Biblijos vartai

Atversta Zch 12,1-14 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 14.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats pirma išgelbės Judo palapines, kad Dovydo namai ir Jeruzalės gyventojai per daug nesiaukštintų prieš Judą. Tuomet Viešpats apgins Jeruzalės gyventojus, silpniausias iš jų taps kaip Dovydas, o Dovydo namai – kaip Dievas, lyg Viešpaties angelas priešais juos. Visas kraštas liūdės, kiekviena šeima atskirai: Dovydo namų šeima ir jų moterys, Natano namų šeima ir jų moterys, Levio namų šeima ir jų moterys, Šimio namų šeima ir jų moterys ir visų likusių namų šeimos ir jų moterys.

Zch 12,1 Viešpaties žodis apie Izraelį. Taip sako Viešpats, kuris sukūrė dangų, žemę ir sutvėrė žmoguje jo dvasią: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 42,5 Iz 57,16 Jer 51,15 Job 26,7 Ps 102,25-26 Iz 44,24 Iz 48,13 Heb 1,10-12 Heb 12,9 Pr 2,7 Sk 16,22 Ps 104,2 Ps 136,5-6 Mok 12,7 Iz 40,12 Iz 40,22 Iz 45,12 Iz 45,18 Iz 51,13 Iz 51,22-23 Jer 10,12 Jer 30,10 Jer 30,16 Jer 38,16 Jer 50,34 Rd 2,14 Ez 18,4 Ez 36,5-7 Jl 3,19 Jl 3,21 Abd 1,16-17 Zch 9,1 Mal 1,1 apkulėastronomijadidysis sprogimasDievas nesukūrėDievo kurinijagyvybingumasJėzus mokėkūrimasmokslasmokslasapie biblijanusimetėnužudyti kūnąpagarba gyvybeipamataspasaulio sutvėrimassaulė sukurtasielos nemirtingumassukūrimassuvaržymaityra sielatrecias Danguszmogaus dvasiažmogaus dvasiažmogaus sielažmogusišgelbės JeruzalęIzraelis
Zch 12,2 „Aš padarysiu Jeruzalę svaiginančia taure visoms aplinkinėms tautoms, ir taip pat Judui per Jeruzalės apgulimą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Zch 14,14 Ps 75,8 Iz 51,22-23 Iz 51,17 Jer 8,14 Jer 25,15 Jer 25,17 Jer 49,12 Jer 51,7 Jer 51,57 Hab 2,16 Apr 14,10 Apr 16,19 Apr 18,6 dragas
Zch 12,3 Tą dieną Jeruzalę padarysiu sunkiu akmeniu. Visos tautos, norinčios jį pakelti, susižeis. Visos žemės tautos susirinks prieš ją. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,44 Dan 2,34-35 Dan 2,44-45 Zch 13,1 Zch 14,2-4 Zch 14,6 Lk 20,18 Iz 60,12 Iz 66,14-16 Ez 38,1-23 Jl 3,8-16 Abd 1,18 Mch 4,11-13 Mch 5,8 Mch 5,15 Mch 7,15-17 Hab 2,17 Sof 3,19 Ag 2,22 Zch 2,8-9 Zch 10,3-5 Zch 12,4 Zch 12,6 Zch 12,8-9 Zch 12,11 Zch 14,8-9 Zch 14,13 Apr 16,14 Apr 17,12-14 Apr 19,19-21 Apr 20,8-9 atkurtas Izraelisdžiaigsmasholokaustasisraelisišgelbės JeruzalęIzraelisprieštaraujančia tautaJeruzalepažadas žydamstaika Izraelyje
Zch 12,4 Aš pabaidysiu visus žirgus, jų raiteliai bus apimti baimės. Bet Judą stebėsiu atviromis akimis, kai tuo metu visų tautų žirgai bus apakinti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 28,28 Zch 12,3 1 Kar 8,29 2 Kar 6,14 2 Kar 6,18 2 Krn 6,20 2 Krn 6,40 2 Krn 7,15 Neh 1,6 Ps 76,5-7 Iz 24,21 Iz 37,17 Jer 24,6 Ez 38,4 Ez 39,20 Dan 9,18 Zch 9,8 Zch 10,5 Zch 12,6 Zch 12,8-9 Zch 12,11 Zch 14,15 Apd 17,30 arkliaibeprotybėevangelijos beprotybėketuri raiteliairegėjimas akliesiems
Zch 12,5 Tada Judo kunigaikščiai sakys: ‘Jeruzalės gyventojai semiasi stiprybės iš kareivijų Viešpaties – jų Dievo!’ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 5,9 Ps 18,32 Ps 18,39 Ps 20,6-7 Ps 46,1 Ps 68,34-35 Ps 118,10-14 Ps 144,1 Iz 1,10 Iz 1,23 Iz 1,26 Iz 28,6 Iz 29,10 Iz 32,1 Iz 41,10-16 Iz 60,17 Jer 30,21 Jer 33,26 Ez 45,8-9 Jl 3,16 Zch 10,6 Zch 10,12 Zch 12,6 2 Kor 12,9-10
Zch 12,6 Judo kunigaikščius padarysiu kaip ugnį malkose ir kaip degantį deglą javų pėduose; jie praris visas aplinkines tautas dešinėje ir kairėje. Jeruzalė vėl bus apgyvendinta savo vietoje, – sako Viešpats“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Abd 1,18 Zch 2,4 Zch 8,3-5 Zch 9,15 Zch 14,10-11 Neh 11,1-36 Ps 149,6-9 Iz 9,20 Iz 10,16-18 Iz 41,15-16 Iz 54,3 Jer 30,18 Jer 31,38-40 Ez 48,30-35 Dan 2,34-35 Dan 2,44-45 Mch 4,13 Mch 5,5-8 Zch 1,16 Zch 2,12 Zch 11,1 2 Kor 6,7 Apr 19,19-20 Apr 20,9 Egiptas tautaisraelisIzraelisprieštaraujančia tautakanibalizmastikras žydas
Zch 12,7 Viešpats pirma išgelbės Judo palapines, kad Dovydo namai ir Jeruzalės gyventojai per daug nesiaukštintų prieš Judą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 19,5 Ps 35,26 Ps 38,16 Ps 55,12 Iz 2,11-17 Iz 23,9 Jer 9,23-24 Jer 30,18 Am 9,11 Zch 4,6 Zch 11,11 Mt 11,25-26 Lk 1,51-53 Lk 10,21 Jn 7,47-49 Rom 3,27 1 Kor 1,26-31 2 Kor 4,7-12 Jok 2,5 Jok 4,6 judas
Zch 12,8 Tuomet Viešpats apgins Jeruzalės gyventojus, silpniausias iš jų taps kaip Dovydas, o Dovydo namai – kaip Dievas, lyg Viešpaties angelas priešais juos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mch 7,8 Pr 22,15-17 Pr 48,15-16 Iš 23,20-21 Joz 5,13-14 2 Sam 14,17-20 Ps 2,6-7 Ps 45,6-7 Ps 82,6 Ps 110,1-2 Iz 7,13-14 Iz 9,6-7 Iz 30,26 Iz 49,7 Iz 53,3 Iz 63,9 Jer 23,5-6 Jer 27,10 Jer 30,19-22 Jer 33,15-16 Ez 34,23-24 Ez 37,24-26 Oz 1,7 Oz 3,5 Oz 12,3 Jl 3,10 Jl 3,16-17 Mch 5,2-4 Mch 5,8 Mch 7,16 Zch 2,5 Zch 3,1-2 Zch 9,8 Zch 9,15-16 Mal 3,1 Mt 1,23 Jn 17,21-23 Apd 7,30-35 Rom 1,3-4 Rom 9,5 1 Tim 3,16 Heb 11,34 Apr 22,13 Apr 22,16 deportacija
Zch 12,9 Aš sunaikinsiu tautas, sukilusias prieš Jeruzalę, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 54,17 Ag 2,22 Zch 12,2 Zch 14,2-3 atkurtas Izraelisisgelbes Jeruzaleislamasišgelbės JeruzalęJeruzalemaudyklė jeruzalėjepalestinažmonių ryšys
Zch 12,10 o Dovydo namams ir Jeruzalės gyventojams išliesiu malonės ir maldos dvasią. Jie žvelgs į mane, kurį jie perdūrė, apraudos, kaip aprauda vienintelį sūnų, ir liūdės, kaip liūdi, netekę pirmagimio. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apr 1,7 Jer 6,26 Ez 39,29 Jl 2,28-29 Am 8,10 Ps 22,16-17 Jer 31,9 Jer 50,4 Ps 51,12 Pat 1,23 Iz 32,15 Iz 44,3-4 Iz 59,19-21 Mt 24,30 Mt 26,75 Jn 1,29 Jn 19,34-37 Apd 2,17 Apd 2,33 Apd 2,37 Apd 10,45 Apd 11,15 Rom 8,15 Rom 8,26 2 Kor 7,9-11 Ef 6,18 Tit 3,5-6 Heb 12,2 Jud 1,20 actasbetliejusdievas tevasdu šimtaijezaus gimsjėzaus sugrįžimasjėzus nukryžiavimasjis grįžtakryžiuslydytojo ugnismesijasmesijo atėjimasnaujas pasaulispabaigos ženklaipalaiminimai izraeliuipaliekant izraelįpašalinti nuodėmespiktumaspranašystėrataisūnusšauktis dievošventoji dvasiašventojoje žemėjevarnaszacharijas kunigaszakarijasžydaižmonių lygybėJėzaus sugrįžimas
Zch 12,11 Tą dieną Jeruzalėje bus toks didelis gedulas, koks jis buvo prie Hadad Rimono, Megido lygumoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 23,29 2 Krn 35,24
Zch 12,12 Visas kraštas liūdės, kiekviena šeima atskirai: Dovydo namų šeima ir jų moterys, Natano namų šeima ir jų moterys, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 5,14 Zch 7,3 Mt 24,30 Lk 3,31 Apr 1,7 Iš 12,30 2 Sam 7,2-4 2 Sam 12,1 Jer 3,21 Jer 4,28 Jer 13,18 Jer 31,18 Jl 2,16 Jon 3,5-6 1 Kor 7,5
Zch 12,13 Levio namų šeima ir jų moterys, Šimio namų šeima ir jų moterys En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 6,16-26 Sk 3,1-4 2 Sam 16,5 1 Kar 1,8 1 Krn 3,19 1 Krn 4,27 1 Krn 23,7 1 Krn 23,10 2 Krn 29,14 Mal 2,4-9
Zch 12,14 ir visų likusių namų šeimos ir jų moterys. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 9,12

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį