Biblijos vartai

Atversta NEH9,12-42 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tu paskelbei jiems savo šventą sabatą; įsakymus, nuostatus bei įstatymus jiems davei per savo tarną Mozę. Tu pajungei jiems krašto gyventojus, kanaaniečius, ir atidavei juos į jų rankas su jų karaliais ir krašto žmonėmis, kad jie pasielgtų su jais, kaip jiems patinka. Gyvendami savo karalystėje, jie naudojosi gėrybėmis, kurias jiems davei, Tavo jiems duotame derlingame ir plačiame krašte.

Neh 9,12 Debesies stulpu vedei juos dieną ir ugnies stulpu nušvietei naktį jiems kelią, kuriuo jie turėjo eiti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 13,21-22 Neh 9,19 Iš 14,19-20 Ps 78,14 Ps 105,39 Ps 107,7 Ps 143,8
Neh 9,13 Tu nužengei ant Sinajaus kalno ir kalbėjaisi su jais iš dangaus; davei jiems teisingus potvarkius, tikrus įstatymus, gerus nuostatus ir įsakymus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,1 Iš 19,11 Ps 119,127-128 Ps 119,160 Iš 19,16-20 Iš 20,22 Įst 4,8 Įst 4,10-13 Įst 4,33 Įst 5,4 Įst 5,22-26 Įst 10,12-13 Įst 33,2 Ps 19,7-11 Ps 119,137 Iz 64,1 Iz 64,3 Ez 20,11-13 Hab 3,3 Rom 7,12-14 Rom 7,16 Heb 12,18-26 pertvaraSinajaus kalnas
Neh 9,14 Tu paskelbei jiems savo šventą sabatą; įsakymus, nuostatus bei įstatymus jiems davei per savo tarną Mozę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 2,3 Iš 20,8-11 Ez 20,12 Ez 20,20 Iš 16,23 Iš 16,29 Iš 21,1-23 Kun 27,34 Įst 4,5 Įst 4,45 Įst 5,31 Neh 1,8 Jn 1,17 įstatymaiįstatymaspertvarašabo dienateisino
Neh 9,15 Kai jie badavo, davei jiems duonos iš dangaus, kai troško, leidai vandeniui tekėti iš uolos. Tu pažadėjai jiems, kad jie įeis į žemę, kurią Tu prisiekei jiems atiduoti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 17,6 Įst 1,8 Iš 16,4 Iš 16,14-15 Ps 105,40-41 1 Kor 10,3-4 Pr 14,22 Sk 14,30 Sk 20,7-13 Įst 1,21 Įst 8,3 Įst 8,15-16 Joz 1,2-4 Neh 9,20 Ps 77,15-20 Ps 78,24-25 Ps 114,8 Ez 20,15 Jn 6,31-35 badasgyvybės duonamanostrupiniai
Neh 9,16 Bet jie ir mūsų tėvai elgėsi išdidžiai, sukietino savo sprandus ir neklausė Tavo įsakymų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 31,27 Neh 9,10 Neh 9,29 Iš 15,26 Iš 32,9 Įst 1,26-33 Įst 5,29 Įst 9,6 Įst 9,13 Įst 9,23-24 Įst 9,27 Įst 32,15 2 Kar 17,14 2 Krn 30,8 2 Krn 36,13 Ps 78,8-72 Ps 81,8 Ps 81,11-14 Ps 95,8-10 Ps 106,6 Pat 29,1 Iz 48,4 Iz 48,18 Iz 63,10 Jer 2,31 Jer 19,15 Apd 7,51 Rom 2,5 Heb 3,13 Heb 3,15 išdidumaspamirštapuikybėraudona karvesustingtiužmirštiužsispirymas
Neh 9,17 Jie atsisakė paklusti ir neprisiminė Tavo stebuklų, kuriuos tarp jų padarei. Jie sukietino savo sprandus ir maištaudami išsirinko vadą, kuris juos parvestų vergijon. Bet Tu esi Dievas, pasiruošęs atleisti, maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras, todėl neapleidai jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,11 Ps 86,5 Ps 86,15 Ps 78,42-43 Iš 34,6-7 Sk 14,3-4 Sk 14,18-19 Jl 2,13 Sk 14,11 Sk 14,41 Sk 16,14 1 Kar 6,13 1 Kar 8,57 Ps 78,38 Ps 103,8-18 Ps 106,7 Ps 106,13 Ps 106,24-25 Ps 106,43-46 Ps 130,4 Ps 145,8-9 Pat 1,24 Iz 55,7-9 Mch 7,18-19 Mt 16,9-11 Apd 7,39 Rom 9,15 Ef 1,6-7 Heb 12,25 2 Pt 1,12-15 apratidumasatpirkėjasdaiktasDievas atlyginaDievo gailestingumasDievo malonėgailestingas Dievasgeranoriškumasmeilė psalmesnuoskaudapožiūrisužsispirymasViešpats maloningas
Neh 9,18 Kai jie nusiliejo veršį ir sakė: ‘Tai yra tavo dievas, kuris tave išvedė iš Egipto’, jie Tave labai supykdė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,4-8 Iš 32,31-32 Įst 9,12-16 Ps 106,19-23 Ez 20,7-44 aukso veršis
Neh 9,19 Tačiau Tu, Dieve, būdamas didžiai gailestingas, jų nepalikai dykumoje; debesies stulpas neatsitraukė nuo jų dieną nė ugnies stulpas naktį, rodydamas jiems kelią, kuriuo jie turėjo eiti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 9,12 Neh 9,27 Ps 106,45 Iš 13,21-22 Iš 40,38 Sk 9,15-22 Sk 14,14 1 Sam 12,22 Neh 9,31 Ps 106,7-8 Iz 4,5-6 Iz 44,21 Rd 3,22 Ez 20,14 Ez 20,22 Dan 9,9 Dan 9,18 Mal 3,6 1 Kor 10,1-2
Neh 9,20 Tu davei savo gerąją dvasią ir mokei juos, maitinai mana ir girdei vandeniu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 11,17 Iš 16,15 Iš 16,35 Iš 17,6 Neh 9,30 Iz 63,11-14 Sk 11,25-29 Joz 5,12 Ps 105,41 Ps 143,10 Iz 41,17-18 Iz 48,21 Iz 49,10 Jn 4,10 Jn 4,14 Jn 7,37-39 Rom 15,30 Gal 5,22-23 Ef 5,9 2 Pt 1,21 būkite šventiDievo vedimasdvasiaenergijamanossventa dvasiaširdies gerumasŠventoji Dvasia
Neh 9,21 Keturiasdešimt metų aprūpinai juos dykumoje. Jiems nieko netrūko. Jų drabužiai nenusidėvėjo ir jų kojos neištino. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,7 Įst 8,4 Iš 16,35 Sk 14,33-34 Įst 8,2 Įst 29,5 Ps 34,10 Am 5,25 Apd 13,18 aprangaIevos drabužiaimanosmoters aprangamoters rūbairubai
Neh 9,22 Karalystes ir tautas Tu atidavei jiems ir paskirstei jas dalimis. Jie užėmė Hešbono karaliaus Sihono kraštą ir Bašano karaliaus Ogo žemę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,21-35 Įst 2,26-36 Įst 3,1-17 Įst 32,26 Joz 10,11 Joz 11,23 Ps 78,65 Ps 105,44 Ps 135,10-12 Ps 136,17-22 keturi kampai
Neh 9,23 Jų vaikus padauginai kaip dangaus žvaigždes ir jiems davei kraštą, kurį pažadėjai jų tėvams. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 15,5 Pr 22,17 Pr 12,7 Pr 13,15-17 Pr 15,18 Pr 17,8 Pr 26,3 Joz 1,1-3 1 Krn 27,23 žvaigždėsžvaigždžių kelias
Neh 9,24 Jų vaikai įėjo ir užėmė tą žemę. Tu pajungei jiems krašto gyventojus, kanaaniečius, ir atidavei juos į jų rankas su jų karaliais ir krašto žmonėmis, kad jie pasielgtų su jais, kaip jiems patinka. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 11,23 Joz 18,1 Joz 21,43 Ps 44,2-3 Sk 14,31 Joz 21,45 1 Krn 22,18 2 Tim 2,26 šventykla pamatas
Neh 9,25 Jie paėmė sutvirtintus miestus, derlingą žemę, pasisavino jų namus, pilnus gėrybių, ir iškastus šulinius, vynuogynus, alyvmedžių sodus ir vaismedžių daugybę. Jie valgė, pasisotino ir pralobo. Jie džiaugėsi Tavo didžiu gerumu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,15 Įst 3,5 Neh 9,35 Įst 6,10-12 Įst 32,13 1 Kar 8,66 Ez 20,6 Oz 3,5 Sk 13,27-28 Įst 8,7-10 Įst 9,1-3 Ps 65,11 Iz 6,10 Jer 5,27-28 Jer 31,14 Oz 13,6 Rom 2,4 alyvmedis vynuogynemedžiaivegetarizmasvynuogynai
Neh 9,26 Bet jie tapo neklusnūs, maištavo prieš Tave, atmetė Tavo įstatymus ir žudė Tavo pranašus, kurie įspėjo juos sugrįžti prie Tavęs; jie Tau labai nusikalto. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 14,9 Ts 2,11-12 Neh 9,18 1 Kar 18,4 1 Kar 19,10 2 Krn 24,20-21 2 Krn 36,16 Ps 50,17 Ez 20,21 Mt 21,35 Apd 7,52 Ts 3,6-7 Ts 10,6 Ts 10,13-14 1 Kar 18,13 2 Kar 21,11 Neh 9,30 Ps 78,56-57 Ps 106,34-40 Jer 26,20-23 Ez 16,15-63 Ez 22,25-31 Ez 23,4-49 Ez 33,3-5 Mt 23,34-37 Dievas dykumojenepaklusnumasvaikų nepaklusnumas
Neh 9,27 Todėl Tu atidavei juos jų priešams, kurie juos užėmė ir pavergė. Priespaudos metu jie šaukėsi Tavęs. Tu juos išklausei ir, didžiai gailėdamasis jų, siuntei jiems gelbėtojų, kurie juos išgelbėjo iš jų priešų rankų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,29-31 Įst 31,16-18 Ts 2,14-16 Ts 2,18 Ts 3,8-30 Ts 6,6-10 Ts 10,15-16 1 Sam 12,10-11 2 Kar 13,5 2 Kar 14,27 2 Krn 36,17 Ps 106,41-45 Dan 9,10-14 Abd 1,21
Neh 9,28 Sulaukę ramybės, jie vėl darydavo pikta prieš Tave. Tuomet Tu vėl juos atiduodavai į priešų rankas. Jiems atgailaujant, Tu daug kartų išklausei juos ir išvadavai iš priešų, gailėdamasis jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 3,11-12 Ts 3,30 Ts 4,1 Ts 5,31-1 1 Kar 8,33-34 1 Kar 8,39 Ps 106,43-45 Iz 63,15 å¾monija
Neh 9,29 Tu perspėdavai juos grįžti prie Tavo įstatymų, tačiau jie elgdavosi išdidžiai ir nepaklusdavo Tavo įsakymams, bet laužė Tavo nuostatus, kuriuos vykdydamas žmogus yra gyvas. Jie atsuko Tau nugarą ir pasiliko užkietėję. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 9,16 Kun 18,5 Neh 9,10 Neh 9,26 Jer 43,2 Zch 7,11-12 Iš 10,3 Įst 4,26 Įst 31,21 2 Kar 17,13 2 Krn 24,19 2 Krn 36,15 Jer 7,26 Jer 13,15-17 Jer 17,23 Jer 19,15 Jer 25,3-7 Jer 44,10 Jer 44,16-17 Ez 20,11 Dan 5,20 Oz 6,5 Lk 10,28 Rom 10,5 Gal 3,12 Jok 4,6-10 sustingtiužsispirymas
Neh 9,30 Daugelį metų Tu pakentei juos, liudydamas prieš juos per savo dvasią savo pranašuose. Jie neklausė Tavęs, todėl Tu atidavei juos į žemės tautų rankas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 9,20 Iz 42,24 Apd 7,51 1 Pt 1,11 2 Pt 1,21 2 Kar 17,13-18 2 Krn 36,15-16 Neh 9,26 Neh 9,29 Ps 86,15 Iz 5,5-6 Iz 63,10 Jer 7,25 Jer 25,4 Jer 40,2-3 Jer 44,22 Rd 2,17 Zch 7,13 Apd 13,18 Apd 28,25 Rom 2,4 2 Pt 3,9 būkite šventi
Neh 9,31 Tačiau dėl savo didžio gailestingumo Tu jų nesunaikinai visiškai ir neatstūmei, nes Tu esi maloningas ir gailestingas Dievas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 4,27 Neh 9,17 Jer 5,10 Jer 5,18 Iš 34,6-7 2 Kar 13,23 2 Krn 30,9 Ps 103,8-9 Ps 145,8-9 Rd 3,22 Ez 14,22-23 Dan 9,9 Dievo malonėgailestingas Dievasnuodėmių atleidimasreinkarnacijaViešpats maloningas
Neh 9,32 O dabar, didis, galingas ir baisus Dieve, kuris laikaisi sandoros ir gailestingumo, pažvelk į mūsų vargus, kurie ištiko mūsų karalius, kunigaikščius, kunigus, pranašus, tėvus ir visą mūsų tautą nuo Asirijos karalių laikų iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,3 Neh 1,5 Įst 7,9 Įst 7,21 2 Kar 15,19 2 Kar 15,29 Kun 26,18 Kun 26,21 Kun 26,24 Kun 26,28 1 Kar 8,23 2 Kar 23,29 2 Kar 23,33-34 2 Kar 25,7 2 Kar 25,18-21 2 Kar 25,25-26 2 Krn 36,1-23 Ezr 9,13 Ps 47,2 Ps 66,3 Ps 66,5 Iz 7,17-18 Iz 8,7-8 Iz 10,5-7 Iz 36,1-22 Jer 8,1-3 Jer 22,18-19 Jer 34,19-22 Jer 39,1-18 Jer 52,1-34 Dan 9,4 Dan 9,6 Dan 9,8 Mch 7,18-20 užtarimas
Neh 9,33 Tu teisingai baudei mus. Tu buvai mums ištikimas, o mes nusikaltome Tau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,25 Ps 106,6 Jer 12,1 Kun 26,40-41 Job 33,27 Job 34,23 Ps 119,137 Ps 145,17 Rd 1,18 Dan 9,5-14
Neh 9,34 Mūsų karaliai, kunigaikščiai, kunigai ir mūsų tėvai nevykdė įstatymų ir nepaisė Tavo įsakymų ir įspėjimų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 31,21 2 Kar 17,13 2 Kar 17,15 Neh 9,30 Jer 29,19
Neh 9,35 Gyvendami savo karalystėje, jie naudojosi gėrybėmis, kurias jiems davei, Tavo jiems duotame derlingame ir plačiame krašte. Tačiau jie netarnavo Tau ir neatsisakė savo piktų darbų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 28,47 Įst 8,7-10 Įst 31,21 Įst 32,12-15 Neh 9,25 Jer 5,19 Rom 3,4-5 Viešpaties gerumas
Neh 9,36 Šiandien esame vergai šalyje, kurią davei mūsų tėvams ir leidai naudotis jos vaisiais ir gėrybėmis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 28,48 Ezr 9,9 2 Krn 12,8
Neh 9,37 Dabar jos derlius priklauso karaliams, kuriuos paskyrei mums už mūsų nuodėmes. Mūsų kūnai ir mūsų gyvuliai yra jų nuosavybė, su kuria jie elgiasi, kaip jiems patinka; mes papuolę į vargą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 28,33 Įst 28,51 Kun 26,17 Įst 28,39 Įst 28,48 Ezr 4,13 Ezr 6,8 Ezr 7,24 Neh 5,8 Jn 8,33 å¾monijakuniški malonumai
Neh 9,38 Todėl mes darome tvirtą sandorą ir ją užrašome, o mūsų kunigaikščiai, levitai ir kunigai ją užantspauduoja“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 10,1 Neh 10,29 2 Kar 23,3 2 Krn 23,16 2 Krn 29,10 2 Krn 34,31 Ezr 10,3 2 Krn 15,12-13 pavirto druskossandorasusitarimastaikos sutartis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį