,25 2Sam 3,28 2Sam 3,31 2Sam 3,33 2Sam 4,12 1Krn 26,28 1Krn 27,21
Abnerui1Sam 26,14 1Sam 26,15 2Sam 3,7 2Sam 3,9 2Sam 3,11 2Sam 3,20 2Sam 3,27
AbramąNeh 9,7
Abramas1Krn 1,27
AbraomąPr 19,29 Pr 20,9 Pr 22,1 Pr 22,15 Iš 32,13 Įst 9,27 Joz 24,3 Iz 29,22 Iz 51,2 Lk 13,28 Lk 16,23 Jn 8,53 Jn 8,57 Rom 4,1 Heb 7,1 Heb 7,9
AbraomaiPr 22,1 Pr 22,11 Lk 16,24 Lk 16,30
AbraomasPr 17,5 Pr 17,17 Pr 17,18 Pr 17,23 Pr 17,24 Pr 17,26 Pr 18,6 Pr 18,7 Pr 18,11 Pr 18,16 Pr 18,18 Pr 18,22 Pr 18,23 Pr 18,27 Pr 18,29 Pr 18,33 Pr 19,27 Pr 20,1 Pr 20,2 Pr 20,5 Pr 20,11 Pr 20,17 Pr 21,3 Pr 21,5 Pr 21,8 Pr 21,14 Pr 21,24 Pr 21,25 Pr 21,27 Pr 21,28 Pr 21,33 Pr 21,34 Pr 22,3 Pr 22,4 Pr 22,5 Pr 22,6 Pr 22,8 Pr 22,9 Pr 22,10 Pr 22,13 Pr 22,14 Pr 22,19 Pr 23,2 Pr 23,3 Pr 23,7 Pr 23,12 Pr 23,16 Pr 23,19 Pr 24,1 Pr 24,2 Pr 24,6 Pr 25,1 Pr 25,5 Pr 25,6 Pr 25,7 Pr 25,8 Pr 25,10 Pr 25,19 Pr 26,5 Pr 26,18 Pr 35,27 Pr 48,15 Pr 49,30 Pr 49,31 Pr 50,13 1Krn 1,27 Iz 63,16 Ez 33,24 Mt 3,9 Lk 3,8 Lk 16,25 Lk 16,29 Lk 16,31 Jn 8,39 Jn 8,40 Jn 8,52 Jn 8,56 Jn 8,58 Apd 7,16 Rom 4,2 Rom 4,3 Rom 4,18 Gal 3,6 Gal 4,22 Heb 6,15 Heb 7,2 Heb 7,4 Heb 11,8 Heb 11,17 Jok 2,21 Jok 2,23
AbraomoPr 18,17 Pr 20,18 Pr 21,29 Pr 22,23 Pr 23,18 Pr 23,20 Pr 24,9 Pr 24,12 Pr 24,15 Pr 24,27 Pr 24,34 Pr 24,42 Pr 24,48 Pr 24,52 Pr 24,59 Pr 25,12 Pr 25,19 Pr 26,1 Pr 26,15 Pr 26,24 Pr 28,4 Pr 28,9 Pr 28,13 Pr 31,42 Pr 31,53 Pr 32,9 Pr 48,16 Iš 3,6 Iš 3,15 Iš 3,16 Iš 4,5 Joz 24,2 1Kar 18,36 1Krn 1,28 1Krn 1,32 1Krn 29,18 2Krn 20,7 2Krn 30,6 Neh 9,7 Ps 47,9 Ps 105,6 Iz 41,8 Jer 33,26 Mt 1,1 Mt 1,17 Mt 22,32 Mk 12,26 Lk 3,34 Lk 13,16 Lk 16,22 Lk 19,9 Lk 20,37 Jn 8,33 Jn 8,37 Jn 8,39 Apd 3,13 Apd 7,32 Apd 13,26 Rom 4,12 Rom 4,16 Rom 9,7 Rom 11,1 2Kor 11,22 Gal 3,7 Gal 3,14 Gal 3,29 Heb 2,16 Heb 7,5 Heb 7,6 1Pt 3,6
AbraomuPr 18,33 Iš 2,24 Kun 26,42 2Kar 13,23 1Krn 16,16 Ps 105,9 Mt 8,11 Gal 3,9
AbraomuiPr 17,9 Pr 17,15 Pr 18,1 Pr 18,13 Pr 18,19 Pr 20,14 Pr 21,2 Pr 21,7 Pr 21,9 Pr 21,10 Pr 21,11 Pr 21,12 Pr 21,22 Pr 22,20 Pr 23,5 Pr 23,14 Pr 24,12 Pr 25,11 Pr 25,12 Pr 26,3 Pr 26,18 Pr 28,4 Pr 35,12 Pr 50,24 Iš 6,3 Iš 6,8 Iš 33,1 Sk 32,11 Įst 1,8 Įst 6,10 Įst 9,5 Įst 29,13 Įst 30,20 Įst 34,4 1Krn 1,34 Ps 105,42 Mch 7,20 Mt 1,2 Mt 3,9 Lk 1,55 Lk 1,73 Lk 3,8 Apd 3,25 Apd 7,2 Apd 7,8 Apd 7,17 Rom 4,9 Rom 4,13 Gal 3,8 Gal 3,16 Gal 3,18 Heb 6,13
AbromąPr 11,31 Pr 12,18 Pr 14,23 Pr 15,1 Pr 15,12
AbromaiPr 15,1
AbromasPr 11,26 Pr 11,27 Pr 11,29 Pr 12,4 Pr 12,5 Pr 12,6 Pr 12,9 Pr 12,10 Pr 12,14 Pr 13,1 Pr 13,2 Pr 13,4 Pr 13,8 Pr 13,12 Pr 13,18 Pr 14,14 Pr 14,17 Pr 14,19 Pr 14,20 Pr 14,22 Pr 15,2 Pr 15,6 Pr 15,8 Pr 15,10 Pr 15,11 Pr 16,2 Pr 16,6 Pr 16,15 Pr 17,1 Pr 17,3
AbromoPr 11,29 Pr 11,31 Pr 12,17 Pr 13,7 Pr 14,12 Pr 14,13 Pr 16,1 Pr 16,3
AbromuPr 12,16 Pr 13,5 Pr 15,18 Pr 17,5
AbromuiPr 12,1 Pr 12,7 Pr 13,14 Pr 14,13 Pr 14,21 Pr 15,13 Pr 16,2 Pr 16,3 Pr 16,5 Pr 16,15 Pr 16,16 Pr 17,1
AbronąSk 33,34
AbronosSk 33,35
Abšajas1Krn 2,16 1Krn 11,20 1Krn 18,12
Abšajo1Krn 19,15
Abšajui1Krn 19,11
Abšalomą2Sam 14,21 2Sam 14,23 2Sam 14,25 2Sam 14,31 2Sam 14,33 2Sam 15,12 2Sam 15,31 2Sam 16,16 2Sam 17,9 2Sam 18,5 2Sam 18,10 2Sam 18,12 2Sam 18,15 2Sam 18,17
Abšalomai2Sam 18,33 2Sam 19,4
Abšalomas2Sam 3,3 2Sam 13,1 2Sam 13,20 2Sam 13,22 2Sam 13,23 2Sam 13,24 2Sam 13,25 2Sam 13,26 2Sam 13,28 2Sam 13,29 2Sam 13,30 2Sam 13,32 2Sam 13,34 2Sam 13,37 2Sam 13,38 2Sam 14,24 2Sam 14,27 2Sam 14,28 2Sam 14,30 2Sam 14,32 2Sam 15,1 2Sam 15,2 2Sam 15,3 2Sam 15,6 2Sam 15,7 2Sam 15,9 2Sam 15,10 2Sam 15,12 2Sam 16,15 2Sam 16,17 2Sam 16,20 2Sam 16,23 2Sam 17,5 2Sam 17,6 2Sam 17,14 2Sam 17,24 2Sam 17,25 2Sam 17,26 2Sam 18,9 2Sam 18,18 2Sam 18,29 2Sam 18,32 2Sam 19,6 2Sam 19,10 2Sam 20,6 1Krn 3,2
Abšalomo2Sam 13,4 2Sam 13,20 2Sam 13,32 2Sam 13,39 2Sam 14,1 2Sam 14,30 2Sam 15,13 2Sam 15,14 2Sam 15,34 2Sam 17,20 2Sam 17,21 2Sam 18,9 2Sam 18,18 2Sam 19,1 2Sam 19,9 1Kar 1,6 1Kar 2,7 1Kar 2,28 1Kar 15,2 1Kar 15,10 2Krn 11,20 2Krn 11,21
Abšalomu2Sam 15,11
Abšalomui2Sam 13,27 2Sam 15,5 2Sam 15,37 2Sam 16,8 2Sam 16,18 2Sam 16,21 2Sam 16,22 2Sam 17,1 2Sam 17,4 2Sam 17,7 2Sam 17,14 2Sam 17,15 2Sam 17,18 2Sam 18,14
Achaiko1Kor 16,17
AchająApd 18,27 Apd 19,21
Achaja2Kor 9,2
AchajaiRom 15,26
Achajoje2Kor 1,1 1Tes 1,8
AchajosApd 18,12 1Kor 16,15 2Kor 11,10 1Tes 1,7
Acalijo2Kar 22,3 2Krn 34,8
AcaloZch 14,5
AchanąJoz 7,24
AchanasJoz 7,1 Joz 7,18 Joz 7,20 1Krn 2,7
AchanoJoz 22,20
AchanuiJoz 7,19
AchaząIz 7,3
AchazasMt 1,9
Achazo2Krn 28,19 Iz 7,1
AchazuiIz 7,10 Mt 1,9
Achbaną1Krn 2,29
Achboras2Kar 22,14
AchboroPr 36,38 Pr 36,39 1Krn 1,49 Jer 26,22 Jer 36,12
Achborui2Kar 22,12
Acelio1Krn 8,37
Acelis1Krn 8,38
Achija1Sam 14,3
Achijai1Sam 14,18
Achimaaco1Sam 14,50
AchimasMt 1,14
AchimuiMt 1,14
Achišą1Sam 21,10 1Sam 27,2 1Sam 27,3 1Sam 27,9 1Kar 2,39 1Kar 2,40
Achišas1Sam 21,14 1Sam 27,6 1Sam 27,10 1Sam 27,12 1Sam 28,1 1Sam 28,2 1Sam 29,3 1Sam 29,6 1Sam 29,9
Achišo1Sam 21,11 1Sam 21,12 1Sam 29,4
Achišu1Sam 29,2
Achišui1Sam 27,5 1Sam 28,2 1Sam 29,8
Achitofelis2Sam 16,15
Achjanas1Krn 7,19
Achjojas2Sam 6,3 2Sam 6,4 1Krn 8,14 1Krn 8,31 1Krn 9,37 1Krn 13,7
AchlaboTei 1,31
Achlajas1Krn 2,31
Achlajo1Krn 11,41
AcmonąJoz 15,4
AcmonoSk 34,4 Sk 34,5
AchoroJoz 7,24 Joz 7,26 Joz 15,7 Iz 65,10 Oz 2,15
Achrachas1Krn 8,1
AchsąJoz 15,16 Joz 15,17 Tei 1,12 Tei 1,13
Achsa1Krn 2,49
AchšafąJoz 19,25
AchšafoJoz 11,1 Joz 12,20
AchuzatuPr 26,26
AchzajoNeh 11,13
AchzibąJoz 15,44
AchzibasJoz 19,29
AchziboTei 1,31 Mch 1,14
AdaPr 4,19 Pr 4,20 Pr 4,23
AdąPr 36,2
AdadąJoz 15,22
Adaja1Krn 8,21 Ezd 10,29 Ezd 10,39 Neh 11,12
Adajo2Krn 23,1
Adajos2Kar 22,1 1Krn 6,41 1Krn 9,12 Neh 11,5
AdalijąEst 9,8
AdamaJoz 19,36
AdamioJoz 19,33
AdamoJoz 3,16
AdarąJoz 15,3
AdarasJoz 16,5 1Krn 8,3
adaroEst 3,7 Est 9,15 Est 9,17 Est 9,19 Est 9,21
AdaroSk 34,4 Joz 18,13 Ezd 6,15
adaruEst 8,12 Est 9,1
AdaruEst 3,13
Adbeeis1Krn 1,29
AdbeelisPr 25,13
Adielio1Krn 27,25
Adielis1Krn 4,36 1Krn 9,12
AdijoLk 3,28
Adina1Krn 11,42
AdinasNeh 10,16
AdinoEzd 2,15 Ezd 8,6 Neh 7,20
AditaimąJoz 15,36
Adlajo1Krn 27,29
AdmaĮst 29,23
AdmaiOz 11,8
AdmatosEst 1,14
AdmosPr 10,19 Pr 14,2 Pr 14,8
Adna2Krn 17,14 Ezd 10,30 Neh 12,15
Adnachas1Krn 12,20
AdomąPr 2,21 Pr 3,9
AdomasPr 2,19 Pr 2,20 Pr 2,23 Pr 3,8 Pr 3,20 Pr 4,1 Pr 4,25 Pr 5,3 Pr 5,4 1Krn 1,1 Job 31,33 1Kor 15,45 1Tim 2,13 1Tim 2,14
Adome1Kor 15,22
AdomoPr 2,19 Pr 5,1 Pr 5,5 Lk 3,38 Rom 5,14 Jud 1,14
AdomuPr 5,2
AdomuiPr 3,17 Pr 3,21
AdoniJoz 10,1 Tei 1,5 Tei 1,6 Tei 1,7
Adoniją1Kar 1,7 1Kar 1,53 1Kar 2,19 1Kar 2,25
Adonija2Krn 17,8 Neh 10,16
Adonijas2Sam 3,4 1Kar 1,5 1Kar 1,9 1Kar 1,11 1Kar 1,13 1Kar 1,18 1Kar 1,24 1Kar 1,25 1Kar 1,41 1Kar 1,42 1Kar 1,50 1Kar 1,51 1Kar 1,53 1Kar 2,13 1Kar 2,15 1Kar 2,24 1Krn 3,2 2Krn 17,8
Adonijo1Kar 1,8 1Kar 1,49
Adoniju1Kar 2,28
Adonijui1Kar 1,43 1Kar 2,21 1Kar 2,22 1Kar 2,23
AdonikamoEzd 2,13 Ezd 8,13 Neh 7,18
Adoniramas1Kar 4,6 1Kar 5,14
AdonizedekasJoz 10,3
AdonoEzd 2,59 Neh 7,61
Adorajimą2Krn 11,9
Adoramą1Kar 12,18 1Krn 18,10 2Krn 10,18
Adoramas2Sam 20,24
AdosPr 36,4 Pr 36,10 Pr 36,12 Pr 36,16
Adramelechas2Kar 19,37 Iz 37,38
Adramelechui2Kar 17,31
AdramitijosApd 27,2
Adrielio2Sam 21,8
Adrielis1Sam 18,19
AdrijosApd 27,27
AdulamąJoz 15,35 2Krn 11,7
AdulameNeh 11,30
adulamiečiuPr 38,12
adulamietįPr 38,1
adulamietisPr 38,20
AdulamoJoz 12,15 1Sam 22,1 2Sam 23,13 1Krn 11,15 Mch 1,15
AdumimoJoz 15,7 Joz 18,17
AfaroEzd 4,9
afarsakaiEzd 5,6 Ezd 6,6
AfarsatoEzd 4,9
AfekąJoz 15,53 1Kar 20,26
AfekasJoz 19,30
Afeke1Sam 29,1 2Kar 13,17
AfekoJoz 12,18 Joz 13,4 Tei 1,31 1Sam 4,1 1Kar 20,30
Afiacho1Sam 9,1
AgabasApd 11,28 Apd 21,10
AgagąSk 24,7 1Sam 15,8 1Sam 15,20 1Sam 15,32 1Sam 15,33
agagąEst 3,1
agagasEst 9,24
Agagas1Sam 15,32
agagoEst 8,3 Est 8,5
Agago1Sam 15,9
agaguiEst 3,10
AgėjąAg 1,1 Ag 1,3 Ag 2,1
AgėjasEzd 5,1 Ag 1,13 Ag 2,13 Ag 2,14
AgėjoEzd 6,14 Ag 1,12
AgėjuiAg 2,10 Ag 2,20
Agės2Sam 23,11
AgripaApd 25,13 Apd 25,22 Apd 25,23 Apd 25,24 Apd 25,26 Apd 26,1 Apd 26,2 Apd 26,7 Apd 26,19 Apd 26,27 Apd 26,28 Apd 26,32
AgūroPat 30,1
Ahabą1Kar 18,2 1Kar 20,5 1Kar 20,10 1Kar 21,18 1Kar 22,20 2Kar 9,25 2Krn 18,2 2Krn 18,19 Jer 29,21
Ahabas1Kar 16,28 1Kar 16,29 1Kar 16,30 1Kar 16,33 1Kar 18,3 1Kar 18,5 1Kar 18,6 1Kar 18,16 1Kar 18,17 1Kar 18,20 1Kar 18,42 1Kar 18,45 1Kar 19,1 1Kar 20,9 1Kar 20,14 1Kar 20,32 1Kar 20,33 1Kar 20,34 1Kar 21,2 1Kar 21,4 1Kar 21,16 1Kar 21,20 1Kar 21,25 1Kar 21,27 1Kar 21,29 1Kar 22,4 1Kar 22,10 1Kar 22,40 2Kar 10,1 2Kar 10,18 2Kar 21,3 2Krn 18,2 2Krn 18,3 2Krn 18,9 2Krn 21,13
Ahabo1Kar 18,16 1Kar 18,46 1Kar 20,13 1Kar 21,1 1Kar 21,8 1Kar 21,21 1Kar 21,24 1Kar 22,22 1Kar 22,39 1Kar 22,41 1Kar 22,49 1Kar 22,51 2Kar 3,1 2Kar 8,16 2Kar 8,18 2Kar 8,25 2Kar 8,27 2Kar 8,28 2Kar 8,29 2Kar 9,7 2Kar 9,8 2Kar 9,9 2Kar 9,29 2Kar 10,1 2Kar 10,10 2Kar 10,11 2Kar 10,17 2Kar 10,30 2Kar 21,13 2Krn 21,6 2Krn 22,3 2Krn 22,4 2Krn 22,5 2Krn 22,6 2Krn 22,7 2Krn 22,8 Mch 6,16
Ahabu2Krn 18,1
Ahabui1Kar 16,34 1Kar 17,1 1Kar 18,1 1Kar 18,9 1Kar 18,12 1Kar 18,15 1Kar 18,41 1Kar 18,44 1Kar 20,2 1Kar 21,15 2Kar 1,1 2Kar 3,5 Jer 29,22
Aharhelio1Krn 4,8
Ahasbajo2Sam 23,34
AhasverąEst 1,19 Est 2,12 Est 6,2
AhasverasEst 1,2 Est 1,17 Est 3,1 Est 7,5 Est 8,1 Est 8,7 Est 10,1
AhasveroEst 1,1 Est 1,9 Est 1,10 Est 1,16 Est 2,1 Est 2,16 Est 3,6 Est 3,7 Est 3,12 Est 8,10 Est 8,12 Est 9,2 Est 9,20 Est 9,30 Est 10,3 Dan 9,1
AhasveruiEzd 4,6 Est 3,8
Ahaštarą1Krn 4,6
AhavąEzd 8,15
AhavosEzd 8,21 Ezd 8,31
Ahazas2Kar 15,38 2Kar 16,1 2Kar 16,7 2Kar 16,8 2Kar 16,10 2Kar 16,11 2Kar 16,15 2Kar 16,16 2Kar 16,17 2Kar 16,20 1Krn 3,13 1Krn 8,35 1Krn 8,36 1Krn 9,41 1Krn 9,42 2Krn 27,9 2Krn 28,1 2Krn 28,16 2Krn 28,21 2Krn 28,22 2Krn 28,24 2Krn 28,27 2Krn 29,19 Iz 7,12
Ahaziją2Krn 22,1
Ahazijas1Kar 22,40 1Kar 22,49 1Kar 22,51 2Kar 1,2 2Kar 1,8 2Kar 1,17 2Kar 8,24 2Kar 8,25 2Kar 8,29 2Kar 9,16 2Kar 9,21 2Kar 9,27 2Kar 9,29 1Krn 3,11 2Krn 22,1 2Krn 22,2 2Krn 22,6 2Krn 22,7
Ahazijau2Kar 9,23
Ahazijo2Kar 1,18 2Kar 10,13 2Kar 11,1 2Kar 11,2 2Kar 13,1 2Kar 14,13 2Krn 22,8 2Krn 22,9 2Krn 22,10 2Krn 22,11
Ahaziju2Krn 20,35 2Krn 20,37
Ahazijui2Krn 22,8
Ahazo2Kar 16,19 2Kar 17,1 2Kar 18,1 2Kar 20,11 2Kar 23,12 Iz 1,1 Iz 14,28 Iz 38,8 Oz 1,1 Mch 1,1
Ahazui2Kar 16,11
Ahero1Krn 7,12
Ahiamas2Sam 23,33 1Krn 11,35
AhiezerasSk 1,12 Sk 2,25 Sk 7,66 Sk 10,25 1Krn 12,3
AhiezeroSk 7,71
AhihudasSk 34,27
Ahihudo1Krn 8,7
Ahija1Kar 4,3 1Kar 11,30 1Kar 14,2 1Kar 14,4 1Kar 14,6 1Krn 2,25 1Krn 8,7 1Krn 11,36 Neh 10,26
Ahiją1Kar 11,29 1Kar 12,15 1Kar 14,4 1Kar 14,18 1Kar 15,29 2Krn 10,15
Ahijai1Kar 14,5 1Krn 26,20
Ahijos1Kar 15,27 1Kar 15,33 1Kar 21,22 2Kar 9,9 2Krn 9,29
Ahikamas2Kar 22,14
Ahikamo2Kar 25,22 Jer 26,24 Jer 39,14 Jer 40,5 Jer 40,6 Jer 40,7 Jer 40,9 Jer 40,11 Jer 40,14 Jer 40,16 Jer 41,1 Jer 41,2 Jer 41,6 Jer 41,10 Jer 41,16 Jer 41,18 Jer 43,6
Ahikamui2Kar 22,12 2Krn 34,20
Ahiludo2Sam 8,16 2Sam 20,24 1Kar 4,3 1Kar 4,12 1Krn 18,15
Ahimaacas2Sam 15,27 2Sam 15,36 2Sam 17,17 2Sam 17,20 2Sam 17,21 2Sam 18,19 2Sam 18,22 2Sam 18,23 2Sam 18,27 2Sam 18,28 2Sam 18,29 1Kar 4,15 1Krn 6,9 1Krn 6,53
Ahimaaco1Krn 6,8
AhimanąJoz 15,14 Tei 1,10
AhimanasSk 13,22 1Krn 9,17
Ahimelechą1Sam 21,1 1Sam 22,9 1Sam 22,11 1Krn 24,3
Ahimelechai1Sam 22,16
Ahimelechas1Sam 21,1 1Sam 22,14 2Sam 8,17
Ahimelecho1Sam 21,8 1Sam 22,20 1Sam 23,6 1Sam 30,7 1Krn 24,31
Ahimelechui1Sam 21,2 1Sam 26,6 1Krn 24,6
Ahimotas1Krn 6,25
Ahinadabas1Kar 4,14
Ahinoama1Sam 14,50 1Sam 27,3 1Sam 30,5 2Sam 2,2
Ahinoamą1Sam 25,43
Ahinoamos2Sam 3,2 1Krn 3,1
AhyraSk 1,15 Sk 2,29 Sk 7,78 Sk 10,27
ahiramaiSk 26,38
AhiramoSk 26,38
AhyrosSk 7,83
Ahis1Krn 5,15 1Krn 7,34
AhisamakoIš 31,6 Iš 35,34 Iš 38,23
Ahišaharas1Krn 7,10
Ahišaras1Kar 4,6
Ahitofelį2Sam 15,12
Ahitofelio2Sam 15,31 2Sam 15,34 2Sam 16,23 2Sam 17,7 2Sam 17,14 2Sam 17,15 2Sam 23,34 1Krn 27,34
Ahitofelis2Sam 15,31 2Sam 16,21 2Sam 17,1 2Sam 17,6 2Sam 17,21 2Sam 17,23 1Krn 27,33
Ahitofeliui2Sam 16,20
Ahitubas1Krn 6,8 1Krn 6,12 1Krn 6,52
Ahitubo1Sam 14,3 1Sam 22,9 1Sam 22,11 1Sam 22,12 1Sam 22,20 2Sam 8,17 1Krn 6,7 1Krn 6,11 1Krn 9,11 1Krn 18,16 Ezd 7,2 Neh 11,11
ahoachas1Krn 11,12 1Krn 27,4
Ahoachas1Krn 8,4
ahohitas2Sam 23,9 2Sam 23,28 1Krn 11,29
Ahumajo1Krn 4,2
Ahuzamą1Krn 4,6
AinąJoz 15,32 Joz 19,7 Joz 21,16
Ainas1Krn 4,32
AinoSk 34,11
AjąJoz 7,2 Joz 7,3 Joz 8,1 Joz 8,3 Joz 8,10 Joz 8,19 Joz 8,24 Joz 8,28 Joz 10,1 Joz 10,2
AjaPr 36,24 1Krn 1,40
AjalonąJoz 19,42 Joz 21,24 1Krn 6,69 2Krn 11,10 2Krn 28,18
AjaloneTei 1,35 Tei 12,12
AjalonoJoz 10,12 1Sam 14,31 1Krn 8,13
AjasPr 12,8 Jer 49,3
AjatąIz 10,28
AjoPr 13,3 Joz 7,4 Joz 7,5 Joz 8,1 Joz 8,9 Joz 8,11 Joz 8,12 Joz 8,14 Joz 8,17 Joz 8,18 Joz 8,20 Joz 8,21 Joz 8,23 Joz 8,24 Joz 8,25 Joz 8,26 Joz 8,29 Joz 12,9 2Sam 3,7 Ezd 2,28 Neh 7,32
AjojeNeh 11,31
Ajos2Sam 21,8 2Sam 21,10 2Sam 21,11
AjuiJoz 8,2 Joz 9,3
AkadasPr 10,10
AkanasPr 36,27 1Krn 1,42
AkrabimoSk 34,4 Joz 15,3 Tei 1,36
akrųIz 5,10
Akubas1Krn 3,24 1Krn 9,17 Neh 8,7 Neh 11,19 Neh 12,25
AkuboEzd 2,42 Ezd 2,45 Neh 7,45
AkviląApd 18,2 Rom 16,3 2Tim 4,19
AkvilasApd 18,26 1Kor 16,19
AkviluApd 18,18
AlamelechąJoz 19,26
Albonas2Sam 23,31
alebastrinįLk 7,37
alebastriniuMt 26,7 Mk 14,3
AleksandrąApd 19,33
AleksandrasApd 4,6 Apd 19,33 1Tim 1,20 2Tim 4,14
aleksandriečiųApd 6,9
AleksandrijosApd 18,24 Apd 27,6 Apd 28,11
AleksandroMk 15,21
AleliujaApr 19,1 Apr 19,3 Apr 19,4 Apr 19,6
Alemetą1Krn 6,60
Alemetas1Krn 7,8
Alemeto1Krn 8,36 1Krn 9,42
AlfaApr 1,8 Apr 1,11 Apr 21,6 Apr 22,13
AlfiejausMt 10,3 Mk 2,14 Mk 3,18 Lk 6,15 Apd 1,13
Alija1Krn 1,51
Aljanas1Krn 1,40
AlmodadasPr 10,26
Almodado1Krn 1,20
AlmonSk 33,46
AlmonąJoz 21,18
Alono1Krn 4,37
AlušeSk 33,13
AlušoSk 33,14
AlvaPr 36,40
AlvanasPr 36,23
Amaciją2Kar 14,13 2Krn 25,15 2Krn 25,23
AmacijaAm 7,10 Am 7,12
AmacijaiAm 7,14
Amacijas2Kar 12,21 2Kar 14,1 2Kar 14,3 2Kar 14,8 2Kar 14,11 2Kar 14,17 2Kar 14,19 2Kar 15,3 1Krn 3,12 2Krn 24,27 2Krn 25,1 2Krn 25,5 2Krn 25,9 2Krn 25,10 2Krn 25,11 2Krn 25,13 2Krn 25,14 2Krn 25,17 2Krn 25,20 2Krn 25,21 2Krn 25,25 2Krn 26,4
Amacijo2Kar 14,18 2Kar 14,21 2Kar 14,23 2Kar 15,1 2Krn 25,26 2Krn 26,1
Amacijos1Krn 4,34 1Krn 6,45
Amaciju2Kar 13,12 2Kar 14,15
Amacijui2Kar 14,9 2Krn 25,18 2Krn 25,27
AmadąJoz 19,26
Amalas1Krn 7,35
AmalekąPr 36,12 Iš 17,13 1Sam 14,48 1Sam 15,3 1Sam 15,7
AmalekasPr 36,16 Sk 24,20 1Sam 15,2 1Krn 1,36 Ps 83,7
amalekiečiaiIš 17,8 Iš 17,11 Sk 14,25 Sk 14,45 Įst 25,17 Tei 6,3 Tei 6,33 Tei 10,12 1Sam 30,1 1Sam 30,16 1Sam 30,18 1Sam 30,19
AmalekiečiaiSk 13,29 Sk 14,43
amalekiečiaisTei 3,13
amalekiečiams1Sam 28,18
amalekiečio1Sam 30,13 2Sam 1,13
amalekiečiųPr 14,7 Tei 7,12 Tei 12,15 1Sam 15,6 1Sam 15,32 2Sam 8,12 1Krn 4,43 1Krn 18,11
amalekiečiusIš 17,9 Iš 17,10 Iš 17,14 Iš 17,16 Sk 24,20 1Sam 15,20 1Sam 27,8 2Sam 1,1
amalekietis2Sam 1,8
AmalekoĮst 25,19 Tei 5,14 1Sam 15,5 1Sam 15,8 1Sam 15,15 1Sam 15,18 1Sam 15,20
AmamąJoz 15,26
AmanosGg 4,8
Amarija1Krn 6,7 1Krn 6,11 1Krn 6,52 1Krn 23,19 Ezd 10,42 Neh 10,3 Neh 12,2
Amarijas1Krn 24,23 2Krn 19,11 2Krn 31,15
AmarijoNeh 11,4 Neh 12,13
Amarijos1Krn 6,7 1Krn 6,11 Ezd 7,3 Sof 1,1
Amasa2Sam 17,25 2Sam 20,5 2Sam 20,8 2Sam 20,10 2Sam 20,12 1Krn 2,17 2Krn 28,12
Amasą2Sam 17,25 1Kar 2,5 1Kar 2,32
Amasai2Sam 19,13 2Sam 20,4
Amasajas1Krn 6,25 1Krn 15,24
Amasajo1Krn 6,35 1Krn 12,18 2Krn 29,12
Amasija2Krn 17,16
Amasos2Sam 20,9 2Sam 20,11 2Sam 20,12
AmašsajasNeh 11,13
Amcio1Krn 6,46 Neh 11,12
AmfipolįApd 17,1
AmielįSk 13,12
Amielio2Sam 9,4 2Sam 9,5 2Sam 17,27 1Krn 3,5
Amielis1Krn 26,5
Amihudas1Krn 7,26 1Krn 9,4
AmihudoSk 1,10 Sk 2,18 Sk 7,48 Sk 7,53 Sk 10,22 Sk 34,20 Sk 34,28 2Sam 13,37
Aminadabą1Krn 15,11
AminadabasRūt 4,20 1Krn 2,10 1Krn 6,22 1Krn 15,10 Mt 1,4
AminadaboIš 6,23 Sk 1,7 Sk 2,3 Sk 7,12 Sk 7,17 Sk 10,14 Rūt 4,19 1Krn 2,10 Gg 6,12 Lk 3,33
AminadabuiMt 1,4
AmioEzd 2,57
AmišadajoSk 1,12 Sk 2,25 Sk 7,66 Sk 7,71 Sk 10,25
Amitajo2Kar 14,25 Jon 1,1
AmiuOz 1,9
Amizabadas1Krn 27,6
Amnoną2Sam 13,4 2Sam 13,26 2Sam 13,28
Amnonas2Sam 3,2 2Sam 13,1 2Sam 13,2 2Sam 13,3 2Sam 13,4 2Sam 13,6 2Sam 13,9 2Sam 13,10 2Sam 13,11 2Sam 13,14 2Sam 13,15 2Sam 13,20 2Sam 13,28 2Sam 13,32 2Sam 13,33 1Krn 3,1 1Krn 4,20
Amnono2Sam 13,7 2Sam 13,8 2Sam 13,22 2Sam 13,39
Amnonu2Sam 13,22
Amnonui2Sam 13,2 2Sam 13,10 2Sam 13,27 2Sam 13,29
Amoco2Kar 19,2 2Kar 19,20 2Kar 20,1 2Krn 26,22 2Krn 32,20 2Krn 32,32 Iz 1,1 Iz 2,1 Iz 13,1 Iz 20,2 Iz 37,2 Iz 37,21 Iz 38,1
AmokasNeh 12,7
AmokoNeh 12,20
Amoną1Kar 22,26 2Kar 21,24 2Krn 18,25 2Krn 33,25 Jer 9,26
AmonaJoz 18,24
Amonas2Kar 21,18 2Kar 21,19 1Krn 3,14 2Krn 33,20 2Krn 33,21 Ps 83,7 Sof 2,9 Mt 1,10
amoničių1Kar 11,1
amonitaiĮst 2,20 Tei 10,11 Tei 11,4 Tei 11,33 2Sam 10,6 2Sam 10,11 1Krn 19,6 1Krn 19,7 1Krn 19,12 2Krn 20,1 Neh 4,7 Iz 11,14 Ez 25,10
AmonitaiTei 10,9 Tei 10,17 2Sam 10,8 2Sam 10,14 1Krn 19,9 1Krn 19,15 2Krn 20,10 2Krn 20,23 2Krn 26,8 2Krn 27,5
amonitaisTei 3,13 Tei 10,18 Tei 11,6 Tei 11,8 Tei 11,9 Tei 12,2 1Sam 14,47 Ez 25,10
amonitamsTei 11,36 2Sam 10,19 1Krn 19,19 Jer 49,1 Ez 25,3
amonitas2Sam 23,37 1Krn 11,39 Neh 4,3 Neh 13,1
AmonitasĮst 23,3 1Sam 11,1 1Sam 11,2
amonitė1Kar 14,21 1Kar 14,31 2Krn 12,13
Amonitės2Krn 24,26
amonitųPr 19,38 Įst 2,19 Įst 2,21 Įst 3,11 Įst 3,16 Joz 12,2 Joz 13,10 Tei 10,6 Tei 10,7 Tei 11,12 Tei 11,15 Tei 11,27 Tei 11,31 1Sam 12,12 2Sam 8,12 2Sam 10,1 2Sam 10,2 2Sam 10,14 2Sam 12,9 2Sam 12,30 2Sam 12,31 2Sam 17,27 1Kar 9,20 1Kar 11,5 1Kar 11,7 1Kar 11,33 2Kar 23,13 2Kar 24,2 1Krn 18,11 1Krn 20,1 1Krn 20,3 2Krn 20,1 2Krn 20,22 2Krn 27,5 Ezd 9,1 Jer 40,14 Jer 41,10 Jer 49,2 Ez 21,20 Ez 25,5 Dan 11,41 Am 1,13 Sof 2,8
AmonitųĮst 2,37 Tei 11,13 Tei 11,28 1Krn 19,1
amonitusĮst 2,21 Tei 11,29 Tei 11,30 Tei 11,32 Tei 12,1 Tei 12,3 1Sam 11,11 2Sam 10,10 2Sam 11,1 2Sam 12,26 1Krn 19,11 Jer 25,21 Jer 41,15 Jer 49,6 Ez 21,28 Ez 25,2
AmonoSk 21,24 Tei 11,14 2Sam 10,3 2Kar 21,23 2Kar 21,25 1Krn 19,2 1Krn 19,3 Neh 2,10 Neh 2,19 Neh 7,59 Neh 13,23 Jer 1,2 Jer 25,3 Jer 27,3 Nah 3,8 Sof 1,1
AmonuPr 19,38
AmonuiMt 1,10
amoritaiPr 10,16 Sk 13,29 Įst 1,27 Įst 3,9 Joz 24,11 Tei 10,11 1Kar 21,26 2Kar 21,11 1Krn 1,14
AmoritaiĮst 1,44 Tei 1,34 Tei 1,35
amoritamsSk 22,2 Joz 7,7 Joz 11,3
amoritasEz 16,3 Ez 16,45
amoritoPr 14,13
amoritųPr 15,16 Pr 48,22 Iš 3,8 Iš 3,17 Iš 13,5 Sk 21,13 Sk 21,21 Sk 21,25 Sk 21,26 Sk 21,29 Sk 21,31 Sk 21,34 Sk 32,33 Įst 1,4 Įst 1,19 Įst 1,20 Įst 2,24 Įst 3,2 Įst 3,8 Įst 4,46 Įst 4,47 Įst 7,1 Įst 31,4 Joz 2,10 Joz 5,1 Joz 9,1 Joz 9,10 Joz 10,5 Joz 10,6 Joz 12,8 Joz 13,4 Joz 13,10 Joz 13,21 Joz 13,25 Joz 24,8 Joz 24,12 Joz 24,15 Tei 3,5 Tei 6,10 Tei 10,8 Tei 11,19 Tei 11,21 1Sam 7,14 2Sam 21,2 1Kar 4,19 Ezd 9,1 Neh 9,8 Ps 135,11 Ps 136,19 Am 2,10
AmoritųJoz 12,2 Tei 1,36
amoritusPr 14,7 Pr 15,21 Iš 23,23 Iš 33,2 Iš 34,11 Sk 21,32 Sk 32,39 Įst 1,7 Įst 20,17 Joz 3,10 Joz 10,12 Joz 24,18 Tei 11,23 2Krn 8,7 Am 2,9
Amos2Sam 2,24
AmosaiAm 7,8 Am 8,2
AmosasAm 7,10 Am 7,11 Am 7,14
AmosoAm 1,1 Lk 3,25
AmosuiAm 7,12
AmpliatąRom 16,8
AmrafelįPr 14,9
AmrafelisPr 14,1
AmramasIš 6,18 Iš 6,20 Sk 3,19 1Krn 6,2 1Krn 6,18 1Krn 23,12 Ezd 10,34
AmramoSk 26,58 1Krn 6,3 1Krn 23,13 1Krn 24,20
amramųSk 3,27 1Krn 26,23
AnaPr 36,20 Pr 36,24 1Krn 1,38 1Krn 1,40
AnabąJoz 15,50
AnaboJoz 11,21
AnaharatąJoz 19,19
AnajaNeh 8,4 Neh 10,22
anakiečiaiĮst 2,11 Įst 2,21 Joz 14,12
anakiečiųJoz 11,22 Joz 14,15
anakiečiusJoz 11,21
AnakoSk 13,22 Sk 13,28 Sk 13,33 Įst 1,28 Įst 2,10 Įst 9,2 Joz 15,13 Joz 15,14 Joz 21,11 Tei 1,20
Anamelechui2Kar 17,31
AnamimasPr 10,13
Anamimo1Krn 1,11
AnanasNeh 10,26
AnanijąApd 9,12
AnanijasApd 5,1 Apd 5,5 Apd 9,10 Apd 9,13 Apd 9,17 Apd 22,12 Apd 23,2 Apd 24,1
AnanijauApd 5,3 Apd 9,10
AnanijojeNeh 11,32
AnanijosNeh 3,23
Ananis1Krn 3,24
AnatasJoz 19,38
AnatoTei 1,33 Tei 3,31 Tei 5,6
AnatotąJoz 21,18 1Kar 2,26 1Krn 6,60
Anatotas1Krn 7,8 Neh 10,19
AnatoteNeh 11,32 Iz 10,30 Jer 32,7 Jer 32,8 Jer 32,9
anatotiečioJer 29,27
anatotietis2Sam 23,27 1Krn 11,28 1Krn 12,3 1Krn 27,12
AnatotoEzd 2,23 Neh 7,27 Jer 1,1 Jer 11,21 Jer 11,23
AndriejausMk 1,29 Jn 1,44
AndriejųMt 4,18 Mk 1,16 Mk 3,18 Lk 6,14
AndriejuiJn 12,22
AndriejusMt 10,2 Mk 13,3 Jn 1,40 Jn 6,8 Jn 12,22 Apd 1,13
AndronikąRom 16,7
Anemą1Krn 6,73
Anerą1Krn 6,70
AnerasPr 14,13
AneruiPr 14,24
Aniamas1Krn 7,19
AnimąJoz 15,50
Ano1Krn 1,41 Lk 3,2 2Tes 2,9
AnosPr 36,2 Pr 36,14 Pr 36,18 Pr 36,25
AnotąJoz 15,59
AntiochijąApd 11,19 Apd 11,20 Apd 11,22 Apd 11,26 Apd 11,27 Apd 13,14 Apd 14,21 Apd 14,26 Apd 15,22 Apd 15,30 Apd 18,22 Gal 2,11
AntiochijojeApd 11,26 Apd 15,23 Apd 15,35 2Tim 3,11
AntiochijosApd 6,5 Apd 13,1 Apd 14,19
AntipasApr 2,13
AntipatridęApd 23,31
Antotija1Krn 8,24
Anubo1Krn 4,8
Apaimas1Krn 2,30
Apajimo1Krn 2,31
ApelįRom 16,10
ApfijaiFlm 1,2
ApijausApd 28,15
ApoląTit 3,13
ApolasApd 18,24 1Kor 3,5 1Kor 3,6 1Kor 3,22
ApolionasApr 9,11
Apolo1Kor 1,12 1Kor 3,4 1Kor 16,12
ApolonijąApd 17,1
ApoluiApd 19,1 1Kor 4,6
ArąSk 21,28 Įst 2,9 Įst 2,18
Ara1Krn 7,38
ArabąJoz 12,3 Joz 15,52 Joz 15,61
arabai2Krn 17,11 Neh 4,7 Apd 2,11
arabais2Krn 22,1
arabasNeh 2,19 Jer 3,2
ArabasJoz 18,22 Iz 13,20
arabietis2Sam 23,31 2Sam 23,35 1Krn 11,32
ArabijąIz 21,13 Gal 1,17
ArabijaEz 27,21
ArabijojeGal 4,25
Arabijos1Kar 10,15 2Krn 9,14 Iz 21,13 Jer 25,24
AraboJoz 18,18
ArabojeJoz 18,18
ArabosJoz 15,6
arabuiNeh 6,1
arabus2Krn 21,16 2Krn 26,7
Arachas1Krn 7,39
ArachoEzd 2,5 Neh 6,18 Neh 7,10
AradasSk 21,1 Sk 33,40 1Krn 8,15
AradoJoz 12,14 Tei 1,16
AralotoJoz 5,3
AramasPr 10,22 1Krn 1,17 1Krn 2,23 1Krn 7,34 Mt 1,3
aramėjasĮst 26,5
aramėjė1Krn 7,14
aramėjiškai2Kar 18,26 Iz 36,11
aramėjųEzd 4,7
AramoPr 10,23 Pr 22,21 Sk 23,7 Lk 3,33
AramuiMt 1,4
AranasPr 36,28 1Krn 1,42
AraratoPr 8,4 Jer 51,27
Arauna2Sam 24,20 2Sam 24,21 2Sam 24,22
Araunos2Sam 24,16 2Sam 24,18
ArbąJoz 15,54 Joz 20,7
ArbelįOz 10,14
ArbojePr 23,2 Neh 11,25
ArbosPr 35,27 Joz 15,13 Joz 21,11
Arcą1Kar 16,9
archas1Krn 27,33
ArchelajasMt 2,22
ArchipuiKol 4,17 Flm 1,2
archųJoz 16,2
ArdasPr 46,21 Sk 26,40
ArdoSk 26,40
Ardonas1Krn 2,18
ArelioSk 26,17
ArelisPr 46,16
arelitaiSk 26,17
AreopagąApd 17,19
AreopagoApd 17,22 Apd 17,34
Areto2Kor 11,32
ArfaksadasPr 10,22 Pr 11,13 1Krn 1,17 1Krn 1,18 1Krn 1,24
ArfaksadoPr 10,24 Pr 11,10 Lk 3,36
ArfaksaduiPr 11,11 Pr 11,12
ArgoboĮst 3,4 Įst 3,13 Įst 3,14 1Kar 4,13
Argobu2Kar 15,25
AridająEst 9,9
AridatąEst 9,8
ArielįEzd 8,16 Iz 29,7
ArielisIz 29,2
ArieliuiIz 29,1 Iz 29,2
ArimatėjosMt 27,57 Mk 15,43 Lk 23,51 Jn 19,38
ArimoEzd 2,25
ArisająEst 9,9
AristarchąApd 19,29
AristarchasApd 20,4 Apd 27,2 Kol 4,10 Flm 1,24
AristobuloRom 16,10
Arjė2Kar 15,25
ArjochąPr 14,9 Dan 2,14 Dan 2,15 Dan 2,24
ArjochasPr 14,1 Dan 2,15 Dan 2,25
Arkiečio2Sam 17,14
arkietį2Sam 17,5
Arkietis2Sam 16,16
arkietis2Sam 15,32
Armėnijos2Kar 19,37 Iz 37,38
Armonį2Sam 21,8
Arnano1Krn 3,21
ArnonąTei 11,26
ArnonasTei 11,18
ArnoneJer 48,20
ArnonoSk 21,13 Sk 21,14 Sk 21,24 Sk 21,26 Sk 21,28 Sk 22,36 Įst 2,24 Įst 2,36 Įst 3,8 Įst 3,12 Įst 3,16 Įst 4,48 Joz 12,1 Joz 12,2 Joz 13,9 Joz 13,16 Tei 11,13 Tei 11,18 Tei 11,22 2Kar 10,33 Iz 16,2
AroSk 21,15 Sk 22,36 Įst 2,29
arodaiSk 26,17
ArodisPr 46,16
ArodoSk 26,17
Aroerą1Sam 30,28
aroeriečio1Krn 11,44
AroeryjeTei 11,26
AroerioTei 11,33 1Krn 5,8
AroeroSk 32,34 Įst 2,36 Įst 3,12 Įst 4,48 Joz 12,2 Joz 13,9 Joz 13,16 Joz 13,25 2Sam 24,5 2Kar 10,33 Iz 17,2 Jer 48,19
ArpadasIz 10,9
ArpadeJer 49,23
Arpado2Kar 18,34 2Kar 19,13 Iz 36,19 Iz 37,13
ArtakserksasEzd 7,11 Ezd 7,12 Ezd 7,21
ArtakserksoEzd 4,7 Ezd 4,23 Ezd 7,7 Neh 2,1 Neh 5,14 Neh 13,6
ArtakserksuiEzd 4,7 Ezd 4,8 Ezd 4,11 Ezd 6,14 Ezd 7,1 Ezd 8,1
ArtemąTit 3,12
ArtemidėApd 19,28 Apd 19,34
ArtemidęApd 19,35
ArtemidėsApd 19,24 Apd 19,27
Arubote1Kar 4,10
ArumojeTei 9,41
arvadiečiaiPr 10,18 1Krn 1,16
ArvadoEz 27,8 Ez 27,11
Asa1Kar 15,8 1Kar 15,9 1Kar 15,11 1Kar 15,13 1Kar 15,18 1Kar 15,22 1Kar 15,24 1Krn 3,10 2Krn 14,1 2Krn 14,2 2Krn 14,7 2Krn 14,10 2Krn 14,11 2Krn 14,13 2Krn 15,2 2Krn 15,8 2Krn 15,16 2Krn 16,2 2Krn 16,6 2Krn 16,10 2Krn 16,12 2Krn 16,13 2Krn 17,2 Mt 1,7
Asą2Krn 14,12 2Krn 15,9 2Krn 16,7 Apd 20,13
Asaelį2Sam 2,32 2Sam 3,30
Asaelio2Sam 2,30 2Sam 3,27 Ezd 10,15
Asaelis2Sam 2,18 2Sam 2,20 2Sam 2,21 2Sam 2,23 2Sam 23,24 1Krn 2,16 1Krn 11,26 1Krn 27,7 2Krn 17,8 2Krn 31,13
Asaeliui2Sam 2,22
Asafą1Krn 15,17 1Krn 16,5 1Krn 16,7 1Krn 16,37
Asafas1Krn 6,39 1Krn 15,19 1Krn 16,5 1Krn 25,2 2Krn 5,12 2Krn 35,15
Asafo2Kar 18,18 2Kar 18,37 1Krn 9,15 1Krn 25,1 1Krn 25,2 1Krn 25,9 1Krn 26,1 2Krn 20,14 2Krn 29,13 2Krn 29,30 2Krn 35,15 Ezd 2,41 Ezd 3,10 Neh 7,44 Neh 11,17 Neh 11,22 Neh 12,35 Neh 12,46 Iz 36,3 Iz 36,22
Asafui1Krn 25,6 Neh 2,8
AsaiMt 1,8
Asaja2Kar 22,14 1Krn 4,36 1Krn 6,30 1Krn 9,5 1Krn 15,6
Asają1Krn 15,11
Asajai2Kar 22,12 2Krn 34,20
Asarela1Krn 25,2
Asarelis1Krn 4,16
Asarhadonas2Kar 19,37 Iz 37,38
AsarhadonoEzd 4,2
AseApd 20,14
AsenatąPr 41,45
AsenataPr 46,20
AsenatosPr 41,50
AseroLk 2,36 Apr 7,6
Asielio1Krn 4,35
AsinkritąRom 16,14
asiraiPs 83,8 Iz 23,13 Mch 5,5
AsiraiIz 19,23
asiraisEz 16,28 Ez 23,7
asiramsEz 23,9 Mch 5,6
AsirasIš 6,24 1Krn 3,17 1Krn 6,22 1Krn 6,23
AsirijaIz 19,24 Iz 19,25 Iz 31,8 Iz 52,4 Jer 2,36 Ez 27,23 Ez 31,3 Ez 32,22 Oz 12,1 Oz 14,3
Asiriją2Kar 15,29 2Kar 17,6 2Kar 17,23 2Kar 18,11 Iz 19,23 Jer 2,18 Oz 5,13 Oz 7,11 Oz 8,9 Sof 2,13
AsirijaiIz 10,5
AsirijojeIz 11,11 Iz 11,16 Oz 9,3
AsirijonOz 10,6
Asirijos2Kar 15,19 2Kar 15,20 2Kar 15,29 2Kar 16,7 2Kar 16,8 2Kar 16,9 2Kar 16,10 2Kar 16,18 2Kar 17,3 2Kar 17,4 2Kar 17,5 2Kar 17,6 2Kar 17,24 2Kar 17,26 2Kar 17,27 2Kar 18,7 2Kar 18,9 2Kar 18,11 2Kar 18,13 2Kar 18,14 2Kar 18,16 2Kar 18,17 2Kar 18,19 2Kar 18,23 2Kar 18,28 2Kar 18,30 2Kar 18,31 2Kar 18,33 2Kar 19,4 2Kar 19,6 2Kar 19,8 2Kar 19,9 2Kar 19,10 2Kar 19,11 2Kar 19,17 2Kar 19,20 2Kar 19,32 2Kar 19,35 2Kar 19,36 2Kar 20,6 2Kar 23,29 1Krn 5,6 1Krn 5,26 2Krn 28,16 2Krn 28,20 2Krn 28,21 2Krn 30,6 2Krn 32,1 2Krn 32,4 2Krn 32,7 2Krn 32,9 2Krn 32,10 2Krn 32,11 2Krn 32,16 2Krn 32,21 2Krn 32,22 2Krn 33,11 Ezd 4,2 Ezd 6,22 Neh 9,32 Iz 7,17 Iz 7,18 Iz 7,20 Iz 8,4 Iz 8,7 Iz 10,12 Iz 20,1 Iz 20,4 Iz 20,6 Iz 27,13 Iz 36,1 Iz 36,2 Iz 36,4 Iz 36,8 Iz 36,13 Iz 36,15 Iz 36,16 Iz 36,18 Iz 37,4 Iz 37,6 Iz 37,8 Iz 37,10 Iz 37,11 Iz 37,18 Iz 37,21 Iz 37,33 Iz 37,37 Iz 38,6 Jer 50,17 Jer 50,18 Oz 11,5 Mch 5,6 Nah 3,18 Zch 10,10 Zch 10,11
Asiro1Krn 6,37
asirųIz 10,24 Iz 37,36 Rd 5,6 Ez 23,5 Ez 23,12
asirusIz 14,25 Iz 30,31 Ez 23,23
AsnaparasEzd 4,10
AsnosEzd 2,50
Asos1Kar 15,14 1Kar 15,16 1Kar 15,17 1Kar 15,20 1Kar 15,23 1Kar 15,25 1Kar 15,28 1Kar 15,32 1Kar 15,33 1Kar 16,8 1Kar 16,10 1Kar 16,15 1Kar 16,23 1Kar 16,29 1Kar 22,41 1Kar 22,43 1Kar 22,46 1Krn 9,16 2Krn 14,8 2Krn 14,13 2Krn 15,2 2Krn 15,10 2Krn 15,17 2Krn 15,19 2Krn 16,1 2Krn 16,4 2Krn 16,11 2Krn 20,32 2Krn 21,12 Jer 41,9
AspatąEst 9,7
AsrielioSk 26,31 Joz 17,2
Asrielis1Krn 7,14
asrielitaiSk 26,31
AstartęTei 10,6 1Sam 7,3 1Sam 7,4 1Kar 11,5 1Kar 11,33
AstarteiTei 2,13 1Sam 12,10 2Kar 23,13
Astartės1Sam 31,10
AsūrąPr 10,11
AsūrasPr 10,22 1Krn 1,17
AsūroPr 2,14 Oz 11,11 Mch 7,12
AšanąJoz 15,42 Joz 19,7 1Sam 30,30 1Krn 6,59
Ašanas1Krn 4,32
Ašbėjos1Krn 4,21
AšbelioSk 26,38
AšbelisPr 46,21 1Krn 8,1
ašbelitaiSk 26,38
AšdodąJoz 15,47 1Sam 5,1 1Sam 6,17 2Krn 26,6 Iz 20,1
AšdodeJoz 11,22 1Sam 5,5 1Sam 5,6 Am 1,8 Zch 9,6
ašdodiečiaiNeh 4,7
AšdodoJoz 13,3 Joz 15,46 1Sam 5,3 1Sam 5,6 1Sam 5,7 2Krn 26,6 Neh 13,23 Neh 13,24 Jer 25,20 Am 3,9 Sof 2,4
AšerąJoz 19,34 Tei 6,35
AšeraiTei 1,32 2Kar 23,4 2Kar 23,7
AšerasPr 35,26 Iš 1,4 Įst 33,24 Tei 1,31 Tei 5,17 1Krn 2,2
AšereJoz 17,11 1Kar 4,16
AšeroPr 46,17 Pr 49,20 Sk 1,13 Sk 1,40 Sk 2,27 Sk 7,72 Sk 10,26 Sk 13,13 Sk 26,44 Sk 26,46 Sk 26,47 Sk 34,27 Įst 27,13 Joz 17,7 Joz 19,24 Joz 19,31 Joz 21,6 Joz 21,30 Tei 7,23 1Krn 6,62 1Krn 6,74 1Krn 7,30 1Krn 7,40 1Krn 12,36 2Krn 30,11 Ez 48,2 Ez 48,3 Ez 48,34
Ašeros2Kar 21,7 2Kar 23,6
AšeruPr 30,13 Joz 17,10
AšeruiĮst 33,24
Ašhūrą1Krn 2,24
Ašhūras1Krn 4,5
Ašimą2Kar 17,30
AškaloneAm 1,8
AškelonąTei 1,18 Tei 14,19 1Sam 6,17 Jer 25,20 Jer 47,7
AškelonasJer 47,5 Sof 2,4 Zch 9,5
AškeloneSof 2,7
AškelonoJoz 13,3 2Sam 1,20
AškenazasPr 10,3 1Krn 1,6
AškenazoJer 51,27
AšnąJoz 15,33 Joz 15,43
AšpenazuiDan 1,3
AštarotPr 14,5
Aštarotą1Krn 6,71
AštarotasJoz 13,31
AštaroteĮst 1,4 Joz 9,10 Joz 12,4 Joz 13,12
aštarotietis1Krn 11,44
AšūrasPr 25,3 Sk 24,22
ašuriečių2Sam 2,9
ašūriečiusSk 24,24
AšūroPr 25,18
Ašvatas1Krn 7,33
Atachą1Sam 30,30
Atają1Krn 2,35 2Krn 11,20
AtajaNeh 11,4
Atajas1Krn 2,36 1Krn 12,11
Atalija2Kar 8,26 2Kar 11,1 2Kar 11,3 2Kar 11,13 2Kar 11,14 2Kar 11,20 1Krn 8,26 2Krn 22,2 2Krn 22,10 2Krn 22,12 2Krn 23,12 2Krn 23,13 2Krn 23,21 2Krn 24,7
AtalijąApd 14,25
Atalijos2Kar 11,2 Ezd 8,7
Atara1Krn 2,26
AtarimoSk 21,1
AtarotąJoz 16,7
Atarotas1Krn 2,54
AtarotoSk 32,3 Sk 32,34 Joz 16,2
atėniečiaiApd 17,21
AtėnųApd 17,15 Apd 17,22 Apd 18,1
AtėnuoseApd 17,16 1Tes 3,1
AterasNeh 10,17
AteroEzd 2,16 Ezd 2,42 Neh 7,21 Neh 7,45
AtlajasEzd 10,28
AtrotJoz 16,5 Joz 18,13
AtrotoSk 32,35
AugustoLk 2,1 Apd 25,21 Apd 25,25 Apd 27,1
avaiJoz 13,3
AvenąOz 4,15
AveneOz 5,8
AvenoJoz 7,2 Joz 18,12 1Sam 13,5 1Sam 14,23 Oz 10,5 Oz 10,8 Am 1,5
aviečiai2Kar 17,31
AvimasJoz 18,23
AvitasPr 36,35 1Krn 1,46
Avos2Kar 17,24
AvusĮst 2,23
AzanijosNeh 10,9
AzanoSk 34,26
AzarelioNeh 11,13
Azarelis1Krn 12,6 1Krn 27,22 Ezd 10,41 Neh 12,36
Azareliui1Krn 25,18
Azarija2Kar 15,1 2Kar 15,7 1Krn 2,8 1Krn 2,39 1Krn 3,12 1Krn 6,9 1Krn 6,11 1Krn 6,14 1Krn 9,11 2Krn 21,2 Neh 7,7 Neh 8,7 Neh 10,2 Neh 12,33 Jer 43,2 Dan 1,6 Dan 1,19
Azariją2Kar 14,21 2Krn 23,1
AzarijaiDan 1,7 Dan 1,11 Dan 2,17
Azarijas1Kar 4,2 1Kar 4,5 2Krn 21,2 2Krn 26,17 2Krn 26,20 2Krn 28,12 2Krn 29,12 2Krn 31,10 Neh 3,23
Azarijo1Krn 2,38 2Krn 15,1 2Krn 29,12 2Krn 31,13
Azarijos2Kar 15,6 2Kar 15,8 2Kar 15,17 2Kar 15,23 2Kar 15,27 1Krn 6,9 1Krn 6,10 1Krn 6,13 1Krn 6,36 Ezd 7,1 Ezd 7,3 Neh 3,24
Azazijas1Krn 15,21 2Krn 31,13
Azazijo1Krn 27,20
Azazo1Krn 5,8
AzbukoNeh 3,16
AzekąJoz 15,35 2Krn 11,9 Jer 34,7
AzekojeNeh 11,30
AzekosJoz 10,10 Joz 10,11 1Sam 17,1
Azelis1Krn 9,43 1Krn 9,44
AzgadasNeh 10,15
AzgadoEzd 2,12 Ezd 8,12 Neh 7,17
Azielis1Krn 15,20
AzijąApd 20,18
AzijaApd 19,27
AzijojeApd 16,6 Apd 19,22 Apd 19,26 Apd 20,16 Rom 16,5 2Kor 1,8 2Tim 1,15 1Pt 1,1 Apr 1,11
AzijosApd 2,9 Apd 6,9 Apd 19,10 Apd 19,31 Apd 20,4 Apd 21,27 Apd 24,18 Apd 27,2 1Kor 16,19 Apr 1,4
AzizaEzd 10,27
Azmavetas2Sam 23,31 1Krn 11,33 1Krn 27,25
Azmaveto1Krn 8,36 1Krn 9,42 1Krn 12,3 Ezd 2,24 Neh 7,28 Neh 12,29
AznotJoz 19,34
AzorasMt 1,13
AzoruiMt 1,14
AzoteApd 8,40
Azrielio1Krn 27,19 Jer 36,26
Azrielis1Krn 5,24
Azrikamą1Krn 8,38 1Krn 9,44 2Krn 28,7
Azrikamas1Krn 3,23
Azrikamo1Krn 9,14 Neh 11,15
Azuba1Kar 22,42 2Krn 20,31
Azubai1Krn 2,19
Azubos1Krn 2,18
AzūrasNeh 10,17
AzūroJer 28,1 Ez 11,1
BaalPr 36,38 Pr 36,39 Iš 14,2 Iš 14,9 Sk 25,3 Sk 25,5 Sk 31,16 Sk 32,38 Sk 33,7 Įst 4,3 Joz 11,17 Joz 12,7 Joz 13,5 Joz 13,17 Tei 3,3 Tei 8,33 Tei 9,4 Tei 20,33 2Sam 5,20 2Sam 13,23 2Kar 1,2 2Kar 1,3 2Kar 1,6 2Kar 1,16 2Kar 4,42 1Krn 1,49 1Krn 1,50 1Krn 5,8 1Krn 5,23 1Krn 14,11 1Krn 27,28 Ps 106,28 Gg 8,11 Ez 25,9 Oz 9,10
BaaląJoz 15,9 Joz 15,29 Joz 15,60 1Sam 7,4 1Kar 18,18 1Kar 18,21 1Kar 19,18 2Kar 10,28 1Krn 13,6 Jer 2,23 Jer 9,14
Baalai1Kar 18,26
BaalamsOz 2,13 Oz 11,2
BaalasJoz 13,17 1Kar 18,21 1Krn 5,5 1Krn 8,30 1Krn 8,34 1Krn 9,36 1Krn 9,40
BaalatąJoz 19,44 1Kar 9,18 2Krn 8,6
Baale2Sam 6,2 2Krn 26,7
BaalįTei 6,31 Tei 8,33 Tei 10,6 Rom 11,4
BaaliamsTei 3,7
BaalioTei 6,25 Tei 6,28 Tei 6,30 Sof 1,4
BaalisTei 6,32 Jer 40,14
BaaliuiTei 2,11 Tei 2,13 Tei 10,10
BaaloSk 22,41 Sk 25,18 Joz 15,10 Joz 15,11 Joz 18,14 1Kar 16,32 1Kar 18,19 1Kar 18,22 1Kar 18,25 1Kar 18,26 1Kar 18,40 1Kar 19,1 1Kar 19,2 2Kar 3,2 2Kar 10,19 2Kar 10,21 2Kar 10,22 2Kar 10,23 2Kar 10,25 2Kar 10,26 2Kar 10,27 2Kar 11,18 1Krn 4,33 1Krn 8,34 2Krn 17,3 2Krn 23,17 Jer 2,8 Jer 23,13 Jer 23,27
BaaluJer 12,16 Oz 13,1
Baalų2Krn 28,2 Oz 2,17
Baalui1Sam 12,10 1Kar 16,31 1Kar 16,32 1Kar 22,53 2Kar 10,18 2Kar 10,19 2Kar 10,20 2Kar 17,16 2Kar 21,3 2Kar 23,4 2Kar 23,5 2Krn 24,7 2Krn 28,3 2Krn 33,3 2Krn 34,4 Jer 7,9 Jer 11,13 Jer 11,17 Jer 19,5 Jer 32,29 Jer 32,35 Oz 2,8
Baana2Sam 4,5 1Kar 4,16 Ezd 2,2 Neh 7,7 Neh 10,27
Baaną2Sam 4,2
Baanai2Sam 4,9
Baanos2Sam 23,29 1Kar 4,12 1Krn 11,30 Neh 3,4
Baarą1Krn 8,8
Baasa1Kar 15,21
Baasėjos1Krn 6,40
Baaša1Kar 15,17 1Kar 15,19 1Kar 15,22 1Kar 15,27 1Kar 15,28 1Kar 15,33 1Kar 16,6
Baašą1Kar 16,1 1Kar 16,7 1Kar 16,12
Baašai1Kar 21,22
Baašos1Kar 15,16 1Kar 15,32 1Kar 16,3 1Kar 16,4 1Kar 16,5 1Kar 16,8 1Kar 16,11 1Kar 16,12 1Kar 16,13 2Kar 9,9
BabelėPr 10,10 Apr 14,8 Apr 17,5 Apr 18,2
BabelePr 11,9 Apr 18,10
BabelęApr 16,19
BabelėsApr 18,21
Babiloną2Kar 20,17 2Kar 24,16 2Kar 25,7 2Kar 25,13 1Krn 9,1 2Krn 33,11 2Krn 36,6 2Krn 36,7 2Krn 36,10 2Krn 36,18 2Krn 36,20 Ezd 2,1 Ezd 5,12 Ezd 6,5 Neh 7,6 Ps 87,4 Iz 13,1 Iz 13,17 Iz 39,6 Jer 20,5 Jer 20,6 Jer 24,1 Jer 27,18 Jer 27,20 Jer 27,22 Jer 28,3 Jer 29,1 Jer 29,4 Jer 29,20 Jer 29,28 Jer 32,5 Jer 34,3 Jer 39,7 Jer 39,9 Jer 40,1 Jer 40,4 Jer 40,7 Jer 43,3 Jer 50,1 Jer 50,9 Jer 50,13 Jer 50,14 Jer 50,29 Jer 51,2 Jer 51,9 Jer 51,11 Jer 51,42 Jer 51,55 Jer 51,56 Jer 51,59 Jer 51,60 Jer 51,61 Jer 52,11 Jer 52,17 Ez 12,13 Ez 17,12 Ez 17,20
BabilonasIz 13,19 Iz 21,9 Jer 50,2 Jer 50,23 Jer 50,39 Jer 50,40 Jer 51,7 Jer 51,8 Jer 51,33 Jer 51,37 Jer 51,41 Jer 51,53 Dan 4,30
Babilone2Kar 24,15 2Kar 25,28 Ezd 5,17 Ps 137,8 Jer 29,10 Jer 29,15 Jer 29,22 Jer 50,16 Jer 50,24 Jer 51,44 Jer 51,49 Jer 52,32 Ez 17,16 Dan 2,14 Dan 4,29 1Pt 5,13
Babiloniečiai2Kar 17,30 Ez 23,17
babiloniečiaiEz 17,17
babiloniečiusJer 52,15 Ez 23,23
BabilonijąMt 1,11 Mt 1,12 Mt 1,17
Babilono2Kar 17,24 2Kar 20,12 2Kar 20,14 2Kar 20,18 2Kar 24,1 2Kar 24,7 2Kar 24,10 2Kar 24,11 2Kar 24,12 2Kar 24,16 2Kar 24,20 2Kar 25,1 2Kar 25,6 2Kar 25,8 2Kar 25,11 2Kar 25,20 2Kar 25,22 2Kar 25,23 2Kar 25,24 2Kar 25,27 2Krn 32,31 2Krn 36,6 Ezd 1,11 Ezd 2,1 Ezd 4,9 Ezd 5,12 Ezd 5,13 Ezd 5,14 Ezd 6,1 Ezd 7,6 Ezd 7,9 Ezd 7,16 Ezd 8,1 Neh 7,6 Neh 13,6 Est 2,6 Ps 137,1 Iz 13,22 Iz 14,4 Iz 14,22 Iz 39,1 Iz 39,3 Iz 39,7 Iz 43,14 Iz 47,1 Iz 48,20 Jer 20,4 Jer 21,2 Jer 21,4 Jer 21,7 Jer 21,10 Jer 22,25 Jer 24,1 Jer 25,1 Jer 25,9 Jer 25,11 Jer 25,12 Jer 27,6 Jer 27,8 Jer 27,9 Jer 27,11 Jer 27,12 Jer 27,13 Jer 27,14 Jer 27,16 Jer 27,17 Jer 27,20 Jer 28,2 Jer 28,3 Jer 28,4 Jer 28,6 Jer 28,11 Jer 28,14 Jer 29,3 Jer 29,21 Jer 29,22 Jer 32,2 Jer 32,3 Jer 32,4 Jer 32,28 Jer 32,36 Jer 34,1 Jer 34,2 Jer 34,3 Jer 34,7 Jer 34,21 Jer 35,11 Jer 36,29 Jer 37,1 Jer 37,17 Jer 37,19 Jer 38,3 Jer 38,17 Jer 38,18 Jer 38,22 Jer 38,23 Jer 39,1 Jer 39,3 Jer 39,5 Jer 39,11 Jer 39,13 Jer 40,5 Jer 40,7 Jer 40,9 Jer 40,11 Jer 41,2 Jer 41,18 Jer 42,11 Jer 43,10 Jer 44,30 Jer 46,2 Jer 46,13 Jer 46,26 Jer 49,28 Jer 49,30 Jer 50,8 Jer 50,17 Jer 50,18 Jer 50,28 Jer 50,34 Jer 50,35 Jer 50,42 Jer 50,43 Jer 50,46 Jer 51,1 Jer 51,6 Jer 51,12 Jer 51,29 Jer 51,30 Jer 51,31 Jer 51,34 Jer 51,35 Jer 51,36 Jer 51,44 Jer 51,47 Jer 51,48 Jer 51,49 Jer 51,54 Jer 51,57 Jer 51,58 Jer 52,3 Jer 52,4 Jer 52,9 Jer 52,10 Jer 52,12 Jer 52,26 Jer 52,31 Ez 17,12 Ez 19,9 Ez 21,19 Ez 21,21 Ez 23,15 Ez 24,2 Ez 26,7 Ez 29,18 Ez 29,19 Ez 30,10 Ez 30,24 Ez 30,25 Ez 32,11 Dan 1,1 Dan 2,12 Dan 2,18 Dan 2,24 Dan 2,48 Dan 2,49 Dan 3,1 Dan 3,12 Dan 3,30 Dan 4,6 Dan 5,7 Dan 7,1 Mch 4,10 Zch 2,7 Zch 6,10 Apd 7,43
BabilonuJer 51,64
BabilonuiIz 48,14 Jer 50,45 Jer 51,24 Jer 51,29
BaclitoNeh 7,54
BaclutoEzd 2,52
baharumietis1Krn 11,33
Bahurimą2Sam 16,5
Bahurime2Sam 17,18
bahurimietis2Sam 23,31
Bahurimo2Sam 3,16 2Sam 19,16 1Kar 2,8
Bakbakaras1Krn 9,15
BakbukijaNeh 11,17 Neh 12,9
BakbukijasNeh 12,25
BakbukoEzd 2,51 Neh 7,53
BaląJoz 19,3
BalaamąSk 22,5 Sk 22,7 Sk 22,8 Sk 22,9 Sk 22,16 Sk 22,20 Sk 22,41 Sk 23,16 Sk 23,28 Sk 31,8 Įst 23,4 Joz 13,22 Joz 24,9 Neh 13,2
BalaamasSk 22,10 Sk 22,13 Sk 22,14 Sk 22,18 Sk 22,21 Sk 22,22 Sk 22,23 Sk 22,27 Sk 22,29 Sk 22,34 Sk 22,35 Sk 22,38 Sk 22,39 Sk 23,1 Sk 23,2 Sk 23,3 Sk 23,4 Sk 23,15 Sk 23,18 Sk 23,26 Sk 23,29 Sk 23,30 Sk 24,1 Sk 24,3 Sk 24,12 Sk 24,15 Sk 24,20 Sk 24,25 Mch 6,5
BalaamoSk 22,25 Sk 22,36 Sk 23,5 Sk 24,10 Įst 23,5 Joz 24,10 2Pt 2,15 Jud 1,11 Apr 2,14
BalaamuSk 22,27
BalaamuiSk 22,12 Sk 22,22 Sk 22,28 Sk 22,30 Sk 22,31 Sk 22,37 Sk 22,40 Sk 23,11 Sk 23,25 Sk 23,27 Sk 31,16
Baladanas2Kar 20,12 Iz 39,1
Baladano2Kar 20,12 Iz 39,1
BalakąSk 22,14 Sk 23,5 Sk 23,6 Sk 23,16 Sk 23,17 Tei 11,25 Apr 2,14
BalakaiSk 23,18
BalakasSk 22,2 Sk 22,4 Sk 22,10 Sk 22,15 Sk 22,16 Sk 22,18 Sk 22,36 Sk 22,40 Sk 22,41 Sk 23,2 Sk 23,7 Sk 23,11 Sk 23,13 Sk 23,17 Sk 23,25 Sk 23,27 Sk 23,28 Sk 23,30 Sk 24,10 Sk 24,13 Sk 24,25 Joz 24,9 Mch 6,5
BalakoSk 22,7 Sk 22,13 Sk 22,18 Sk 22,35
BalakuSk 22,39
BalakuiSk 22,38 Sk 23,1 Sk 23,3 Sk 23,15 Sk 23,26 Sk 23,29 Sk 24,12
BalatJoz 19,8
Baloje1Krn 4,29
BaltramiejųMk 3,18 Lk 6,14
BaltramiejusMt 10,3 Apd 1,13
BamaEz 20,29
BamotJoz 13,17
BamotąSk 21,19
BamotoSk 21,20
Banio1Krn 6,46 Ezd 2,10 Ezd 10,29 Ezd 10,34 Neh 3,17 Neh 11,22
Banis2Sam 23,36 1Krn 9,4 Ezd 10,38 Neh 8,7 Neh 9,4 Neh 9,5 Neh 10,13 Neh 10,14
BarąTei 7,24
BarabąMt 27,16 Mt 27,17 Mt 27,20 Mt 27,21 Mt 27,26 Mk 15,11 Mk 15,15 Lk 23,18 Jn 18,40
BarabasMk 15,7 Lk 23,19 Jn 18,40
BarachelioJob 32,2
BarachijoMt 23,35
BarakąTei 4,6 Tei 4,15 1Sam 12,11 Heb 11,32
BarakaiTei 5,12
BarakasTei 4,8 Tei 4,10 Tei 4,12 Tei 4,14 Tei 4,16 Tei 4,22 Tei 5,1
BarakelioJob 32,6
BarakuTei 4,9 Tei 5,15
BarakuiTei 4,14
Bariachas1Krn 3,22
BarjėzųApd 13,6
BarkosoEzd 2,53 Neh 7,55
BarnabąApd 11,22 Apd 11,30 Apd 13,2 Apd 13,7 Apd 13,43 Apd 14,12
BarnabasApd 9,27 Apd 11,25 Apd 12,25 Apd 13,1 Apd 13,46 Apd 14,14 Apd 15,2 Apd 15,37 Apd 15,39 1Kor 9,6 Gal 2,13
BarnaboApd 13,50 Apd 15,2 Apd 15,12 Kol 4,10
BarnabuApd 4,36 Apd 14,20 Apd 15,22 Apd 15,25 Apd 15,35 Gal 2,1
BarnabuiApd 15,36 Gal 2,9
BarnėjąSk 34,4 Įst 1,19 Joz 15,3
BarnėjojeJoz 14,6
BarnėjosSk 32,8 Įst 1,2 Įst 2,14 Įst 9,23 Joz 10,41 Joz 14,7
BarsabuApd 1,23 Apd 15,22
BartimiejusMk 10,46
BaruchąJer 36,4 Jer 36,14 Jer 36,17 Jer 36,26 Jer 43,6
BaruchaiJer 45,2
BaruchasNeh 3,20 Neh 10,6 Jer 36,8 Jer 36,10 Jer 36,13 Jer 36,14 Jer 36,15 Jer 36,18 Jer 36,27 Jer 43,3
BaruchoNeh 11,5
BaruchuiJer 32,12 Jer 32,13 Jer 32,16 Jer 36,5 Jer 36,32 Jer 45,1
Barzilają2Sam 19,39
Barzilajas2Sam 17,27 2Sam 19,31 2Sam 19,32 2Sam 19,34 2Sam 19,39
Barzilajaus2Sam 21,8 1Kar 2,7 Ezd 2,61 Neh 7,63
Barzilajui2Sam 19,33
BasaneJoz 21,27
Basano1Kar 4,19
BasmatąPr 26,34 Pr 36,3 1Kar 4,15
BasmatosPr 36,4 Pr 36,10 Pr 36,13 Pr 36,17
Baša2Krn 16,1 2Krn 16,3 2Krn 16,5 2Krn 16,6
BašanąĮst 3,13 Joz 12,5 Joz 13,11 Joz 13,30 2Kar 10,33
BašanasĮst 3,13 Joz 17,1 Nah 1,4
BašaneĮst 4,43 Joz 13,12 Joz 13,30 Joz 13,31 Joz 20,8 Joz 21,6 Joz 22,7 1Kar 4,13 1Krn 5,12 1Krn 5,16 1Krn 6,62 1Krn 6,71 Ps 68,15 Jer 22,20 Jer 50,19
BašanoSk 21,33 Sk 32,33 Įst 1,4 Įst 3,1 Įst 3,3 Įst 3,4 Įst 3,10 Įst 3,11 Įst 4,47 Įst 29,7 Įst 32,14 Įst 33,22 Joz 9,10 Joz 12,4 Joz 17,5 1Krn 5,11 1Krn 5,23 Neh 9,22 Ps 22,12 Ps 68,22 Ps 135,11 Ps 136,20 Iz 2,13 Iz 33,9 Ez 27,6 Ez 39,18 Am 4,1 Mch 7,14 Zch 11,2
BašosJer 41,9
Bat1Krn 3,5
batąIz 5,10 Ez 45,10
batasEz 45,11
BateEz 45,11
BatrabimoGg 7,4
Batšeba2Sam 11,3 1Kar 1,15 1Kar 1,16 1Kar 1,31 1Kar 2,18 1Kar 2,19
Batšebą2Sam 12,24 1Kar 1,28 1Kar 2,13
Batšebai1Kar 1,11
BavajisNeh 3,18
Bealija1Krn 12,5
BealotąJoz 15,24
Bealote1Kar 4,16
BebajasNeh 10,15
BebajoEzd 2,11 Ezd 8,11 Ezd 10,28 Neh 7,16
BecajasNeh 10,18
BecajoEzd 2,17 Neh 7,23
BecalelįIš 31,2 Iš 35,30 Iš 36,2
Becalelio1Krn 2,20
BecalelisIš 36,1 Iš 37,1 Iš 38,22 2Krn 1,5 Ezd 10,30
BecerąĮst 4,43 Joz 20,8 Joz 21,36
becheraiSk 26,35
BecherasPr 46,21 1Krn 7,6
Beceras1Krn 7,37
BecheroSk 26,35 1Krn 7,8
Becero1Krn 6,78
BedadoPr 36,35 1Krn 1,46
Bedanas1Krn 7,17
BedijaEzd 10,35
Beeljada1Krn 14,7
BeerPr 21,14 Pr 21,31 Pr 21,32 Pr 21,33 Pr 22,19 Pr 26,23 Pr 26,33 Pr 28,10 Pr 46,1 Pr 46,5 Joz 15,28 Joz 19,2 Tei 20,1 1Sam 3,20 1Sam 8,2 2Sam 3,10 2Sam 17,11 2Sam 24,2 2Sam 24,7 2Sam 24,15 1Kar 4,25 1Kar 19,3 2Kar 12,1 2Kar 23,8 1Krn 4,28 1Krn 21,2 2Krn 19,4 2Krn 24,1 2Krn 30,5 Neh 11,27 Neh 11,30 Am 5,5 Am 8,14
Beera1Krn 5,6 1Krn 7,37
BeerąTei 9,21
BeerioPr 26,34 Oz 1,1
BeerotąJoz 9,17
BeerotasJoz 18,25 2Sam 4,2
Beerotiečiai2Sam 4,3
beerotiečio2Sam 4,2 2Sam 4,9
Beerotiečio2Sam 4,5
beerotietis2Sam 23,37 1Krn 11,39
BeerotoEzd 2,25 Neh 7,29
BeešterąJoz 21,27
Bekorato1Sam 9,1
BelaPr 36,32 Pr 46,21 1Krn 1,43 1Krn 5,8 1Krn 7,6 1Krn 8,1
BelaiPr 36,33 1Krn 1,44
belaiSk 26,38
BelįJer 51,44
BelialoTei 19,22 Tei 20,13 1Sam 1,16 1Sam 2,12 1Sam 10,27 1Sam 25,17 1Sam 25,25 1Sam 30,22 2Sam 16,7 2Sam 20,1 2Sam 23,6 1Kar 21,10 1Kar 21,13 2Krn 13,7
Beliaru2Kor 6,15
BelisIz 46,1 Jer 50,2
BelosPr 14,2 Pr 14,8 Sk 26,38 Sk 26,40 1Krn 7,7 1Krn 8,3
BelšacaraiDan 5,22
BelšacarasDan 5,1 Dan 5,2 Dan 5,9 Dan 5,29 Dan 5,30
BelšacaroDan 7,1 Dan 8,1
BeltšacaraiDan 4,9 Dan 4,18 Dan 4,19
BeltšacarasDan 2,26 Dan 4,19
BeltšacaroDan 1,7 Dan 5,12
BeltšacaruDan 4,8 Dan 4,19 Dan 10,1
BelzebuląMk 3,22
BelzebuloMt 12,24 Mt 12,27 Lk 11,15 Lk 11,18 Lk 11,19
BelzebuluMt 10,25
BenPr 35,18 Joz 18,16 1Kar 4,8 1Kar 4,9 1Kar 4,10 1Kar 4,11 1Kar 4,13 1Kar 15,18 1Kar 15,20 1Kar 20,1 1Kar 20,2 1Kar 20,5 1Kar 20,7 1Kar 20,9 1Kar 20,12 1Kar 20,16 1Kar 20,17 1Kar 20,20 1Kar 20,26 1Kar 20,30 1Kar 20,32 1Kar 20,33 1Kar 20,34 2Kar 6,24 2Kar 8,7 2Kar 8,9 2Kar 13,3 2Kar 13,24 2Kar 13,25 1Krn 4,20 2Krn 16,2 2Krn 16,4 2Krn 17,7 2Krn 28,3 2Krn 33,6 Jer 7,31 Jer 7,32 Jer 19,2 Jer 19,6 Jer 32,35 Jer 49,27 Am 1,4
Benaja1Krn 4,36 1Krn 11,22 1Krn 11,24 1Krn 11,31 1Krn 18,17 1Krn 27,5 1Krn 27,14 Ezd 10,25 Ezd 10,30 Ezd 10,35 Ezd 10,43
Benają1Kar 1,32 1Kar 1,44 1Kar 2,25 1Kar 2,29 1Kar 2,35 1Krn 15,18 1Krn 16,5 1Krn 16,6
Benajas2Sam 8,18 2Sam 20,23 2Sam 23,20 2Sam 23,21 2Sam 23,22 2Sam 23,30 1Kar 1,8 1Kar 1,36 1Kar 1,38 1Kar 2,30 1Kar 2,34 1Kar 4,4 1Krn 15,20 1Krn 15,24 2Krn 31,13
Benajo1Kar 1,10 1Kar 1,26 Ez 11,1 Ez 11,13
Benajos1Krn 27,34 2Krn 20,14
Benajui1Kar 2,46
Benas1Krn 24,26 1Krn 24,27
BenePr 37,8 Iš 2,14 Sk 33,31 Sk 33,32 Įst 10,6 Joz 19,45 Neh 4,2 Job 15,7 Jn 18,35
BeninuvasNeh 10,13
BenjaminąPr 42,36 Pr 43,14 Pr 43,15 Pr 43,16 Pr 43,29 Tei 20,20 Oz 5,8
BenjaminaiTei 20,3 Tei 20,13 Tei 20,21 Tei 20,31 Tei 20,34 Tei 20,36 Tei 21,23 1Sam 22,7 2Sam 2,25 1Krn 9,7 2Krn 15,2
benjaminaiTei 19,16 Tei 20,25 Tei 20,32 Tei 20,39 Tei 20,40 Tei 20,41 Tei 21,7 Tei 21,14 Jer 6,1
benjaminaisTei 20,18 Tei 20,23
benjaminamsTei 20,36 Tei 21,13 Tei 21,19
BenjaminasPr 35,24 Pr 43,34 Pr 45,12 Pr 46,19 Pr 49,27 Iš 1,3 1Krn 2,2 1Krn 7,10 2Krn 11,12 Ezd 10,32 Neh 3,23 Neh 12,34 Ps 68,27 Abd 1,19
benjaminas1Sam 4,12 1Sam 9,21 2Sam 16,11 2Sam 19,16 2Sam 20,1 1Kar 2,8
Benjamine1Sam 9,1 1Kar 4,18 2Krn 11,3 2Krn 11,10 2Krn 31,1 2Krn 34,32 Neh 11,36
benjaminitaiNeh 11,31
benjaminitaisTei 1,21
BenjaminoPr 42,4 Pr 44,12 Pr 46,21 Sk 1,11 Sk 1,36 Sk 2,22 Sk 7,60 Sk 10,24 Sk 13,9 Sk 26,38 Sk 26,41 Sk 34,21 Įst 27,12 Joz 18,11 Joz 18,20 Joz 18,21 Joz 18,28 Joz 21,4 Joz 21,17 Tei 1,21 Tei 3,15 Tei 5,14 Tei 10,9 Tei 20,10 Tei 20,12 Tei 21,6 Tei 21,15 Tei 21,16 Tei 21,17 Tei 21,21 1Sam 9,4 1Sam 9,16 1Sam 9,21 1Sam 10,2 1Sam 10,20 1Sam 10,21 1Sam 13,2 1Sam 13,15 1Sam 13,16 1Sam 14,16 2Sam 2,9 2Sam 2,31 2Sam 3,19 2Sam 4,2 2Sam 19,17 2Sam 21,14 1Kar 12,21 1Kar 12,23 1Kar 15,22 1Krn 6,60 1Krn 6,65 1Krn 7,6 1Krn 8,1 1Krn 8,40 1Krn 9,3 1Krn 11,31 1Krn 12,2 1Krn 12,16 1Krn 12,29 1Krn 21,6 1Krn 27,12 2Krn 11,1 2Krn 11,23 2Krn 14,8 2Krn 15,8 2Krn 15,9 2Krn 17,17 2Krn 25,5 2Krn 34,9 Ezd 1,5 Ezd 4,1 Ezd 10,9 Neh 11,4 Neh 11,7 Est 2,5 Jer 1,1 Jer 17,26 Jer 20,2 Jer 32,8 Jer 32,44 Jer 33,13 Jer 37,12 Jer 37,13 Jer 38,8 Ez 48,22 Ez 48,23 Ez 48,24 Ez 48,32 Zch 14,10 Apd 13,21 Rom 11,1 Fil 3,5 Apr 7,8
benjaminoTei 21,1
benjaminųTei 20,35 Tei 20,46 Tei 20,47 2Sam 2,15 2Sam 23,29
BenjaminuPr 35,18 Ps 80,2
BenjaminųTei 20,44
BenjaminuiPr 45,14 Pr 45,22 Įst 33,12 Tei 19,14 Tei 20,4 2Sam 3,19 2Sam 4,2 1Krn 27,21
benjaminuiTei 21,18
benjaminusTei 20,17 Tei 20,24 Tei 20,28 Tei 20,30 Tei 20,43 Tei 20,48
Benobas2Sam 21,16
Benotą2Kar 17,30
Benzohetas1Krn 4,20
BeonoSk 32,3
BeoroPr 36,32 Sk 22,5 Sk 24,3 Sk 24,15 Sk 31,8 Įst 23,4 Joz 13,22 Joz 24,9 1Krn 1,43 Mch 6,5
BeraPr 14,2
Beracha1Krn 12,3
Beraja1Krn 8,21
BerakąJoz 19,45
Berako2Krn 20,26
Berechija1Krn 3,20 1Krn 9,16 1Krn 15,23
Berechijas2Krn 28,12
Berechijo1Krn 6,39 1Krn 15,17 Neh 3,30
BerechijosNeh 3,4 Neh 6,18 Zch 1,1 Zch 1,7
Beredas1Krn 7,20
BeredoPr 16,14
BerėjąApd 17,10
BerėjojeApd 17,13
BerėjosApd 20,4
BerelimeIz 15,8
BerenikėApd 25,13 Apd 25,23 Apd 26,30
BerijaPr 46,17 1Krn 7,23 1Krn 7,30 1Krn 8,13 1Krn 23,10 1Krn 23,11
BerijosPr 46,17 Sk 26,44 Sk 26,45 1Krn 7,31 1Krn 8,14
berilasIš 28,20 Iš 39,13 Ez 1,16 Dan 10,6
berilisEz 28,13
beriloGg 5,14 Apr 21,20
Beris1Krn 7,36
BeritąTei 8,33
BeritoTei 9,4 Tei 9,46
BeroJoz 19,8
Berotajo2Sam 8,8 Ez 47,16
BerotoĮst 10,6
BesajoEzd 2,49 Neh 7,52
BesetoEz 30,17
BesodijosNeh 3,6
Besoro1Sam 30,9 1Sam 30,21
Betacho2Sam 8,8
BetanijąMt 21,17 Mk 11,1 Mk 11,11 Jn 12,1
BetanijaJn 11,18
BetanijojeMt 26,6 Mk 14,3 Jn 1,28
BetanijosMk 11,12 Lk 19,29 Lk 24,50 Jn 11,1
BetelįPr 35,1 Pr 35,3 Joz 16,1 Tei 1,22 Tei 1,23 Tei 20,18 Tei 20,23 Tei 20,26 Tei 20,31 1Sam 7,16 1Sam 10,3 1Sam 30,27 1Kar 13,1 1Kar 13,10 2Kar 2,2 2Kar 2,23 2Kar 23,4 2Krn 13,19 Am 4,4
BeteliOz 10,15
BetelyjeTei 21,2 Tei 21,5 1Kar 12,29 1Kar 12,32 1Kar 12,33 1Kar 13,4 1Kar 13,11 1Kar 13,32 2Kar 2,3 2Kar 10,29 2Kar 17,28 2Kar 23,19 Neh 11,31 Oz 12,4 Am 5,6 Am 7,13
BetelioPr 12,8 Pr 13,3 Pr 31,13 Pr 35,8 Pr 35,16 Joz 7,2 Joz 8,9 Joz 8,12 Joz 8,17 Joz 12,9 Joz 12,16 Joz 16,2 Tei 4,5 Tei 21,19 1Sam 13,2 1Kar 12,32 1Kar 16,34 2Kar 23,15 2Kar 23,17 Ezd 2,28 Neh 7,32 Jer 48,13 Am 3,14 Am 5,5 Am 7,10 Zch 7,2
BetelisPr 12,8 Pr 35,7 Joz 18,13 Joz 18,22 1Krn 7,28 Am 5,5
BeteliuPr 28,19 Pr 35,6 Pr 35,15
BetenąJoz 19,25
BeterioGg 2,17
BetezdaJn 5,2
BetfagęMt 21,1 Mk 11,1
BetfagėsLk 19,29
BetliejauMch 5,2 Mt 2,6
BetliejausTei 12,8 Tei 17,9 Tei 19,1 Tei 19,18 Rūt 1,1 Rūt 1,2 Rūt 2,4 1Sam 16,18 1Sam 17,12 1Sam 17,58 2Sam 21,19 2Sam 23,15 2Sam 23,16 2Sam 23,24 1Krn 2,51 1Krn 4,4 1Krn 11,17 1Krn 11,18 1Krn 11,26 Ezd 2,21 Neh 7,26 Jer 41,17 Jn 7,42
BetliejųPr 35,19 Tei 17,8 Tei 19,2 Tei 19,18 Rūt 1,19 Rūt 1,22 1Sam 16,1 1Sam 16,4 1Sam 17,15 1Sam 20,6 1Sam 20,28 2Krn 11,6 Mt 2,8 Lk 2,15
BetliejujeTei 12,10 Tei 17,7 Rūt 4,11 2Sam 2,32 2Sam 23,14 1Krn 11,16 Mt 2,1 Mt 2,5 Mt 2,16
BetliejumiLk 2,4
BetliejusPr 48,7 Joz 19,15 1Krn 2,54
BetonimoJoz 13,26
BetsaidaMt 11,21 Lk 9,10 Lk 10,13
BetsaidąMk 8,22
BetsaidosMk 6,45 Jn 1,44 Jn 12,21
BetuelįPr 22,22
Betuelyje1Krn 4,30
BetuelioPr 22,23 Pr 24,15 Pr 24,24 Pr 24,47 Pr 25,20 Pr 28,2 Pr 28,5
BetuelisPr 24,50
BetuląJoz 19,4
BezekąTei 1,5
BezekasTei 1,6 Tei 1,7
Bezeke1Sam 11,8
BezekoTei 1,4
Bichrio2Sam 20,1 2Sam 20,2 2Sam 20,6 2Sam 20,7 2Sam 20,10 2Sam 20,13 2Sam 20,21 2Sam 20,22
Bidkarui2Kar 9,25
BigtaiEst 1,10
BigtanasEst 2,21
BigtanoEst 6,2
BigvajasEzd 2,2 Neh 7,7 Neh 10,16
BigvajoEzd 2,14 Ezd 8,14 Neh 7,19
BildadasJob 2,11 Job 8,1 Job 18,1 Job 25,1 Job 42,9
Bileamą1Krn 6,70
Bilga1Krn 24,14 Neh 12,5
BilgajasNeh 10,8
BilgoNeh 12,18
BilhaPr 30,3 Pr 30,5 Pr 30,7 Pr 35,22
BilhąPr 29,29 Pr 30,4
BilhanasPr 36,27 1Krn 1,42 1Krn 7,10
Bilhano1Krn 7,10
BilhosPr 35,25 Pr 37,2 Pr 46,25 1Krn 7,13
BilšanasEzd 2,2 Neh 7,7
Bimhalas1Krn 7,33
Binėja1Krn 8,37
Binėjos1Krn 8,37 1Krn 9,43
BinujasEzd 10,30 Neh 10,9 Neh 12,8
BinujisEzd 10,38 Neh 3,24
BinujoEzd 8,33 Neh 7,15
Biryje1Krn 4,31
BiršaPr 14,2
Birzajo1Krn 7,31
BišlamasEzd 4,7
Bitijos1Krn 4,18
BitinijąApd 16,7
Bitinijoje1Pt 1,1
Bitroną2Sam 2,29
BiziotijąJoz 15,28
BiztaiEst 1,10
BlastąApd 12,20
BoanergesMk 3,17
Boazu1Kar 7,21 2Krn 3,17
Bocecas1Sam 14,4
BochimąTei 2,1
BochimuTei 2,5
BockatąJoz 15,39
Bockato2Kar 22,1
BocraJer 49,13
BocraiJer 48,24
BocrojeIz 34,6
BocrosPr 36,33 1Krn 1,44 Iz 63,1 Jer 49,22 Am 1,12
Bochruvą1Krn 8,38 1Krn 9,44
BohanoJoz 15,6 Joz 18,17
BoozasRūt 2,1 Rūt 2,4 Rūt 2,5 Rūt 2,8 Rūt 2,11 Rūt 2,14 Rūt 2,15 Rūt 2,19 Rūt 3,2 Rūt 3,7 Rūt 4,1 Rūt 4,2 Rūt 4,5 Rūt 4,9 Rūt 4,13 Rūt 4,21 1Krn 2,12 Mt 1,5
BoozoRūt 2,23 Rūt 4,21 1Krn 2,11 Lk 3,32
BoozuiRūt 2,3 Rūt 4,8 Mt 1,5
Bor1Sam 30,30
Bosoro2Pt 2,15
Bošetą2Sam 21,8
Bošetai2Sam 9,6 2Sam 19,25
Bošetas2Sam 4,4 2Sam 9,6 2Sam 9,8 2Sam 9,10 2Sam 9,11 2Sam 9,12 2Sam 9,13 2Sam 19,24 2Sam 19,26 2Sam 19,30
Bošeto2Sam 9,12 2Sam 16,1 2Sam 16,4 2Sam 21,7
BoznajasEzd 5,3 Ezd 5,6 Ezd 6,13
BoznajauEzd 6,6
Bukijas1Krn 25,4
Bukijui1Krn 25,13
Bukio1Krn 6,5 Ezd 7,4
BukisSk 34,22 1Krn 6,5 1Krn 6,51
Bulo1Kar 6,38
BūnioNeh 11,15
BūnisNeh 9,4 Neh 10,15
buo1Krn 27,12
BūrėjamsIš 22,18
BūząPr 22,21 Jer 25,23
BuzioEz 1,3
buzitasJob 32,2 Job 32,6
Būzo1Krn 5,14
CaanaimoTei 4,11
CaananimoJoz 19,33
CaananoMch 1,11
Cadoką2Sam 19,11 1Kar 1,32 1Kar 1,44 1Kar 2,35 1Krn 15,11 1Krn 16,39 1Krn 24,3 1Krn 29,22 Neh 13,13
Cadokas2Sam 8,17 2Sam 15,24 2Sam 15,29 2Sam 15,35 2Sam 20,25 1Kar 1,8 1Kar 1,34 1Kar 1,38 1Kar 1,39 1Kar 1,45 1Kar 4,4 1Krn 6,8 1Krn 6,12 1Krn 6,53 1Krn 18,16 1Krn 27,17 Neh 3,4 Neh 3,29 Neh 10,21
Cadoko2Sam 15,36 2Sam 18,19 2Sam 18,22 2Sam 18,27 1Kar 1,26 1Kar 4,2 2Kar 15,33 1Krn 6,8 1Krn 6,12 1Krn 9,11 1Krn 12,28 1Krn 24,31 2Krn 27,1 2Krn 31,10 Ezd 7,2 Neh 11,11 Ez 40,46 Ez 43,19 Ez 44,15 Ez 48,11
Cadokui2Sam 15,25 2Sam 15,27 2Sam 17,15 1Krn 24,6
CafnatPr 41,45
CafonąJoz 13,27 Tei 12,1
Cayrą2Kar 8,21
chalcedonoApr 21,19
ChaldėjaJer 50,10
ChaldėjąEz 23,16
Chaldėjai2Kar 25,4 2Kar 25,13 Job 1,17 Jer 32,29 Jer 33,5 Jer 37,5 Jer 39,8 Jer 52,7 Jer 52,17 Dan 2,4 Dan 2,10
chaldėjaiJer 37,8 Jer 37,9 Dan 3,8 Dan 4,7
chaldėjamsIz 48,14 Jer 21,9 Jer 38,18 Jer 40,10 Jer 50,35 Dan 2,5
chaldėjoDan 2,10
ChaldėjonEz 11,24
ChaldėjosPr 11,28 Pr 11,31 Pr 15,7 Jer 51,1 Jer 51,24 Jer 51,35 Jer 51,54 Ez 16,29 Ez 23,15
chaldėjų2Kar 24,2 2Kar 25,24 2Kar 25,26 2Krn 36,17 Neh 9,7 Iz 13,19 Iz 23,13 Iz 43,14 Iz 47,1 Iz 48,20 Jer 22,25 Jer 24,5 Jer 25,12 Jer 32,4 Jer 32,24 Jer 32,25 Jer 32,28 Jer 32,43 Jer 35,11 Jer 37,10 Jer 37,11 Jer 40,9 Jer 41,3 Jer 41,18 Jer 43,3 Jer 50,1 Jer 50,8 Jer 50,25 Jer 50,45 Jer 51,4 Ez 1,3 Ez 12,13 Ez 23,14 Dan 1,4 Dan 5,11 Dan 5,30 Dan 9,1 Apd 7,4
Chaldėjų2Kar 25,5 2Kar 25,10 Iz 47,5 Jer 39,5 Jer 52,8 Jer 52,14
chaldėjuiEzd 5,12
chaldėjus2Kar 25,25 Jer 21,4 Jer 32,5 Jer 37,13 Jer 37,14 Jer 38,2 Jer 38,19 Jer 38,23 Ez 23,23 Dan 2,2 Dan 5,7 Hab 1,6
Calmonas2Sam 23,28
CalmoneSk 33,41 Ps 68,14
CalmonoSk 33,42 Tei 9,48
CalmunaTei 8,6 Tei 8,10 Tei 8,12 Tei 8,15 Tei 8,21
CalmunąTei 8,5 Tei 8,7 Tei 8,18 Tei 8,21 Ps 83,11
ChamąPr 6,10
ChamasPr 7,13 Pr 9,18 Pr 9,22 1Krn 1,4
chamitai1Krn 4,40
ChamoPr 5,32 Pr 10,1 Pr 10,6 Pr 10,20 1Krn 1,8 Ps 78,51 Ps 105,23 Ps 105,27 Ps 106,22
CharanąApd 7,2
CharaneApd 7,4
Caretano1Kar 4,12
CartanoJoz 3,16 1Kar 7,46
CebaimoEzd 2,57 Neh 7,59
CeboimaisOz 11,8
CeboimasĮst 29,23
CeboimeNeh 11,34
CeboimoPr 14,2 Pr 14,8 1Sam 13,18
CeboimųPr 10,19
CedadoSk 34,8 Ez 47,15
CedekasJoz 10,1
CefateTei 1,17
Cefatos2Krn 14,10
Cefis1Krn 1,36
CefojasPr 36,11 Pr 36,15
CefonąIš 14,2 Iš 14,9 Sk 33,7
cefonaiSk 26,15
CefonoSk 26,15
CelaJoz 18,28
Celcache1Sam 10,2
Celekas2Sam 23,37 1Krn 11,39
CelofhadasSk 26,33 Joz 17,3 1Krn 7,15
CelofhadoSk 27,1 Sk 27,7 Sk 36,2 Sk 36,6 Sk 36,10
Celoje2Sam 21,14
cemaraiPr 10,18 1Krn 1,16
CemaraimasJoz 18,22
Cemaraimo2Krn 13,4
Cemyra1Krn 7,8
CenanąJoz 15,37
CerasJoz 19,35
Ceredos1Kar 11,26 2Krn 4,17
CererosTei 7,22
CeretJoz 13,19
Ceretą1Krn 4,7
Ceris1Krn 25,3
Ceroro1Sam 9,1
cherubąIš 25,19 Iš 37,8
cherubai1Kar 6,25 1Kar 8,7 Ez 10,16 Ez 10,19 Ez 10,20 Ez 41,18 Heb 9,5
Cherubai1Kar 6,27 Ez 10,3 Ez 10,15 Ez 11,22 Ez 41,18
cherubaisIš 26,1 Ez 10,2 Ez 10,6
cherubams1Krn 28,18
cherubas1Kar 6,25 1Kar 6,26 Ez 10,14 Ez 28,14
CherubasEz 10,7
cherubeEz 28,16
cherubo2Sam 22,11 1Kar 6,24 2Krn 3,11 2Krn 3,12 Ps 18,10 Ez 9,3 Ez 10,4 Ez 10,9 Ez 10,14
cherubųIš 25,22 Iš 36,8 Sk 7,89 1Sam 4,4 2Sam 6,2 1Kar 6,29 1Kar 6,32 1Kar 6,35 1Kar 7,29 1Kar 7,36 1Kar 8,6 2Kar 19,15 1Krn 13,6 2Krn 5,7 Ps 80,1 Ps 99,1 Iz 37,16 Ez 10,1 Ez 10,2 Ez 10,8 Ez 10,18 Ez 41,18 Ez 41,20 Ez 41,25
CherubųIš 25,20 1Kar 8,7 2Krn 3,11 2Krn 3,13 2Krn 5,8 Ez 10,5
cherubusPr 3,24 Iš 25,18 Iš 25,19 Iš 26,31 Iš 36,35 Iš 37,7 Iš 37,8 1Kar 6,23 1Kar 6,28 2Krn 3,7 2Krn 3,10 2Krn 3,14
Ceruja1Krn 2,16
Cerujos1Sam 26,6 2Sam 2,13 2Sam 2,18 2Sam 3,39 2Sam 8,16 2Sam 14,1 2Sam 16,9 2Sam 16,10 2Sam 17,25 2Sam 18,2 2Sam 19,21 2Sam 19,22 2Sam 21,17 2Sam 23,18 2Sam 23,37 1Kar 1,7 1Kar 2,5 1Kar 2,22 1Krn 2,16 1Krn 11,6 1Krn 11,39 1Krn 18,12 1Krn 18,15 1Krn 26,28 1Krn 27,24
Ceruva1Kar 11,26
ChesalonąJoz 15,10
CezarėjąApd 8,40 Apd 9,30 Apd 10,24 Apd 12,19 Apd 18,22 Apd 21,8 Apd 23,23 Apd 23,33 Apd 25,6 Apd 25,13
CezarėjojeApd 10,1 Apd 25,4
CezarėjosMt 16,13 Mk 8,27 Apd 11,11 Apd 21,16 Apd 25,1
Ciba2Sam 9,2 2Sam 9,3 2Sam 9,4 2Sam 9,10 2Sam 16,1 2Sam 16,2 2Sam 16,3 2Sam 16,4 2Sam 19,17 2Sam 19,29 2Sam 19,30
Cibą2Sam 9,9 2Sam 16,2
Cibai2Sam 16,4
CibeonasPr 36,20 1Krn 1,38
CibeonoPr 36,2 Pr 36,14 Pr 36,24 1Krn 1,40
Cibija2Kar 12,1 2Krn 24,1
Cibijo1Krn 8,9
Cibos2Sam 9,12
CidimasJoz 19,35
ciesoriausMt 22,21 Mk 12,17 Lk 2,1 Lk 3,1 Lk 20,25 Jn 19,12 Apd 17,7 Apd 25,10 Apd 25,11 Apd 25,12 Apd 26,32 Apd 28,19 Fil 4,22
CiesoriausMt 22,21 Mk 12,16 Lk 20,24
ciesoriųJn 19,12 Jn 19,15 Apd 25,12 Apd 25,21 Apd 27,24
ciesoriuiMt 22,17 Mt 22,21 Mk 12,14 Mk 12,17 Lk 20,22 Lk 20,25 Lk 23,2 Apd 25,8
CifjonasPr 46,16
CihaNeh 11,21
CihosEzd 2,43 Neh 7,46
ChijąApd 20,15
CiklagąJoz 15,31 Joz 19,5 1Sam 30,1 1Sam 30,14 1Sam 30,26 1Krn 12,1 1Krn 12,20
Ciklagas1Sam 27,6
Ciklage1Sam 27,6 2Sam 1,1 2Sam 4,10 1Krn 4,30 Neh 11,28
CilaPr 4,19 Pr 4,22 Pr 4,23
Ciletajas1Krn 8,20 1Krn 12,20
cinąSk 31,22
CinoSk 13,21 Sk 20,1 Sk 27,14 Sk 33,36 Sk 34,3 Įst 32,51 Joz 15,1 Joz 15,3
CiorąJoz 15,54
CiporąIš 2,21 Iš 18,2
CiporaIš 4,25
CiporoSk 22,2 Sk 22,4 Sk 22,10 Sk 22,16 Sk 23,18 Joz 24,9 Tei 11,25
Chlojės1Kor 1,11
CoanąSk 13,22
CoaneIz 30,4 Ez 30,14
CoanoPs 78,12 Ps 78,43 Iz 19,11 Iz 19,13
CoarąPr 19,23 Iz 15,5
CoarePr 19,30
CoaroPr 13,10 Pr 19,30 Įst 34,3 Jer 48,34
CoaruPr 14,2 Pr 19,22
Cobą2Krn 8,3
Coboje1Kar 11,24
Cobos1Sam 14,47 2Sam 8,3 2Sam 8,5 2Sam 8,12 2Sam 10,6 2Sam 10,8 2Sam 23,36 1Kar 11,23 1Krn 18,3 1Krn 18,5 1Krn 19,6
Cofachas1Krn 7,35
Cofacho1Krn 7,36
Cofajas1Krn 6,26
CofarasJob 2,11 Job 11,1 Job 20,1 Job 42,9
Coharą1Krn 4,7
CoharasPr 46,10 Iš 6,15
CoharoPr 23,8 Pr 25,9
Cokeleto1Kar 1,9
CorąJoz 15,33 Joz 19,41 Tei 18,8 2Krn 11,10
ChorazineMt 11,21 Lk 10,13
coriečiai1Krn 2,53 1Krn 2,54
coriečių1Krn 4,2
CorojeTei 13,2 Neh 11,29
CorosTei 13,25 Tei 16,31 Tei 18,2 Tei 18,11
chrizolitasIš 28,20 Iš 39,13 Ez 28,13
chrizolitoApr 21,20
chrizoprazoApr 21,20
CuaroSk 1,8 Sk 2,5 Sk 7,18 Sk 7,23 Sk 10,15
Cūfo1Sam 1,1 1Sam 9,5 1Krn 6,35
CūrąSk 31,8 Joz 13,21 Joz 15,58 2Krn 11,7
Cūras1Krn 8,30 1Krn 9,36
CūrielisSk 3,35
CūrišadajoSk 1,6 Sk 2,12 Sk 7,36 Sk 7,41 Sk 10,19
CūroSk 25,15 1Krn 2,45 Neh 3,16
ChūzoLk 8,3
čisaJoz 16,3
DaberatąJoz 19,12 Joz 21,28 1Krn 6,72
DabešetąJoz 19,11
DagonąJoz 15,41 Joz 19,27 1Sam 5,3 1Sam 5,4 1Sam 5,7
Dagono1Sam 5,2 1Sam 5,3 1Sam 5,4 1Sam 5,5 1Krn 10,10
DagonuiTei 16,23
DalfonąEst 9,7
DalmanutosMk 8,10
Dalmatiją2Tim 4,10
DamaridėApd 17,34
Damaską1Kar 11,24 1Kar 15,18 1Kar 19,15 2Kar 8,7 2Kar 14,28 2Kar 16,9 2Kar 16,10 2Krn 16,2 2Krn 28,5 Iz 17,1 Jer 49,23 Apd 9,8 Apd 22,5 Apd 22,10 Apd 22,11 Apd 26,12 Gal 1,17
DamaskasIz 7,8 Iz 10,9 Iz 17,1 Jer 49,24 Ez 27,18
Damaske1Kar 20,34 2Kar 16,10 1Krn 18,6 Apd 9,10 Apd 9,22 Apd 9,27 Apd 26,20 2Kor 11,32
damaskiečių2Kor 11,32
damaskietisPr 15,2
DamaskoPr 14,15 2Sam 8,5 2Sam 8,6 1Kar 11,24 2Kar 5,12 2Kar 8,9 2Kar 16,11 2Kar 16,12 1Krn 18,5 2Krn 24,23 2Krn 28,23 Gg 7,4 Iz 7,8 Iz 8,4 Iz 17,3 Jer 49,27 Ez 47,16 Ez 47,17 Ez 47,18 Ez 48,1 Am 1,3 Am 1,5 Am 3,12 Am 5,27 Zch 9,1 Apd 9,2 Apd 9,3 Apd 9,19 Apd 22,6
Damime1Sam 17,1
Damimo1Krn 11,13
DanąJoz 15,49 Joz 19,47 1Kar 12,30 1Kar 15,20 2Krn 16,4
DanaiTei 18,25 Tei 18,27 Tei 18,28 Tei 18,30
danaiTei 18,26
DanasPr 35,25 Pr 49,16 Pr 49,17 Iš 1,4 Įst 33,22 Tei 5,17 1Krn 2,2 Ez 27,19
Dane1Kar 12,29 2Kar 10,29
DanieliauDan 6,20 Dan 9,22 Dan 10,11 Dan 10,12 Dan 12,4 Dan 12,9
DanieliausDan 2,49 Dan 6,26
DanieliųEz 28,3 Dan 2,13 Dan 2,25 Dan 2,46 Dan 2,48 Dan 5,12 Dan 5,13 Dan 5,29 Dan 6,4 Dan 6,5 Dan 6,11 Dan 6,14 Dan 6,16 Dan 6,23 Dan 6,24 Dan 6,27 Dan 7,28 Mt 24,15 Mk 13,14
DanieliuiDan 1,7 Dan 1,9 Dan 1,10 Dan 1,11 Dan 2,15 Dan 2,19 Dan 2,26 Dan 2,47 Dan 6,16 Dan 6,17 Dan 6,28 Dan 10,1
Danielius1Krn 3,1 Ezd 8,2 Neh 10,6 Ez 14,14 Ez 14,20 Dan 1,6 Dan 1,8 Dan 1,11 Dan 1,17 Dan 1,19 Dan 1,21 Dan 2,14 Dan 2,16 Dan 2,17 Dan 2,18 Dan 2,24 Dan 2,27 Dan 2,49 Dan 4,8 Dan 4,19 Dan 5,12 Dan 5,13 Dan 5,17 Dan 6,2 Dan 6,3 Dan 6,10 Dan 6,13 Dan 6,21 Dan 7,1 Dan 7,2 Dan 7,15 Dan 8,1 Dan 8,15 Dan 8,27 Dan 9,2 Dan 10,2 Dan 10,7 Dan 12,5
DanoPr 14,14 Pr 46,23 Iš 31,6 Iš 35,34 Iš 38,23 Kun 24,11 Sk 1,12 Sk 1,38 Sk 2,25 Sk 2,31 Sk 7,66 Sk 10,25 Sk 13,12 Sk 26,42 Sk 34,22 Įst 27,13 Įst 34,1 Joz 19,40 Joz 19,47 Joz 19,48 Joz 21,5 Joz 21,23 Tei 1,34 Tei 13,2 Tei 13,25 Tei 18,1 Tei 18,11 Tei 18,12 Tei 18,16 Tei 18,23 Tei 18,29 Tei 18,30 Tei 20,1 1Sam 3,20 2Sam 3,10 2Sam 17,11 2Sam 24,2 2Sam 24,15 1Kar 4,25 1Krn 12,35 1Krn 21,2 2Krn 2,14 2Krn 30,5 Jer 4,15 Jer 8,16 Ez 48,1 Ez 48,2 Ez 48,32 Am 8,14
DanuPr 30,6 Joz 19,47
DanuiĮst 33,22 1Krn 27,22
danusTei 18,22
Dara1Krn 2,6
darbužiusKun 14,9
Dardą1Kar 4,31
DarijauDan 6,6
DarijausEzd 4,5 Ezd 4,24 Ezd 6,13 Ezd 6,15 Neh 12,22 Dan 6,28 Dan 9,1 Dan 11,1 Ag 1,1 Ag 1,15 Ag 2,10 Zch 1,1 Zch 1,7 Zch 7,1
DarijųEzd 5,5
DarijuiEzd 5,6 Ezd 5,7 Ezd 6,14
DarijusEzd 6,1 Ezd 6,12 Dan 5,31 Dan 6,1 Dan 6,9 Dan 6,25
DarkonoEzd 2,56 Neh 7,58
DatanąSk 16,12 Ps 106,17
DatanasSk 16,1 Sk 16,27 Sk 26,9
DatanoSk 16,24 Sk 16,25 Sk 16,27
DatanuiĮst 11,6
Debare2Sam 9,4
DebaroJoz 13,26 2Sam 9,5 2Sam 17,27
DebyrąJoz 10,3 Joz 15,7 Joz 15,15 Joz 15,49 Joz 21,15 Tei 1,11 1Krn 6,58
DebyrasJoz 15,15
DebyroJoz 10,38 Joz 11,21 Joz 12,13
DebyruiJoz 10,39
DeboraPr 35,8 Tei 4,4 Tei 4,9 Tei 4,10 Tei 4,14 Tei 5,1 Tei 5,7 Tei 5,12 Tei 5,15
DeborosTei 4,5
DedanąPr 25,3 Jer 25,23
DedanasPr 10,7 1Krn 1,9 1Krn 1,32 Ez 27,20 Ez 38,13
DedanoPr 25,3 Iz 21,13 Jer 49,8 Ez 25,13 Ez 27,15
DehavoEzd 4,9
DekapolyjeMk 5,20
DekapolioMt 4,25 Mk 7,31
Dekeras1Kar 4,9
Delaja1Krn 3,24
Delajas1Krn 24,18 Jer 36,12 Jer 36,25
DelajosEzd 2,60 Neh 6,10 Neh 7,62
DelilaTei 16,4 Tei 16,6 Tei 16,9 Tei 16,10 Tei 16,12 Tei 16,13 Tei 16,15 Tei 16,18 Tei 16,19
DemasKol 4,14 2Tim 4,10 Flm 1,24
Demetriją3Jn 1,12
DemetrijasApd 19,24 Apd 19,38
denarąMt 20,2 Mt 20,9 Mt 20,10 Mt 20,13 Mt 22,19 Mk 12,15 Lk 20,24 Apr 6,6
denarųMt 18,28 Mk 6,37 Mk 14,5 Lk 7,41 Jn 6,7 Jn 12,5
denarusLk 10,35
DerbęApd 14,6 Apd 14,20 Apd 16,1
DerbėsApd 20,4
DeuelioSk 1,14 Sk 7,42 Sk 7,47
DiĮst 1,1
DiblaimoOz 1,3
DiblataimamsJer 48,22
DiblataimojeSk 33,46
DiblosEz 6,14
DibonSk 33,45 Sk 33,46
DibonasJoz 13,17
DiboneNeh 11,25
DibonoSk 21,30 Sk 32,3 Sk 32,34 Joz 13,9 Iz 15,2 Jer 48,18
DibonuiJer 48,22
DibrioKun 24,11
didrachmosMt 17,24
didrachmųMt 17,24
DiklaPr 10,27
Diklo1Krn 1,21
DilanąJoz 15,38
DimnąJoz 21,35
DimonąJoz 15,22
DimonoIz 15,9
DimonuiIz 15,9
DinaPr 30,21 Pr 34,1 Pr 46,15
DinąPr 34,5 Pr 34,13 Pr 34,26
DinajoEzd 4,9
DinhabaPr 36,32 1Krn 1,43
DinosPr 34,3 Pr 34,11 Pr 34,25
DionizasApd 17,34
Diotrefas3Jn 1,9
dirvonMk 4,26 Mk 4,31
DišanasPr 36,21 Pr 36,30 1Krn 1,38
DišanoPr 36,28 1Krn 1,42
DišonasPr 36,21 Pr 36,25 Pr 36,30 1Krn 1,38 1Krn 1,41
DišonoPr 36,26 1Krn 1,41
Dodajas1Krn 27,4
DodanimasPr 10,4 1Krn 1,7
Dodavahuvo2Krn 20,37
DodojoTei 10,1 2Sam 23,9 2Sam 23,24 1Krn 11,12 1Krn 11,26
Doegą1Sam 22,22
Doegas1Sam 21,7 1Sam 22,9 1Sam 22,18
Doegui1Sam 22,18
DofkąSk 33,12
DofkosSk 33,13
DorkadėApd 9,36 Apd 9,39
DotanąPr 37,17
DotanePr 37,17 2Kar 6,13
Dovydą1Sam 16,19 1Sam 16,20 1Sam 17,28 1Sam 17,31 1Sam 17,38 1Sam 17,42 1Sam 17,43 1Sam 17,55 1Sam 18,9 1Sam 18,11 1Sam 18,13 1Sam 18,16 1Sam 18,20 1Sam 19,1 1Sam 19,2 1Sam 19,4 1Sam 19,5 1Sam 19,7 1Sam 19,10 1Sam 19,12 1Sam 19,14 1Sam 19,15 1Sam 19,20 1Sam 20,33 1Sam 21,1 1Sam 22,2 1Sam 22,20 1Sam 23,6 1Sam 23,8 1Sam 23,16 1Sam 23,25 1Sam 23,26 1Sam 23,28 1Sam 25,13 1Sam 25,20 1Sam 25,23 1Sam 29,6 1Sam 30,11 1Sam 30,21 2Sam 1,2 2Sam 2,4 2Sam 2,10 2Sam 3,10 2Sam 3,17 2Sam 3,19 2Sam 3,20 2Sam 3,22 2Sam 3,35 2Sam 4,8 2Sam 5,1 2Sam 5,3 2Sam 5,11 2Sam 6,16 2Sam 8,6 2Sam 8,10 2Sam 8,14 2Sam 9,2 2Sam 9,6 2Sam 10,17 2Sam 11,5 2Sam 11,6 2Sam 11,7 2Sam 12,1 2Sam 13,30 2Sam 15,13 2Sam 16,6 2Sam 16,10 2Sam 17,1 2Sam 19,43 2Sam 20,11 2Sam 20,21 2Sam 21,7 2Sam 21,16 2Sam 23,13 2Sam 24,1 2Sam 24,13 2Sam 24,18 1Kar 1,13 1Kar 1,47 1Kar 8,16 1Krn 11,1 1Krn 11,3 1Krn 11,10 1Krn 11,15 1Krn 12,1 1Krn 12,16 1Krn 12,22 1Krn 12,31 1Krn 12,38 1Krn 12,39 1Krn 14,1 1Krn 15,29 1Krn 18,6 1Krn 18,10 1Krn 18,13 1Krn 21,1 1Krn 21,11 1Krn 21,21 2Krn 6,6 Ps 78,70 Ps 89,20 Ps 132,1 Ps 144,10 Apd 2,29 Apd 13,22 Heb 11,32
Dovydai1Sam 24,17 1Sam 26,17 1Sam 26,21 1Sam 26,25 1Kar 12,16 1Krn 12,18 2Krn 10,16
Dovydas1Sam 16,21 1Sam 16,22 1Sam 16,23 1Sam 17,12 1Sam 17,14 1Sam 17,15 1Sam 17,20 1Sam 17,22 1Sam 17,23 1Sam 17,26 1Sam 17,29 1Sam 17,30 1Sam 17,32 1Sam 17,34 1Sam 17,39 1Sam 17,45 1Sam 17,50 1Sam 17,54 1Sam 17,57 1Sam 17,58 1Sam 18,1 1Sam 18,5 1Sam 18,7 1Sam 18,10 1Sam 18,11 1Sam 18,13 1Sam 18,14 1Sam 18,18 1Sam 18,23 1Sam 18,25 1Sam 18,27 1Sam 18,30 1Sam 19,7 1Sam 19,8 1Sam 19,9 1Sam 19,10 1Sam 19,18 1Sam 19,19 1Sam 19,22 1Sam 20,1 1Sam 20,3 1Sam 20,5 1Sam 20,6 1Sam 20,10 1Sam 20,24 1Sam 20,28 1Sam 20,39 1Sam 20,41 1Sam 20,43 1Sam 21,1 1Sam 21,2 1Sam 21,5 1Sam 21,8 1Sam 21,9 1Sam 21,10 1Sam 21,11 1Sam 21,12 1Sam 22,1 1Sam 22,3 1Sam 22,4 1Sam 22,5 1Sam 22,6 1Sam 22,14 1Sam 22,22 1Sam 23,2 1Sam 23,4 1Sam 23,5 1Sam 23,7 1Sam 23,9 1Sam 23,10 1Sam 23,12 1Sam 23,13 1Sam 23,14 1Sam 23,15 1Sam 23,18 1Sam 23,19 1Sam 23,24 1Sam 23,26 1Sam 24,1 1Sam 24,2 1Sam 24,4 1Sam 24,5 1Sam 24,8 1Sam 24,9 1Sam 24,10 1Sam 24,17 1Sam 24,23 1Sam 25,1 1Sam 25,4 1Sam 25,10 1Sam 25,13 1Sam 25,14 1Sam 25,21 1Sam 25,32 1Sam 25,35 1Sam 25,39 1Sam 25,40 1Sam 25,43 1Sam 26,1 1Sam 26,3 1Sam 26,4 1Sam 26,5 1Sam 26,6 1Sam 26,7 1Sam 26,9 1Sam 26,12 1Sam 26,13 1Sam 26,15 1Sam 26,17 1Sam 26,22 1Sam 26,25 1Sam 27,1 1Sam 27,2 1Sam 27,3 1Sam 27,4 1Sam 27,5 1Sam 27,7 1Sam 27,8 1Sam 27,9 1Sam 27,10 1Sam 27,11 1Sam 28,2 1Sam 29,2 1Sam 29,3 1Sam 29,5 1Sam 29,8 1Sam 29,11 1Sam 30,1 1Sam 30,3 1Sam 30,4 1Sam 30,6 1Sam 30,7 1Sam 30,8 1Sam 30,9 1Sam 30,10 1Sam 30,13 1Sam 30,15 1Sam 30,17 1Sam 30,18 1Sam 30,19 1Sam 30,20 1Sam 30,21 1Sam 30,23 1Sam 30,26 1Sam 30,31 2Sam 1,1 2Sam 1,3 2Sam 1,4 2Sam 1,5 2Sam 1,11 2Sam 1,13 2Sam 1,14 2Sam 1,16 2Sam 1,17 2Sam 2,1 2Sam 2,2 2Sam 2,3 2Sam 2,4 2Sam 2,11 2Sam 3,1 2Sam 3,2 2Sam 3,13 2Sam 3,14 2Sam 3,20 2Sam 3,21 2Sam 3,26 2Sam 3,28 2Sam 3,31 2Sam 3,35 2Sam 4,9 2Sam 4,12 2Sam 5,3 2Sam 5,6 2Sam 5,7 2Sam 5,8 2Sam 5,9 2Sam 5,10 2Sam 5,12 2Sam 5,13 2Sam 5,17 2Sam 5,19 2Sam 5,20 2Sam 5,21 2Sam 5,23 2Sam 5,25 2Sam 6,1 2Sam 6,2 2Sam 6,5 2Sam 6,8 2Sam 6,9 2Sam 6,10 2Sam 6,12 2Sam 6,13 2Sam 6,14 2Sam 6,15 2Sam 6,17 2Sam 6,18 2Sam 6,20 2Sam 6,21 2Sam 7,18 2Sam 7,20 2Sam 8,1 2Sam 8,3 2Sam 8,4 2Sam 8,5 2Sam 8,6 2Sam 8,7 2Sam 8,8 2Sam 8,9 2Sam 8,11 2Sam 8,13 2Sam 8,15 2Sam 9,1 2Sam 9,5 2Sam 9,6 2Sam 9,7 2Sam 10,2 2Sam 10,3 2Sam 10,7 2Sam 10,18 2Sam 11,1 2Sam 11,2 2Sam 11,3 2Sam 11,4 2Sam 11,6 2Sam 11,8 2Sam 11,10 2Sam 11,12 2Sam 11,13 2Sam 11,14 2Sam 11,25 2Sam 11,27 2Sam 12,5 2Sam 12,13 2Sam 12,16 2Sam 12,19 2Sam 12,20 2Sam 12,24 2Sam 12,29 2Sam 12,30 2Sam 12,31 2Sam 13,7 2Sam 13,21 2Sam 13,37 2Sam 15,14 2Sam 15,19 2Sam 15,22 2Sam 15,30 2Sam 15,31 2Sam 15,32 2Sam 15,33 2Sam 16,11 2Sam 16,13 2Sam 16,23 2Sam 17,22 2Sam 18,1 2Sam 18,2 2Sam 18,24 2Sam 19,11 2Sam 19,14 2Sam 19,22 2Sam 20,3 2Sam 20,6 2Sam 21,1 2Sam 21,3 2Sam 21,4 2Sam 21,12 2Sam 21,13 2Sam 21,15 2Sam 21,22 2Sam 22,1 2Sam 23,1 2Sam 23,14 2Sam 23,15 2Sam 23,23 2Sam 24,10 2Sam 24,11 2Sam 24,14 2Sam 24,17 2Sam 24,19 2Sam 24,21 2Sam 24,24 1Kar 1,1 1Kar 1,28 1Kar 1,31 1Kar 1,32 1Kar 1,43 1Kar 2,1 1Kar 2,10 1Kar 2,11 1Kar 3,14 1Kar 5,3 1Kar 7,51 1Kar 8,17 1Kar 9,4 1Kar 11,6 1Kar 11,15 1Kar 11,21 1Kar 11,24 1Kar 11,33 1Kar 11,38 1Kar 14,8 1Kar 15,5 1Kar 15,11 2Kar 14,3 2Kar 16,2 2Kar 18,3 1Krn 2,15 1Krn 4,31 1Krn 9,22 1Krn 11,3 1Krn 11,4 1Krn 11,5 1Krn 11,6 1Krn 11,7 1Krn 11,9 1Krn 11,16 1Krn 11,17 1Krn 11,18 1Krn 11,25 1Krn 12,17 1Krn 12,18 1Krn 13,1 1Krn 13,5 1Krn 13,6 1Krn 13,8 1Krn 13,11 1Krn 13,12 1Krn 13,13 1Krn 14,2 1Krn 14,3 1Krn 14,8 1Krn 14,10 1Krn 14,11 1Krn 14,12 1Krn 14,14 1Krn 14,16 1Krn 15,1 1Krn 15,2 1Krn 15,3 1Krn 15,4 1Krn 15,11 1Krn 15,16 1Krn 15,25 1Krn 15,27 1Krn 16,1 1Krn 16,2 1Krn 16,4 1Krn 16,7 1Krn 16,43 1Krn 17,1 1Krn 17,16 1Krn 17,18 1Krn 18,1 1Krn 18,3 1Krn 18,4 1Krn 18,5 1Krn 18,6 1Krn 18,7 1Krn 18,8 1Krn 18,9 1Krn 18,11 1Krn 18,14 1Krn 19,2 1Krn 19,3 1Krn 19,5 1Krn 19,8 1Krn 19,17 1Krn 19,18 1Krn 20,1 1Krn 20,2 1Krn 20,3 1Krn 20,8 1Krn 21,2 1Krn 21,8 1Krn 21,13 1Krn 21,16 1Krn 21,17 1Krn 21,19 1Krn 21,21 1Krn 21,22 1Krn 21,24 1Krn 21,25 1Krn 21,26 1Krn 21,28 1Krn 21,30 1Krn 22,1 1Krn 22,2 1Krn 22,3 1Krn 22,5 1Krn 22,6 1Krn 22,17 1Krn 23,1 1Krn 23,2 1Krn 23,5 1Krn 23,6 1Krn 23,25 1Krn 24,3 1Krn 25,1 1Krn 26,26 1Krn 26,32 1Krn 27,23 1Krn 28,1 1Krn 28,11 1Krn 28,20 1Krn 29,1 1Krn 29,9 1Krn 29,10 1Krn 29,20 1Krn 29,26 2Krn 1,4 2Krn 2,7 2Krn 2,17 2Krn 3,1 2Krn 5,1 2Krn 6,7 2Krn 7,6 2Krn 7,17 2Krn 8,14 2Krn 23,18 2Krn 28,1 2Krn 29,2 2Krn 35,15 Ezd 8,20 Neh 12,24 Neh 12,45 Iz 29,1 Jer 33,17 Ez 34,23 Ez 34,24 Ez 37,24 Ez 37,25 Zch 12,8 Mt 1,6 Mt 12,3 Mt 22,43 Mt 22,45 Mk 2,25 Mk 12,36 Mk 12,37 Lk 6,3 Lk 20,42 Lk 20,44 Jn 7,42 Apd 2,25 Apd 2,31 Apd 2,34 Apd 13,36 Rom 4,6 Rom 11,9
Dovyde2Sam 20,1 1Kar 12,16 2Krn 10,16
DovydoRūt 4,17 Rūt 4,22 1Sam 16,13 1Sam 17,19 1Sam 17,31 1Sam 17,41 1Sam 17,48 1Sam 18,1 1Sam 18,12 1Sam 18,24 1Sam 18,29 1Sam 19,11 1Sam 20,15 1Sam 20,16 1Sam 20,25 1Sam 20,27 1Sam 20,34 1Sam 23,3 1Sam 24,3 1Sam 24,5 1Sam 24,6 1Sam 25,9 1Sam 25,10 1Sam 25,12 1Sam 25,22 1Sam 25,40 1Sam 25,42 1Sam 25,44 1Sam 26,2 1Sam 26,17 1Sam 30,5 1Sam 30,20 1Sam 30,21 2Sam 2,13 2Sam 2,15 2Sam 2,17 2Sam 2,30 2Sam 2,31 2Sam 3,1 2Sam 3,5 2Sam 3,6 2Sam 3,8 2Sam 3,18 2Sam 3,22 2Sam 3,26 2Sam 5,7 2Sam 5,9 2Sam 5,17 2Sam 6,10 2Sam 6,12 2Sam 6,16 2Sam 6,20 2Sam 7,26 2Sam 8,2 2Sam 8,6 2Sam 8,14 2Sam 8,18 2Sam 9,11 2Sam 10,2 2Sam 10,4 2Sam 10,6 2Sam 11,17 2Sam 12,18 2Sam 13,1 2Sam 13,3 2Sam 13,32 2Sam 15,12 2Sam 15,37 2Sam 16,16 2Sam 18,7 2Sam 18,9 2Sam 19,16 2Sam 20,2 2Sam 20,26 2Sam 21,1 2Sam 21,17 2Sam 21,21 2Sam 23,1 2Sam 23,8 2Sam 24,10 2Sam 24,11 1Kar 1,8 1Kar 1,37 1Kar 1,38 1Kar 2,10 1Kar 2,12 1Kar 2,24 1Kar 2,26 1Kar 2,45 1Kar 3,1 1Kar 3,3 1Kar 3,7 1Kar 8,1 1Kar 8,20 1Kar 9,24 1Kar 11,4 1Kar 11,12 1Kar 11,13 1Kar 11,27 1Kar 11,32 1Kar 11,34 1Kar 11,36 1Kar 11,39 1Kar 11,43 1Kar 12,19 1Kar 12,20 1Kar 12,26 1Kar 13,2 1Kar 14,8 1Kar 14,31 1Kar 15,3 1Kar 15,4 1Kar 15,8 1Kar 15,24 1Kar 22,50 2Kar 8,19 2Kar 8,24 2Kar 9,28 2Kar 11,10 2Kar 12,21 2Kar 14,20 2Kar 15,7 2Kar 15,38 2Kar 16,20 2Kar 17,21 2Kar 19,34 2Kar 20,5 2Kar 20,6 2Kar 22,2 1Krn 3,1 1Krn 3,9 1Krn 6,31 1Krn 7,2 1Krn 11,5 1Krn 11,7 1Krn 12,19 1Krn 13,13 1Krn 14,8 1Krn 14,17 1Krn 15,1 1Krn 15,29 1Krn 17,24 1Krn 18,6 1Krn 18,13 1Krn 18,17 1Krn 19,2 1Krn 19,4 1Krn 20,7 1Krn 21,9 1Krn 23,27 1Krn 24,31 1Krn 26,31 1Krn 27,18 1Krn 27,24 1Krn 27,31 1Krn 27,32 1Krn 29,22 1Krn 29,23 1Krn 29,24 1Krn 29,29 2Krn 1,1 2Krn 2,14 2Krn 5,2 2Krn 6,10 2Krn 8,11 2Krn 8,14 2Krn 9,31 2Krn 10,19 2Krn 11,17 2Krn 11,18 2Krn 12,16 2Krn 13,6 2Krn 13,8 2Krn 14,1 2Krn 16,14 2Krn 17,3 2Krn 21,1 2Krn 21,7 2Krn 21,12 2Krn 21,20 2Krn 23,3 2Krn 23,9 2Krn 24,16 2Krn 24,25 2Krn 27,9 2Krn 29,25 2Krn 29,26 2Krn 29,27 2Krn 29,30 2Krn 30,26 2Krn 32,5 2Krn 32,30 2Krn 32,33 2Krn 33,14 2Krn 34,2 2Krn 34,3 2Krn 35,3 2Krn 35,4 Ezd 3,10 Ezd 8,2 Neh 3,15 Neh 3,16 Neh 12,36 Neh 12,37 Neh 12,46 Ps 72,20 Ps 122,5 Ps 132,10 Pat 1,1 Ekl 1,1 Gg 4,4 Iz 7,2 Iz 7,13 Iz 9,7 Iz 16,5 Iz 22,9 Iz 22,22 Iz 37,35 Iz 38,5 Jer 13,13 Jer 17,25 Jer 21,12 Jer 22,2 Jer 22,4 Jer 22,30 Jer 23,5 Jer 29,16 Jer 33,15 Jer 33,22 Jer 33,26 Jer 36,30 Oz 3,5 Am 9,11 Zch 12,7 Zch 12,8 Zch 12,10 Zch 12,12 Zch 13,1 Mt 1,1 Mt 1,17 Mt 1,20 Mt 9,27 Mt 12,23 Mt 15,22 Mt 20,30 Mt 20,31 Mt 21,9 Mt 21,15 Mt 22,42 Mk 10,47 Mk 10,48 Mk 11,10 Mk 12,35 Lk 1,27 Lk 1,32 Lk 1,69 Lk 2,4 Lk 2,11 Lk 3,31 Lk 18,38 Lk 18,39 Lk 20,41 Jn 7,42 Apd 1,16 Apd 4,25 Apd 7,45 Apd 15,16 Rom 1,3 2Tim 2,8 Heb 4,7 Apr 3,7 Apr 5,5 Apr 22,16
Dovydu1Sam 18,3 1Sam 18,28 1Sam 20,35 1Sam 22,17 1Sam 27,12 1Sam 30,22 2Sam 11,13 2Sam 23,9 1Kar 5,1 1Krn 11,13 1Krn 19,19 2Krn 21,7 Jer 33,21 Am 6,5
Dovydui1Sam 17,17 1Sam 17,33 1Sam 17,37 1Sam 17,43 1Sam 17,44 1Sam 18,1 1Sam 18,4 1Sam 18,6 1Sam 18,8 1Sam 18,19 1Sam 18,21 1Sam 18,22 1Sam 18,23 1Sam 18,25 1Sam 18,26 1Sam 19,11 1Sam 20,4 1Sam 20,11 1Sam 20,12 1Sam 20,17 1Sam 20,26 1Sam 20,42 1Sam 21,4 1Sam 22,5 1Sam 22,21 1Sam 23,1 1Sam 23,2 1Sam 23,25 1Sam 24,18 1Sam 25,8 1Sam 26,8 1Sam 26,25 1Sam 28,1 1Sam 28,2 1Sam 28,17 1Sam 29,9 1Sam 30,7 2Sam 3,5 2Sam 3,9 2Sam 3,12 2Sam 3,18 2Sam 3,21 2Sam 5,4 2Sam 5,6 2Sam 5,11 2Sam 5,13 2Sam 5,14 2Sam 6,12 2Sam 7,5 2Sam 7,8 2Sam 7,17 2Sam 8,10 2Sam 10,5 2Sam 10,17 2Sam 11,10 2Sam 11,11 2Sam 11,18 2Sam 11,22 2Sam 11,23 2Sam 12,7 2Sam 12,13 2Sam 12,15 2Sam 12,27 2Sam 16,1 2Sam 16,5 2Sam 17,16 2Sam 17,17 2Sam 17,21 2Sam 17,24 2Sam 17,27 2Sam 17,29 2Sam 20,2 2Sam 21,11 2Sam 22,51 2Sam 23,16 2Sam 24,12 2Sam 24,22 1Kar 1,11 1Kar 2,33 1Kar 2,44 1Kar 3,6 1Kar 5,5 1Kar 5,7 1Kar 6,12 1Kar 8,15 1Kar 8,18 1Kar 8,24 1Kar 8,25 1Kar 8,26 1Kar 8,66 1Kar 9,5 1Kar 11,38 2Kar 21,7 1Krn 10,14 1Krn 11,5 1Krn 11,18 1Krn 12,8 1Krn 12,20 1Krn 12,21 1Krn 12,23 1Krn 12,33 1Krn 14,1 1Krn 17,2 1Krn 17,4 1Krn 17,7 1Krn 17,15 1Krn 19,6 1Krn 19,17 1Krn 21,5 1Krn 21,10 1Krn 21,18 1Krn 21,23 1Krn 22,4 1Krn 24,6 2Krn 1,8 2Krn 1,9 2Krn 2,3 2Krn 2,12 2Krn 3,1 2Krn 6,4 2Krn 6,8 2Krn 6,15 2Krn 6,16 2Krn 6,17 2Krn 6,42 2Krn 7,10 2Krn 7,18 2Krn 13,5 2Krn 33,7 Ps 18,50 Ps 89,3 Ps 89,35 Ps 89,49 Ps 132,11 Ps 132,17 Iz 55,3 Jer 30,9 Mt 1,6 Apd 13,34
drachmąLk 15,9
drachmųEzd 2,69 Ezd 8,27 Neh 7,70 Neh 7,71 Neh 7,72 Lk 15,8 Apd 19,19
DruzilaApd 24,24
DūmaPr 25,14 1Krn 1,30
DumplėsJer 6,29
DūrosDan 3,1
DzeusoApd 14,13
DzeusuApd 14,12
EbalasPr 36,23 1Krn 1,40
Ebalio1Krn 1,22
EbaloĮst 11,29 Įst 27,4 Įst 27,13 Joz 8,30 Joz 8,33
EbecąJoz 19,20
EbedJer 38,7 Jer 38,10 Jer 38,11 Jer 38,12 Jer 39,16
EbedasEzd 8,6
EbedoTei 9,26 Tei 9,28 Tei 9,30 Tei 9,31 Tei 9,35
Eben1Sam 4,1 1Sam 5,1 1Sam 7,12
EberasPr 10,24 Pr 10,25 Pr 11,14 Pr 11,17 1Krn 1,19 1Krn 1,25 1Krn 5,13 1Krn 8,12 1Krn 8,22 Neh 12,20
EberoPr 10,21 Sk 24,24 1Krn 1,18 Lk 3,35
EberuiPr 11,16
Ebjasafas1Krn 6,23
Ebjasafo1Krn 6,37 1Krn 9,19
EcbonasPr 46,16 1Krn 7,7
EcelyjeMch 1,11
EcemąJoz 15,29 Joz 19,3
Eceme1Krn 4,29
EcerasPr 36,21 Pr 36,30 1Krn 1,38
EceroPr 36,27 1Krn 1,42
Ecion1Kar 22,48
EcjonSk 33,35 Sk 33,36 Įst 2,8 1Kar 9,26 2Krn 8,17 2Krn 20,36
EcronasPr 46,12
EdenąIz 51,3
Edenas2Krn 29,12 2Krn 31,15 Ez 27,23
EdenePr 2,8 Ez 28,13
EdenoPr 2,10 Pr 2,15 Pr 3,23 Pr 3,24 Pr 4,16 2Kar 19,12 Iz 37,12 Ez 31,9 Ez 31,16 Ez 31,18 Ez 36,35 Joel 2,3 Am 1,5
EderąJoz 15,21
Ederas1Krn 8,15 1Krn 23,23 1Krn 24,30
EderoPr 35,21
EdomąJoz 15,1 2Sam 6,11 1Kar 11,15 1Krn 15,18 1Krn 16,5 1Krn 16,38 2Krn 25,19 Ps 60,9 Ps 108,10 Jer 9,26 Jer 25,21 Abd 1,1
EdomasPr 36,1 Pr 36,8 Sk 24,18 2Kar 8,20 2Kar 8,22 1Krn 15,21 1Krn 15,24 1Krn 16,38 2Krn 21,10 Jer 49,17 Joel 3,19 Mal 1,4
EdomePr 36,32 2Sam 8,14 1Kar 11,15 1Kar 11,16 1Kar 22,47 1Krn 18,13 Jer 40,11
edomičių1Kar 11,1
edomitą1Sam 22,22
edomitaiSk 20,21 2Sam 8,14 2Krn 21,8 2Krn 28,17 Ez 25,12 Ez 32,29 Dan 11,41
Edomitai1Krn 18,13
edomitais1Kar 11,17 2Kar 16,6 Ez 25,14
edomitas1Sam 21,7 1Sam 22,9 1Sam 22,18
edomitųPr 36,9 Pr 36,43 Sk 20,20 Įst 23,7 1Krn 18,11 1Krn 18,12
edomitus2Kar 8,21 2Kar 14,7 2Kar 14,10 2Krn 21,9 2Krn 25,14 Iz 11,14 Ez 25,13 Ez 25,14
EdomoPr 32,3 Pr 36,16 Pr 36,17 Pr 36,19 Pr 36,21 Pr 36,31 Pr 36,43 Iš 15,15 Sk 20,14 Sk 20,23 Sk 21,4 Sk 33,37 Sk 34,3 Joz 15,21 Tei 5,4 Tei 11,17 Tei 11,18 2Sam 6,10 2Sam 6,11 2Sam 6,12 2Sam 8,14 1Kar 9,26 1Kar 11,14 1Kar 11,17 2Kar 3,8 2Kar 3,9 2Kar 3,12 2Kar 3,20 2Kar 3,26 1Krn 1,43 1Krn 1,51 1Krn 13,13 1Krn 13,14 1Krn 15,25 1Krn 26,4 1Krn 26,8 2Krn 8,17 2Krn 25,20 2Krn 25,24 Ps 60,8 Ps 83,6 Ps 108,9 Ps 137,7 Iz 63,1 Jer 27,3 Jer 49,22 Rd 4,21 Rd 4,22 Am 1,11 Am 2,1 Am 9,12 Abd 1,8
EdomuPr 25,30 1Sam 14,47
Edomui1Krn 26,15 Jer 49,7 Jer 49,20 Am 1,6 Am 1,9
EdrėjasJoz 13,31 Joz 19,37
EdrėjyjeĮst 3,1 Joz 12,4 Joz 13,12
EdrėjoSk 21,33 Įst 1,4
EdrėjuĮst 3,10
efąKun 19,36 1Sam 1,24 1Sam 17,17 Ez 45,10 Ez 45,24 Ez 46,7
EfaPr 25,4 1Krn 1,33 1Krn 2,46 1Krn 2,47 Ez 45,11
efaIz 5,10 Ez 46,5 Ez 46,11
EfajoJer 40,8
EfatáMk 7,34
EferasPr 25,4 1Krn 1,33 1Krn 4,17 1Krn 5,24
Efes1Sam 17,1
EfeząApd 18,19 Apd 18,24 Apd 19,1 Apd 20,16 Apd 20,17 2Tim 4,12 Apr 1,11
EfezeApd 19,17 Apd 19,26 1Kor 15,32 1Kor 16,8 Ef 1,1 1Tim 1,3 2Tim 1,18
efeziečiųApd 19,28 Apd 19,34 Apd 19,35
EfezoApd 18,21 Apd 19,35 Apd 21,29 Apr 2,1
Eflalas1Krn 2,37
Eflalo1Krn 2,37
efodąIš 28,4 Iš 28,8 Iš 28,15 Iš 28,26 Iš 39,8 Kun 8,7 Tei 8,27 Tei 17,5 Tei 18,17 Tei 18,20 1Sam 2,18 1Sam 2,28 1Sam 14,3 1Sam 22,18 1Sam 23,6 1Sam 23,9 1Sam 30,7 2Sam 6,14 1Krn 15,27
EfodąIš 28,6 Iš 39,2
efodasKun 8,7 Tei 18,14
efodoIš 28,12 Iš 28,25 Iš 28,27 Iš 28,28 Iš 39,7 Iš 39,18 Iš 39,19 Iš 39,20 Iš 39,21 Kun 8,7 Kun 8,8 1Sam 21,9 Oz 3,4
EfodoIš 28,28 Sk 34,23
efoduIš 28,27 Iš 29,5
efoduiIš 25,7 Iš 28,8 Iš 28,31 Iš 35,9 Iš 35,27 Iš 39,5
EfoduiIš 39,22
efojeEz 45,11
efosIš 16,36 Iš 29,40 Kun 5,11 Kun 6,20 Kun 14,10 Kun 14,21 Kun 23,13 Kun 23,17 Kun 24,5 Sk 5,15 Sk 15,4 Sk 15,6 Sk 15,9 Sk 28,5 Sk 28,9 Sk 28,12 Sk 28,20 Sk 28,21 Sk 28,28 Sk 29,3 Sk 29,4 Sk 29,9 Sk 29,10 Sk 29,14 Sk 29,15 Tei 6,19 Rūt 2,17 Ez 45,13 Ez 45,24 Ez 46,5 Ez 46,7 Ez 46,11 Ez 46,14
EfosIz 60,6
EfraimąPr 48,1 Pr 48,13 Pr 48,20 Tei 12,5 Iz 9,21 Iz 11,13 Oz 5,3 Oz 11,3 Zch 9,13
EfraimaiTei 7,25 Tei 8,1 Tei 12,1 Ps 78,9 Oz 5,3 Oz 6,4 Oz 11,8 Oz 14,8 Zch 10,7
efraimaiTei 7,24 Tei 12,4
efraimams1Krn 27,20
EfraimasPr 48,5 Sk 26,28 Joz 16,4 Tei 1,29 1Krn 7,22 Ps 60,7 Ps 108,8 Iz 7,5 Iz 7,8 Iz 9,9 Iz 9,21 Iz 11,13 Jer 31,9 Jer 31,18 Jer 31,20 Oz 4,17 Oz 5,5 Oz 5,9 Oz 5,11 Oz 5,13 Oz 6,10 Oz 7,8 Oz 7,11 Oz 8,9 Oz 8,11 Oz 9,3 Oz 9,13 Oz 9,16 Oz 10,11 Oz 11,12 Oz 12,1 Oz 12,8 Oz 12,14 Oz 13,1
efraimasTei 12,5 1Sam 1,1 1Krn 27,10 1Krn 27,14
Efraime2Krn 31,1
efraimitas1Kar 11,26
efraimitųTei 8,2
Efraimitų2Krn 28,12
EfraimoPr 46,20 Pr 48,14 Pr 48,17 Pr 50,23 Sk 1,10 Sk 1,32 Sk 2,18 Sk 2,24 Sk 7,48 Sk 10,22 Sk 13,8 Sk 26,35 Sk 26,37 Sk 34,24 Įst 33,17 Įst 34,2 Joz 14,4 Joz 16,5 Joz 16,8 Joz 16,10 Joz 17,15 Joz 19,50 Joz 20,7 Joz 21,5 Joz 21,20 Joz 21,21 Joz 24,30 Joz 24,33 Tei 2,9 Tei 3,27 Tei 4,5 Tei 5,14 Tei 7,24 Tei 10,1 Tei 10,9 Tei 12,4 Tei 12,15 Tei 17,1 Tei 17,8 Tei 18,2 Tei 18,13 Tei 19,1 Tei 19,16 Tei 19,18 1Sam 1,1 1Sam 9,4 1Sam 14,22 2Sam 2,9 2Sam 13,23 2Sam 18,6 2Sam 20,21 1Kar 4,8 1Kar 12,25 2Kar 5,22 2Kar 14,13 1Krn 6,66 1Krn 6,67 1Krn 7,20 1Krn 9,3 1Krn 12,30 2Krn 13,4 2Krn 15,8 2Krn 15,9 2Krn 17,2 2Krn 19,4 2Krn 25,7 2Krn 25,10 2Krn 25,23 2Krn 28,7 2Krn 30,10 2Krn 30,18 2Krn 34,6 2Krn 34,9 Neh 8,16 Neh 12,39 Ps 78,67 Iz 7,9 Iz 7,17 Iz 11,13 Iz 17,3 Iz 28,1 Iz 28,3 Jer 4,15 Jer 7,15 Jer 31,6 Jer 50,19 Ez 37,16 Ez 37,19 Ez 48,5 Ez 48,6 Oz 7,1 Oz 9,8 Oz 9,11 Oz 10,11 Oz 11,9 Oz 13,12 Abd 1,19 Zch 9,10
EfraimuPr 41,52 Tei 12,4 Ps 80,2 Iz 7,2 Jn 11,54
efraimųTei 12,6
EfraimuiJoz 17,8 Joz 17,9 Joz 17,10 Joz 17,17 2Krn 30,1 Oz 5,12 Oz 5,14 Oz 10,6
EfratąPr 35,19 Pr 48,7 1Krn 2,19
EfrataMch 5,2
efrataiRūt 1,2
efratiečio1Sam 17,12
EfratojeRūt 4,11 1Krn 2,24 Ps 132,6
EfratosPr 35,16 1Krn 2,50 1Krn 4,4
EfronąPr 23,8 2Krn 13,19
EfronasPr 23,10 Pr 23,14
EfronoPr 23,17 Pr 25,9 Pr 49,29 Pr 49,30 Pr 50,13 Joz 15,9
EfronuPr 23,16
EfronuiPr 23,13 Pr 23,16
EgiptąPr 12,10 Pr 12,14 Pr 25,18 Pr 26,2 Pr 37,25 Pr 37,28 Pr 39,1 Pr 41,57 Pr 42,3 Pr 43,15 Pr 45,4 Pr 46,3 Pr 46,4 Pr 46,6 Pr 46,7 Pr 46,8 Pr 46,26 Pr 46,27 Pr 50,14 Iš 1,1 Iš 1,8 Iš 3,20 Iš 4,18 Iš 4,19 Iš 4,20 Iš 4,21 Iš 11,4 Iš 13,17 Iš 16,1 Sk 14,3 Sk 14,4 Sk 20,15 Įst 10,22 Įst 17,16 Įst 26,5 Įst 28,68 Joz 24,4 Joz 24,5 1Sam 4,8 1Sam 12,8 1Kar 11,17 1Kar 11,40 1Kar 12,2 2Kar 18,21 2Kar 23,34 2Kar 25,26 2Krn 10,2 2Krn 36,4 Iz 19,1 Iz 19,13 Iz 19,16 Iz 19,22 Iz 19,23 Iz 23,5 Iz 30,2 Iz 31,1 Iz 36,6 Iz 43,3 Iz 52,4 Jer 2,18 Jer 9,26 Jer 26,21 Jer 26,22 Jer 37,7 Jer 41,17 Jer 42,15 Jer 42,16 Jer 42,17 Jer 42,18 Jer 42,19 Jer 43,2 Jer 44,12 Jer 46,2 Jer 46,25 Ez 17,15 Ez 19,4 Ez 29,2 Ez 30,4 Ez 30,11 Ez 32,16 Dan 11,8 Oz 8,13 Oz 9,3 Oz 9,6 Oz 11,5 Oz 12,1 Mt 2,13 Mt 2,14 Apd 7,9 Apd 7,15 Apd 7,34 Apd 7,39 Heb 11,27
EgiptanPs 105,23
EgiptasIš 10,7 Iz 19,25 Jer 2,36 Jer 46,8 Jer 46,20 Joel 3,19 Nah 3,9
EgiptePr 37,36 Pr 41,54 Pr 42,1 Pr 42,2 Pr 45,13 Pr 46,27 Pr 47,11 Pr 47,29 Pr 48,5 Pr 50,22 Pr 50,26 Iš 1,5 Iš 3,7 Iš 3,16 Iš 9,18 Iš 10,2 Iš 11,9 Iš 12,27 Iš 12,30 Iš 12,40 Iš 14,11 Iš 14,12 Sk 3,13 Sk 11,5 Sk 11,18 Sk 14,2 Sk 14,22 Sk 26,59 Įst 1,30 Įst 4,34 Įst 5,15 Įst 6,21 Įst 6,22 Įst 16,12 Įst 24,18 Įst 24,22 Joz 9,9 Joz 24,7 Joz 24,14 1Sam 2,27 1Kar 11,21 1Kar 12,2 Neh 9,9 Ps 78,43 Ps 78,51 Ps 106,7 Ps 106,21 Ps 135,8 Ps 136,10 Iz 10,26 Iz 11,11 Iz 19,15 Jer 44,13 Jer 44,24 Ez 23,3 Ez 30,4 Ez 30,8 Ez 30,16 Ez 30,19 Am 4,10 Mt 2,19 Apd 7,12 Apd 7,17 Apd 7,34
egiptiečiaiPr 12,12 Pr 12,14 Pr 43,32 Pr 45,2 Pr 46,34 Pr 47,15 Pr 47,20 Iš 1,12 Iš 3,9 Iš 6,5 Iš 7,5 Iš 7,18 Iš 7,21 Iš 12,30 Iš 14,4 Iš 32,12 Kun 18,3 Sk 14,13 Sk 20,15 Tei 10,11 1Sam 6,6 Ps 105,38 Iz 10,24 Iz 19,16 Iz 19,21 Iz 19,23 Ez 23,21 Heb 11,29
EgiptiečiaiPr 50,3 Iš 1,11 Iš 1,13 Iš 7,24 Iš 8,26 Iš 12,33 Iš 14,18 Iš 14,23 Iš 14,25 Įst 26,6 Joz 24,6 Iz 19,3 Iz 31,3
egiptiečiaisEz 16,26 Ez 23,8 Ez 23,27
egiptiečiamsPr 41,56 Pr 43,32 Pr 50,11 Iš 8,26 Iš 14,12 Iš 14,31 Iš 18,8 Iš 19,4 Sk 33,3 Įst 7,18 Iz 19,21
egiptiečioPr 39,2 Pr 39,5 2Sam 23,21 1Krn 11,23
Egiptiečio1Krn 11,23
egiptiečiųIš 3,8 Iš 3,21 Iš 3,22 Iš 6,6 Iš 6,7 Iš 7,19 Iš 7,22 Iš 8,21 Iš 9,4 Iš 9,6 Iš 9,11 Iš 10,6 Iš 11,7 Iš 12,35 Iš 14,17 Iš 14,20 Iš 14,24 Iš 14,30 Iš 15,26 Iš 18,9 Iš 18,10 Sk 8,17 Įst 11,4 Įst 23,7 Joz 24,7 Tei 6,9 1Sam 10,18 1Kar 4,30 2Kar 7,6 Ezd 9,1 Iz 19,1 Rd 5,6 Ez 23,27
EgiptiečiųIš 14,13
egiptiečiusIš 11,3 Iš 12,23 Iš 12,27 Iš 12,36 Iš 14,10 Iš 14,20 Iš 14,25 Iš 14,26 Iš 14,27 Iš 14,30 Iz 19,2 Iz 19,4 Iz 19,14 Ez 29,12 Ez 29,13 Ez 30,23 Ez 30,26
egiptietęPr 16,1 Pr 16,3
egiptietėPr 25,12
egiptietėsPr 21,9 Iš 1,19
egiptietįIš 2,11 Iš 2,12 Iš 2,14 1Sam 30,11 2Sam 23,21 1Krn 2,34 1Krn 11,23 Apd 7,24 Apd 7,28
egiptietisPr 39,1 Iš 2,19 Kun 24,10 1Sam 30,13 Apd 21,38
Egiptietis2Sam 23,21
EgiptoPr 12,11 Pr 13,1 Pr 13,10 Pr 15,18 Pr 21,21 Pr 40,1 Pr 40,5 Pr 41,8 Pr 41,19 Pr 41,29 Pr 41,33 Pr 41,34 Pr 41,36 Pr 41,41 Pr 41,43 Pr 41,44 Pr 41,45 Pr 41,46 Pr 41,53 Pr 41,55 Pr 41,56 Pr 42,6 Pr 43,2 Pr 45,8 Pr 45,9 Pr 45,18 Pr 45,19 Pr 45,20 Pr 45,23 Pr 45,25 Pr 45,26 Pr 46,20 Pr 47,6 Pr 47,13 Pr 47,14 Pr 47,15 Pr 47,20 Pr 47,21 Pr 47,26 Pr 47,27 Pr 47,28 Pr 47,30 Pr 50,7 Iš 1,15 Iš 1,17 Iš 1,18 Iš 2,23 Iš 3,10 Iš 3,11 Iš 3,12 Iš 3,17 Iš 3,18 Iš 3,19 Iš 5,4 Iš 5,12 Iš 6,11 Iš 6,13 Iš 6,26 Iš 6,27 Iš 6,28 Iš 6,29 Iš 7,3 Iš 7,4 Iš 7,5 Iš 7,11 Iš 7,19 Iš 7,21 Iš 8,5 Iš 8,6 Iš 8,7 Iš 8,16 Iš 8,17 Iš 8,24