Biblijos vartai

Atversta DAN4,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Medis, kurį regėjai, kuris išaugo toks didelis ir stiprus, kad jo viršūnė siekė dangų ir buvo matomas visoje žemėje, kurio lapai buvo gražūs ir vaisių taip gausu, kad jų užteko visiems, kurio pavėsyje gyveno laukų žvėrys, o šakose – padangių paukščiai, esi tu, karaliau. Jis tebūna dangaus rasa vilgomas ir su lauko žvėrimis tebūna jo dalis, kol praeis septyni laikai’, tai toks aiškinimas, karaliau, ir toks Aukščiausiojo nutarimas, kuris ištiks mano valdovą karalių. Praėjus dvylikai mėnesių, vaikščiodamas karaliaus rūmuose Babilone, karalius kalbėjo: ‘Ar tai nėra didysis Babilonas, kurį aš pastačiau savo didžia galia ir padariau jį karaliaus būstine savo didybės garbei?’ Karaliui dar tebekalbant, pasigirdo balsas iš dangaus: ‘Tau, karaliau Nebukadnecarai, sakoma: karalystė ir valdžia iš tavęs atimta.

Dan 4,1 Karalius Nebukadnecaras sakė visų kalbų tautoms ir giminėms, kurios gyvena visoje žemėje: „Ramybė tepadaugėja jums. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 6,25 Dan 3,4 Ezr 4,17 1 Pt 1,2 1 Krn 12,18 Ezr 5,7 Est 3,12 Est 8,9 Dan 3,29 Dan 6,27 Dan 7,14 Zch 8,23 Apd 2,6 Rom 1,7 Ef 1,2 1 Tim 1,2 Babilonasmeilė tevyneivaldžias
Dan 4,2 Manau, gerai yra paskelbti ženklus ir stebuklus, kuriuos aukščiausiasis Dievas man padarė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 3,26 Joz 7,19 Ps 51,14 Ps 66,16 Ps 71,18 Ps 92,1-2 Apd 22,3-16 Apd 26,9-16
Dan 4,3 Jo ženklai – didingi! Jo stebuklai – galingi! Jo karalystė – amžina ir Jo valdžia – nesibaigianti! En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 2,44 Ps 105,27 Ps 77,19 Iz 25,1 Dan 6,26-27 Įst 4,34 Job 25,2 Ps 66,7 Ps 71,19-20 Ps 72,18 Ps 86,10 Ps 92,5 Ps 104,24 Ps 145,13 Iz 9,7 Iz 28,29 Jer 10,10 Dan 4,17 Dan 4,34-35 Dan 7,14 Dan 7,27 Lk 1,32-33 Rom 11,33 1 Tim 1,17 Heb 1,8 Heb 2,4 1 Pt 4,11 Apr 11,15 dievo amžinybėkaraliautinusileido
Dan 4,4 Aš, Nebukadnecaras, gyvenau ramiai ir laimingai savo rūmuose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 47,7-8 Ps 30,6-7 Iz 56,12 Jer 48,11 Ez 28,2-5 Ez 28,17 Ez 29,3 Sof 1,12 Lk 12,19-20 1 Tes 5,2-3
Dan 4,5 Aš sapnavau sapną, kuris nugąsdino mane, o mintys bei regėjimai, gulint lovoje, baugino mane. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 2,1 Pr 41,1 Job 7,13-14 Dan 2,28-29 Dan 5,5-6 Dan 5,10 Dan 7,28 nakties regėjimassapnaisapnuoti
Dan 4,6 Tad įsakiau atvesti pas mane visus Babilono išminčius, kad jie man tą sapną išaiškintų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 2,2 Pr 41,7-8 Iz 8,19 Iz 47,12-14 aukštakrosnė
Dan 4,7 Atėjo ženklų aiškintojai, žyniai, chaldėjai ir astrologai. Aš pasakiau jiems sapną, tačiau jie negalėjo man jo išaiškinti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 44,25 Jer 27,9-10 Dan 2,7 Pr 41,8 Dan 2,1-2 Dan 2,10 Dan 2,27 2 Tim 3,8-9 aiskiaregysteaiškiaregysteastrologaiastrologasastrologijadanieliauserelio sparnaihoroskopaihoroskopasmagijaniekookultizmasraganavimasšlovina jį
Dan 4,8 Pagaliau atėjo Danielius, kuris pagal mano dievo vardą vadinamas Beltšacaru, turįs šventųjų dievų dvasią. Aš pasakiau jam sapną: En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 1,7 Dan 4,18 Dan 5,14 Dan 2,11 Dan 4,9 Dan 5,11-12 Sk 11,17-30 Iz 46,1 Iz 63,11 Jer 50,2 danieliaussapnuoti
Dan 4,9 ‘Beltšacarai, vyriausias išminčiau! Aš žinau, kad tavyje yra šventųjų dievų dvasia ir jokia paslaptis tau nėra per sunki. Pasiklausyk mano sapno, kurį sapnavau, ir išaiškink jį! En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 2,48 Dan 5,11 Dan 4,8 Pr 41,38 Ez 28,3 Dan 1,20 Dan 4,5 Pr 11,6-8 Pr 40,9-19 Pr 41,15-36 Ts 7,13-15 1 Sam 4,8 Iz 33,18 Iz 54,14 Dan 2,3-5 Dan 4,18 danieliausnakties regėjimas
Dan 4,10 Savo lovoje gulėdamas, sapnavau labai aukštą medį žemės viduryje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 4,5 Ps 37,35-36 Iz 10,33-34 Jer 12,2 Ez 31,3-18 Dan 4,20-26 danieliausmolio indasmedžiai
Dan 4,11 Tas medis išaugo stiprus ir toks didelis, kad jo viršūnė siekė dangų ir jis buvo matomas visoje žemėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 9,1 Dan 4,21-22 Pr 11,4 Mt 11,23 apskritimasapvalidanieliauskampaiketuri kampaiketuris angelusmano stiprybemestimolio indaspakraščiairytai vakaraisukimasiszeme apvaližemė apvali
Dan 4,12 Jo lapai buvo gražūs ir vaisių taip gausu, kad maisto ant jo užteko visiems. Jo pavėsyje ilsėjosi laukiniai žvėrys, šakose gyveno padangės paukščiai, jo vaisiais maitinosi visi kūnai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 17,23 Rd 4,20 Lk 13,19 Jer 27,6-7 Ez 31,6-7 Mt 13,32 Mk 13,32 balto žirgodanieliausvynmed
Dan 4,13 Man lovoje gulint, štai šventas sargas nusileido iš dangaus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 33,2 Dan 7,1 Dan 8,13 Ps 89,7 Dan 4,5 Dan 4,23 Zch 14,5 Jud 1,14 Ps 103,20 Dan 4,10 Dan 7,17 Dan 7,23 Mt 25,31 Mk 1,24 Lk 4,34 Apr 14,10 sapnuoti
Dan 4,14 Jis garsiai šaukė: ‘Nukirskite medį, nukapokite jo šakas! Nukratykite lapus ir išbarstykite vaisius! Žvėrys tebėga iš jo pavėsio ir paukščiai iš jo šakų! En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 3,10 Ez 31,12-13 Dan 4,23 Dan 3,4 Dan 4,12 Mt 7,19 Lk 3,9 Lk 13,7-9 Jer 51,6 Jer 51,9 Dan 5,20 Apr 10,3 Apr 18,2 figmedispalieka
Dan 4,15 Tačiau kelmą palikite žemėje, surakintą geležimi ir variu. Jis tebūna dangaus rasa vilgomas, jo dalis tebūna su žvėrimis lauko žolėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 14,7-9 Ez 29,14-15 Dan 4,25-27 netikėjimo šaknysšaknys
Dan 4,16 Tebūna pakeista jo žmogiška širdis, ir tebus jam duota žvėries širdis. Taip praeis septyni laikai! En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 4,23 Dan 4,25 Iz 6,10 Dan 4,31-33 Dan 7,25 Dan 11,13 Dan 12,7 Mk 5,4-5 Lk 8,27-29 Heb 1,11 Apr 12,14 pakeistaspakeistipasikeisti
Dan 4,17 Sargų nutarimu taip nuspręsta, šventųjų įsakymu patvarkyta, kad gyvieji žinotų, jog Aukščiausiasis viešpatauja žmonių karalystėje ir duoda ją tam, kam Jis nori, patį žemiausią tarp žmonių paskirdamas valdovu’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 4,25 1 Sam 2,8 Jer 27,5-7 Dan 2,21 Dan 11,21 Ps 9,16 Dan 5,18-21 Iš 9,16 1 Kar 21,25 1 Kar 22,19-20 2 Kar 21,6-18 2 Krn 28,22 Ps 12,8 Ps 75,6-7 Ps 83,17-18 Ps 113,7-8 Iz 6,3 Iz 6,8 Ez 7,24 Ez 25,17 Dan 4,8-9 Dan 4,13-14 Dan 4,32-35 1 Kor 1,28 1 Tim 5,21 Apr 4,8 azazelisDievo planasizraelio namaipilietybėpolitikasidabras auksasuz zmonesvaldžias
Dan 4,18 Tai sapnas, kurį aš, karalius Nebukadnecaras, sapnavau. O tu, Beltšacarai, paskelbk išaiškinimą, nes visi mano karalystės išminčiai nepajėgia jo išaiškinti. Bet tu gali, nes šventųjų dievų dvasia yra tavyje!’ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 41,8 Dan 5,8 Dan 5,15 Pr 41,15 Dan 4,7-9 1 Kar 14,2-3 Iz 19,3 Iz 47,12-14 Dan 2,7 Dan 2,26-28 Am 3,7
Dan 4,19 Danielius, vadinamas Beltšacaru, kurį laiką stovėjo apstulbęs, ir jo mintys jaudino jį. Karalius tarė jam: ‘Beltšacarai, sapnas ir jo aiškinimas tenesukelia tau nerimo’. Beltšacaras atsakė: ‘Mano valdove! Sapnas tebūna tiems, kurie tavęs nekenčia, ir jo aiškinimas tavo priešams! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 7,28 Dan 8,27 Dan 10,16-17 1 Sam 3,17 2 Sam 18,31-32 Jer 4,19 Dan 4,4-5 Dan 4,24 Pr 31,35 Pr 32,4-5 Pr 32,18 Iš 32,32 1 Sam 1,15 1 Sam 24,8 1 Sam 26,15 1 Kar 18,7 Jer 29,7 Dan 1,7 Dan 2,26 Dan 4,8-9 Dan 5,12 Dan 7,15 Hab 3,10
Dan 4,20 Medis, kurį regėjai, kuris išaugo toks didelis ir stiprus, kad jo viršūnė siekė dangų ir buvo matomas visoje žemėje, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 4,10-12 Ez 31,3 Ez 31,16
Dan 4,21 kurio lapai buvo gražūs ir vaisių taip gausu, kad jų užteko visiems, kurio pavėsyje gyveno laukų žvėrys, o šakose – padangių paukščiai, En Lbd McGee mp3 Klausyti balto žirgo
Dan 4,22 esi tu, karaliau. Tu išaugai ir sustiprėjai, tavo didybė pasiekė dangų ir valdžia žemės pakraščius. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 12,7 Dan 2,37-38 Jer 27,6-8 Pr 11,4 Pr 28,12 2 Krn 28,9 Ps 36,5 Ps 108,4 Dan 5,18-23 Mt 14,4 Apr 18,5
Dan 4,23 Kadangi, karaliau, matei šventą sargą, nusileidžiantį iš dangaus ir sakantį: ‘Nukirskite medį ir sunaikinkite jį, bet kelmą, surakintą geležimi ir variu, palikite žemėje, tarp lauko žolės. Jis tebūna dangaus rasa vilgomas ir su lauko žvėrimis tebūna jo dalis, kol praeis septyni laikai’, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 5,21 Dan 4,13-16 netikėjimo šaknysšaknys
Dan 4,24 tai toks aiškinimas, karaliau, ir toks Aukščiausiojo nutarimas, kuris ištiks mano valdovą karalių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 107,40 Job 40,11-12 Job 1,12-19 Job 20,29 Ps 2,7 Ps 148,6 Iz 14,24-27 Iz 23,9 Iz 46,10-11 Dan 4,17
Dan 4,25 Tave pašalins iš žmonių, su lauko žvėrimis tu gyvensi, tave maitins žole kaip jautį ir dangaus rasa vilgys tave. Taip septyni laikai praeis, kol pažinsi, kad Aukščiausiasis viešpatauja žmonių karalystėje ir duoda ją, kam Jis nori. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 4,17 Ps 83,18 Jer 27,5 Ps 106,20 Job 30,3-8 Ps 75,7 Dan 2,21 Dan 4,32-35 Dan 5,21-31 Mk 5,3-4
Dan 4,26 Paliktas medžio kelmas reiškia, kad karalystė bus tau grąžinta, kai pažinsi, kad viešpatauja dangus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 4,15 Dan 2,37 Dan 4,23 Mt 5,34 Mt 21,20 Lk 15,18 Lk 15,21 netikėjimo šaknysnors figmedisšaknys
Dan 4,27 Tad, karaliau, priimk mano patarimą, pakeisk savo nuodėmes teisumu ir savo nusikaltimus pasigailėjimu beturčiams. Taip elgdamasis, gal savo gyvenimą pratęsi’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 21,29 Iz 55,6-7 Apd 8,22 Pr 41,33-37 Ps 41,1-3 Pat 16,6 Pat 28,13 Ez 18,7 Jon 3,9 Lk 11,41 Job 34,31-32 Ps 119,46 Iz 58,5-7 Iz 58,10-12 Ez 18,21-22 Ez 18,27-32 Jl 2,14 Sof 2,2-3 Mt 3,8 Apd 10,2-4 Apd 24,25 Apd 26,20 2 Kor 5,11 Gal 5,6 Gal 5,13 Gal 5,22 Ef 4,28 Jok 4,8-10 1 Pt 4,8 atgailadalintis drabužiaisdanieliausmalonus
Dan 4,28 Visa tai atsitiko karaliui Nebukadnecarui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 23,19 Zch 1,6 Pat 10,24 Mt 24,35
Dan 4,29 Praėjus dvylikai mėnesių, vaikščiodamas karaliaus rūmuose Babilone, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 6,3 Mok 8,11 1 Pt 3,20 2 Pt 3,9-10 2 Pt 3,15 Apr 2,21
Dan 4,30 karalius kalbėjo: ‘Ar tai nėra didysis Babilonas, kurį aš pastačiau savo didžia galia ir padariau jį karaliaus būstine savo didybės garbei?’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 37,24-25 Pr 10,10 Pr 11,2-9 1 Krn 29,12-14 2 Krn 2,5-6 Est 1,4 Ps 49,20 Ps 73,8 Ps 104,1 Ps 145,5-12 Pat 16,18 Iz 10,8-15 Ez 28,2-5 Ez 29,3 Dan 5,18-20 Hab 1,15-16 Hab 2,4-5 Lk 12,19-20 Lk 14,11 1 Kor 10,31 1 Pt 5,5 Apr 16,19 Apr 17,5 Apr 18,10 Apr 18,21 Apr 21,24-26 puikybė
Dan 4,31 Karaliui dar tebekalbant, pasigirdo balsas iš dangaus: ‘Tau, karaliau Nebukadnecarai, sakoma: karalystė ir valdžia iš tavęs atimta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Lk 12,20 Iš 15,9-10 1 Sam 13,14 1 Sam 15,23 Job 20,23 Dan 4,24 Dan 4,34 Dan 5,4-5 Dan 5,28 Mt 3,17 Jn 12,28 Apd 9,3-5 Apd 12,22-23 1 Tes 5,3 Apr 16,7

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį