John Vernon McGee komentarai visai Biblijai

mp3 įrašų archyvas. Paruošė Gerosios Naujienos Centras

Pradžios

 1. Pradžios knygos apžvalga
 2. Pradžios 1,1
 3. Pradžios 1,2
 4. Pradžios 1,14
 5. Pradžios 2,1
 6. Pradžios 2,16
 7. Pradžios 3,3
 8. Pradžios 3,16
 9. Pradžios 4,6
 10. Pradžios 5,1
 11. Pradžios 6,8
 12. Pradžios 7,11
 13. Pradžios 8,20
 14. Pradžios 9,18
 15. Pradžios 11,1
 16. Pradžios 12,1
 17. Pradžios 12,10
 18. Pradžios 13,14
 19. Pradžios 14,21
 20. Pradžios 15,12
 21. Pradžios 16,15
 22. Pradžios 17,12
 23. Pradžios 18,9
 24. Pradžios 19,1
 25. Pradžios 20,1
 26. Pradžios 21,12
 27. Pradžios 22,11
 28. Pradžios 23,10
 29. Pradžios 24,9
 30. Pradžios 24,36
 31. Pradžios 25,1
 32. Pradžios 26,1
 33. Pradžios 26,23
 34. Pradžios 27,41
 35. Pradžios 28,12
 36. Pradžios 29,9
 37. Pradžios 30,25
 38. Pradžios 31,22
 39. Pradžios 32,9
 40. Pradžios 33,1
 41. Pradžios 34,1
 42. Pradžios 35,1
 43. Pradžios 36,1
 44. Pradžios 37,5
 45. Pradžios 37,29
 46. Pradžios 38,25
 47. Pradžios 39,7
 48. Pradžios 40,1
 49. Pradžios 41,14
 50. Pradžios 42,1
 51. Pradžios 42,26
 52. Pradžios 43,28
 53. Pradžios 45,1
 54. Pradžios 46,4
 55. Pradžios 47,9
 56. Pradžios 48,1
 57. Pradžios 49,3
 58. Pradžios 49,27

Mato

 1. Mato knygos apžvalga
 2. Mato 1,1
 3. Mato 1,10
 4. Mato 1,22
 5. Mato 2,1
 6. Mato 2,13
 7. Mato 3,3
 8. Mato 4,1
 9. Mato 4,14
 10. Mato 5,1
 11. Mato 5,8
 12. Mato 5,40
 13. Mato 6,5
 14. Mato 6,26
 15. Mato 7,24
 16. Mato 8,1
 17. Mato 8,14
 18. Mato 8,28
 19. Mato 9,18
 20. Mato 10,1
 21. Mato 10,16
 22. Mato 11,1
 23. Mato 11,28
 24. Mato 12,22
 25. Mato 13,1
 26. Mato 13,24
 27. Mato 13,44
 28. Mato 14,1
 29. Mato 14,22
 30. Mato 15,21
 31. Mato 16,13
 32. Mato 16,28
 33. Mato 17,22
 34. Mato 18,11
 35. Mato 19,4
 36. Mato 19,16
 37. Mato 20,20
 38. Mato 21,12
 39. Mato 22,1
 40. Mato 22,41
 41. Mato 23,26
 42. Mato 24,1
 43. Mato 24,15
 44. Mato 24,32
 45. Mato 25,1
 46. Mato 26,1
 47. Mato 23,31
 48. Mato 27,1
 49. Mato 27,28
 50. Mato 28,1

Išėjimo

 1. Išėjimo 1,1
 2. Išėjimo 1,9
 3. Išėjimo 2,15
 4. Išėjimo 3,3
 5. Išėjimo 4,1
 6. Išėjimo 5,1
 7. Išėjimo 6,1
 8. Išėjimo 7,1
 9. Išėjimo 8,1
 10. Išėjimo 9,1
 11. Išėjimo 10,1
 12. Išėjimo 11,1
 13. Išėjimo 12,13
 14. Išėjimo 13,1
 15. Išėjimo 14,1
 16. Išėjimo 15,1
 17. Išėjimo 15,23
 18. Išėjimo 16,25
 19. Išėjimo 17,8
 20. Išėjimo 19,1
 21. Išėjimo 20,1
 22. Išėjimo 20,8
 23. Išėjimo 21,12
 24. Išėjimo 23,1
 25. Išėjimo 25,1
 26. Išėjimo 25,23
 27. Išėjimo 26,15
 28. Išėjimo 28,1
 29. Išėjimo 29,1
 30. Išėjimo 30,12
 31. Išėjimo 31,12
 32. Išėjimo 32,30
 33. Išėjimo 34,10
 34. Išėjimo 36,1
 35. Išėjimo 38,1
 36. Išėjimo 39,1

Morkaus

 1. Morkaus knygos apžvalga
 2. Morkaus 1,1
 3. Morkaus 1,12
 4. Morkaus 1,36
 5. Morkaus 2,3
 6. Morkaus 3,1
 7. Morkaus 4,1
 8. Morkaus 4,26
 9. Morkaus 5,21
 10. Morkaus 6,7
 11. Morkaus 7,1
 12. Morkaus 8,1
 13. Morkaus 8,28
 14. Morkaus 9,5
 15. Morkaus 10,1
 16. Morkaus 10,26
 17. Morkaus 11,4
 18. Morkaus 12,1
 19. Morkaus 12,25
 20. Morkaus 13,1
 21. Morkaus 14,1
 22. Morkaus 14,17
 23. Morkaus 14,35
 24. Morkaus 15,1
 25. Morkaus 15,39

Kunigų

 1. Kunigų knygos apžvalga
 2. Kunigų 1,1
 3. Kunigų 1,5
 4. Kunigų 2,4
 5. Kunigų 3,6
 6. Kunigų 4,1
 7. Kunigų 4,13
 8. Kunigų 5,1
 9. Kunigų 6,1
 10. Kunigų 6,17
 11. Kunigų 8,1
 12. Kunigų 8,7
 13. Kunigų 8,31
 14. Kunigų 10,1
 15. Kunigų 10,6
 16. Kunigų 11,1
 17. Kunigų 11,13
 18. Kunigų 12,1
 19. Kunigų 13,1
 20. Kunigų 13,4
 21. Kunigų 13,18
 22. Kunigų 14,1
 23. Kunigų 14,10
 24. Kunigų 15,1
 25. Kunigų 15,31
 26. Kunigų 16,7
 27. Kunigų 17,1
 28. Kunigų 17,10
 29. Kunigų 18,17
 30. Kunigų 19,3
 31. Kunigų 19,19
 32. Kunigų 20,6
 33. Kunigų 21,1
 34. Kunigų 22,17
 35. Kunigų 23,4
 36. Kunigų 23,23
 37. Kunigų 24,5
 38. Kunigų 25,8
 39. Kunigų 26,1
 40. Kunigų 26,23
 41. Kunigų 27,1

Luko

 1. Luko knygos apžvalga
 2. Luko 1,1
 3. Luko 1,5
 4. Luko 1,39
 5. Luko 2,8
 6. Luko 3,1
 7. Luko 4,1
 8. Luko 4,16
 9. Luko 5,1
 10. Luko 6,1
 11. Luko 7,11
 12. Luko 8,1
 13. Luko 9,1
 14. Luko 9,44
 15. Luko 10,30
 16. Luko 11,9
 17. Luko 12,1
 18. Luko 12,42
 19. Luko 14,1
 20. Luko 15,8
 21. Luko 15,25
 22. Luko 16,19
 23. Luko 17,22
 24. Luko 18,9
 25. Luko 19,1
 26. Luko 19,29
 27. Luko 20,27
 28. Luko 21,22
 29. Luko 22,24
 30. Luko 22,54
 31. Luko 23,39
 32. Luko 24,13

Skaičių

 1. Skaičių knygos apžvalga
 2. Skaičių 1,1
 3. Skaičių 2,1
 4. Skaičių 3,14
 5. Skaičių 5,1
 6. Skaičių 6,1
 7. Skaičių 7,1
 8. Skaičių 9,1
 9. Skaičių 10,11
 10. Skaičių 11,10
 11. Skaičių 13,1
 12. Skaičių 14,1
 13. Skaičių 15,1
 14. Skaičių 16,1
 15. Skaičių 17,16
 16. Skaičių 19,1
 17. Skaičių 20,23
 18. Skaičių 22,1
 19. Skaičių 23,7
 20. Skaičių 25,1
 21. Skaičių 27,1
 22. Skaičių 28,1
 23. Skaičių 31,1
 24. Skaičių 33,51

Jono

 1. Jono knygos apžvalga
 2. Jono 1,1
 3. Jono 1,3
 4. Jono 1,37
 5. Jono 2,13
 6. Jono 3,7
 7. Jono 4,1
 8. Jono 4,43
 9. Jono 5,19
 10. Jono 6,1
 11. Jono 6,22
 12. Jono 6,52
 13. Jono 7,10
 14. Jono 8,1
 15. Jono 8,20
 16. Jono 9,1
 17. Jono 9,8
 18. Jono 10,1
 19. Jono 10,22
 20. Jono 11,1
 21. Jono 11,27
 22. Jono 12,1
 23. Jono 12,27
 24. Jono 13,1
 25. Jono 13,18
 26. Jono 14,1
 27. Jono 14,7
 28. Jono 15,1
 29. Jono 15,5
 30. Jono 16,1
 31. Jono 16,15
 32. Jono 17,3
 33. Jono 18,1
 34. Jono 18,15
 35. Jono 19,1
 36. Jono 19,25
 37. Jono 20,5
 38. Jono 20,24
 39. Jono 21,12

Pakartoto Įstatymo

 1. Pakartoto Įstatymo 1,1
 2. Pakartoto Įstatymo 1,9
 3. Pakartoto Įstatymo 2,4
 4. Pakartoto Įstatymo 4,1
 5. Pakartoto Įstatymo 5,1
 6. Pakartoto Įstatymo 6,1
 7. Pakartoto Įstatymo 7,1
 8. Pakartoto Įstatymo 9,1
 9. Pakartoto Įstatymo 10,1
 10. Pakartoto Įstatymo 12,1
 11. Pakartoto Įstatymo 13,7
 12. Pakartoto Įstatymo 15,1
 13. Pakartoto Įstatymo 16,13
 14. Pakartoto Įstatymo 18,1
 15. Pakartoto Įstatymo 19,2
 16. Pakartoto Įstatymo 21,1
 17. Pakartoto Įstatymo 22,13
 18. Pakartoto Įstatymo 24,1
 19. Pakartoto Įstatymo 26,1
 20. Pakartoto Įstatymo 28,15
 21. Pakartoto Įstatymo 29,21
 22. Pakartoto Įstatymo 31,1
 23. Pakartoto Įstatymo 32,5

Jozuės

 1. Jozuės 1,1
 2. Jozuės 1,11
 3. Jozuės 3,1
 4. Jozuės 5,13
 5. Jozuės 7,1
 6. Jozuės 8,1
 7. Jozuės 10,1
 8. Jozuės 13,1
 9. Jozuės 16,1
 10. Jozuės 20,4
 11. Jozuės 23,1

Teisėjų

 1. Teisėjų 1,1
 2. Teisėjų 3,1
 3. Teisėjų 4,1
 4. Teisėjų 6,1
 5. Teisėjų 6,24
 6. Teisėjų 8,22
 7. Teisėjų 10,6
 8. Teisėjų 12,1
 9. Teisėjų 14,1
 10. Teisėjų 16,4
 11. Teisėjų 18,1

Rūtos

 1. Rūtos 1,1
 2. Rūtos 1,2
 3. Rūtos 1,15
 4. Rūtos 2,1
 5. Rūtos 2,4
 6. Rūtos 2,12
 7. Rūtos 3,1
 8. Rūtos 3,3
 9. Rūtos 3,4
 10. Rūtos 4,1
 11. Rūtos 4,8

Apaštalų darbai

 1. Apaštalų darbai knygos apžvalga
 2. Apaštalų darbai 1,1
 3. Apaštalų darbai 1,9
 4. Apaštalų darbai 2,3
 5. Apaštalų darbai 2,14
 6. Apaštalų darbai 2,42
 7. Apaštalų darbai 4,1
 8. Apaštalų darbai 4,23
 9. Apaštalų darbai 5,17
 10. Apaštalų darbai 6,5
 11. Apaštalų darbai 7,23
 12. Apaštalų darbai 8,1
 13. Apaštalų darbai 8,26
 14. Apaštalų darbai 9,10
 15. Apaštalų darbai 9,32
 16. Apaštalų darbai 10,9
 17. Apaštalų darbai 11,1
 18. Apaštalų darbai 12,5
 19. Apaštalų darbai 13,1
 20. Apaštalų darbai 14,1
 21. Apaštalų darbai 15,1
 22. Apaštalų darbai 15,12
 23. Apaštalų darbai 15,30
 24. Apaštalų darbai 16,13
 25. Apaštalų darbai 17,4
 26. Apaštalų darbai 17,26
 27. Apaštalų darbai 18,18
 28. Apaštalų darbai 19,11
 29. Apaštalų darbai 20,5
 30. Apaštalų darbai 21,1
 31. Apaštalų darbai 21,27
 32. Apaštalų darbai 23,1
 33. Apaštalų darbai 24,1
 34. Apaštalų darbai 24,26
 35. Apaštalų darbai 26,1
 36. Apaštalų darbai 26,24
 37. Apaštalų darbai 27,9
 38. Apaštalų darbai 28,1

1 Samuelio

 1. 1 Samuelio 1,1
 2. 1 Samuelio 1,20
 3. 1 Samuelio 2,18
 4. 1 Samuelio 4,1
 5. 1 Samuelio 7,1
 6. 1 Samuelio 9,1
 7. 1 Samuelio 11,1
 8. 1 Samuelio 13,1
 9. 1 Samuelio 15,1
 10. 1 Samuelio 16,1
 11. 1 Samuelio 17,40
 12. 1 Samuelio 20,1
 13. 1 Samuelio 22,1
 14. 1 Samuelio 23,14
 15. 1 Samuelio 25,4
 16. 1 Samuelio 26,1
 17. 1 Samuelio 28,8
 18. 1 Samuelio 30,1

2 Samuelio

 1. 2 Samuelio 1,1
 2. 2 Samuelio 2,1
 3. 2 Samuelio 4,1
 4. 2 Samuelio 6,1
 5. 2 Samuelio 7,1
 6. 2 Samuelio 7,19
 7. 2 Samuelio 10,1
 8. 2 Samuelio 12,1
 9. 2 Samuelio 12,24
 10. 2 Samuelio 14,1
 11. 2 Samuelio 15,24
 12. 2 Samuelio 17,22
 13. 2 Samuelio 19,9
 14. 2 Samuelio 21,1
 15. 2 Samuelio 23,8

1 Karalių

 1. 1 Karalių 1,1
 2. 1 Karalių 1,38
 3. 1 Karalių 2,13
 4. 1 Karalių 3,10
 5. 1 Karalių 5,15
 6. 1 Karalių 7,1
 7. 1 Karalių 9,1
 8. 1 Karalių 11,1
 9. 1 Karalių 12,25
 10. 1 Karalių 14,7
 11. 1 Karalių 16,3
 12. 1 Karalių 17,8
 13. 1 Karalių 18,25
 14. 1 Karalių 19,4
 15. 1 Karalių 20,22
 16. 1 Karalių 22,13

2 Karalių

 1. 2 Karalių 1,1
 2. 2 Karalių 2,12
 3. 2 Karalių 3,1
 4. 2 Karalių 5,2
 5. 2 Karalių 6,1
 6. 2 Karalių 6,18
 7. 2 Karalių 9,1
 8. 2 Karalių 10,12
 9. 2 Karalių 12,2
 10. 2 Karalių 14,1
 11. 2 Karalių 17,7
 12. 2 Karalių 18,17
 13. 2 Karalių 19,20
 14. 2 Karalių 20,7
 15. 2 Karalių 21,19
 16. 2 Karalių 23,1
 17. 2 Karalių 24,5

Romiečiams

 1. Romiečiams knygos apžvalga
 2. Romiečiams 1,1
 3. Romiečiams 1,4
 4. Romiečiams 1,14
 5. Romiečiams 1,21
 6. Romiečiams 2,2
 7. Romiečiams 3,1
 8. Romiečiams 3,13
 9. Romiečiams 3,24
 10. Romiečiams 4,1
 11. Romiečiams 4,9
 12. Romiečiams 5,3
 13. Romiečiams 5,13
 14. Romiečiams 6,3
 15. Romiečiams 6,16
 16. Romiečiams 7,4
 17. Romiečiams 7,15
 18. Romiečiams 8,3
 19. Romiečiams 8,7
 20. Romiečiams 8,23
 21. Romiečiams 8,32
 22. Romiečiams 9,1
 23. Romiečiams 9,14
 24. Romiečiams 10,1
 25. Romiečiams 11,1
 26. Romiečiams 11,16
 27. Romiečiams 12,1
 28. Romiečiams 12,6
 29. Romiečiams 13,1
 30. Romiečiams 14,1
 31. Romiečiams 14,5
 32. Romiečiams 14,22
 33. Romiečiams 15,8
 34. Romiečiams 15,22
 35. Romiečiams 16,3

1 Kronikų

 1. 1 Kronikų 1,1
 2. 1 Kronikų 10,1
 3. 1 Kronikų 11,15
 4. 1 Kronikų 14,1
 5. 1 Kronikų 16,1
 6. 1 Kronikų 17,16
 7. 1 Kronikų 20,1
 8. 1 Kronikų 21,18
 9. 1 Kronikų 22,13
 10. 1 Kronikų 27,1

2 Kronikų

 1. 2 Kronikų 1,1
 2. 2 Kronikų 2,1
 3. 2 Kronikų 5,1
 4. 2 Kronikų 7,1
 5. 2 Kronikų 8,1
 6. 2 Kronikų 10,5
 7. 2 Kronikų 13,3
 8. 2 Kronikų 16,1
 9. 2 Kronikų 18,1
 10. 2 Kronikų 19,1
 11. 2 Kronikų 21,12
 12. 2 Kronikų 23,12
 13. 2 Kronikų 26,1
 14. 2 Kronikų 28,1
 15. 2 Kronikų 29,20
 16. 2 Kronikų 32,32
 17. 2 Kronikų 34,1
 18. 2 Kronikų 36,15

1 Korintiečiams

 1. 1 Korintiečiams 1,1
 2. 1 Korintiečiams 1,10
 3. 1 Korintiečiams 1,18
 4. 1 Korintiečiams 1,4
 5. 1 Korintiečiams 3,1
 6. 1 Korintiečiams 4,1
 7. 1 Korintiečiams 4,6
 8. 1 Korintiečiams 5,8
 9. 1 Korintiečiams 6,2
 10. 1 Korintiečiams 7,1
 11. 1 Korintiečiams 7,25
 12. 1 Korintiečiams 8,1
 13. 1 Korintiečiams 9,7
 14. 1 Korintiečiams 11,2
 15. 1 Korintiečiams 11,17
 16. 1 Korintiečiams 12,1
 17. 1 Korintiečiams 12,10
 18. 1 Korintiečiams 13,1
 19. 1 Korintiečiams 14,1
 20. 1 Korintiečiams 14,23
 21. 1 Korintiečiams 15,5
 22. 1 Korintiečiams 15,29
 23. 1 Korintiečiams 15,53

Ezdro

 1. Ezdro 1,1
 2. Ezdro 1,3
 3. Ezdro 3,3
 4. Ezdro 5,1
 5. Ezdro 6,15
 6. Ezdro 7,27
 7. Ezdro 9,8

Nehemijo

 1. Nehemijo 1,1
 2. Nehemijo 1,6
 3. Nehemijo 2,17
 4. Nehemijo 3,13
 5. Nehemijo 3,33
 6. Nehemijo 5,1
 7. Nehemijo 6,1
 8. Nehemijo 7,2
 9. Nehemijo 9,1
 10. Nehemijo 11,1

2 Korintiečiams

 1. 2 Korintiečiams 1,1
 2. 2 Korintiečiams 1,7
 3. 2 Korintiečiams 2,1
 4. 2 Korintiečiams 3,6
 5. 2 Korintiečiams 4,1
 6. 2 Korintiečiams 4,7
 7. 2 Korintiečiams 5,2
 8. 2 Korintiečiams 5,11
 9. 2 Korintiečiams 5,19
 10. 2 Korintiečiams 6,4
 11. 2 Korintiečiams 6,17
 12. 2 Korintiečiams 7,10
 13. 2 Korintiečiams 8,5
 14. 2 Korintiečiams 8,16
 15. 2 Korintiečiams 10,1
 16. 2 Korintiečiams 11,1
 17. 2 Korintiečiams 12,1
 18. 2 Korintiečiams 12,13

Esteros

 1. Esteros 1,1
 2. Esteros 1,4
 3. Esteros 2,1
 4. Esteros 2,13
 5. Esteros 3,3
 6. Esteros 4,1
 7. Esteros 5,1
 8. Esteros 6,1
 9. Esteros 7,6
 10. Esteros 8,13

Jobo

 1. Jobo 1,1
 2. Jobo 1,6
 3. Jobo 2,7
 4. Jobo 3,1
 5. Jobo 4,1
 6. Jobo 5,4
 7. Jobo 6,1
 8. Jobo 9,1
 9. Jobo 11,1
 10. Jobo 13,8
 11. Jobo 15,10
 12. Jobo 18,1
 13. Jobo 20,1
 14. Jobo 22,1
 15. Jobo 25,1
 16. Jobo 28,1
 17. Jobo 29,18
 18. Jobo 32,1
 19. Jobo 33,13
 20. Jobo 35,1
 21. Jobo 38,5

Galatams

 1. Galatams 1,1
 2. Galatams 1,2
 3. Galatams 1,11
 4. Galatams 2,6
 5. Galatams 2,17
 6. Galatams 3,3
 7. Galatams 3,9
 8. Galatams 3,22
 9. Galatams 4,1
 10. Galatams 4,8
 11. Galatams 4,29
 12. Galatams 5,5
 13. Galatams 5,16
 14. Galatams 5,24
 15. Galatams 6,2
 16. Galatams 6,6
 17. Galatams 6,11

Psalmės

 1. Psalmės knygos apžvalga
 2. Psalmės 1,1
 3. Psalmės 1,4
 4. Psalmės 2,4
 5. Psalmės 3,2
 6. Psalmės 5,2
 7. Psalmės 7,2
 8. Psalmės 8,5
 9. Psalmės 9,21
 10. Psalmės 12,2
 11. Psalmės 14,7
 12. Psalmės 17,1
 13. Psalmės 18,14
 14. Psalmės 19,13
 15. Psalmės 22,2
 16. Psalmės 22,16
 17. Psalmės 23,1
 18. Psalmės 25,1
 19. Psalmės 27,1
 20. Psalmės 28,1
 21. Psalmės 30,2
 22. Psalmės 32,1
 23. Psalmės 33,1
 24. Psalmės 35,4
 25. Psalmės 37,7
 26. Psalmės 40,2
 27. Psalmės 42,2
 28. Psalmės 45,2
 29. Psalmės 46,5
 30. Psalmės 49,2
 31. Psalmės 51,3
 32. Psalmės 51,9
 33. Psalmės 53,2
 34. Psalmės 56,2
 35. Psalmės 59,2
 36. Psalmės 62,10
 37. Psalmės 67,2
 38. Psalmės 69,2
 39. Psalmės 70,2
 40. Psalmės 74,1
 41. Psalmės 77,2
 42. Psalmės 80,2
 43. Psalmės 82,1
 44. Psalmės 84,2
 45. Psalmės 87,1
 46. Psalmės 90,1
 47. Psalmės 92,2
 48. Psalmės 100,1
 49. Psalmės 103,1
 50. Psalmės 105,1
 51. Psalmės 108,2
 52. Psalmės 113,1
 53. Psalmės 116,1
 54. Psalmės 118,1
 55. Psalmės 119,1
 56. Psalmės 120,1
 57. Psalmės 123,1
 58. Psalmės 131,1
 59. Psalmės 135,1
 60. Psalmės 137,3
 61. Psalmės 138,1
 62. Psalmės 139,7
 63. Psalmės 142,2
 64. Psalmės 145,1

Efeziečiams

 1. Efeziečiams knygos apžvalga
 2. Efeziečiams 1,1
 3. Efeziečiams 1,3
 4. Efeziečiams 1,5
 5. Efeziečiams 1,6
 6. Efeziečiams 1,8
 7. Efeziečiams 1,15
 8. Efeziečiams 2,1
 9. Efeziečiams 2,4
 10. Efeziečiams 2,8
 11. Efeziečiams 2,19
 12. Efeziečiams 3,5
 13. Efeziečiams 4,1
 14. Efeziečiams 4,4
 15. Efeziečiams 4,9
 16. Efeziečiams 4,17
 17. Efeziečiams 4,28
 18. Efeziečiams 5,3
 19. Efeziečiams 5,18
 20. Efeziečiams 5,22
 21. Efeziečiams 5,33
 22. Efeziečiams 6,2
 23. Efeziečiams 6,10
 24. Efeziečiams 6,13

Patarlių

 1. Patarlių 1,1
 2. Patarlių 1,5
 3. Patarlių 1,20
 4. Patarlių 3,1
 5. Patarlių 3,21
 6. Patarlių 4,19
 7. Patarlių 5,15
 8. Patarlių 6,16
 9. Patarlių 7,1
 10. Patarlių 8,12
 11. Patarlių 9,13
 12. Patarlių 11,1
 13. Patarlių 12,1
 14. Patarlių 13,1
 15. Patarlių 14,3
 16. Patarlių 15,1
 17. Patarlių 16,1
 18. Patarlių 17,1
 19. Patarlių 18,1
 20. Patarlių 19,1
 21. Patarlių 20,1
 22. Patarlių 21,1
 23. Patarlių 21,25
 24. Patarlių 23,1
 25. Patarlių 24,1
 26. Patarlių 25,1
 27. Patarlių 25,19
 28. Patarlių 27,1
 29. Patarlių 29,18
 30. Patarlių 30,1
 31. Patarlių 30,26

Filipiečiams

 1. Filipiečiams 6,16
 2. Filipiečiams 1,3
 3. Filipiečiams 1,8
 4. Filipiečiams 1,16
 5. Filipiečiams 2,1
 6. Filipiečiams 2,9
 7. Filipiečiams 2,11
 8. Filipiečiams 2,25
 9. Filipiečiams 3,3
 10. Filipiečiams 3,10
 11. Filipiečiams 3,17
 12. Filipiečiams 4,1
 13. Filipiečiams 4,7
 14. Filipiečiams 4,10

Ekleziasto

 1. Ekleziasto 1,1
 2. Ekleziasto 1,4
 3. Ekleziasto 1,12
 4. Ekleziasto 2,12
 5. Ekleziasto 3,16
 6. Ekleziasto 5,1
 7. Ekleziasto 5,10
 8. Ekleziasto 8,1
 9. Ekleziasto 9,1
 10. Ekleziasto 10,1
 11. Ekleziasto 11,1
 12. Ekleziasto 12,4

Giesmių giesmė

 1. Giesmių giesmė knygos apžvalga
 2. Giesmių giesmė 1,1
 3. Giesmių giesmė 1,5
 4. Giesmių giesmė 1,9
 5. Giesmių giesmė 1,15
 6. Giesmių giesmė 2,5
 7. Giesmių giesmė 2,9
 8. Giesmių giesmė 2,16
 9. Giesmių giesmė 4,1
 10. Giesmių giesmė 5,1
 11. Giesmių giesmė 5,10
 12. Giesmių giesmė 7,10

Kolosiečiams

 1. Kolosiečiams knygos apžvalga
 2. Kolosiečiams 1,1
 3. Kolosiečiams 1,9
 4. Kolosiečiams 1,16
 5. Kolosiečiams 1,21
 6. Kolosiečiams 1,25
 7. Kolosiečiams 2,4
 8. Kolosiečiams 2,16
 9. Kolosiečiams 3,5
 10. Kolosiečiams 3,13
 11. Kolosiečiams 4,1

Izaijo

 1. Izaijo knygos apžvalga
 2. Izaijo 1,1
 3. Izaijo 1,5
 4. Izaijo 2,1
 5. Izaijo 3,1
 6. Izaijo 4,1
 7. Izaijo 5,8
 8. Izaijo 6,1
 9. Izaijo 7,1
 10. Izaijo 7,14
 11. Izaijo 8,9
 12. Izaijo 9,5
 13. Izaijo 10,5
 14. Izaijo 11,3
 15. Izaijo 13,1
 16. Izaijo 14,1
 17. Izaijo 14,18
 18. Izaijo 17,1
 19. Izaijo 19,1
 20. Izaijo 21,1
 21. Izaijo 22,1
 22. Izaijo 23,1
 23. Izaijo 25,1
 24. Izaijo 27,7
 25. Izaijo 28,25
 26. Izaijo 30,1
 27. Izaijo 33,1
 28. Izaijo 35,1
 29. Izaijo 36,4
 30. Izaijo 38,1
 31. Izaijo 39,1
 32. Izaijo 40,12
 33. Izaijo 41,21
 34. Izaijo 43,13
 35. Izaijo 45,1
 36. Izaijo 47,1
 37. Izaijo 49,1
 38. Izaijo 50,4
 39. Izaijo 52,1
 40. Izaijo 53,1
 41. Izaijo 53,2
 42. Izaijo 54,1
 43. Izaijo 55,2
 44. Izaijo 56,1
 45. Izaijo 57,1
 46. Izaijo 58,4
 47. Izaijo 59,9
 48. Izaijo 60,15
 49. Izaijo 62,1
 50. Izaijo 63,7
 51. Izaijo 65,1

1 Tesalonikiečiams

 1. 1 Tesalonikiečiams knygos apžvalga
 2. 1 Tesalonikiečiams 1,2
 3. 1 Tesalonikiečiams 1,4
 4. 1 Tesalonikiečiams 1,8
 5. 1 Tesalonikiečiams 2,3
 6. 1 Tesalonikiečiams 2,10
 7. 1 Tesalonikiečiams 2,17
 8. 1 Tesalonikiečiams 3,9
 9. 1 Tesalonikiečiams 4,4
 10. 1 Tesalonikiečiams 4,13
 11. 1 Tesalonikiečiams 4,14
 12. 1 Tesalonikiečiams 5,1
 13. 1 Tesalonikiečiams 5,11

2 Tesalonikiečiams

 1. 2 Tesalonikiečiams 1,1
 2. 2 Tesalonikiečiams 1,3
 3. 2 Tesalonikiečiams 2,1
 4. 2 Tesalonikiečiams 2,5
 5. 2 Tesalonikiečiams 2,13
 6. 2 Tesalonikiečiams 3,5

Jeremijo

 1. Jeremijo knygos apžvalga
 2. Jeremijo 1,1
 3. Jeremijo 1,9
 4. Jeremijo 2,1
 5. Jeremijo 3,6
 6. Jeremijo 4,1
 7. Jeremijo 6,13
 8. Jeremijo 7,16
 9. Jeremijo 11,1
 10. Jeremijo 13,1
 11. Jeremijo 15,10
 12. Jeremijo 18,6
 13. Jeremijo 19,2
 14. Jeremijo 21,1
 15. Jeremijo 23,1
 16. Jeremijo 25,15
 17. Jeremijo 28,2
 18. Jeremijo 31,1
 19. Jeremijo 32,1
 20. Jeremijo 34,1
 21. Jeremijo 38,6
 22. Jeremijo 42,1
 23. Jeremijo 49,6

Raudų

 1. Raudų 1,1
 2. Raudų 2,8
 3. Raudų 4,1

1 Timotiejui

 1. 1 Timotiejui knygos apžvalga
 2. 1 Timotiejui 1,1
 3. 1 Timotiejui 1,3
 4. 1 Timotiejui 1,11
 5. 1 Timotiejui 2,5
 6. 1 Timotiejui 2,9
 7. 1 Timotiejui 3,8
 8. 1 Timotiejui 4,1
 9. 1 Timotiejui 4,9
 10. 1 Timotiejui 5,11

2 Timotiejui

 1. 2 Timotiejui knygos apžvalga
 2. 2 Timotiejui 1,1
 3. 2 Timotiejui 1,12
 4. 2 Timotiejui 2,5
 5. 2 Timotiejui 2,20
 6. 2 Timotiejui 3,10
 7. 2 Timotiejui 4,3

Ezechielio

 1. Ezechielio knygos apžvalga
 2. Ezechielio 1,1
 3. Ezechielio 2,1
 4. Ezechielio 3,15
 5. Ezechielio 5,1
 6. Ezechielio 7,1
 7. Ezechielio 8,1
 8. Ezechielio 9,2
 9. Ezechielio 11,1
 10. Ezechielio 13,1
 11. Ezechielio 16,1
 12. Ezechielio 18,1
 13. Ezechielio 20,1
 14. Ezechielio 21,13
 15. Ezechielio 23,1
 16. Ezechielio 25,3
 17. Ezechielio 28,1
 18. Ezechielio 29,1
 19. Ezechielio 31,2
 20. Ezechielio 33,1
 21. Ezechielio 34,1
 22. Ezechielio 36,5
 23. Ezechielio 37,7
 24. Ezechielio 38,3
 25. Ezechielio 39,2
 26. Ezechielio 40,4

Titui

 1. Titui 1,1
 2. Titui 1,2
 3. Titui 1,13
 4. Titui 2,12

Filemonui

 1. Filemonui 1,1
 2. Filemonui 1,17

Danieliaus

 1. Danieliaus 1,1
 2. Danieliaus 1,9
 3. Danieliaus 2,1
 4. Danieliaus 2,19
 5. Danieliaus 2,40
 6. Danieliaus 3,1
 7. Danieliaus 3,19
 8. Danieliaus 4,1
 9. Danieliaus 4,16
 10. Danieliaus 5,1
 11. Danieliaus 5,8
 12. Danieliaus 6,2
 13. Danieliaus 6,17
 14. Danieliaus 7,2
 15. Danieliaus 7,7
 16. Danieliaus 7,15
 17. Danieliaus 8,1
 18. Danieliaus 8,15
 19. Danieliaus 9,5
 20. Danieliaus 9,22
 21. Danieliaus 10,1
 22. Danieliaus 10,15
 23. Danieliaus 11,7
 24. Danieliaus 11,36
 25. Danieliaus 12,1

Hebrajams

 1. Hebrajams knygos apžvalga
 2. Hebrajams 1,1
 3. Hebrajams 1,3
 4. Hebrajams 1,6
 5. Hebrajams 2,2
 6. Hebrajams 2,9
 7. Hebrajams 2,17
 8. Hebrajams 3,2
 9. Hebrajams 3,7
 10. Hebrajams 3,14
 11. Hebrajams 4,3
 12. Hebrajams 4,13
 13. Hebrajams 4,15
 14. Hebrajams 5,2
 15. Hebrajams 5,11
 16. Hebrajams 6,4
 17. Hebrajams 6,10
 18. Hebrajams 7,2
 19. Hebrajams 7,23
 20. Hebrajams 8,3
 21. Hebrajams 8,7
 22. Hebrajams 9,7
 23. Hebrajams 9,13
 24. Hebrajams 9,23
 25. Hebrajams 10,3
 26. Hebrajams 10,19
 27. Hebrajams 10,31
 28. Hebrajams 11,2
 29. Hebrajams 11,4
 30. Hebrajams 11,7
 31. Hebrajams 11,15
 32. Hebrajams 11,22
 33. Hebrajams 11,32
 34. Hebrajams 11,39
 35. Hebrajams 12,3
 36. Hebrajams 12,11
 37. Hebrajams 12,17
 38. Hebrajams 13,1
 39. Hebrajams 13,9

Ozėjo

 1. Ozėjo knygos apžvalga
 2. Ozėjo 1,1
 3. Ozėjo 2,1
 4. Ozėjo 2,19
 5. Ozėjo 3,3
 6. Ozėjo 4,1
 7. Ozėjo 4,7
 8. Ozėjo 5,1
 9. Ozėjo 6,1
 10. Ozėjo 7,2
 11. Ozėjo 8,6
 12. Ozėjo 9,8
 13. Ozėjo 10,6
 14. Ozėjo 11,10

Jokūbo

 1. Jokūbo 1,1
 2. Jokūbo 1,2
 3. Jokūbo 1,9
 4. Jokūbo 1,13
 5. Jokūbo 1,15
 6. Jokūbo 1,20
 7. Jokūbo 1,23
 8. Jokūbo 2,1
 9. Jokūbo 2,6
 10. Jokūbo 2,15
 11. Jokūbo 3,1
 12. Jokūbo 3,9
 13. Jokūbo 4,1
 14. Jokūbo 5,1
 15. Jokūbo 5,7

Joelio

 1. Joelio 1,1
 2. Joelio 1,4
 3. Joelio 1,15
 4. Joelio 2,2
 5. Joelio 2,15
 6. Joelio 2,24
 7. Joelio 4,1

1 Petro

 1. 1 Petro knygos apžvalga
 2. 1 Petro 1,1
 3. 1 Petro 1,6
 4. 1 Petro 1,12
 5. 1 Petro 1,20
 6. 1 Petro 2,3
 7. 1 Petro 2,10
 8. 1 Petro 2,21
 9. 1 Petro 3,2
 10. 1 Petro 3,15
 11. 1 Petro 4,2
 12. 1 Petro 4,7
 13. 1 Petro 4,15
 14. 1 Petro 5,2

Amoso

 1. Amoso knygos apžvalga
 2. Amoso 1,1
 3. Amoso 1,6
 4. Amoso 2,6
 5. Amoso 2,13
 6. Amoso 3,7
 7. Amoso 4,4
 8. Amoso 5,1
 9. Amoso 5,15
 10. Amoso 6,1
 11. Amoso 6,11
 12. Amoso 8,1
 13. Amoso 9,1

2 Petro

 1. 2 Petro 1,1
 2. 2 Petro 1,2
 3. 2 Petro 1,8
 4. 2 Petro 1,14
 5. 2 Petro 1,19
 6. 2 Petro 2,1
 7. 2 Petro 2,4
 8. 2 Petro 2,5
 9. 2 Petro 2,9
 10. 2 Petro 2,14
 11. 2 Petro 2,22
 12. 2 Petro 3,1
 13. 2 Petro 3,8

Abdijo

 1. Abdijo 1,1
 2. Abdijo 1,2
 3. Abdijo 1,5
 4. Abdijo 1,14

Jonos

 1. Jonos knygos apžvalga
 2. Jonos 1,1
 3. Jonos 1,4
 4. Jonos 1,8
 5. Jonos 2,2
 6. Jonos 2,3
 7. Jonos 2,11
 8. Jonos 3,3
 9. Jonos 4,1

1 Jono

 1. 1 Jono knygos apžvalga
 2. 1 Jono 1,1
 3. 1 Jono 1,3
 4. 1 Jono 1,7
 5. 1 Jono 2,1
 6. 1 Jono 2,3
 7. 1 Jono 2,8
 8. 1 Jono 2,15
 9. 1 Jono 2,18
 10. 1 Jono 2,20
 11. 1 Jono 2,26
 12. 1 Jono 3,1
 13. 1 Jono 3,5
 14. 1 Jono 3,9
 15. 1 Jono 3,13
 16. 1 Jono 3,20
 17. 1 Jono 4,2
 18. 1 Jono 4,5
 19. 1 Jono 4,10
 20. 1 Jono 4,13
 21. 1 Jono 5,2
 22. 1 Jono 5,5
 23. 1 Jono 5,10

Michėjo

 1. Michėjo 1,1
 2. Michėjo 1,4
 3. Michėjo 1,9
 4. Michėjo 2,3
 5. Michėjo 3,2
 6. Michėjo 3,9
 7. Michėjo 4,4
 8. Michėjo 4,14
 9. Michėjo 5,2
 10. Michėjo 6,5
 11. Michėjo 6,8
 12. Michėjo 6,10
 13. Michėjo 7,4
 14. Michėjo 7,18

2 Jono

 1. 2 Jono knygos apžvalga
 2. 2 Jono 1,1
 3. 2 Jono 1,4
 4. 2 Jono 1,8

3 Jono

 1. 3 Jono 1,1
 2. 3 Jono 1,4
 3. 3 Jono 1,10

Nahumo

 1. Nahumo knygos apžvalga
 2. Nahumo 1,1
 3. Nahumo 1,3
 4. Nahumo 1,9
 5. Nahumo 2,1
 6. Nahumo 2,11
 7. Nahumo 3,5

Habakuko

 1. Habakuko 1,1
 2. Habakuko 1,5
 3. Habakuko 1,12
 4. Habakuko 1,14
 5. Habakuko 2,4
 6. Habakuko 2,6
 7. Habakuko 3,1
 8. Habakuko 3,5

Sofonijo

 1. Sofonijo knygos apžvalga
 2. Sofonijo 1,1
 3. Sofonijo 1,6
 4. Sofonijo 2,1
 5. Sofonijo 3,1
 6. Sofonijo 3,9

Judo

 1. Judo 1,1
 2. Judo 1,2
 3. Judo 1,4
 4. Judo 1,5
 5. Judo 1,7
 6. Judo 1,9
 7. Judo 1,12
 8. Judo 1,16
 9. Judo 1,20
 10. Judo 1,21

Agėjo

 1. Agėjo 1,1
 2. Agėjo 1,2
 3. Agėjo 1,5
 4. Agėjo 1,9
 5. Agėjo 2,1
 6. Agėjo 2,5
 7. Agėjo 2,7
 8. Agėjo 2,14

Zacharijo

 1. Zacharijo 1,1
 2. Zacharijo 1,5
 3. Zacharijo 1,12
 4. Zacharijo 2,1
 5. Zacharijo 2,12
 6. Zacharijo 3,2
 7. Zacharijo 3,8
 8. Zacharijo 4,3
 9. Zacharijo 4,7
 10. Zacharijo 5,1
 11. Zacharijo 5,7
 12. Zacharijo 6,2
 13. Zacharijo 6,13
 14. Zacharijo 7,3
 15. Zacharijo 7,7
 16. Zacharijo 7,8
 17. Zacharijo 8,1
 18. Zacharijo 8,9
 19. Zacharijo 8,18
 20. Zacharijo 9,2
 21. Zacharijo 9,9
 22. Zacharijo 9,10
 23. Zacharijo 10,2
 24. Zacharijo 10,4
 25. Zacharijo 10,7
 26. Zacharijo 11,1
 27. Zacharijo 11,12
 28. Zacharijo 12,1
 29. Zacharijo 12,7
 30. Zacharijo 13,1
 31. Zacharijo 13,2
 32. Zacharijo 14,1
 33. Zacharijo 14,5

Malachijo

 1. Malachijo knygos apžvalga
 2. Malachijo 1,1
 3. Malachijo 1,7
 4. Malachijo 1,9
 5. Malachijo 2,1
 6. Malachijo 2,3
 7. Malachijo 2,10
 8. Malachijo 2,16
 9. Malachijo 2,17
 10. Malachijo 3,2
 11. Malachijo 3,8
 12. Malachijo 3,9
 13. Malachijo 3,15
 14. Malachijo 3,24

Apreiškimas

 1. Apreiškimas knygos apžvalga
 2. Apreiškimas 1,1
 3. Apreiškimas 1,4
 4. Apreiškimas 1,7
 5. Apreiškimas 1,14
 6. Apreiškimas 1,19
 7. Apreiškimas 2,1
 8. Apreiškimas 2,5
 9. Apreiškimas 2,9
 10. Apreiškimas 2,12
 11. Apreiškimas 2,16
 12. Apreiškimas 3,1
 13. Apreiškimas 3,5
 14. Apreiškimas 3,7
 15. Apreiškimas 3,10
 16. Apreiškimas 3,14
 17. Apreiškimas 3,18
 18. Apreiškimas 4,1
 19. Apreiškimas 4,2
 20. Apreiškimas 4,4
 21. Apreiškimas 5,1
 22. Apreiškimas 5,5
 23. Apreiškimas 6,1
 24. Apreiškimas 6,7
 25. Apreiškimas 6,14
 26. Apreiškimas 7,1
 27. Apreiškimas 7,4
 28. Apreiškimas 7,9
 29. Apreiškimas 7,15
 30. Apreiškimas 8,1
 31. Apreiškimas 8,3
 32. Apreiškimas 8,10
 33. Apreiškimas 9,2
 34. Apreiškimas 9,13
 35. Apreiškimas 10,1
 36. Apreiškimas 10,4
 37. Apreiškimas 11,1
 38. Apreiškimas 11,4
 39. Apreiškimas 11,13
 40. Apreiškimas 12,1
 41. Apreiškimas 12,5
 42. Apreiškimas 12,10
 43. Apreiškimas 13,1
 44. Apreiškimas 13,2
 45. Apreiškimas 13,4
 46. Apreiškimas 13,12
 47. Apreiškimas 14,1
 48. Apreiškimas 14,6
 49. Apreiškimas 14,13
 50. Apreiškimas 14,19
 51. Apreiškimas 15,1
 52. Apreiškimas 15,5
 53. Apreiškimas 16,1
 54. Apreiškimas 16,8
 55. Apreiškimas 16,15
 56. Apreiškimas 17,1
 57. Apreiškimas 17,8
 58. Apreiškimas 18,1
 59. Apreiškimas 18,5
 60. Apreiškimas 18,20
 61. Apreiškimas 19,1
 62. Apreiškimas 19,9
 63. Apreiškimas 19,13
 64. Apreiškimas 20,1
 65. Apreiškimas 20,7
 66. Apreiškimas 20,11
 67. Apreiškimas 21,2
 68. Apreiškimas 21,3
 69. Apreiškimas 21,10
 70. Apreiškimas 21,17
 71. Apreiškimas 21,24
 72. Apreiškimas 22,6