Biblijos vartai

Atversta TS20,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Išskirsime iš visų Izraelio giminių po dešimt vyrų iš šimto, po šimtą iš tūkstančio ir po tūkstantį iš dešimt tūkstančių, kad atgabentų maisto kariams, kurie eis prieš Benjamino Gibėją nubausti už padarytą Izraelyje bjaurų nusikaltimą“. Izraelitai anksti rytą pasistatė stovyklą prie Gibėjos ir išsirikiavo kautynėms prieš Benjaminą ir Gibėją. Izraelitai antrą kartą išėjo prieš benjaminus, o benjaminai išėjo jiems priešais iš Gibėjos ir išžudė aštuoniolika tūkstančių Izraelio ginkluotų karių.

Ts 20,1 Izraelitai nuo Dano iki Beer Šebos, taip pat ir Gileado krašto vyrai susirinko visi kaip vienas Micpoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 11,11 Ts 21,5 1 Sam 3,20 2 Sam 3,10 Joz 22,12 1 Sam 10,17 2 Sam 24,2 Sk 32,1 Sk 32,40 Įst 13,12-18 Joz 15,38 Joz 17,1 Joz 18,26 Ts 10,17 Ts 18,29 Ts 20,2 Ts 20,8 Ts 20,11 Ts 20,18 Ts 20,26 1 Sam 7,5-6 1 Sam 11,7-8 2 Sam 2,9 2 Sam 19,14 2 Kar 25,23 1 Krn 21,2 2 Krn 30,5 Ezr 3,1 Neh 8,1 AbnerisBeliarasklajokliai
Ts 20,2 Visos Izraelio tautos giminių vadai ir keturi šimtai tūkstančių ginkluotų vyrų dalyvavo susirinkime. En Lbd  Ts 8,10 Ts 20,15 Ts 20,17 2 Sam 24,9 2 Kar 3,26 kalavijokardaspraryti kardąviskas praeina
Ts 20,3 Benjaminai išgirdo, kad izraelitai susirinko Micpoje. Izraelitai klausė: „Sakykite, kaip atsitiko tokia piktadarystė?“ En Lbd  Ts 19,22-27 Pat 22,3 Mt 5,25 Lk 12,58-59 Lk 14,31-32 dvasinis skausmas
Ts 20,4 Levitas, nužudytosios moters vyras, atsakė: „Atvykau su savo sugulove į Gibėją, priklausančią Benjaminui, ir apsinakvojau. En Lbd  Ts 19,15-28
Ts 20,5 Gibėjos vyrai naktį apsupo namus. Jie norėjo mane nužudyti; mano sugulovę taip nukankino, kad ji mirė. En Lbd  Ts 19,22 Ts 19,25-26 Pr 19,4-8 Įst 22,24 Ez 22,10-11
Ts 20,6 Tuomet savo sugulovę supjausčiau ir jos dalis išsiunčiau į visus Izraelio paveldėtus kraštus, nes jie padarė Izraelyje bjaurų nusikaltimą. En Lbd  Ts 19,29 Joz 7,15 Ts 19,23 Pr 34,7 Ts 20,10 2 Sam 13,12-13
Ts 20,7 Izraelitai, dabar apsvarstykite ir nutarkite, ką daryti“. En Lbd  Ts 19,30 Iš 19,5-6 Įst 4,6 Įst 14,1-2 Joz 9,14 Pat 20,18 Pat 24,6 1 Kor 5,1 1 Kor 5,6 1 Kor 5,10-12 Jok 1,5
Ts 20,8 Visa tauta vienu balsu pasisakė: „Nė vienas iš mūsų neisime į savo palapinę ir negrįšime į namus. En Lbd  Ts 20,1 Ts 20,11 Ts 21,1 Ts 21,5 Pat 21,3 Mok 9,10
Ts 20,9 Štai ką mes padarysime Gibėjai: mesime burtą, eidami prieš juos. En Lbd  Joz 14,2 1 Sam 14,41-42 1 Krn 24,5 Neh 11,1 Pat 16,33 Jon 1,7 Apd 1,26
Ts 20,10 Išskirsime iš visų Izraelio giminių po dešimt vyrų iš šimto, po šimtą iš tūkstančio ir po tūkstantį iš dešimt tūkstančių, kad atgabentų maisto kariams, kurie eis prieš Benjamino Gibėją nubausti už padarytą Izraelyje bjaurų nusikaltimą“. En Lbd  
Ts 20,11 Visi Izraelio vyrai susirinko kariauti prieš tą miestą ir buvo kaip vienas. En Lbd  
Ts 20,12 Izraelio giminių vadai išsiuntė vyrus į visą Benjamino kraštą, klausdami: „Kodėl tarp jūsų vyksta tokios piktadarystės? En Lbd  Įst 13,14 Įst 20,10 Joz 22,13-16 Mt 18,15-18 Rom 12,18
Ts 20,13 Išduokite tuos vyrus, Belialo vaikus, gyvenančius Gibėjoje, kad juos nubaustume mirtimi ir pašalintume pikta iš Izraelio“. Benjaminai nenorėjo klausyti savo brolių izraelitų. En Lbd  Įst 13,13 Įst 17,12 Ts 19,22 Įst 13,5 Įst 17,7 Įst 19,19 Įst 21,21 Įst 22,21 Įst 22,24 Įst 24,7 1 Sam 2,25 1 Sam 30,22 2 Sam 20,1 2 Sam 20,21-22 2 Sam 23,6 1 Kar 21,13 2 Krn 13,7 2 Krn 25,16 2 Krn 25,20 Pat 29,1 Mok 11,10 Oz 9,9 Oz 10,9 Rom 1,32 Apr 18,4-5 Beliarasnuopuolis
Ts 20,14 Jie susirinko iš visų miestų į Gibėją kariauti su izraelitais. En Lbd  Sk 20,20 Sk 21,23 2 Krn 13,13 Job 15,25-26
Ts 20,15 Jų buvo dvidešimt šeši tūkstančiai kardais ginkluotų vyrų, neskaičiuojant Gibėjos septynių šimtų rinktinių karių. En Lbd  Sk 26,41 Sk 1,37 Ts 20,25 Ts 20,35 Ts 20,46-47
Ts 20,16 Iš visų žmonių buvo septyni šimtai rinktinių vyrų, kurie buvo kairiarankiai ir galėjo pataikyti iš mėtyklės akmeniu į plauką. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 3,15 1 Krn 12,2 1 Sam 17,40 1 Sam 17,49-50 1 Sam 25,29 2 Krn 26,14 driežasilgai sirgtimušaneskubėtipaliktasplaukų
Ts 20,17 Izraelitų, išskyrus benjaminus, buvo keturi šimtai tūkstančių ginkluotų vyrų. En Lbd  Sk 1,46 Sk 26,51 Ts 20,2 1 Sam 11,8 1 Sam 15,4 1 Krn 21,5 2 Krn 17,14-18 kalavijokardaskruvinas kardaspraryti kardą
Ts 20,18 Jie atvyko į Betelį Dievo pasiklausti, kas iš jų pirmas turi pradėti kovą su benjaminais. Viešpats atsakė: „Judas eis pirmas“. En Lbd  Sk 27,21 Ts 20,23 Ts 20,26-27 Pr 49,8-10 Sk 27,5 Joz 9,14 Joz 18,1 Ts 1,1-2 Ts 18,31 Ts 19,18 Ts 20,7 Jl 1,14
Ts 20,19 Izraelitai anksti rytą pasistatė stovyklą prie Gibėjos En Lbd  Joz 3,1 Joz 6,12 Joz 7,16
Ts 20,20 ir išsirikiavo kautynėms prieš Benjaminą ir Gibėją. En Lbd  
Ts 20,21 Benjaminai, išėję iš Gibėjos, tą dieną sunaikino dvidešimt du tūkstančius izraelitų. En Lbd  Ts 20,25 Pr 49,27 Įst 23,9 2 Krn 28,10 Ps 33,16 Ps 73,18-19 Ps 77,19 Mok 9,1-3 Jer 12,1 Oz 10,9
Ts 20,22 Izraelio kariai, atgavę drąsą, vėl išsirikiavo kautynėms toje pačioje vietoje. En Lbd  Ts 20,15 Ts 20,17 1 Sam 30,6 2 Sam 11,25 Ps 64,5
Ts 20,23 Prieš kautynes izraelitai nuvyko į Betelį ir verkė Viešpaties akivaizdoje iki vakaro, ir klausė: „Ar mums dar kartą eiti į mūšį su mūsų broliais benjaminais?“ Viešpats atsakė: „Eikite prieš juos“. En Lbd  Ts 20,26-27 Joz 7,6 Ts 20,18 Ps 78,34-36 Oz 5,15
Ts 20,24 Izraelitai antrą kartą išėjo prieš benjaminus, En Lbd  
Ts 20,25 o benjaminai išėjo jiems priešais iš Gibėjos ir išžudė aštuoniolika tūkstančių Izraelio ginkluotų karių. En Lbd  Ts 20,21 Pr 18,25 Job 9,12-13 Ps 97,2 Rom 2,5 Rom 3,5 Rom 11,33
Ts 20,26 Tada visi izraelitai ir visa tauta atėjo į Betelį. Ten jie sėdėjo verkdami Viešpaties akivaizdoje ir pasninkavo iki vakaro. Jie aukojo deginamąsias bei padėkos aukas Viešpačiui. En Lbd  Ts 20,23 Ts 20,18 1 Sam 7,6 2 Krn 20,3 Ezr 8,21 Ezr 9,4-5 Jl 1,14 Jl 2,12-18 Jon 3,5-10 atgaivintasdienu pasninkasketuriasdešimtketuriasdešimt dienųnaktispasninkaspasninkas danieliauspasninkas maldapasninkopasninkuosepateptaspuošimasisrytassamuelistris dienasvakarevalgė
Ts 20,27 Izraelitai klausė Viešpaties (tada ten buvo Dievo Sandoros skrynia En Lbd  Joz 18,1 Ts 20,18 1 Sam 4,3-4 Sk 27,21 Ts 20,23 Ps 78,60-61 Iz 59,1 Jer 7,12
Ts 20,28 ir Aarono sūnaus Eleazaro sūnus Finehasas tuo metu buvo prie jos), sakydami: „Ar mums dar kartą eiti į kovą prieš mūsų brolius benjaminus?“ Viešpats atsakė: „Eikite, nes rytoj Aš juos atiduosiu į jūsų rankas“. En Lbd  Įst 18,5 Joz 24,33 Ts 7,9 Įst 10,8 Sk 25,7-13 Joz 7,7 Joz 22,13 Joz 22,30-32 Ts 1,2 1 Sam 14,37 1 Sam 23,4-12 1 Sam 30,8 2 Sam 5,19-24 2 Sam 6,3 2 Sam 6,7-12 2 Krn 20,17 Pat 3,5-6 Jer 10,23
Ts 20,29 Izraelis pastatė pasalas aplink Gibėją. En Lbd  Joz 8,4 Ts 20,34 2 Sam 5,23
Ts 20,30 Trečią dieną Izraelis išėjo prieš benjaminus ir išsirikiavo prieš Gibėją kaip anksčiau. En Lbd  
Ts 20,31 Benjaminai išėjo prieš tautą ir, atsitraukę nuo miesto kaip anksčiau, pradėjo žudyti žmones ant vieškelių, kurių vienas veda į Betelį, o kitas – į Gibėją. Krito apie trisdešimt Izraelio vyrų. En Lbd  Joz 7,5 Joz 8,14-16 Ts 19,13-14 Iz 10,29 išminties keliaiViešpaties keliai

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį