Biblijos vartai

Atversta SK22,9-39 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Atėjo Dievas pas Balaamą ir klausė: „Kas yra šitie žmonės?“ Balaamas atsakė Dievui: „Moabitų karalius, Ciporo sūnus Balakas, atsiuntė juos pas mane ir pranešė, kad išėjusi iš Egipto tauta apdengė žemės paviršių. Balaamas, atsikėlęs rytą, tarė Balako kunigaikščiams: „Grįžkite į savo žemę, nes Viešpats uždraudė man eiti su jumis“. Balaamas atsakė Balako pasiuntiniams: „Jei Balakas duotų pilnus savo namus sidabro ir aukso, aš negalėčiau peržengti Viešpaties, mano Dievo, žodžio, ir padaryti daugiau ar mažiau.

Sk 22,9 Atėjo Dievas pas Balaamą ir klausė: „Kas yra šitie žmonės?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 20,3 Sk 22,20 Pr 3,9-11 Pr 4,9 Pr 16,8 Pr 31,24 Pr 41,25 Iš 4,2 2 Kar 20,14-15 Dan 2,45 Dan 4,31-32 Mt 7,22 Mt 24,24 Jn 11,51
Sk 22,10 Balaamas atsakė Dievui: „Moabitų karalius, Ciporo sūnus Balakas, atsiuntė juos pas mane En Lbd McGee mp3 Klausyti Moabas
Sk 22,11 ir pranešė, kad išėjusi iš Egipto tauta apdengė žemės paviršių. Jis prašė: ‘Ateik ir prakeik ją, gal tada aš įstengsiu nugalėti juos ir išvaryti iš savo krašto’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 22,12 Dievas atsakė Balaamui: „Neik su jais ir neprakeik tautos, nes ji yra palaiminta“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 12,2 Pr 22,16-18 Sk 22,19-20 Sk 23,3 Sk 23,13-15 Sk 23,19-20 Sk 23,23 Įst 23,5 Įst 33,29 Job 33,15-17 Ps 144,15 Ps 146,5 Mch 6,5 Mt 27,19 Rom 4,6-7 Rom 11,29 Ef 1,3 Balaamas
Sk 22,13 Balaamas, atsikėlęs rytą, tarė Balako kunigaikščiams: „Grįžkite į savo žemę, nes Viešpats uždraudė man eiti su jumis“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 22,14 Įst 23,5
Sk 22,14 Ir Moabo kunigaikščiai pakilo ir, sugrįžę pas Balaką, pranešė: „Balaamas atsisakė eiti su mumis“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 22,13 Sk 22,37 Moabas
Sk 22,15 Balakas vėl siuntė daugiau ir aukštesnės kilmės pasiuntinių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 22,7-8 Apd 10,7-8
Sk 22,16 Jie, atėję pas Balaamą, tarė: „Ciporo sūnus Balakas taip sako: ‘Skubiai ateik pas mane. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 22,17 Pagerbsiu tave ir darysiu, ką įsakysi, tik ateik ir prakeik šitą tautą’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 24,11 Sk 22,6 Sk 22,37 Sk 23,2-3 Sk 23,29-30 Įst 16,9 Est 5,11 Est 7,9 Mt 4,8-9 Mt 14,7 Mt 16,26
Sk 22,18 Balaamas atsakė Balako pasiuntiniams: „Jei Balakas duotų pilnus savo namus sidabro ir aukso, aš negalėčiau peržengti Viešpaties, mano Dievo, žodžio, ir padaryti daugiau ar mažiau. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 24,13 1 Kar 22,14 2 Krn 18,13 Sk 23,26 Sk 22,38 Dan 5,17 Apd 8,20 Tit 1,16 nusivylimaspranašai
Sk 22,19 Prašau, pasilikite šią naktį pas mane, kad sužinočiau, ką dar Viešpats man sakys“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 22,7-8 1 Tim 6,9-10 2 Pt 2,3 2 Pt 2,15 Jud 1,11
Sk 22,20 Naktį atėjo Dievas pas Balaamą ir jam tarė: „Jei tie žmonės tave kviečia, eik su jais, bet daryk taip, kaip tau įsakysiu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 23,12 Sk 23,26 Sk 24,13 Sk 22,35 Sk 23,5 Sk 23,16 1 Sam 8,5-9 1 Sam 12,12-19 Ps 33,10-11 Ps 78,30-31 Ps 81,12 Iz 37,29 Ez 14,2-5 Oz 13,11 2 Tes 2,9-12
Sk 22,21 Balaamas, atsikėlęs rytą, pabalnojo savo asilę ir iškeliavo su moabitų kunigaikščiais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 1,15-16 Moabas
Sk 22,22 Viešpats užsirūstino, kad Balaamas išėjo. Jiems keliaujant, Viešpaties angelas užstojo kelią Balaamui, kuris jojo ant asilės. Su juo buvo du tarnai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 4,24 Sk 22,32 Pr 48,15-16 Iš 3,2-6 Iš 23,20 Sk 22,35 2 Kar 10,20 Rd 2,4 Oz 1,4 Oz 12,4-5 angelo apsireiškimasangelų šlovėDievo priešasJėzaus gundymaimykolasmuzikos angelassantūrusŠėtono ženklasvelnio darbaivelnio garbinimasvelnio ženklasvelniu pavadinimai
Sk 22,23 Asilė, pamačiusi angelą stovintį su nuogu kardu, pasuko iš kelio ir ėjo lauku. Balaamas mušė ją, norėdamas grąžinti į kelią. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 6,17 1 Krn 21,16 Jer 8,7 Dan 10,7 Apd 22,9 1 Kor 1,27-29 2 Pt 2,16 Jud 1,11 Balaamas
Sk 22,24 Angelas atsistojo siauroje vietoje tarp dviejų sienų, kuriomis buvo aptverti vynuogynai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti vynuogynai
Sk 22,25 Pamačiusi jį, asilė šliejosi prie sienos ir prispaudė Balaamo koją. Jis vėl ją mušė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 5,13-15 Iz 47,12
Sk 22,26 Viešpaties angelas nuėjo į dar siauresnę vietą, kur nebuvo galima pasukti nei dešinėn, nei kairėn, ir atsistojo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 26,11 Oz 2,6
Sk 22,27 Asilė, pamačiusi stovintį angelą, sukniubo po Balaamu. Balaamas įpykęs mušė ją lazda. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 14,16 Pat 27,3-4 Jok 1,19 žmona
Sk 22,28 Viešpats atvėrė asilės nasrus, ir ji kalbėjo Balaamui: „Ką aš tau padariau? Kodėl mane muši jau trečią kartą?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Pt 2,16 Iš 4,11 Lk 1,37 Rom 8,22 1 Kor 1,19 Dievo rūpestisgyvūnaigyvūnai maistaszudyti gyvuna
Sk 22,29 Balaamas atsakė asilei: „Kad tyčiojiesi iš manęs. Jei turėčiau kardą, aš tave užmuščiau“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 12,10 Pat 12,16 Mok 9,3 Mt 15,19
Sk 22,30 Asilė atsakė Balaamui: „Argi aš ne tavo asilė, kuria visada jodinėdavai? Pasakyk, ar aš tau kada nors taip dariau?“ Jis atsakė: „Niekados!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kor 1,27-28 2 Pt 2,16
Sk 22,31 Tada Viešpats atvėrė Balaamui akis. Ir jis, pamatęs Viešpaties angelą, stovintį kelyje su nuogu kardu, krito veidu į žemę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 21,19 Lk 24,16 Lk 24,31 Iš 34,8 Sk 24,4 Sk 24,16 2 Kar 6,17-20 1 Krn 21,16 Ps 9,20 Jn 18,6 Apd 26,18 atverti akis
Sk 22,32 Viešpaties angelas jam tarė: „Kodėl muši jau trečią kartą savo asilę? Aš atėjau tau sukliudyti, nes nepritariu tavo kelionei. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 22,22 Iš 3,2-6 Sk 22,20 Sk 22,28 Sk 22,35 Įst 23,4 Įst 25,4 Ps 36,6 Ps 145,9 Ps 147,9 Pat 14,2 Pat 28,6 Pat 28,18 Jon 4,11 Mch 6,5 Apd 13,10 2 Pt 2,14-15 tyčiojimasis
Sk 22,33 Jei asilė nebūtų pasukusi iš kelio tris kartus ir nebūtų pasitraukusi, būčiau tave užmušęs, o ji būtų išlikusi gyva“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,37 Sk 16,33-35 1 Kar 13,24-28
Sk 22,34 Balaamas tarė Viešpaties angelui: „Nusidėjau, nežinodamas, kad tu stovi prieš mane, o dabar, jei tau nepatinka, aš sugrįšiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 34,31-32 1 Sam 15,24 2 Sam 12,13 1 Sam 15,30 1 Sam 26,21 Iš 9,27 Iš 10,16-17 Sk 11,1 Sk 14,40 Sk 22,12 1 Sam 24,17 1 Krn 21,7 Ps 78,34 Pat 24,18 Mt 27,4-5 atpažinti nuodėmeinusidėjo
Sk 22,35 Viešpaties angelas tarė: „Eik su jais ir kalbėk tiktai tą, ką tau įsakysiu“. Balaamas nuėjo su Balako kunigaikščiais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 22,20-21 Ps 81,12 Iz 37,26-29 2 Tes 2,9-12 angelai
Sk 22,36 Tai išgirdęs, Balakas išėjo pasitikti Balaamo ligi miesto Aro, kuris yra Moabo pasienyje prie Arnono upės, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 14,17 Pr 18,2 Pr 46,29 Iš 18,7 Sk 21,13-14 Įst 2,24 Įst 3,8 Ts 11,18 1 Sam 13,10 Iz 16,2 Jer 48,20 Apd 28,15 Moabas
Sk 22,37 ir tarė Balaamui: „Aš siunčiau pasiuntinius tave pakviesti, kodėl neatėjai? Ar manai, kad aš negaliu tavęs tinkamai pagerbti?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 24,11 Sk 22,16-17 Ps 75,6 Mt 4,8-9 Lk 4,6 Jn 5,44
Sk 22,38 Balaamas atsakė Balakui: „Štai aš atėjau pas tave. Bet ar galiu aš ką nors pasakyti? Žodį, kurį Dievas įdės į mano lūpas, tą kalbėsiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 22,18 Sk 23,16 Sk 23,26 Sk 24,13 1 Kar 22,14 2 Krn 18,13 Ps 33,10 Ps 76,10 Pat 19,21 Iz 44,25 Iz 46,10 Iz 47,12 palaiminta moterisprotinga
Sk 22,39 Balaamas su Balaku nuėjo į Kirjat Hucotą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį