Biblijos vartai

Atversta SK3,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tuo metu, kai Viešpats kalbėjo Sinajaus kalne, Aarono ir Mozės palikuonys buvo: Aarono pirmagimis sūnus Nadabas ir Abihuvas, Eleazaras bei Itamaras. Izraelitams esant Sinajaus dykumoje, Viešpats kalbėjo Mozei: „Suskaičiuok levitus pagal jų šeimas, visus vyriškos giminės asmenis, nuo vieno mėnesio amžiaus“. Kehato sūnų šeimos statydavo palapines pietinėje Susitikimo palapinės pusėje.

Sk 3,1 Tuo metu, kai Viešpats kalbėjo Sinajaus kalne, Aarono ir Mozės palikuonys buvo: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 6,20 Pr 2,4 Pr 5,1 Pr 10,1 Iš 6,16 Iš 6,27 Kun 25,1 Kun 27,34-1 Mt 1,1 nešti kryžiųzudikas
Sk 3,2 Aarono pirmagimis sūnus Nadabas ir Abihuvas, Eleazaras bei Itamaras. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,23 Sk 26,60 Iš 28,1 1 Krn 6,3 1 Krn 24,1 nardas
Sk 3,3 Jie buvo patepti ir pašvęsti kunigų tarnystei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 28,41 Kun 8,1-9 Kun 8,12 Kun 8,30 Iš 29,1-37 Iš 40,13 Iš 40,15 Heb 7,28 Dvasios patepimasligonių patepimaspatepimo aliejus
Sk 3,4 Bet Nadabas ir Abihuvas, aukoję svetimą ugnį Viešpačiui Sinajaus dykumose, mirė, nepalikdami vaikų. Aaronui gyvam esant, kunigų tarnystę ėjo Eleazaras ir Itamaras. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 10,1-2 Sk 26,61 nardas
Sk 3,5 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 3,6 „Pakviesk Levio giminę pas kunigą Aaroną, kad jam tarnautų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,26-29 Sk 1,49-53 Sk 2,17 Sk 2,33 Sk 8,6-26 Sk 16,9-11 Sk 18,1-7 Įst 10,8 Įst 33,8-9 Mal 2,4
Sk 3,7 Jie atliks visus darbus, susijusius su Susitikimo palapine, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 1,50 Sk 8,11 Sk 8,15 Sk 3,32 Sk 8,24-26 Sk 31,30 1 Krn 23,28-32 1 Krn 26,20 1 Krn 26,22 1 Krn 26,26
Sk 3,8 prižiūrės jos daiktus ir tarnaus prie palapinės tarp Izraelio vaikų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 4,15 Sk 4,28 Sk 4,33 Sk 10,17 Sk 10,21 1 Krn 26,20-28 Ezr 8,24-30 Iz 52,11
Sk 3,9 Atiduok levitus Aaronui ir jo sūnums; jie visi yra atiduoti jam iš Izraelio vaikų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 8,19 Sk 18,6-7 Ef 4,8 Ef 4,11
Sk 3,10 Aaroną ir jo sūnus paskirk kunigais. Jei kas iš pašalinių artinsis, bus baudžiamas mirtimi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 1,51 Sk 3,38 Sk 18,7 Rom 12,7 Iš 29,9 Sk 16,35 Sk 16,40 Sk 18,3 1 Sam 6,19 2 Sam 6,7 1 Krn 6,32 2 Krn 26,16-21 Ez 44,8 Apd 6,3-4 Ef 2,19 1 Tim 4,15-16 Heb 8,4 Heb 10,19-22 aiškina kunigaikunigaikunigaskunigas tarnassusitikimo palapinė
Sk 3,11 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 3,12 „Aš paėmiau levitus izraelitų pirmagimių vietoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 3,41 Sk 8,16 Sk 3,45 Sk 8,18 Sk 18,6 Iš 13,2
Sk 3,13 Kiekvienas pirmagimis yra mano nuo to laiko, kai išžudžiau pirmagimius Egipte; tuomet pašvenčiau sau izraelitų ir jų gyvulių pirmagimius. Jie yra mano. Aš esu Viešpats“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 13,2 Iš 13,12 Iš 13,15 Kun 27,26 Iš 12,29-30 Iš 22,29 Iš 34,19 Sk 8,16-17 Sk 18,15 Ez 44,30 Lk 2,23 Heb 12,23
Sk 3,14 Izraelitams esant Sinajaus dykumoje, Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 3,15 „Suskaičiuok levitus pagal jų šeimas, visus vyriškos giminės asmenis, nuo vieno mėnesio amžiaus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 26,62 Sk 1,47 Sk 3,22 Sk 3,28 Sk 3,34 Sk 3,39-40 Sk 3,43 Sk 18,15-16 Pat 8,17 Jer 2,2 Jer 31,3 Mk 10,14 2 Tim 3,15
Sk 3,16 Mozė suskaitė juos, kaip Viešpats buvo įsakęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 3,39 Sk 4,37 Pr 45,21 Sk 3,51 Sk 4,27 Sk 4,41 Sk 4,45 Sk 4,49 Įst 21,5
Sk 3,17 Štai Levio sūnų vardai: Geršonas, Kehatas ir Meraris. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 46,11 Iš 6,16-19 Sk 15,5-23 Sk 23,6-23 Sk 24,1-25 Sk 26,57-58 Joz 21,1-45 1 Krn 6,1-2 1 Krn 6,16-19 Neh 11,1-12
Sk 3,18 Geršono sūnūs: Libnis ir Šimis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 6,17 Iš 6,17-19 Sk 3,21 1 Krn 6,20-21 1 Krn 23,7-11 1 Krn 25,4 1 Krn 26,1-32 Neh 12,1-26
Sk 3,19 Kehato sūnūs: Amramas ir Iccharas, Hebronas ir Uzielis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,18 1 Krn 6,18 Iš 6,20 Sk 3,27 1 Krn 6,38 1 Krn 15,5 1 Krn 15,8-10 1 Krn 15,17-21 1 Krn 23,12-13 1 Krn 23,18-20 1 Krn 25,4 1 Krn 26,1-32 Neh 12,1-26
Sk 3,20 Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Tai yra Levio giminė pagal savo šeimas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,19 1 Krn 6,19 Sk 3,33 1 Krn 6,29 1 Krn 6,44-47 1 Krn 15,6 1 Krn 23,21-23 1 Krn 24,27-30 1 Krn 25,3
Sk 3,21 Iš Geršono kilo dvi šeimos: libnių ir šimių. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 3,22 Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, suskaityta septyni tūkstančiai penki šimtai asmenų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 4,38-40
Sk 3,23 Geršono šeimos turėjo statyti savo palapines už Susitikimo palapinės vakarų pusėje, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 1,53 Sk 2,17
Sk 3,24 vadovaujami Laelio sūnaus Eljasafo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 3,25 Jie buvo atsakingi už Susitikimo palapinę, jos uždangalus, palapinės įėjimo užuolaidą, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 25,9 Iš 26,1-14 Iš 26,36-37 Iš 36,8-19 Iš 36,37-38 Iš 40,19 Iš 40,28 Sk 3,7 Sk 4,24-28 Sk 7,7 Sk 10,17 1 Krn 9,14-33 1 Krn 23,32 1 Krn 26,21-22 2 Krn 31,2 2 Krn 31,11-18 Ezr 8,28-30 Mk 13,34 Rom 12,6-8 Kol 4,17 1 Tim 1,18 palapine
Sk 3,26 kiemo užkabas, įėjimo į kiemą užkabą, palapinės virves bei visus jos reikmenis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 35,18 Iš 27,9-16 Iš 38,9-16
Sk 3,27 Kehato giminei priklausė amramų, iccharų, hebronų ir uzielitų šeimos. Tai yra kehatų šeimos. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 26,23 Sk 3,19 1 Krn 23,12
Sk 3,28 Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, suskaityta aštuoni tūkstančiai šeši šimtai asmenų. Jie prižiūrėjo šventyklą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 3,7 Sk 3,31 Sk 4,35-36 sandoros skrinia
Sk 3,29 Kehato sūnų šeimos statydavo palapines pietinėje Susitikimo palapinės pusėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 1,53 Sk 2,10 Sk 3,23
Sk 3,30 Jiems vadovavo Uzielio sūnus Elicafanas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 3,31 Jie turėjo saugoti skrynią, stalą, žvakidę, aukurus, šventyklos indus, naudojamus tarnavimo metu, uždangą ir visus reikmenis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 25,10-40 Iš 26,31-33 Iš 27,1-8 Iš 30,1-10 Iš 31,1-18 Iš 36,35-36 Iš 37,1-7 Iš 39,33-42 Iš 40,2-16 Iš 40,30 Sk 4,4-16 garbingi indai

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį