Biblijos vartai

Atversta Sk 14,1-45 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 45.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Mozė kalbėjo Viešpačiui: „Tada egiptiečiai, iš kurių Tu išvedei šią tautą, išgirs tai, ką Tu padarei tautai, ir pasakys šio krašto gyventojams, kurie girdėjo, kad Tu, Viešpatie, esi su mumis, kad Tu esi regimas veidu į veidą, kad Tavo debesis yra virš šios tautos ir kad Tu eini pirma mūsų dienos metu debesies stulpe ir naktį – ugnies stulpe; todėl jei Tu išžudysi savo žmones, tautos, kurios girdėjo apie Tavo šlovę, sakys: ‘Kadangi Viešpats nepajėgė įvesti šitos tautos į žemę, kurią jiems prisiekdamas pažadėjo, tai išžudė juos dykumoje’. Visi, kurie buvote suskaičiuoti, dvidešimties metų ir vyresni, ir murmėjote prieš mane, neįeisite į žemę, kurią jums pažadėjau, išskyrus Jefunės sūnų Kalebą ir Nūno sūnų Jozuę. Vyrai, kuriuos Mozė buvo išsiuntęs išžvalgyti žemę, ir kurie grįžę sukurstė tautą murmėti prieš Viešpatį, blogai kalbėdami apie kraštą ir skleisdami blogus atsiliepimus apie tą žemę, buvo ištikti Viešpaties akivaizdoje ir mirė.

Sk 14,1 Visa tauta pakėlė balsus ir raudojo tą naktį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 11,1-4 Įst 1,45 Dievo planas
Sk 14,2 Jie murmėjo prieš Mozę ir Aaroną: „Verčiau būtume mirę Egipte arba žuvę šioje dykumoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,24 Iš 17,3 Sk 16,41 Iš 16,2-3 Sk 11,1 Sk 11,15 Sk 14,27-29 Įst 1,27 1 Kar 19,4 Job 3,11 Job 7,15-16 Ps 106,24 Ps 106,45 Jon 4,3 Jon 4,8 1 Kor 10,10 Fil 2,14-15 Jud 1,16 kadešokito kaltinimasnesiskundėskundimasissunki dvasia
Sk 14,3 Kodėl Viešpats atvedė mus į šią žemę? Ar tam, kad žūtume nuo kardo, o mūsų žmonos ir vaikai taptų priešo grobiu? Ar ne geriau būtų grįžti į Egiptą?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 14,31-32 Ps 78,40 Jer 9,3
Sk 14,4 Jie tarėsi: „Išsirinkime vadą ir grįžkime į Egiptą“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 17,16 Apd 7,39 Įst 28,68 Neh 9,16-17 Lk 17,32 Heb 10,38-39 Heb 11,15 2 Pt 2,21-22
Sk 14,5 Mozė ir Aaronas puolė ant žemės prieš visą Izraelio vaikų susirinkimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,4 Sk 16,22 Sk 16,45 Pr 17,3 Kun 9,24 Joz 5,14 Joz 7,10 1 Kar 18,39 1 Krn 21,16 Ez 9,8 Dan 10,9 Mt 26,39 Apr 4,10 Apr 5,14 Apr 7,11
Sk 14,6 Nūno sūnus Jozuė ir Jefunės sūnus Kalebas iš tų, kurie žvalgė kraštą, perplėšė savo rūbus En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 13,6 Sk 13,8 Sk 14,30 Pr 37,29 Pr 37,34 Pr 44,13 Sk 13,30 Sk 14,24 Sk 14,38 Joz 7,6 Ts 11,35 2 Sam 3,31 2 Kar 18,37 Job 1,20 Jl 2,12-13 Mt 26,65 kalebas
Sk 14,7 ir kalbėjo izraelitams: „Žemė, kurią apėjome ir išžvalgėme, labai gera. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 13,27 Įst 1,25 Įst 6,10-11 Įst 8,7-9 šventojoje žemėje
Sk 14,8 Jei Viešpats bus maloningas, Jis mus įves į tą žemę, plūstančią pienu ir medumi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 10,15 Sk 13,27 2 Sam 22,20 1 Kar 10,9 Ps 22,8 Iz 62,4 Iš 3,8 2 Sam 15,25-26 Ps 147,10-11 Jer 32,41 Sof 3,17 Rom 8,31 kalebasmedumipienaszemežemė
Sk 14,9 Tik nesukilkite prieš Viešpatį ir nebijokite to krašto žmonių. Mes juos valgysime kaip duoną, jie neturi apsaugos, o Viešpats yra su mumis, nebijokime!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 7,18 Įst 9,23-24 Sk 24,8 Įst 9,7 Ps 14,4 Ps 74,14 Pr 48,21 Iš 33,16 Įst 1,21 Įst 1,26 Įst 7,21 Įst 20,1-4 Įst 31,6 Įst 31,8 Įst 32,42 Joz 1,5 Ts 1,22 2 Krn 13,12 2 Krn 15,2 2 Krn 20,17 2 Krn 32,8 Ps 46,1-2 Ps 46,7 Ps 46,11 Ps 91,1 Ps 121,5 Iz 1,2 Iz 8,9-10 Iz 30,2-3 Iz 32,2 Iz 41,10 Iz 41,14 Iz 63,10 Jer 48,45 Dan 9,5 Dan 9,9 Mt 1,23 Rom 8,31 Fil 1,27 kalebas
Sk 14,10 Bet žmonės ketino juodu užmušti akmenimis. Ir Viešpaties šlovė pasirodė visiems izraelitams virš Susitikimo palapinės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 17,4 Kun 9,23 Iš 16,10 Iš 16,7 Iš 24,16-17 Iš 40,34 Sk 16,19 Sk 16,42 Sk 20,6 1 Sam 30,6 Mt 23,37 Apd 7,52 Apd 7,59 kalebas
Sk 14,11 Viešpats tarė Mozei: „Ar dar ilgai šita tauta niekins mane? Kodėl jie netiki manimi, matydami visus stebuklus, kuriuos padariau jų akivaizdoje? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 106,24 Ps 78,22 Sk 14,23 Įst 1,32 Ps 78,32 Jn 12,37 Heb 3,18 Iš 10,3 Iš 16,28 Sk 14,27 Įst 9,7-8 Įst 9,22-23 Ps 78,41-42 Ps 95,8 Pat 1,22 Jer 4,14 Oz 8,5 Zch 8,14 Mt 17,17 Mk 9,19 Jn 10,38 Jn 15,24 Heb 3,8 Heb 3,16 ateistaiateistasateizmasmeribanetikėkiteširdimi tikėsi
Sk 14,12 Aš juos bausiu maru ir sunaikinsiu, o iš tavęs padarysiu didesnę ir galingesnę tautą už šitą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,10 Iš 5,3 Sk 16,46-49 Sk 25,9 2 Sam 24,1 2 Sam 24,12-15
Sk 14,13 Mozė kalbėjo Viešpačiui: „Tada egiptiečiai, iš kurių Tu išvedei šią tautą, išgirs tai, ką Tu padarei tautai, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 106,23 Įst 32,27 Ez 20,9 Ez 20,14 Iš 32,11-14 Įst 9,26-28 Joz 7,8-9
Sk 14,14 ir pasakys šio krašto gyventojams, kurie girdėjo, kad Tu, Viešpatie, esi su mumis, kad Tu esi regimas veidu į veidą, kad Tavo debesis yra virš šios tautos ir kad Tu eini pirma mūsų dienos metu debesies stulpe ir naktį – ugnies stulpe; En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,14 Pr 32,30 Iš 33,11 Įst 5,4 Joz 2,9-10 Joz 5,1 Jn 1,18 Iš 13,21-22 Iš 40,38 Sk 9,15-21 Sk 10,34 Sk 12,8 Įst 34,10 Neh 9,12 Neh 9,19 Ps 78,14 Ps 105,39 Jn 14,9 1 Kor 13,12 1 Jn 3,2 romumas
Sk 14,15 todėl jei Tu išžudysi savo žmones, tautos, kurios girdėjo apie Tavo šlovę, sakys: En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 6,16
Sk 14,16 ‘Kadangi Viešpats nepajėgė įvesti šitos tautos į žemę, kurią jiems prisiekdamas pažadėjo, tai išžudė juos dykumoje’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 9,28 Joz 7,9 Įst 32,26-27 Joz 7,7
Sk 14,17 Viešpatie, meldžiu Tave, parodyk savo galią, kaip esi pasakęs: En Lbd McGee mp3 Klausyti Mch 3,8 Mt 9,6 Mt 9,8
Sk 14,18 ‘Viešpats yra kantrus ir kupinas gailestingumo, atleidžiantis neteisybes ir nusikaltimus, tačiau nepaliekantis kalto nenubausto, bet baudžiantis už tėvų nusikaltimus vaikus iki trečios ir ketvirtos kartos’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,5 Iš 34,6-7 Ps 145,8 Jon 4,2 Ps 103,8 Įst 5,9 Jer 23,2 Mch 7,18 Nah 1,2-3 Rom 3,24-26 Rom 5,21 Ef 1,7-8 absčiaiaštuoniatpažinti nuodėmeibatšebadievo kantrumasilga kantrybekaimenekartomsligoniu lankymasnuoskaudospalaužtasprotėvių nuodėmėsskurdo prakeiksmassusilaikymasši kartatėvo nuodėmėsviešpats maloningas
Sk 14,19 Maldauju, atleisk šitos tautos nusikaltimus dėl Tavo didelio gailestingumo, kaip atleisdavai jai nuo išėjimo iš Egipto iki šiol“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 34,9 Ps 78,38 Ps 106,45 Iš 32,32 Iš 32,10-14 Iš 33,17 1 Kar 8,34 Ps 51,1-2 Ps 106,7-8 Iz 55,7 Ez 20,8-9 Dan 9,19 Jon 3,10 Jon 4,2 Mch 7,18 Tit 3,4-7 Jok 5,15 1 Jn 5,14-16 didingumas
Sk 14,20 Viešpats atsakė: „Atleidžiu, kaip prašei. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 106,23 Mch 7,18-20 Jok 5,16
Sk 14,21 Kaip Aš gyvas, visa žemė bus pilna Viešpaties šlovės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Hab 2,14 Įst 32,40 Ps 72,19 Iz 49,18 Iz 6,3 Jer 22,24 Ez 5,11 Ez 18,3 Ez 33,11 Ez 33,27 Sof 2,9 Mt 6,10 šlovonk
Sk 14,22 Kadangi visi žmonės, kurie matė mano šlovę ir stebuklus, kuriuos dariau Egipte ir dykumoje, mane gundė jau dešimt kartų ir neklausė mano balso, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 31,7 Iš 17,2 Job 19,3 Ps 106,26 Heb 3,17-18 Pr 31,41 Iš 14,11 Iš 32,1 Sk 14,11 Įst 1,31-35 Ps 95,9-11 Ps 106,14 Mal 3,15 Mt 4,7 1 Kor 10,5 1 Kor 10,9 Heb 3,9 meribaMozė dykumoje
Sk 14,23 jie neišvys žemės, kurią pažadėjau jų tėvams. Niekas iš tų, kurie mane pykdė, nematys jos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,11 Sk 26,64 Ez 20,15 Įst 1,35-45 Neh 9,23 Ps 95,11 Ps 106,26 Heb 3,17-18 Heb 4,3 klaidžiojo dykumoje
Sk 14,24 Savo tarną Kalebą, kuris kupinas kitokios dvasios ir iki galo sekė manimi, įvesiu į tą žemę, į kurią jis buvo nuėjęs, ir jo palikuonys ją paveldės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,6-9 Sk 26,65 Įst 1,36 Joz 14,6-14 Sk 13,30 Sk 32,11-12 Įst 6,5 1 Krn 29,9 1 Krn 29,18 2 Krn 25,2 Ps 119,80 Ps 119,145 Pat 23,26 Apd 11,23 Ef 6,6 Kol 3,23 dvasiagyvybės sukūrimaskalebasmano tarnaspažadėta žemė
Sk 14,25 Kadangi amalekiečiai ir kanaaniečiai gyvena slėniuose, rytoj iš stovyklos visi keliaukite į dykumą Raudonosios jūros link“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 13,29 Įst 1,40 Sk 14,4 Ps 81,11-13 Pat 1,31 slėniu
Sk 14,26 Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui: En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 14,27 „Kiek dar šita pikta tauta murmės prieš mane? Aš girdžiu Izraelio vaikų murmėjimą, kai jie murma prieš mane. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,12 Iš 16,28 Sk 14,11 Mt 17,7 Mk 9,19 1 Kor 10,10 Dievas žinonedėkingasskundimasis
Sk 14,28 Sakyk jiems: ‘Kaip Aš gyvas, – sako Viešpats, – padarysiu jums taip, kaip jūs kalbėjote. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,21 Sk 14,23 Heb 3,17 Sk 14,2 Sk 26,64-65 Sk 32,11 Įst 1,35 Ps 90,8-9
Sk 14,29 Šioje dykumoje liks jūsų lavonai. Visi, kurie buvote suskaičiuoti, dvidešimties metų ir vyresni, ir murmėjote prieš mane, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 1,45 Heb 3,17 Sk 26,64 1 Kor 10,5 Sk 14,32-33 Jud 1,5 apaštalas Tadaskalebas
Sk 14,30 neįeisite į žemę, kurią jums pažadėjau, išskyrus Jefunės sūnų Kalebą ir Nūno sūnų Jozuę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 14,22 Sk 14,38 Sk 26,65 Sk 32,12 Įst 1,36-38 kalebaspažadėta žemėsekimas
Sk 14,31 Jūsų vaikus, apie kuriuos sakėte, kad jie bus priešų grobis, įvesiu į tą žemę, kurią jūs paniekinote. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 106,24 Įst 1,39 Pr 25,34 Sk 14,3 Sk 26,6 Sk 26,64 Pat 1,25 Pat 1,30 Mt 22,5 Apd 13,41 Heb 12,16-17
Sk 14,32 Jūsų lavonai kris šioje dykumoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kor 10,5 Sk 14,29 Heb 3,17
Sk 14,33 Jūsų vaikai klajos dykumoje keturiasdešimt metų dėl jūsų paleistuvystės, kol jūsų lavonai pasiliks dykumoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 32,13 Įst 2,14 Ps 107,40 Ez 23,35 Sk 5,31 Sk 33,38 Įst 1,3 Joz 14,10 Ps 107,4 Jer 3,1-2 Ez 23,45-49 Oz 9,1 kekšeklaidžiojo dykumojevyro vaidmuo
Sk 14,34 Pagal skaičių dienų, kai jūs žvalgėte žemę, už keturiasdešimt dienų jūs nešiosite savo kaltes keturiasdešimt metų, už kiekvieną dieną – metai, ir jūs pažinsite, ką reiškia būti mano atmestiems. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 13,25 Ez 4,6 Dan 9,24 Kun 20,19 Sk 18,23 Įst 31,16-17 1 Sam 2,30 1 Kar 8,56 2 Krn 36,21 Ps 38,4 Ps 77,8 Ps 95,10 Ps 105,42 Jer 18,9-10 Rd 3,31-33 Ez 14,10 Zch 11,10 Heb 4,1 Apr 11,3 antikristusfigos lapaijubiliejiniaimažutėlissąmokslas
Sk 14,35 Kaip kalbėjau, taip ir padarysiu visai šiai piktai tautai, kuri sukilo prieš mane – visi mirs šioje dykumoje’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 23,19 Sk 14,27-29 Sk 26,65 1 Kor 10,5 1 Kor 10,11 Heb 3,19 apaštalas Tadas
Sk 14,36 Vyrai, kuriuos Mozė buvo išsiuntęs išžvalgyti žemę, ir kurie grįžę sukurstė tautą murmėti prieš Viešpatį, blogai kalbėdami apie kraštą En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 13,4-16 Sk 13,31-33
Sk 14,37 ir skleisdami blogus atsiliepimus apie tą žemę, buvo ištikti Viešpaties akivaizdoje ir mirė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kor 10,10 Sk 16,49 Heb 3,17 Jud 1,5 Sk 14,12 Sk 25,9 Jer 28,16-17 Jer 29,32
Sk 14,38 Iš visų, kurie buvo išėję žemę išžvalgyti, gyvi liko tik Nūno sūnus Jozuė ir Jefunės sūnus Kalebas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 26,65 Joz 14,6-10 kalebas
Sk 14,39 Kai Mozė pasakė visus šiuos žodžius izraelitams, jie labai nuliūdo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 33,4 Pat 19,3 Iz 26,16 Mt 8,12 Heb 12,17
Sk 14,40 Atsikėlę anksti rytą, jie užlipo ant kalno, sakydami: „Eisime į žemę, kurią Viešpats pažadėjo, nes mes nusikaltome“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 1,41 Mok 9,3 Mt 7,21-23 Mt 26,11-12 Lk 13,25
Sk 14,41 Mozė jiems atsakė: „Kodėl neklausote Viešpaties įsakymo? Jūs nieko gero nelaimėsite. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 24,20 Sk 14,25 Job 4,9 Jer 2,37 Jer 32,5
Sk 14,42 Neikite, nes Viešpats neis su jumis, jūs žūsite nuo priešų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 1,42 Joz 7,8 Joz 7,12 Ps 44,1-11
Sk 14,43 Amalekiečiai ir kaananiečiai yra prieš jus. Jūs žūsite nuo kardo, nes neklausėte Viešpaties, todėl Viešpats nebus su jumis“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 13,29 Sk 14,25 Kun 26,17 Įst 28,25 Ts 16,20 1 Krn 28,9 2 Krn 15,2 Iz 63,10 Oz 9,12
Sk 14,44 Bet jie nusprendė eiti į kalnus. Tačiau nei Viešpaties Sandoros skrynia, nei Mozė nepajudėjo iš stovyklos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 1,43 Sk 10,33 Sk 15,30 Sk 31,6 1 Sam 4,3-11
Sk 14,45 Atėję amalekiečiai ir kaananiečiai, gyvenantys kalnuose, juos sumušė ir vijosi iki Hormos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,3 Įst 1,44 Ts 1,17 Sk 14,43 Iš 17,16 Įst 32,30 Joz 7,5 Joz 7,11-12

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį