LPF "Romumas" misija

LPF “Romumas” misija – padėti vargstantiems Lietuvos vaikams, kartu jiems liudijant Viešpatį Jėzų Kristų. Šis tikslas vedė mūsų fondo įkūrėjus, jis veda ir duoda mums jėgų ir dabar. Norėčiau panagrinėti kiekvieną šio misijos sakinio dalį.

Mes dirbame, kad padėtume vargstantiems Lietuvos vaikams – tiems, kurie dėl susiklosčiusių aplinkybių neturi pakankamai rūbų ar maisto. Mūsų fondo teikiama labdara yra tik 40-60 litų per mėnesį, tačiau vargstantiems tai yra nemaža suma ir jie su dėkingumu šią pagalbą priima. Jeigu vaiko situacija pagerėja i tokio dydžio pagalba jau nebėra jiems žymiai juntama, svarstome apie labdaros teikimo tokiam vaikui nutraukimą.

Yra nemažai vargstančių ir suaugusiųjų, tačiau jie dažnai patys yra bent iš dalies atsakingi už tokią savo padėtį. Tuo tarpu vargstantys vaikai dar nėra niekuo “nusipelnę” tokios padėties, ir mes tikime, jog Dievo širdyje yra noras jiems padėti. Pats Jėzus sakė, jog vargšų visuomet bus mūsų tarpe. Vietoj to, kad klaustume “kur žiūri Dievas, kai yra tokia neteisybė?”, verčiau turėtume klausti “kur žiūrime mes?”. Gal vargstantys kaimynų vaikai  kaip tik ir suteikia mums progą parodyti konkrečiais darbais krikščionišką artimo meilę? Gal verta sau užduoti klausimą “kokie mes turime būti, kad toks vaikas nesijaustų atstumtas ir nelaimingas, bet patirtų visus Dievo teikiamus gyvenimo palaiminimus?”.

Kai velnias gundė Jėzų paversti akmenis duona ir pavalgyti, Jėzus jam atsakė: “Parašyta: ‘Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų’” (Mato 4,4). Čia Jėzus cituoja Senojo testamento žodžius (Įst 8, 3), kurie svarbūs taip pat ir mums šiame darbe. Maitindami ir aprengdami vargstančius vaikus mes atnešame jiems ir dvasinės duonos, kuri pajėgi pamaitinti jų sielą bei atvesti juos į amžinąjį išgelbėjimą. Ši dvasinė duona – tai pats Jėzus Kristus! Mes pasakojame vaikams apie Kristų, rodome Jį, kai savo gyvenime atspindime Kristų paklusdami Jam. Tikėjimas Kristumi duoda mums naują gyvenimą (2 Kor 5, 17), naują ramybę (Jn 14, 27), naują laisvę (Jn 8, 31-36), naują jėgą (Fil 4, 13), naują džiaugsmą (Rom 5, 11), naują bendravimą su Dievu (1 Jn 3, 1), naują viltį (Jn 14, 2-3). Visa tai ateina per Dievo Žodžio (Biblijos) skaitymą/klausymą. Todėl visiems remiamiems vaikams mes pasirengę nemokamai padovanoti Biblijos Naująjį Testamentą bei padėti jiems pažinti Jėzų Kristų per nemokamas Biblijos pamokėles ir mūsų savanorių krikščionių konsultavimą. Būtent tai įkvepia mūsų rėmėjus, darbuotojus ir savanorius šiame pasiaukojimo reikalaujančiame vaikų rėmimo darbe. Tikime, kad pats Viešpats Jėzus mums už tai atlygins.