Biblijos vartai

Atversta SK5,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats kalbėjo Mozei: „Sakyk izraelitams: ‘Jei kieno žmona nusidėtų, būdama neištikima savo vyrui, ir kitas vyras gulėtų su ja ir ją suterštų, tačiau tai įvyktų slaptai ir būtų paslėpta nuo jos vyro akių, ir nebūtų liudytojų, nes ji nebūtų sugauta, ir jei pavydo dvasia apimtų vyrą, nepaisant ar žmona iš tiesų susitepusi, ar tai tik neteisingas įtarimas, jis ją turi atvesti pas kunigą ir aukoti už ją dešimtą efos dalį miežinių miltų; nepils ant jų aliejaus ir nedės smilkalų, nes tai pavydo auka, primenanti nedorybę. Kai moteris atsistos Viešpaties akivaizdoje, jis atidengs jos galvą ir paduos jai į ranką pavydo auką; pats gi laikys kartaus vandens, kuris neša prakeikimą, ir prisaikdins ją, sakydamas: ‘Jei neturėjai santykių su svetimu vyru, tau nekenks šitas kartus vanduo. Jei vyras apimtas pavydo dvasios atvestų žmoną Viešpaties akivaizdon ir kunigas padarytų visa, kas čia parašyta, vyras bus nekaltas, o moteris susilauks bausmės, jeigu bus nusikaltusi’“.

Sk 5,1 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti raupsai
Sk 5,2 „Įsakyk izraelitams pašalinti iš stovyklos visus raupsuotus, visus turinčius plūdimą ir susitepusius mirusiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 13,46 Kun 21,1 Sk 9,6-10 Sk 12,14 Sk 31,19 Kun 15,2-27 Sk 19,11-16 Įst 24,8-9 2 Kar 7,3 ligasraupsaisielos nemirtingumasžmogaus siela
Sk 5,3 Pašalinkite tokius vyrus ir tokias moteris, kad jie nesuteptų stovyklos, kurios viduryje Aš gyvenu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,11-12 Įst 23,14 Sk 19,22 Sk 35,34 1 Kar 7,3 Ps 68,18 Iz 12,6 Ag 2,13-14 1 Kor 5,7-13 2 Kor 6,16-17 2 Tes 3,6 Tit 3,10 Heb 12,15-16 2 Jn 1,10-11 Apr 21,3 Apr 21,27
Sk 5,4 Izraelitai taip ir padarė, ir juos apgyvendino už stovyklos ribų, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 5,5 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 5,6 „Sakyk izraelitams: ‘Jei vyras ar moteris padarytų kurią nors nuodėmę, peržengtų Viešpaties įsakymą ir taip nusikalstų, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 5,1-4 Kun 5,14-7
Sk 5,7 tai jis prisipažins kaltas ir atlygins tam, kuriam nusikalto, atiduos tą patį daiktą ir, be to, pridės penktą dalį jo vertės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 5,5 Kun 26,40 Joz 7,19 Pat 28,13 Lk 19,8 Kun 5,15 Kun 6,4-7 Kun 7,7 Job 33,27-28 Ps 32,5 1 Jn 1,8-10 lūpomis išpažįstama
Sk 5,8 O jei nebūtų to, kuriam nusikalto, atiduos viską Viešpačiui, ir tai priklausys kunigui, neskaitant avino, kuris turi būti aukojamas, kad jis būtų sutaikintas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 6,6-7 Kun 7,7 Kun 25,25-26
Sk 5,9 Visos aukos, kurias aukoja izraelitai, priklauso kunigui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,28 Kun 6,17-18 Kun 7,6-14 Sk 18,19 Įst 18,3-4 Kun 6,26 Kun 10,13 Kun 22,2-3 Sk 18,8-9 Ez 44,29-30 Mal 3,8-10 1 Kor 9,7-13
Sk 5,10 Ką pavieniai asmenys aukoja šventykloje ir atiduoda kunigui, yra jo nuosavybė’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 10,13
Sk 5,11 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 5,12 „Sakyk izraelitams: ‘Jei kieno žmona nusidėtų, būdama neištikima savo vyrui, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 5,19-20 Pat 2,16-17
Sk 5,13 ir kitas vyras gulėtų su ja ir ją suterštų, tačiau tai įvyktų slaptai ir būtų paslėpta nuo jos vyro akių, ir nebūtų liudytojų, nes ji nebūtų sugauta, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 18,20 Kun 20,10 Pat 7,18-19 Pat 30,20
Sk 5,14 ir jei pavydo dvasia apimtų vyrą, nepaisant ar žmona iš tiesų susitepusi, ar tai tik neteisingas įtarimas, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 6,34 Gg 8,6 Sk 5,30 Sof 3,8 1 Kor 10,22
Sk 5,15 jis ją turi atvesti pas kunigą ir aukoti už ją dešimtą efos dalį miežinių miltų; nepils ant jų aliejaus ir nedės smilkalų, nes tai pavydo auka, primenanti nedorybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 29,16 Kun 5,11 1 Kar 17,18 Kun 2,1 Oz 3,2 Heb 10,3 aliejusgeležine lazdamiros aliej
Sk 5,16 Kunigas ją atves ir pastatys Viešpaties akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 1,3 Jer 17,10 Heb 13,4 Apr 2,22-23
Sk 5,17 Jis, paėmęs švento vandens moliniame inde, įmes į jį truputį dulkių nuo palapinės aslos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 30,18 Sk 19,2-9 Job 2,12 Jer 17,13 Rd 3,29 Jn 8,6 Jn 8,8 Dvasios indasgarbingi indai
Sk 5,18 Kai moteris atsistos Viešpaties akivaizdoje, jis atidengs jos galvą ir paduos jai į ranką pavydo auką; pats gi laikys kartaus vandens, kuris neša prakeikimą, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 13,45 Sk 5,15 Sk 5,17 Sk 5,22 Sk 5,24-26 Įst 29,18 1 Sam 15,32 Pat 5,4 Mok 7,26 Iz 38,17 Jer 2,19 1 Kor 11,6 1 Kor 11,15 Heb 4,12-13 Heb 13,4 Apr 2,19-23 Apr 10,9-10 galvos apDangalasgalvos dengimasmoters galvaskarelėskusti
Sk 5,19 ir prisaikdins ją, sakydamas: ‘Jei neturėjai santykių su svetimu vyru, tau nekenks šitas kartus vanduo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 5,12 Mt 26,63 Rom 7,2
Sk 5,20 Bet jei buvai neištikima savo vyrui ir susitepei gulėdama su kitu, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 5,12
Sk 5,21 Viešpats padarys tave prakeikimu tavo tautoje, ir tavo šlaunys ims pūti, o tavo pilvas išsipūs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 6,26 1 Sam 14,24 Neh 10,29 Jer 29,22 2 Krn 21,15 Pat 10,7 Iz 65,15 Mt 26,74 erškėtiskaraliaus dukraliudytojasman skaudapriesaikapuvinys
Sk 5,22 Šitas vanduo, nešantis prakeikimą, teįeina į tavo vidų, kad tavo pilvas išsipūstų ir šlaunys imtų pūti’. Moteris atsakys: ‘Amen, amen’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 109,18 Įst 27,15-26 Sk 5,27 Job 31,21-22 Job 31,39-40 Ps 7,4-5 Ps 41,13 Ps 72,19 Ps 89,52 Pat 1,31 Ez 3,3 Jn 3,3 Jn 3,11 Jn 5,24-25 Jn 6,53 erškėtis
Sk 5,23 Kunigas surašys tuos prakeikimus ir juos nuplaus karčiuoju vandeniu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 17,14 Įst 31,19 2 Krn 34,24 Job 31,35 Ps 51,1 Ps 51,9 Iz 43,25 Iz 44,22 Jer 51,60-64 Apd 3,19 1 Kor 16,21-22 Apr 20,12
Sk 5,24 Jis duos moteriai gerti kartaus vandens, nešančio prakeikimą, kad tas vanduo patektų į moters vidų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Zch 5,3-4 Mal 3,5
Sk 5,25 Tada kunigas paims iš jos rankų pavydo auką, ją siūbuos Viešpaties akivaizdoje ir aukos ant aukuro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 8,27 Iš 29,24 Sk 5,15 Sk 5,18 atnašos
Sk 5,26 Jis ims saują aukojamųjų miltų ir sudegins ant aukuro. Po to vėl duos moteriai gerti kartaus vandens. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 2,2 Kun 2,9 Kun 5,12 Kun 6,15
Sk 5,27 Kai ji išgers, jei ji yra nusikaltusi svetimavimu, prakeikimo vanduo, įėjęs į ją, išpūs jos pilvą, ir jos šlaunys ims pūti, ir moteris bus prakeikimas savo tautoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 29,18 Jer 42,18 Zch 8,13 Įst 28,37 Iz 65,15 Jer 24,9 Jer 29,22 Jer 44,12 Sk 5,20 Ps 83,9-11 Pat 5,4-11 Mok 7,26 Rom 6,21 2 Kor 2,16 Heb 10,26-30 2 Pt 2,10 erškėtis
Sk 5,28 O jei ji bus nekalta, jai nepakenks, ir ji galės pastoti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 5,19 Ps 113,9 Mch 7,7-10 2 Kor 4,17 1 Pt 1,7
Sk 5,29 Toks yra pavydo įstatymas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 5,19 Sk 5,12 Kun 7,11 Kun 11,46 Kun 13,59 Kun 14,54-57 Kun 15,32-33 Sk 5,15 Iz 5,7-8
Sk 5,30 Jei vyras apimtas pavydo dvasios atvestų žmoną Viešpaties akivaizdon ir kunigas padarytų visa, kas čia parašyta, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 5,31 vyras bus nekaltas, o moteris susilauks bausmės, jeigu bus nusikaltusi’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 20,10 Kun 20,17-20 Sk 9,13 Ps 37,6 Ez 18,4 Rom 2,8-9

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį