Kaip parašyti savo CV
(gyvenimo aprašymą)?

Rašydami CV įtraukite tokius duomenis: 

ASMENS DUOMENYS

 • Vardas (-ai) ir pavardė
 • Gimimo data ir vieta
 • Adresas
 • Telefonai (namų, darbo, mobilus ar pan.)
 • Elektroninis paštas (jei yra)
 • Šeimyninė padėtis (vedęs/ištekėjusi, nevedęs/netekėjusi, išsiskyręs/-usi, našlys/-ė)
 • Vaikai, jų amžius

Kokį darbą norėtumėte dirbti? (trumpai aprašoma veiklos sritis, darbo pobūdis ir pan.)

IŠSILAVINIMAS

 • Surašomos mokyklos ir įgytos specialybės
 • Vidurinė mokykla (pavadinimas, baigimo metai) Aukštesnioji/aukštoji mokykla (-os) (pavadinimai, įstojimo ir baigimo metai, įgytos specialybės, įgytas laipsnis)
 • Baigti kursai bei apmokymai (užsienio kalbų, kompiuterių ir pan.) Kursų pavadinimas, baigimo data, trukmė, vieta

DARBO PATIRTIS

 • Išvardinamos darbovietės. Pageidautina pradėti nuo dabartinės. Paeiliui rašomi šie duomenys:
  • įsidarbinimo ir išėjimo iš darbo datos
  • darbovietės pavadinimas/veiklos sfera
  • pareigos
  • pavaldinių skaičius (jei buvo)
  • darbo apibūdinimas

SPECIALIEJI SUGEBĖJIMAI

 • Mokėjimas dirbti kompiuteriu (pageidautina nurodyti programas)
 • Kalbų mokėjimas (pageidautina įvertinti nurodytos kalbos skaitymo, rašymo ir kalbėjimo lygį)
 • Vairuotojo pažymėjimas (gavimo data, kategorijos)

KITA INFORMACIJA

 • Pomėgiai, interesai, hobi
 • Visuomeninė veikla
 • Rekomendacijos (nurodyti asmens, kuris galėtų suteikti rekomendaciją, vardą, pavardę, įstaigą ir pareigas, kontaktinio telefono numerį)
 • CV sudarymo data
 • Sudarytojo parašas