Biblijos vartai

Atversta APD21,10-40 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Aš pasirengęs Jeruzalėje dėl Viešpaties Jėzaus ne tik būti supančiotas, bet ir numirti!“ Jam nesiduodant perkalbamam, mes nurimome ir tarėme: „Tebūnie Viešpaties valia!“ Po tų dienų, susiruošę į kelią, išvykome į Jeruzalę. Nes žmonių minia sekė iš paskos, šaukdama: „Mirtis jam!“ Vedamas į kareivines, Paulius kreipėsi į tribūną: „Ar galiu tau šį tą pasakyti?“ Šis atsiliepė: „Tu moki graikiškai? Tai tu – ne anas egiptietis, kuris neseniai sukėlė sąmyšį ir išsivedė į dykumą keturis tūkstančius vyrų žudikų?“ Paulius atsakė: „Aš esu žydas iš Kilikijos Tarso, taigi žymaus miesto pilietis.

Apd 21,10 Mums bebūnant ten daugiau dienų, iš Judėjos atėjo vienas pranašas, vardu Agabas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 11,28 Apd 20,16 Apd 21,4 Apd 21,7 Agabasklaudijusmelagingi liudijimaipelaipranašaiTiesos Dvasia
Apd 21,11 Atėjęs pas mus, jis paėmė Pauliaus juostą ir, susirišęs ja rankas ir kojas, tarė: „Taip sako Šventoji Dvasia: ‘Vyrą, kuriam priklauso ši juosta, taip Jeruzalėje supančios žydai ir atiduos į pagonių rankas’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 21,33 Jer 13,1-11 1 Sam 15,27-28 Apd 20,23 1 Kar 11,29-31 1 Kar 22,11 2 Kar 13,15-19 Jer 19,10-11 Ez 24,19-25 Oz 12,10 Mt 20,18-19 Mt 27,1-2 Apd 9,16 Apd 13,2 Apd 16,6 Apd 22,25 Apd 24,27 Apd 26,29 Apd 28,17 Apd 28,20 Apd 28,25 Ef 3,1 Ef 4,1 Ef 6,20 2 Tim 2,9 Heb 3,7 Heb 10,34 1 Pt 1,12 Agabasfeniksaskalbėtipelaipraradimairizika
Apd 21,12 Tai išgirdę, ir mes, ir tenykščiai prašėme, kad jis neitų į Jeruzalę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 16,21-23 Apd 20,22 Apd 21,4
Apd 21,13 Bet Paulius atsakė: „Kodėl raudate ir draskote man širdį? Aš pasirengęs Jeruzalėje dėl Viešpaties Jėzaus ne tik būti supančiotas, bet ir numirti!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 20,24 Apd 9,16 Fil 1,20-21 Fil 2,17 Apd 5,41 Apd 20,37 Rom 8,35-37 1 Kor 15,31 2 Kor 4,10-17 Fil 2,26 Kol 1,24 2 Tim 1,4 2 Tim 2,4-6 2 Tim 4,6 2 Pt 1,14 Apr 3,10 Apr 12,11 2 Kor 11,23-27 1 Sam 15,14 Iz 3,15 Ez 18,2 Jon 1,6 1 Sam 1,8 išsižadėjimas savesrizikauolus
Apd 21,14 Jam nesiduodant perkalbamam, mes nurimome ir tarėme: „Tebūnie Viešpaties valia!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 6,10 Lk 22,42 Pr 43,14 1 Sam 3,18 2 Sam 15,25-26 2 Kar 20,19 Mt 26,39 Mt 26,42 Lk 11,2 praradimai
Apd 21,15 Po tų dienų, susiruošę į kelią, išvykome į Jeruzalę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,22 Apd 25,1 Apd 25,6 Apd 25,9 moteris vaikus
Apd 21,16 Mus lydėjo kai kurie mokiniai iš Cezarėjos ir nuvedė apsistoti pas vieną kiprietį, seną mokinį Mnasoną. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 71,17-18 Ps 92,14 Pat 16,31 Apd 8,40 Apd 10,24 Apd 10,48 Apd 11,19 Apd 15,39 Apd 21,3-4 Apd 21,8 Rom 16,7 Flm 1,9 1 Jn 2,13-14 feniksas
Apd 21,17 Kai atvykome į Jeruzalę, broliai mus džiaugsmingai priėmė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 15,4 Apd 21,7 Rom 15,7 Heb 13,1-2 3 Jn 1,7-8 pirmasis misionierius
Apd 21,18 Kitą dieną Paulius kartu su mumis nuėjo pas Jokūbą, kur buvo susirinkę visi vyresnieji. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 11,30 Apd 15,13 Mt 10,2 Apd 12,17 Apd 15,2 Apd 15,6 Apd 15,23 Apd 20,17 Gal 1,19 Gal 2,9 Jok 1,1 bažnyčios vyresniuosiussužadėtinė bažnyčiavyresniejivyresniuosius
Apd 21,19 Juos pasveikinęs, jis smulkiai išdėstė visa, ką Dievas padarė pagonijoje per jo tarnystę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,17 Apd 14,27 Rom 15,18-19 Apd 11,4-18 Apd 15,4 Apd 15,12 Apd 20,24 1 Kor 3,5-9 1 Kor 15,10 2 Kor 6,1 2 Kor 12,12 Kol 1,29 Jokūbo laiškas
Apd 21,20 Jie išklausę šlovino Viešpatį ir tarė Pauliui: „Tu matai, broli, kiek daug tūkstančių žydų tapo tikinčiaisiais, ir jie visi uoliai laikosi Įstatymo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 22,3 Rom 10,2 Gal 1,14 Apd 15,1 Apd 11,18 Apd 15,5 Ps 22,23 Ps 22,27 Ps 72,17-19 Ps 98,1-3 Iz 55,10-13 Iz 66,9-14 Mt 13,31-33 Lk 12,1 Lk 15,3-10 Lk 15,32 Jn 12,24 Apd 2,41 Apd 4,4 Apd 4,21 Apd 6,7 Apd 15,24 Rom 15,6-7 Rom 15,9-13 Gal 1,24 2 Tes 1,10 Apr 19,6-7 Abraomo palaiminimaiišrinktoji tautaIzraelissaldumasuolumasuolusįstatymai
Apd 21,21 Bet jiems prikalbėta apie tave, kad tu mokai visus žydus, gyvenančius tarp pagonių, atsižadėti Mozės, sakydamas, jog jiems nereikia apipjaustyti vaikų nei laikytis papročių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 21,28 Apd 6,13-14 Apd 15,19-21 Apd 16,3 Apd 28,17 Rom 14,1-6 1 Kor 7,18-19 1 Kor 9,19-21 Gal 5,1-6 Gal 6,12-15 Mozė įstatymaimuitininkai
Apd 21,22 Ką daryti? Jie būtinai susirinks, išgirdę, kad esi atvykęs. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 15,12 Apd 15,22 Apd 19,32
Apd 21,23 Todėl padaryk, kaip tau sakome. Pas mus yra keturi vyrai, padarę įžadą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 18,18 Sk 6,2-7 niekšybė
Apd 21,24 Pasiimk juos, apsivalyk kartu su jais ir prisiimk jų išlaidas, kad jie galėtų nusikirpti plaukus. Tada visi pamatys, jog gandai apie tave nieko verti ir tu nenukrypdamas laikaisi Įstatymo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 21,26 Apd 24,18 Apd 18,18 Iš 19,10 Iš 19,14 Sk 6,5 Sk 6,9 Sk 6,13 Sk 6,18 Sk 19,17-22 Ts 13,5 Ts 16,17-19 2 Krn 30,18-19 Job 1,5 Job 41,25 Jn 3,25 Jn 11,55 1 Kor 9,20 Gal 2,12 Heb 9,10-14 niekšybėnusiskustiplikasskusti
Apd 21,25 O dėl tikinčiųjų iš pagonių, tai mes išsiuntėme nurodymus, kad jie saugotųsi to, kas paaukota stabams, kraujo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 15,29 Apd 15,19-20 be rūpesčiųkiaulienos valgymaskraujaskraujo aukakraujo grupemano kraujasnevalgykite kraujopaaukota mėsapagarba gyvybeišvarus maistasužterštas maistas
Apd 21,26 Tada Paulius pasiėmė tuos vyrus ir kitą dieną su jais apsivalęs įėjo į šventyklą. Ten jis nurodė apsivalymo dienų pabaigą, kada už kiekvieną iš jų turės būti paaukota auka. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 24,18 Sk 6,13-20 Apd 21,24 1 Kor 9,20
Apd 21,27 Toms septynioms dienoms baigiantis, žydai iš Azijos, pastebėję Paulių šventykloje, sukurstė visą minią ir, nutvėrę jį, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 24,18 Apd 26,21 Apd 13,50 1 Kar 21,25 Lk 21,12 Apd 4,3 Apd 5,18 Apd 6,12 Apd 14,2 Apd 14,5 Apd 14,19 Apd 17,5-6 Apd 17,13 Apd 18,12
Apd 21,28 ėmė šaukti: „Izraelio vyrai, padėkite! Šitas žmogus visur visus moko prieš tautą, Įstatymą ir šią vietą. Jis net atsivedė šventyklon graikus ir suteršė šią šventą vietą“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 24,5-6 Apd 21,21 Jer 7,4-15 Rd 1,10 Mt 24,15 Apd 6,13-14 Apd 19,26-28 Apd 24,18 Apd 26,20-21 keičia žmogų
Apd 21,29 Mat jie prieš tai matė su juo mieste Trofimą iš Efezo ir manė, kad Paulius jį atsivedęs į šventyklą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 20,4 Apd 18,19 2 Tim 4,20
Apd 21,30 Sujudo visas miestas, subėgo žmonės, nutvėrė Paulių ir ištempė jį iš šventyklos. Durys bematant buvo uždarytos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 26,21 2 Kar 11,15 Mt 2,3 Mt 21,10 Lk 4,29 Apd 7,57-58 Apd 16,19-22 Apd 19,29 2 Kor 11,26 paulius
Apd 21,31 Jiems ketinant jį užmušti, įgulos viršininkui – tribūnui buvo duota žinia, kad visoje Jeruzalėje kyla sąmyšis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,41 Mt 26,5 Mk 14,2 Jn 16,2 Jn 18,12 Apd 10,1 Apd 17,5 Apd 19,40 Apd 21,38 Apd 22,22 Apd 23,17 Apd 24,6 Apd 24,22 Apd 25,23 Apd 26,9-10 2 Kor 11,23-33
Apd 21,32 Jis nedelsdamas su kareiviais ir šimtininkais atskubėjo ten. Jie, pamatę tribūną ir kareivius, liovėsi mušę Paulių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 23,27 Iz 3,15 Apd 5,40 Apd 18,17 Apd 22,19 Apd 23,23-24 Apd 24,6
Apd 21,33 Prisiartinęs tribūnas suėmė Paulių ir įsakė surišti dviem grandinėmis. Paskui paklausė, kas jis esąs ir ką padaręs. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 12,6 Apd 20,23 Apd 21,11 Ef 6,20 Apd 22,29 Apd 28,20 Ts 15,13 Ts 16,8 Ts 16,12 Ts 16,21 Jn 18,29-30 Apd 22,24-25 Apd 25,16 Apd 26,29 2 Tim 1,16 2 Tim 2,9 grandines
Apd 21,34 Tuo tarpu iš minios šaukė tai šį, tai tą. Negalėdamas dėl triukšmo nieko tikro apie jį sužinoti, tribūnas įsakė nuvesti Paulių į kareivines. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,32 Apd 23,10 Apd 21,37 Apd 22,24 Apd 23,16 Apd 22,30 Apd 23,32 Apd 25,26
Apd 21,35 Atėjus prie laiptų, dėl minios įsisiautėjimo kareiviams teko jį nešte nešti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 6,11-12 Ps 55,9 Ps 58,2 Jer 23,10 Hab 1,2-3 Apd 21,40 laiptai
Apd 21,36 Nes žmonių minia sekė iš paskos, šaukdama: „Mirtis jam!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 23,18 Jn 19,15 Apd 22,22 Apd 7,54 1 Kor 4,13
Apd 21,37 Vedamas į kareivines, Paulius kreipėsi į tribūną: „Ar galiu tau šį tą pasakyti?“ Šis atsiliepė: „Tu moki graikiškai? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,18-20 Lk 21,15 Apd 19,30 Apd 21,19 Apd 21,34 kalbėti kalbomiskalbos kitosmalda kalbomistą kalba
Apd 21,38 Tai tu – ne anas egiptietis, kuris neseniai sukėlė sąmyšį ir išsivedė į dykumą keturis tūkstančius vyrų žudikų?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 24,26 Mt 5,11 Apd 5,36-37 1 Kor 4,13 nuolaidumas
Apd 21,39 Paulius atsakė: „Aš esu žydas iš Kilikijos Tarso, taigi žymaus miesto pilietis. Prašau tavęs, leisk man prabilti žmonėms“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 9,11 Apd 22,3 Apd 6,9 Apd 9,30 Apd 15,23 Apd 15,41 Apd 16,37 Apd 21,37 Apd 22,25-29 Apd 23,27 Apd 23,34 1 Pt 3,15 1 Pt 4,15-16 persekiojamaspersekiojopilietybė
Apd 21,40 Tribūnas sutiko. Paulius atsistojo ant laiptų ir pamojo ranka miniai. Visiems nutilus, jis prabilo hebrajų kalba: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 12,17 Jn 5,2 Apd 22,2 Apd 26,14 Apd 21,35 2 Kar 9,13 Lk 23,38 Jn 19,13 Jn 19,17 Jn 19,20 Apd 6,1 Apd 13,16 Apd 19,33 Apr 9,11 Apr 16,16 kalbalaiptaityla

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį