Romumas

Labdaros ir paramos fondas


Labdaros ir paramos fondas „Romumas” yra savanoriška visuomeninė labdaros ir paramos organizacija, kurios buveinė yra Vilniuje, Verkių g. 22. Fondas vykdo (per bažnyčias) mažai aprūpintų vaikų rėmimą, organizuoja krikščioniškas stovyklas vaikams ir paaugliams, remia krikščionišką religiją. Fondo veikla finansuojama aukotomis lėšomis, kurias aukoja fiziniai asmenys tiesiogiai bei per bažnyčias ir kitas krikščioniškas organizacijas.

Viena iš svarbiausių Fondo veiklos sričių yra vaikų rėmimo (per bažnyčias) programa “Suteik vaikui Viltį”. Šios programos tikslas – padėti vargstantiems Lietuvos vaikams kartu liudijant jiems apie Viešpatį Jėzų Kristų. Remdami vaikus iš mažai aprūpintų šeimų bei našlaičius siekiame įgyvendinti krikščioniškus artimo meilės principus. Kartu šia programa norėtume paskatinti bažnyčias aktyviau dalyvauti visuomenės problemų sprendime, paskatinti bažnyčių tikinčiuosius meilei ir geriems darbams.

Jeigu jums reikia paramos, tai patariame kreiptis į bažnyčias o ne į mus, nes mes tiesiogiai fizinių asmenų neremiame. Skubią pagalbą galite gauti šiais telefonais.


Kontaktinė informacija

Adresas paštui:
Verkių 22, Vilnius, LT 08219.
 
Telefonai:
Telefonas/faks.: +370 5 2316 062
 
El. paštas:
Bendrai informacijai:  

Taip pat skaitykite:

 
Privatumo politika