Biblijos vartai

Atversta Sk 20,1-29 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 29.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Izraelitai, susirinkę pas Mozę ir Aaroną, priekaištaudami kalbėjo: „Geriau būtume žuvę su savo broliais Viešpaties akivaizdoje. Kam mus išvedėte iš Egipto ir atvedėte į šitą netikusią vietą, kur negalime sėti ir neauga nei figos, nei vynuogės, nei granatai ir nėra net vandens?“ Mozė ir Aaronas, palikę minią, įėjo į Susitikimo palapinę ir puolė ant žemės. Ar mudu turime iš šitos uolos išgauti jums vandens?“ Mozė pakėlė ranką, smogė du kartus lazda į uolą, ir pasipylė apsčiai vandens; atsigėrė žmonės ir jų gyvuliai.

Sk 20,1 Izraelitai atvyko į Cino dykumą pirmą mėnesį ir sustojo Kadeše. Ten mirė Mirjama ir buvo palaidota. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 13,21 Iš 15,20 Sk 33,36 Sk 12,1 Sk 26,59 Sk 27,14 Iš 2,4 Iš 2,7 Sk 12,10 Sk 12,15 Sk 20,16 Įst 1,22-23 Įst 2,14 Įst 32,51 Ps 29,8 Mch 6,4 dykumojeEgiptas Mozėkadešoklaidžiojimas dykumojeklaidžiojo dykumojemeribamirjamaMozė dykumojeMozės žmonavidinė dykumažaltys dykumoje
Sk 20,2 Toje vietoje nebuvo vandens. Izraelitai, susirinkę pas Mozę ir Aaroną, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 16,19 Sk 16,42 Iš 15,23-24 Iš 16,2 Iš 16,7 Iš 16,12 Iš 17,1-4 Sk 11,1-6 Sk 16,3 Sk 21,5 1 Kor 10,10-11 kadešo
Sk 20,3 priekaištaudami kalbėjo: „Geriau būtume žuvę su savo broliais Viešpaties akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 17,2 Sk 16,31-35 Sk 11,1 Sk 16,49 Iš 16,2-3 Sk 11,33-34 Sk 14,1-2 Sk 14,36-37 Job 3,10-11 Rd 4,9
Sk 20,4 Kodėl jūs atvedėte Viešpaties susirinkimą į šitą dykumą, kad mes ir mūsų gyvuliai čia numirtume? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 17,3 Iš 5,21 Iš 14,11-12 Iš 16,3 Sk 11,5 Sk 16,13-14 Sk 16,41 Ps 106,21 Apd 7,35 Apd 7,39-40
Sk 20,5 Kam mus išvedėte iš Egipto ir atvedėte į šitą netikusią vietą, kur negalime sėti ir neauga nei figos, nei vynuogės, nei granatai ir nėra net vandens?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,14 Įst 8,15 Neh 9,21 Jer 2,2 Jer 2,6 Ez 20,36 granatao medisgranato vaisiaipistacijavarškė
Sk 20,6 Mozė ir Aaronas, palikę minią, įėjo į Susitikimo palapinę ir puolė ant žemės. Jiems pasirodė Viešpaties šlovė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 14,5 Sk 16,4 Sk 16,19 Sk 16,22 Sk 16,45 Iš 16,10 Iš 17,4 Sk 12,5 Sk 14,10 Sk 16,42 Joz 7,6 1 Krn 21,16 Ps 109,3-4 Mt 26,39 Dievo šlovėšlovė
Sk 20,7 Viešpats tarė Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti iškalbaMozės brolis
Sk 20,8 „Imk lazdą, abu su Aaronu surinkite žmones ir jų akyse kalbėkite uolai, ir ji duos vandens. Tu išgausi jiems vandens iš uolos, ir atsigers žmonės bei jų galvijai“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 4,17 Iš 17,5-6 Iz 43,20 Pr 18,14 Iš 4,2 Iš 4,20 Iš 7,20 Iš 14,16 Iš 17,9 Sk 20,11 Sk 21,15 Sk 21,18 Joz 6,5 Joz 6,20 Neh 9,15 Ps 33,9 Ps 78,15-16 Ps 105,41 Ps 114,8 Iz 41,17-18 Iz 48,21 Mt 21,21 Mk 11,22-24 Lk 11,13 Jn 4,10-14 Jn 16,24 Apd 1,14 Apd 2,1-4 Apr 22,1 Apr 22,17 Aarono lazdatrupiniai
Sk 20,9 Mozė ėmė Viešpaties akivaizdoje buvusią lazdą, kaip Jis jam įsakė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 17,10
Sk 20,10 Mozė ir Aaronas surinko žmones prie uolos ir jiems kalbėjo: „Klausykite, maištininkai! Ar mudu turime iš šitos uolos išgauti jums vandens?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 106,32-33 Pr 40,8 Pr 41,16 Sk 11,22-23 Įst 9,24 Dan 2,28-30 Mt 5,22 Lk 9,54-55 Apd 3,12-16 Apd 14,9-15 Apd 23,3-5 Rom 15,17-19 1 Kor 3,7 Ef 4,26 Jok 3,2 iškalbaMozės brolis
Sk 20,11 Mozė pakėlė ranką, smogė du kartus lazda į uolą, ir pasipylė apsčiai vandens; atsigėrė žmonės ir jų gyvuliai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 10,4 Iš 17,6 Sk 20,8 Įst 8,15 Kun 10,1 1 Sam 15,13-14 1 Sam 15,19 1 Sam 15,24 1 Kar 13,21-24 1 Krn 13,9-10 1 Krn 15,2 1 Krn 15,13 Ps 78,16 Oz 13,5 Mt 28,20 Jok 1,20 Aarono lazdaatgaivaiškalbaMozės brolistitnagasvandenivandens indasvandens upės
Sk 20,12 Bet Viešpats tarė Mozei ir Aaronui: „Kadangi manimi netikėjote ir neparodėte mano šventumo izraelitų akivaizdoje, judu neįvesite šitos tautos į žemę, kurią jiems duosiu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 27,14 Įst 1,37 Sk 20,24 Ez 20,41 Ez 36,23 Kun 10,3 Sk 11,15 Sk 11,21-22 Įst 3,23-27 Įst 32,49-51 Įst 34,4 Joz 1,2 2 Krn 20,20 Iz 7,9 Iz 8,13 Ez 38,10 Mt 17,17 Mt 17,20 Lk 1,20 Lk 1,45 Jn 1,17 Rom 4,20 1 Pt 3,15 Aarono lazdaEgiptas MozėiškalbakadešolovioMozės brolisprovokacija
Sk 20,13 Tai Meriba, kur izraelitai murmėjo prieš Viešpatį ir Jis parodė jiems savo šventumą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 17,7 Ps 95,8 Įst 33,8 Įst 32,51 Ps 106,32-48 Iz 5,16 Ez 20,41 Ez 36,23 Ez 38,16
Sk 20,14 Mozė išsiuntė pasiuntinius iš Kadešo pas Edomo karalių, kad pasakytų: „Taip sako tavo brolis Izraelis: ‘Tu žinai visus mūsų vargus, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 11,16-17 Įst 23,7 Pr 32,3-4 Pr 36,31-39 Iš 18,8 Įst 2,4-25 Joz 9,9 Abd 1,10-12 Mal 1,2 kadešo
Sk 20,15 žinai, kaip mūsų tėvai nuėjo į Egiptą ir mes ilgai ten gyvenome, kaip egiptiečiai spaudė mus ir mūsų tėvus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 46,6 Iš 12,40 Įst 26,6 Pr 15,13 Apd 7,15 Iš 1,11-14 Iš 1,16 Iš 1,22 Iš 5,14 Sk 11,5 Sk 16,13 Apd 7,19 kadešožiaurus
Sk 20,16 Kai šaukėmės Viešpaties, Jis mus išklausė ir siuntė angelą, kuris mus išvedė iš Egipto. Esame sustoję Kadešo mieste, kuris yra prie pat tavo krašto sienos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,19 Iš 23,20 Iš 33,2 Iš 2,23-24 Iš 3,2-9 Iš 6,5 Iš 14,10 kadešo
Sk 20,17 Maldaujame, leisk mums pereiti per tavo žemę. Mes neisime dirvomis ar vynuogynais, negersime vandens iš tavo šulinių, bet trauksime vieškeliu, nenukrypdami nei į dešinę, nei į kairę, kol pereisime tavo šalį’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 2,27 Sk 21,1 Sk 21,22-24 Įst 2,1-4 Įst 2,29 išminties keliai
Sk 20,18 Karalius jiems atsakė: „Neisite per mano žemę, o jei eisite, aš jus pasitiksiu su ginklu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 20,19 Izraelitai sakė: „Mes eisime vieškeliu, o jei mes ir mūsų gyvuliai gersime tavo vandens, atsilyginsime, tiktai leisk pereiti per tavo žemę“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,6 Įst 2,28 Iš 12,38
Sk 20,20 Bet jis atsakė: „Neleidžiu!“ Ir edomitų gausi kariuomenė išėjo prieš izraelitus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 11,17 Am 1,11 Pr 27,41 Pr 32,6 Sk 20,18 Ts 11,20 Ps 120,7 Ez 35,5-11 Abd 1,10-15
Sk 20,21 Kadangi edomitai atsisakė praleisti izraelitus, tai jie pasuko kitais keliais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 11,18 Įst 2,29 Įst 2,4-8 Įst 2,27 Įst 23,7 Ts 11,24
Sk 20,22 Pakilę iš Kadešo, izraelitai atėjo prie Horo kalno. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 20,1 Sk 20,14 Sk 21,4 Sk 13,26 Sk 20,16 Sk 33,36-38 Sk 34,7 Ez 47,19 Ez 48,28 aradaskadešo
Sk 20,23 Ten, prie Edomo žemės sienos, Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 33,37
Sk 20,24 „Aaronas susijungs su savo tauta, nes jis neįeis į žemę, kurią pažadėjau izraelitams, dėl to, kad netikėjote mano žodžiais prie Meribos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 25,8 Įst 32,50 Sk 27,13 Sk 31,2 Pr 15,15 Pr 25,17 Pr 35,29 Pr 49,29 Pr 49,33 Sk 4,27 Sk 20,10-12 Ts 2,10 2 Krn 34,28 Aarono lazdailsisikadešo
Sk 20,25 Imk Aaroną ir jo sūnų Eleazarą ir nuvesk juodu ant Horo kalno. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 33,38-39
Sk 20,26 Aaronas tegul nusivelka savo drabužius ir jais apvilk jo sūnų Eleazarą. Aaronas mirs tenai“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 20,24 Iš 29,29-30 Iz 22,21-22 Heb 7,11 Heb 7,23-24 Dievo drabužis
Sk 20,27 Mozė padarė, kaip Viešpats įsakė. Jie užlipo į Horo kalną, visiems susirinkusiems matant. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 20,28 Mozė nurengė nuo Aarono drabužius ir jais apvilko jo sūnų Eleazarą. Aaronas mirė kalno viršūnėje. Mozė su Eleazaru grįžo nuo kalno. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 10,6 Iš 29,29-30 Sk 20,26 Sk 27,16-23 Sk 33,38-49 Įst 31,7-8 Įst 32,49-50 Įst 34,5 Įst 34,9 1 Krn 22,11-12 1 Krn 22,17 1 Krn 28,5-9 Apd 20,25-29 Heb 7,24-25 2 Pt 1,15 Dievo drabužis
Sk 20,29 Izraelitai, pamatę, kad Aaronas mirė, apraudojo jį trisdešimt dienų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 34,8 Pr 1,10 2 Krn 35,24-25 Apd 8,2 Aaronogedulas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį