Biblijos vartai

Atversta SK21,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Arnono upė yra Moabo siena ir skiria moabitus nuo amoritų. Izraelitai sumušė jį ir užėmė Sihono kraštą nuo Arnono iki Jaboko upių ir ligi Amono krašto, kurio sienos buvo ginamos stiprios sargybos. Hešbonas buvo sostinė amoritų karaliaus Sihono, kuris buvo kovojęs su buvusiu Moabo karaliumi ir užėmęs visą jam priklausančią šalį iki Arnono upės.

Sk 21,1 Kanaaniečių karalius Aradas, kuris gyveno krašto pietuose, išgirdęs, kad izraelitai ateina iš Atarimo, išėjo į kovą prieš juos ir kelis paėmė į nelaisvę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 33,40 Ts 1,16 Joz 12,14 Sk 13,21-22 Sk 14,45 Įst 2,32 Joz 7,5 Joz 11,19-20 Ps 44,3-4 aradassekimas
Sk 21,2 Izraelitai padarė įžadą Viešpačiui: „Jei atiduosi šitą tautą į mūsų rankas, sunaikinsime jos miestus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 28,20 Ts 11,30 Kun 27,28-29 Įst 13,15 Joz 6,17 Joz 6,26 1 Sam 1,11 2 Sam 15,7-8 Ps 56,12-13 Ps 116,18 Ps 132,2 1 Kor 16,22
Sk 21,3 Viešpats išklausė izraelitų prašymo ir atidavė jiems kanaaniečius, kuriuos jie nugalėjo, sunaikino juos ir jų miestus. Jie praminė aną vietą Horma. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,45 Įst 1,44 1 Sam 30,30 Ps 10,17 Ps 91,15 Ps 102,17
Sk 21,4 Nuo Horo kalno jie ėjo keliu, vedančiu Raudonosios jūros link, kad aplenktų Edomo žemę. Kelionėje tauta nerimavo, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,9 Ts 11,18 Sk 33,41 Sk 14,25 Sk 20,18-23 Sk 20,27 Sk 32,7 Sk 32,9 Įst 1,40 Įst 2,5-8 Apd 14,22 1 Tes 3,3-4 garbinimo maldameriba
Sk 21,5 ji kalbėjo prieš Dievą ir Mozę: „Kodėl mus išvedėte iš Egipto numirti dykumoje? Nėra duonos, nėra vandens, mums įgriso tas menkavertis maistas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 78,19 Iš 14,11 Iš 15,24 Iš 16,2-3 Iš 16,7-8 Iš 16,15 Iš 16,31 Iš 17,2-3 Sk 11,1-9 Sk 14,1-4 Sk 16,13-14 Sk 16,41 Sk 17,12 Ps 68,6 Ps 78,24-25 Pat 27,7 kito kaltinimasskundimasis
Sk 21,6 Tada Viešpats siuntė nuodingas gyvates. Jos gėlė žmones, ir daugelis nuo jų mirė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 8,15 Jer 8,17 1 Kor 10,9 Iz 14,29 Iz 30,6 Pr 3,14-15 Am 9,3-4 gyvatėpo lovaromumassukūrė Dangų
Sk 21,7 Jie kreipėsi į Mozę, sakydami: „Nusidėjome, kalbėdami prieš Viešpatį ir tave, melsk, kad pašalintų nuo mūsų gyvates“. Mozė meldėsi už tautą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,8 Sk 11,2 Ps 78,34 Apd 8,24 Iš 8,28 1 Kar 13,6 Pr 20,7 Iš 9,27-28 Iš 32,11 Iš 32,30 Sk 14,17-20 Įst 9,20 Įst 9,26-29 1 Sam 12,19-23 1 Sam 15,24 1 Sam 15,30 Job 42,8 Job 42,10 Ps 106,23 Jer 15,1 Jer 37,3 Oz 5,15 Mt 27,4 Rom 10,1 Jok 5,16 malda Dievuiužtarimasvardu
Sk 21,8 Viešpats sakė Mozei: „Padaryk varinę gyvatę ir iškelk ją ant stulpo; kas įgeltas į ją pažvelgs, liks gyvas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 106,43-45 Ps 145,8 Jn 3,14
Sk 21,9 Mozė padirbdino varinę gyvatę ir iškėlė ją ant stulpo. Į ją pažvelgę, įgeltieji likdavo gyvi. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 18,4 Jn 3,14-15 Zch 12,10 Iz 45,22 Jn 1,29 Jn 6,40 Jn 12,32 Rom 1,17 Rom 5,20-21 Rom 8,3 2 Kor 5,21 Heb 12,2 1 Jn 3,8 amatasMarijaskaistvarįstabų garbinimasžaltys dykumoježaltys gundytojas
Sk 21,10 Izraelitai keliavo toliau ir sustojo Obote. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 33,43-45
Sk 21,11 Išėję iš Oboto, ištiesė palapines Ije Abarimo dykumoje, kuri yra Moabo rytų pusėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Moabas
Sk 21,12 Iš ten pasitraukę, atėjo į Zeredo slėnį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,13-14
Sk 21,13 Jį palikę, sustojo prie Arnono upės, tekančios dykumoje šiapus amoritų sienos. Arnono upė yra Moabo siena ir skiria moabitus nuo amoritų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 22,36 Ts 11,18 Sk 21,14 Įst 2,24 Iz 16,2 Jer 48,20 Moabas
Sk 21,14 Todėl Viešpaties kovų knygoje pasakyta: „Kaip padarė Raudonojoje jūroje, taip padarys ir prie Arnono upės, En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,13 2 Sam 1,18
Sk 21,15 kuri pasisukus pasiekia Aro miestą ir priartėja prie moabitų sienos“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,28 Įst 2,9 Įst 2,18 Įst 2,29 Iz 15,1 Moabas
Sk 21,16 Iš čia izraelitai priartėjo prie šulinio, apie kurį Viešpats kalbėjo Mozei: „Surink tautą, ir Aš duosiu jai vandens“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 17,6 Sk 20,8 Ts 9,21 Iz 12,3 Iz 41,17-18 Iz 43,20 Iz 49,10 Jn 4,10 Jn 4,14 Jn 7,37-39 Apr 21,6 Apr 22,1 Apr 22,17
Sk 21,17 Tada izraelitai giedojo: „Šuliny, duok vandens! Giedosime tau, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 105,2 Iš 15,1-2 Ts 5,1 Ps 106,12 Iz 12,1-2 Iz 12,5 Jok 5,13 dėkingumas
Sk 21,18 šuliny, kurį kunigaikščiai ir kilnieji iškasė skeptru ir lazdomis“. Iš tos dykumos jie atėjo į Mataną, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 33,45-47 Įst 5,31 Įst 33,4 2 Krn 17,7-9 Neh 3,1 Neh 3,5 Iz 33,22 Jn 1,17 1 Tim 6,17-18 Jok 4,12
Sk 21,19 iš Matanos į Nahalielį, iš Nahalielio į Bamotą En Lbd McGee mp3 Klausyti išėjimo
Sk 21,20 ir iš Bamoto – į slėnį Moabo šalyje arti Pisgos kalno, kuris yra ties dykuma. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 23,28 Sk 22,1 Sk 23,14 Sk 26,63 Sk 33,49-50 Įst 1,5 Įst 3,27 Įst 4,49 Įst 34,1 Moabas
Sk 21,21 Izraelis nusiuntė pas amoritų karalių Sihoną pasiuntinius su prašymu: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 2,26-28 Ts 11,19-21 Sk 20,14-19
Sk 21,22 „Leisk mums pereiti per tavo žemę, mes nenukrypsime į dirvas ir vynuogynus, negersime vandens iš tavo šulinių, eisime vieškeliu, kol pereisime per tavo kraštą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 20,17 išminties keliaivynuoges
Sk 21,23 Bet Sihonas neleido izraelitams eiti per savo kraštą. Surinkęs savo kariuomenę, išėjo prieš juos į dykumą ir prie Jahaco kovojo su izraelitais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 11,20 Sk 20,21 Įst 2,30-32 Įst 29,7-8 Iz 15,4 Jer 48,34
Sk 21,24 Izraelitai sumušė jį ir užėmė Sihono kraštą nuo Arnono iki Jaboko upių ir ligi Amono krašto, kurio sienos buvo ginamos stiprios sargybos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Am 2,9 Pr 32,22 Joz 24,8 Neh 9,22 Ps 136,19 Sk 21,13 Sk 32,1-4 Sk 32,33-42 Įst 2,31-37 Įst 3,16 Įst 29,7 Joz 9,10 Joz 12,1-3 Joz 13,8-10 Ts 11,21-23 Ts 12,1-2 Ts 21,8 Ps 135,10-12 kalavijokardaspraryti kardą
Sk 21,25 Izraelitai užėmė visus amoritų miestus ir apsigyveno juose, Hešbone ir jam priklausančiuose miesteliuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,31 Sk 32,33-42 Įst 2,12 Gg 7,4 Iz 15,4 Iz 16,8-9 Jer 48,2 Jer 48,34 Jer 48,45 Ez 16,46 Ez 16,49 Ez 16,53 Am 2,10
Sk 21,26 Hešbonas buvo sostinė amoritų karaliaus Sihono, kuris buvo kovojęs su buvusiu Moabo karaliumi ir užėmęs visą jam priklausančią šalį iki Arnono upės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Moabas
Sk 21,27 Todėl dainoje sakoma: „Ateikite į Hešboną, karaliaus Sihono miestą, kuris bus atstatytas ir sustiprintas! En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,14 Iz 14,4 Hab 2,6
Sk 21,28 Ugnis iš Hešbono sunaikino moabitų miestą Arą ir Arnono aukštumų viešpačius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,15 Jer 48,45-46 Sk 22,41 Įst 2,9 Įst 2,18 Ts 9,20 Iz 10,16 Iz 15,1-2 Am 1,4 Am 1,7 Am 1,10 Am 1,12 Am 1,14 Am 2,2 Am 2,5 liepsnaMoabas
Sk 21,29 Vargas tau, Moabai! Žuvai, Kemošo tauta! Jis atidavė savo sūnus ir dukteris į nelaisvę amoritų karaliui Sihonui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 11,24 2 Kar 23,13 Jer 48,46 1 Kar 11,7 1 Kar 11,33 Jer 48,7 Iz 15,5 Iz 16,2 Jer 48,13 1 Kor 8,4-5
Sk 21,30 Jie sunaikinti nuo Hešbono iki Dibono ir iki Nofacho prie Medebos“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 15,2 Jer 48,18 Jer 48,22 Sk 32,3 Sk 32,34 Joz 13,17 Pr 49,23 2 Sam 11,24 Ps 18,14 Iz 15,9
Sk 21,31 Taip izraelitai apsigyveno amoritų žemėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,33-42 Įst 3,16-17 Joz 12,1-6 Joz 13,8-12

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį