Biblijos vartai

Atversta Zch 14,1-21 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 21.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Bus viena diena, kurią žino Viešpats – ne diena ir ne naktis, ir vakare bus šviesu. Tą dieną gyvieji vandenys tekės iš Jeruzalės dviem kryptim: viena į Rytų, kita į Vakarų jūrą; taip bus vasarą ir žiemą. Bus vienas Viešpats ir Jo vardas bus vienas.

Zch 14,1 Viešpaties diena ateina, ir tavo grobis bus išdalintas tavo viduryje. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 13,9 Iz 13,6 Iz 2,12 Jl 2,31 Jl 3,14 Mal 4,1 Mal 4,5 Apd 2,20 Apr 16,14 Armagedonasaukso obuolysintrigoslaikąs Dievuinuogapakelkite galvassocializmassurištassvečiaisviesa palyginimaišviesa palyginimaivėtraViešpaties dienaIzraelis
Zch 14,2 Visos tautos bus sušauktos kovai prieš Jeruzalę. Miestas kris, namai bus apiplėšti, moterys išprievartautos. Pusė miesto gyventojų bus išvesti nelaisvėn, o kita pusė liks mieste. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 13,16 Jl 3,2 Įst 28,9-14 Iz 5,26 Iz 65,6-9 Iz 65,18 Jer 34,1 Rd 1,10 Rd 5,11-12 Dan 2,40-43 Am 7,17 Zch 13,8-9 Mt 22,7 Mt 23,37-38 Mt 24,15-16 Mt 24,19-22 Mk 13,14 Mk 13,19 Lk 2,1 Lk 19,43-44 Lk 21,20-24 Rom 9,27-29 Gal 4,26-27 alyvų kalnegeltonaimigrantaiišgelbės JeruzalęIzraelisprieštaraujančia tautakaraikraitisnepatyręsneramumaipaskutinioji kartapatyčiosprievartautisusimokėvargas Jeruzalevyro nuosavybė
Zch 14,3 Tada Viešpats kariaus prieš anas tautas, kaip kariavo mūšio dieną. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Zch 12,9 Iš 15,1-6 Joz 10,42 2 Krn 20,15 Iz 63,1-6 Iz 66,15-16 Dan 2,34-35 Dan 2,44-45 Jl 3,2 Jl 3,9-17 Sof 3,19 Ag 2,21-22 Zch 2,8-9 Zch 9,14-15 Zch 10,4-5 Zch 12,2-6 Apr 6,4-17 Apr 8,7-13 alyvų kalneEgiptas tautaneramumaižidinio
Zch 14,4 Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne, kuris yra į rytus nuo Jeruzalės. Alyvų kalnas perskils į dvi dalis – iš rytų į vakarus, ir pasidarys labai didelis slėnis. Viena kalno pusė nuslinks į šiaurę, o kita – į pietus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ez 11,23 Iz 64,1-2 Mch 1,3-4 Hab 3,6 Zch 4,7 Zch 14,10 Ez 43,2 Ez 47,1-12 Jl 3,12-14 Nah 1,5-6 Zch 14,7 Mk 11,23 Apd 1,11-12 alyvu kalnasanglisdievas saugoduobėišlaisvintojaskalnu pavadinimaikiauraskiparisasmenininkaipašvęsta viešpačiuipersekiojopuolimasregejimo žemėsiono kalnasšeštinėstrecia kartažuvų vartai
Zch 14,5 Jūs bėgsite į kalnų slėnį, kuris sieks iki Acalo. Jūs bėgsite, kaip bėgote nuo žemės drebėjimo Judo karaliaus Uzijo dienomis. Tada ateis Viešpats, mano Dievas, ir visi šventieji su Juo. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Am 1,1 Iz 29,6 Iz 66,15-16 Mt 16,27 Mt 25,31 Ps 96,13 1 Tes 3,13 Sk 16,34 Įst 33,2 Ps 97,4-6 Ps 98,9 Iz 64,1-3 Dan 7,9-14 Dan 7,21-27 Jl 3,11 Mt 24,3 Mt 24,27-31 Mk 13,26-27 Lk 21,27 2 Tes 1,7-10 2 Tes 2,8 Jok 5,8 Jud 1,14-15 Apr 6,16-17 Apr 11,13 Apr 16,18-21 Apr 20,4 Apr 20,11 balandisbangosbažnyčios paėmimasdievas išganytojasDievas šaliaDievas vienasgalilėjosJėzus grįžtakalnu pavadinimaiKristaus sugrįžimasmakabiejiaimano mylimasismylimas sūnusniekas nežinopilypasprisikėlėsargussunaikinimasTiberiados ežerasvienas Dievasvienos DvasiosZacharijasžemės drebėjimaižmogaus kūnas
Zch 14,6 Tuomet visi šviesuliai užges. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 97,10-11 Ps 112,4 Pat 4,18-19 Iz 13,10 Iz 50,10 Iz 60,1-3 Jer 4,23 Oz 6,3 Lk 1,78-79 Jn 1,5 Jn 12,46 Ef 5,8-14 Kol 1,12 2 Pt 1,19 Apr 11,3 Apr 11,15
Zch 14,7 Bus viena diena, kurią žino Viešpats – ne diena ir ne naktis, ir vakare bus šviesu. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 30,26 Apr 22,5 Mt 24,36 Apd 15,18 Apr 21,23 Ps 37,18 Iz 9,7 Iz 11,9 Iz 60,19-20 Jer 30,7 Dan 12,4 Oz 3,5 Mk 13,32 Apd 1,7 Apd 17,26 Apd 17,31 1 Tes 5,2 Apr 11,15 Apr 14,6 Apr 20,2-4 Apr 21,3 Apr 21,25 dvylika valandųSiono kalnasstiprybė silpnumeviešpaties diena
Zch 14,8 Tą dieną gyvieji vandenys tekės iš Jeruzalės dviem kryptim: viena į Rytų, kita į Vakarų jūrą; taip bus vasarą ir žiemą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ez 47,1-12 Jl 2,20 Jl 3,18 Jn 7,38 Apr 22,1-2 Jn 4,10 Iz 35,7 Iz 41,17-18 Iz 49,10 Iz 58,11 Lk 24,47 Jn 4,14 Apr 7,16-17 Apr 22,17 atminimuiDamasko upėdidžioji jūradievas amžinybėdruskaėjo vandeniugyvas vanduogyvenimo metaigyvybės upėgyvybės vanduogyvojo vandensiš nebūtiesjūranešvankybėssvariu vandeniuvandenivandenynaivandenynasvandens lygisvandens upėsvasaravėtraviena valiutaJeruzale
Zch 14,9 Viešpats karaliaus visai žemei. Bus vienas Viešpats ir Jo vardas bus vienas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ef 4,5-6 Iz 2,2-4 Mt 1,23 Mt 28,19 Apr 11,15 Pr 49,10 Įst 6,4 1 Sam 2,10 Ps 2,6-8 Ps 22,27-31 Ps 47,2-9 Ps 67,4 Ps 72,8-11 Ps 72,17 Ps 86,9 Iz 45,22-25 Iz 49,6-7 Iz 54,5 Iz 60,12-14 Jer 23,6 Dan 2,44-45 Dan 7,27 Am 9,12 Mch 4,1-3 Mch 5,4 Sof 3,9 Zch 8,20-23 Zch 14,16-17 Ef 3,14-15 dievas išganytojaskaralystės evangelijameile tautamenininkainebuvo dievošeštinėstautų balsaitiberiados ežerastrimitaivienos dvasios
Zch 14,10 Visa šalis nuo Gebos iki Rimono, esančio į pietus nuo Jeruzalės, taps lyguma. Miestas, nuo Benjamino vartų iki Kertinių vartų ir nuo Hananelio bokšto iki karaliaus vyno spaustuvų, bus apgyventas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Zch 12,6 Joz 15,32 1 Kar 15,22 Jer 30,18 Jer 37,13 Ts 20,45 Ts 20,47 Neh 3,1 Jer 38,7 Zch 2,4 Joz 21,17 Ts 21,13 1 Krn 4,32 1 Krn 6,77 2 Krn 25,23 Neh 12,39 Iz 2,2 Iz 10,29 Iz 40,3-4 Jer 31,38-40 Am 9,11 Zch 4,6-7 Lk 3,4-6 bažnyčia sugriautabokštąbokštasbus sugriautaišgelbės JeruzalęJeruzaleziono vartaižuvų vartai
Zch 14,11 Prakeikimo nebebus ir Jeruzalėje visi saugiai gyvens. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apr 22,3 Jer 23,5-6 Sk 21,3 Iz 26,1 Iz 60,18 Iz 66,22 Jer 31,40 Jer 33,15-16 Ez 34,22-29 Ez 37,26 Jl 3,17 Jl 3,20 Am 9,15 Zch 2,4 Zch 8,4 Zch 8,8 Apr 21,4 azazelislaiminti tauta
Zch 14,12 Maras, kurį Viešpats siųs visoms tautoms, kariaujančioms prieš Jeruzalę, bus baisus. Jų kūnai pradės pūti dar jiems stovint ant savo kojų, akys – akiduobėse, o jų liežuviai – burnose. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,16 Kun 26,18 Kun 26,21 Kun 26,24 Kun 26,28 Įst 28,22 Įst 28,59 2 Krn 21,15 2 Krn 21,18-19 Ps 90,11 Ps 110,5-6 Iz 34,1-17 Iz 66,15-16 Ez 38,18-22 Ez 39,4-6 Ez 39,17-20 Jl 3,1-2 Mch 4,11-13 Mch 5,8-9 Mch 7,16-17 Zch 12,9 Zch 14,3 Apd 12,23 Apr 9,5-6 Apr 16,1-21 Apr 17,16 Apr 18,6-8 Apr 19,17-21 alyvų kalneatminimuibiotechnikaginkluotegranatosJėzus Izraelyjekoronavirusaskraitislydomaslizdainešvankybėsnusimetėpatyčiospuvimastechnologijostuberkuliozėvarpasviena valiutazombiaižidinio
Zch 14,13 Tuomet žmonėse bus toks didelis sąmyšis nuo Viešpaties, kad pakels ranką artimas prieš artimą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ts 7,22 1 Sam 14,15-23 2 Krn 20,22-24 Ez 38,21 Zch 11,6 Zch 12,4 Apr 17,12-17
Zch 14,14 Net Judas kariaus prieš Jeruzalę. Visų aplinkinių tautų turtai bus surinkti: auksas, sidabras ir drabužiai. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 23,18 Zch 12,2 2 Kar 7,6-18 2 Krn 14,13-15 2 Krn 20,25-27 Ez 39,9-10 Ez 39,17-20 Zch 10,4-5 Zch 12,5-7 aukso luitasaukso taisykkodėl auksassidabras auksas
Zch 14,15 Toks pat maras kankins žirgus, mulus, kupranugarius, asilus ir visus kitus gyvulius, kurie bus kariaujančiųjų stovyklose. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Zch 14,12 arkliai
Zch 14,16 Tie, kurie liks iš kariavusių prieš Jeruzalę, kas metai eis pagarbinti Karalių, kareivijų Viešpatį ir švęsti Palapinių šventę. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 60,6-9 Iz 66,18-21 Iz 66,23 Kun 23,33-36 Kun 23,39-43 Sk 29,12-38 Įst 16,13-16 Įst 31,10-13 2 Krn 7,8-10 2 Krn 8,13 Ezr 3,4 Neh 8,14-18 Ps 24,7-10 Iz 6,5 Jer 46,18 Jer 48,15 Jer 51,57 Oz 12,9 Jl 2,32 Zch 8,20-23 Zch 9,7 Zch 14,17-19 Mal 1,14 Lk 19,38 Jn 1,49 Jn 7,2 Jn 7,37-39 Apd 15,17 Rom 9,23-24 Rom 11,5 Rom 11,16 Rom 11,26 Fil 2,9-11 Apr 11,13 Apr 11,15-17 Apr 19,16 amziu pabaigaateistaidiskriminacijadrąsagalu galaskartu švęstimeile tautamiškaipaskutinis trimitaspuotauja kunigaikščiairozineseptynių kalvųšventa dienašventimasšvęsk sekmadienįšvęskite dienašvęstitautų balsaižydų tautaJėzaus sugrįžimas
Zch 14,17 Jei kuri žemės giminė neateis į Jeruzalę pagarbinti Karaliaus, kareivijų Viešpaties, tai pas juos nebus lietaus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Jer 14,4 1 Kar 17,1 Iz 60,12 Pr 10,32 Pr 12,3 Pr 28,14 Įst 11,17 Įst 28,23-24 1 Kar 8,35 2 Krn 6,26 2 Krn 7,13 Ps 2,8-12 Ps 110,5-6 Iz 5,6 Iz 45,23 Jer 10,25 Jer 14,22 Am 3,2 Am 4,7-8 Zch 14,16 Apd 17,26-27 Rom 14,10-11 Jok 5,17 Apr 11,6 atsiųsiu lietųlietulietusorussausra
Zch 14,18 Jei neateis Egipto giminė, juos ištiks tas pats maras, kurį Viešpats siųs pagonims, neateinantiems švęsti Palapinių šventės. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 11,10-11 Zch 14,12 Zch 14,15 lietulietus
Zch 14,19 Tai bus bausmė Egiptui ir visoms tautoms, kurios neateis į Palapinių šventę. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Jn 3,19
Zch 14,20 Tuomet ant žirgų varpelių bus užrašyta: „Pašvęstas Viešpačiui“. Puodai Viešpaties namuose bus kaip aukojimo taurės prie aukuro. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 23,18 Zch 9,15 Iš 25,29 Iš 28,33-36 Iš 37,16 Iš 39,30 Kun 6,28 Kun 8,9 Sk 4,7 Sk 4,14 Sk 7,13 Sk 7,19 Sk 7,84-85 1 Sam 2,14 2 Krn 4,8 Ps 110,3 Pat 21,3-4 Ez 46,20-24 Abd 1,17 Sof 2,11 Mal 1,11 Lk 11,41 Apd 10,15 Apd 10,28 Apd 11,9 Apd 15,9 Rom 14,17-18 1 Kor 3,16-17 Kol 3,17 Kol 3,22-24 Tit 1,15-16 1 Pt 2,5 1 Pt 2,9 1 Pt 4,11 Apr 1,6 Apr 5,10 Apr 20,6 arkliaibiblija užrašytagyvunai dangujelenktyniaukime šventumušventumasvarpeliaiJėzaus sugrįžimas
Zch 14,21 Kiekvienas puodas Jeruzalėje ir Jude bus pašvęstas kareivijų Viešpačiui. Visi aukotojai galės ateiti, paimti bet kurį iš jų ir jame virti. Tomis dienomis nebebus kanaaniečio kareivijų Viešpaties namuose. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ez 44,9 Rom 14,6-7 1 Kor 10,31 Neh 8,10 Jl 3,17 Mt 21,12-13 Mk 11,15-17 Jn 2,15-16 1 Kor 6,9-11 Ef 2,19-22 Apr 18,11-15 Apr 21,27 Apr 22,15 Įst 12,7 Įst 12,12 Iz 4,3 Iz 35,8 Oz 12,7 Zch 7,6 Zch 14,20 1 Tim 3,15 1 Tim 4,3-5 Heb 3,6 1 Pt 4,17 garbėlišmintingajamsantuokakanaanas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį