Biblijos teminė rodyklė

Raktinis žodis: kvailys patarimus => angl. fool advice


Paieškos langelyje įrašykite temą apibūdinantį žodį arba frazę, pvz. kantrybė tikėjimas

Pat 29,11
11 Kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko.

Pat 12,15
15 Kvailiui jo kelias atrodo teisingas, bet išmintingas žmogus klauso patarimo.

Pat 1,7
7 Viešpaties baimė yra išminties pradžia, bet kvailiai niekina išmintį ir pamokymus.

Iz 30,1
1 Viešpats sako: “Vargas maištaujantiems vaikams, kurie priimate patarimą, bet ne mano duotą, sudarote sąjungą, bet be mano dvasios. Taip kaupiate nuodėmes.

Pat 28,26
26 Kas pasitiki savo širdimi, yra kvailas, o kas išmintingai elgiasi, bus išgelbėtas.

Pat 20,3
3 Garbė žmogui vengti ginčų, bet kiekvienas kvailys įsivelia į juos.

Pat 19,20
20 Klausykis patarimo ir priimk pamokymą, kad ateityje būtum išmintingesnis.

Pat 14,15
15 Neišmanėlis tiki kiekvienu žodžiu, bet išmintingas apsvarsto kiekvieną žingsnį.

Pat 13,16
16 Kiekvienas sumanus žmogus viską daro apgalvojęs, o kvailys viešai parodo savo kvailumą.

Pat 10,14
14 Išmintingi kaupia žinojimą, o kvailio burna arti pražūties.

Ps 14,1
1 Kvailys pasakė savo širdyje: “Nėra Dievo”. Jie sugedo, elgiasi bjauriai, nėra, kas gera darytų.

Pat 26,4-5
4 Neatsakyk kvailiui pagal jo kvailumą, kad netaptum panašus į jį.
5 Atsakyk kvailiui pagal jo kvailumą taip, kad jis neatrodytų sau išmintingas.

Pat 23,9
9 Nekalbėk kvailam girdint, nes jis paniekins tavo išmintingus žodžius.

Pat 21,20
20 Išmintingo žmogaus namuose yra brangių daiktų ir aliejaus, kvailys iššvaisto juos.

Pat 18,2
2 Kvailiui nerūpi išmintis, o tik parodyti, kas yra jo širdyje.

Pat 14,16
16 Išmintingas žmogus bijo ir vengia pikto, o kvailys karščiuojasi ir pasitiki savimi.

Ps 53,1
1 Kvailys pasakė savo širdyje: “Nėra Dievo”. Jie sugedo, elgiasi bjauriai, nėra, kas gera darytų.

Jn 3,16
16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Iz 32,6
6 Kvailys kalba kvailystes, jo širdis siekia neteisybės. Jis veidmainiauja ir kalba neteisingai apie Viešpatį. Jis nepavalgydina alkano ir nepagirdo ištroškusio.

Mok 4,5
5 Kvailys sėdi sudėjęs rankas ir valgo savo kūną.

Pat 18,6
6 Kvailio lūpos sukelia vaidus, ir jis savo burna prašosi mušamas.

Pat 15,2
2 Išmintingojo liežuvis tinkamai naudoja pažinimą, o iš kvailio burnos liejasi kvailystės.

Pat 14,29
29 Kas lėtas pykti, yra išmintingas, o nesusivaldantis parodo kvailumą.

Pat 13,10
10 Išdidumas sukelia ginčus, išmintingieji klauso patarimo.

Pat 11,14
14 Be patarimo tauta pražūna, daug patarėjų suteikia saugumą.

Pat 10,23
23 Kvailiui daryti pikta-malonumas, o protingas žmogus turi išmintį.

Pat 10,17
17 Kas priima pamokymus, eina gyvenimo keliu, o kas atmeta perspėjimus, klaidžioja.

Tit 3,3
3 Juk ir mes kitados buvome neprotingi, neklusnūs, apgauti, vergaujantys įvairiems geiduliams ir malonumams, gyvenome pilni pykčio ir pavydo, neapkenčiami ir nekenčiantys vieni kitų.

Mt 25,14-30
14 “Bus taip, kaip atsitiko žmogui, kuris, iškeliaudamas į tolimą šalį, pasišaukė savo tarnus ir patikėjo jiems savo turtą.
15 Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną-kiekvienam pagal jo gabumus-ir tuojau iškeliavo.
16 Tas, kuris gavo penkis talentus, nuėjęs ėmė su jais verstis ir pelnė kitus penkis.
17 Taip pat tas, kuris gavo du talentus, pelnė kitus du.
18 O kuris gavo vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.
19 Praėjus nemaža laiko, tų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą.
20 Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: ‘Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis’.
21 Jo šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’
22 Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: ‘Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du’.
23 Jo šeimininkas tarė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’
24 Priėjęs tas, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: ‘Šeimininke, aš žinojau, kad tu-žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, ir renki, kur nebarstei.
25 Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, turėk, kas tavo’.
26 Jo šeimininkas jam atsakė: ‘Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, ir renku, kur nebarsčiau.
27 Taigi privalėjai duoti mano pinigus pinigų keitėjams, o sugrįžęs būčiau atsiėmęs, kas mano, su palūkanomis.
28 Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų.
29 Nes kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.
30 Šitą niekam tikusį tarną išmeskite laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’ ”.

Jer 38,15
15 Jeremijas atsakė Zedekijui: “Jei aš tau pasakysiu, ar nežudysi manęs? Jei aš tau patarsiu, ar paklausysi manęs?”

Mok 11,2
2 Padalyk ją į septynias ar aštuonias dalis, nes nežinai, kokia nelaimė gali įvykti žemėje.

Mok 7,9
9 Nebūk greitas pykti, nes pyktis yra kvailio antyje.

Mok 4,13
13 Geriau neturtingas, bet išmintingas jaunuolis, negu senas kvailas karalius, kuris nepriima patarimų.

Pat 29,20
20 Kvailys teikia daugiau vilties, negu žmogus, kuris skubotai kalba.

Pat 28,20
20 Ištikimas žmogus bus gausiai palaimintas, o kas siekia greitai praturtėti, neliks nekaltas.

Pat 26,11
11 Kaip šuo grįžta prie savo vėmalo, taip kvailys kartoja savo kvailystes.

Pat 24,27
27 Atlik darbus laukuose, paruošk tinkamai dirvą ir tada statyk savo namus.

Pat 24,6
6 Kariaudamas klausyk išmintingų patarimų; daug patarėjų suteikia saugumą.

Pat 21,5
5 Stropiojo sumanymai veda į apstybę, o skuboti-į nuostolį.

Pat 18,7
7 Kvailio burna jį pražudo; jo lūpos-pinklės jo sielai.

Pat 17,12
12 Geriau sutikti mešką, kuriai atimti jos vaikai, negu kvailį jo kvailystėje.

Pat 15,22
22 Be patarimų sumanymai nueina niekais, bet kur daug patarėjų, jie įtvirtinami.

Pat 15,21
21 Neprotingas džiaugiasi kvailybe; protingasis eina tiesiu keliu.

Pat 15,5
5 Kvailys paniekina savo tėvo pamokymus, o kas klauso perspėjimų, yra supratingas.

Pat 14,12
12 Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį.

Pat 14,9
9 Kvailys tyčiojasi iš nuodėmės, o teisusis atranda palankumą.

Pat 14,8
8 Išmintingas žmogus žino, ko siekia, o kvailys suklaidinamas savo kvailysčių.

Pat 14,7
7 Pasitrauk nuo kvailio, kai pamatai, kad jo lūpose nėra pažinimo.

Pat 13,20
20 Kas vaikšto su išmintingais, taps išmintingas, o kvailių bendrininkas pražus.

Pat 12,16
16 Kvailas tuojau parodo savo pyktį, bet nuovokus pridengia gėdą.

Pat 12,5
5 Teisiojo mintys teisingos, nedorėlio patarimas-apgaulė.

Pat 10,8
8 Išmintingas širdimi priims įstatymus, o tauškiantis kvailystes suklups.

Pat 3,5-6
5 Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.
6 Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.

Pat 1,22
22 “Neišmanėliai, ar ilgai dar mylėsite neišmanymą? Niekintojai, ar ilgai džiaugsitės savo patyčiomis? Kvailiai, ar ilgai nekęsite pažinimo?


Paieškos langelyje įrašykite temą apibūdinantį žodį arba frazę, pvz. kantrybė tikėjimas

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas