Biblijos vartai

Atversta Sof 1,1-18 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 18.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tą dieną, – sako Viešpats, – pagalbos šauksmas sklis nuo Žuvų vartų, raudojimas iš antrojo kvartalo ir baisus klyksmas nuo kalvų! Ta diena – rūstybės diena, diena vargo ir suspaudimo, diena nelaimės ir sunaikinimo, diena tamsos ir sutemų, diena debesų ir miglos, diena trimito ir kovos šauksmo prieš sutvirtintus miestus ir aukštus bokštus. Nei sidabras, nei auksas neišgelbės jų Viešpaties rūstybės dieną, Jo pavydas lyg ugnis sunaikins visą kraštą ir jo gyventojus.

Sof 1,1 Viešpaties žodis buvo suteiktas Sofonijui, sūnui Kušio, sūnaus Gedelijos, sūnaus Amarijos, sūnaus Ezekijo, viešpataujant Judo karaliui Jozijui, Amono sūnui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 34,1-33 Jer 1,2 2 Kar 22,1-20 Jer 25,3 Ez 1,3 Oz 1,1 2 Tim 3,16 2 Pt 1,19 nesveikas
Sof 1,2 „Aš pašalinsiu visa nuo žemės paviršiaus, – sako Viešpats, – En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 22,16-17 Pr 6,7 2 Krn 36,21 Iz 6,11 Jer 6,8-9 Jer 24,8-10 Jer 34,22 Jer 36,29 Ez 33,27-29 Mch 7,13
Sof 1,3 pašalinsiu žmones, gyvulius, padangių paukščius, jūros žuvis, suklupimo akmenis ir nedorėlius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 7,19 Oz 4,3 Iz 27,9 Jer 4,23-29 Jer 12,4 Ez 14,3-7 Ez 14,13-21 Ez 15,6-8 Ez 44,12 Oz 14,3 Oz 14,8 Mch 5,11-14 Zch 13,2 Mt 23,39 Apr 2,14 Dangaus paukščiaidangaus paukščiusmėlyno paukščio
Sof 1,4 Aš pakelsiu savo ranką prieš Judą ir Jeruzalės gyventojus, išnaikinsiu Baalio likučius ir kartu su juo stabų kunigus; En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 10,5 2 Kar 23,4-5 Iš 15,12 2 Kar 21,13 2 Krn 34,4 Iz 14,26-27 Jer 6,12 Mch 5,13 kunigas vienos
Sof 1,5 ir tuos, kurie ant stogų garbina dangaus kareiviją, ir tuos, kurie, garbindami Viešpatį, prisiekia Melechu, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 11,33 Jer 19,13 1 Kar 18,21 2 Kar 17,33 2 Kar 17,41 2 Kar 23,12 Įst 10,20 Joz 23,7 1 Kar 11,5 Iz 44,5 Iz 45,23 Iz 48,1 Jer 4,2 Jer 5,7 Jer 32,29 Oz 4,15 Am 5,26 Mt 6,24 Rom 14,11 apie velniaastrologijaDangiškoji kareivijahoroskopainešioja stabusnuo stogųpasitartistabmeldystėstogaižvaigždynai
Sof 1,6 ir tuos, kurie, nusisukę nuo Viešpaties, neieško Jo, net nesiteirauja apie Jį“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 1,4 Jer 2,13 Jer 2,17 Jer 15,6 Oz 7,7 1 Sam 15,11 Ps 10,4 Ps 14,2-3 Ps 36,3 Ps 125,5 Iz 9,13 Iz 43,22 Jer 3,10 Ez 3,20 Oz 4,15-16 Oz 11,7 Rom 3,11 Heb 2,3 Heb 10,38-39 2 Pt 2,18-22 abejingumas
Sof 1,7 Nutilkite Viešpaties akivaizdoje. Viešpaties diena arti. Viešpats paruošė auką, pakvietė svečius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 34,6 Jer 46,10 Hab 2,20 Sof 1,14 1 Sam 16,5 Zch 2,13 Iz 2,12 Iz 13,6 1 Sam 2,9-10 1 Sam 20,26 Job 40,4-5 Ps 46,10 Ps 76,8-9 Pat 9,1-6 Iz 6,5 Ez 7,7 Ez 7,10 Ez 39,17-20 Jl 2,1-2 Jl 2,11 Jl 2,31 Am 5,18-20 Am 6,10 Mal 4,1 Mt 22,4 Lk 14,16-17 Rom 3,19 Rom 9,20 Fil 4,5 Kol 1,12 2 Pt 3,10-12 Apr 19,17-18 nuogasvečiaitylaViešpaties diena
Sof 1,8 „Aukojimo dieną Aš nubausiu kunigaikščius, karaliaus vaikus ir visus, kurie dėvi svetimšalių drabužius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 24,21 Įst 22,5 2 Kar 10,22 2 Kar 23,30-34 2 Kar 24,12-13 2 Kar 25,6-7 2 Kar 25,19-21 Iz 3,18-24 Iz 10,12 Iz 39,7 Jer 22,11-19 Jer 22,24-30 Jer 39,6-7 aukojimaidienųhelovynaskaukėszaidimai
Sof 1,9 Tą dieną nubausiu visus, kurie šoka per slenkstį, smurtu ir apgaule pripildo savo valdovo namus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 5,5 1 Sam 2,15-16 2 Kar 5,20-27 Neh 5,15 Pat 29,12 Am 3,10 Apd 16,19 aukasaukos viešumasbuvau mušamasdvasines aukaskraujo aukaKristaus aukaskurdžios aukos
Sof 1,10 Tą dieną, – sako Viešpats, – pagalbos šauksmas sklis nuo Žuvų vartų, raudojimas iš antrojo kvartalo ir baisus klyksmas nuo kalvų! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 33,14 2 Kar 22,14 Neh 3,3 2 Sam 5,7 2 Sam 5,9 2 Krn 3,1 2 Krn 32,22 Iz 22,4-5 Iz 59,11 Jer 4,19-21 Jer 4,31 Jer 39,2 Am 8,3 Sof 1,7 Sof 1,15 žūklėžuvis
Sof 1,11 Raudokite, apsuptieji, nes sunaikinti visi prekybininkai, pražuvo sidabro keitėjai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jok 5,1 Neh 3,31-32 Jer 4,8 Jer 25,34 Ez 21,12 Oz 9,6 Oz 12,7-8 Jl 1,5 Jl 1,13 Zch 11,2-3 Jn 2,16 Apr 18,11-18
Sof 1,12 Aš su žibintais ieškosiu po Jeruzalę ir nubausiu tuos, kurie sėdi ant savo mielių, o širdyje mano: ‘Viešpats nedarys nei gera, nei pikta’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 48,11 Ez 8,12 Am 6,1 Ez 9,9 Ps 94,7 Jer 16,16-17 Am 9,1-3 Mal 3,14-15 Job 21,15 Ps 10,11-13 Ps 14,1 Iz 5,19 Jer 10,5 Abd 1,6 2 Pt 3,4 Apr 2,23 abejingumasdarnašventvagystė
Sof 1,13 Jų turtas bus išplėštas ir namai liks tušti. Jie pasistatys namus, bet negyvens juose, užveis vynuogynų, bet negers jų vyno. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Am 5,11 Mch 6,15 Įst 28,30 Įst 28,39 Įst 28,51 Iz 5,8-9 Iz 6,11 Iz 24,1-3 Iz 65,21-22 Jer 4,7 Jer 4,20 Jer 5,17 Jer 9,11 Jer 9,19 Jer 12,10-13 Jer 15,13 Ez 7,19 Ez 7,21 Ez 22,31 Mch 3,12 Sof 1,9 vynuogynai
Sof 1,14 Viešpaties didžioji diena skubiai artėja. Jau girdimas Viešpaties dienos balsas. Tada graudžiai verks net karžygiai! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jl 2,11 Sof 1,7 Ez 7,12 Iz 33,7 Jer 30,7 Ez 30,3 Mal 4,5 Iz 15,4 Iz 22,4-5 Iz 66,6 Jer 25,36 Jer 48,41 Ez 7,6-7 Ez 12,23 Jl 1,15 Jl 2,1 Jl 2,31 Jl 3,16 Am 8,2 Sof 1,10 Apd 2,20 Fil 4,5 1 Tes 4,16 Heb 12,26 Jok 5,9 2 Pt 2,3 Apr 6,15-17 bedieviaišventoji rūstybėtaika IzraelyjeViešpaties diena
Sof 1,15 Ta diena – rūstybės diena, diena vargo ir suspaudimo, diena nelaimės ir sunaikinimo, diena tamsos ir sutemų, diena debesų ir miglos, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jl 2,2 Iz 22,5 Am 5,18-20 Job 3,4-8 Jer 30,7 Jl 2,11 Sof 1,18 Sof 2,2 Lk 21,22-23 Rom 2,5 2 Pt 3,7 Apr 6,17 Dievas amžinasDievo mirtisElijas kalnasJėzus karaliusnetiesos
Sof 1,16 diena trimito ir kovos šauksmo prieš sutvirtintus miestus ir aukštus bokštus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 2,12-15 Ps 48,12-13 Iz 32,14 Iz 59,10 Jer 4,19-20 Jer 6,1 Jer 8,16 Oz 5,8 Oz 8,1 Am 3,6 Hab 1,6-10 Hab 3,6 pirmas trimitas
Sof 1,17 Aš varginsiu žmones, jie vaikščios kaip akli, nes nusidėjo Viešpačiui, jų kraujas bus pralietas kaip dulkės, jų kūnai bus išmesti kaip mėšlas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 83,10 Įst 28,28-29 2 Kar 9,33-37 Ps 79,2-3 Iz 24,5-6 Iz 29,10 Iz 50,1 Iz 59,9-10 Iz 59,12-15 Jer 2,17 Jer 2,19 Jer 4,18 Jer 9,21-22 Jer 10,18 Jer 15,3 Jer 16,4-6 Jer 18,21 Rd 1,8 Rd 1,14 Rd 1,18 Rd 2,21 Rd 4,13-15 Rd 5,16-17 Ez 22,25-31 Dan 9,5-19 Am 4,10 Mch 3,9-12 Mch 7,13 Mt 15,14 Jn 9,40-41 Rom 11,7 Rom 11,25 2 Kor 4,4 2 Pt 1,9 1 Jn 2,11 Apr 3,17 akysakli aklusdvasinis žlugimasregėjimas akliesiems
Sof 1,18 Nei sidabras, nei auksas neišgelbės jų Viešpaties rūstybės dieną, Jo pavydas lyg ugnis sunaikins visą kraštą ir jo gyventojus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sof 3,8 Ez 7,19 Sof 1,2-3 Pat 11,4 Pr 6,7 Kun 26,33-35 Įst 29,20-28 Įst 31,17 Įst 32,21-25 1 Kar 14,22 Job 21,30 Ps 49,6-9 Ps 52,5-7 Ps 78,58 Ps 79,5 Pat 18,11 Iz 1,24 Iz 2,20-21 Iz 24,1-12 Jer 4,26-29 Jer 7,20 Jer 7,34 Jer 9,11 Jer 9,23-24 Ez 8,3-5 Ez 16,38 Ez 36,5-6 Sof 1,11 Sof 1,15 Mt 16,26 Lk 12,19-21 Lk 16,22-23 1 Kor 10,22 Abnerisakacija medisaukso gatvėsaukso kainaaukso luitasdienųDievas pavydusmaterializmasmobilumaspavydupigus auksassidabras auksastikrieji turtaiturtaiturtaisusnis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį