Biblijos vartai

Atversta Rom 16,1-27 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Sveikinkite mano mylimąjį Viešpatyje Ampliatą. Sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį. Sveikinkite mieląją Persidę, kuri daug darbavosi Viešpatyje.

Rom 16,1 Pavedu jums mūsų sesę Febę, kuri yra Kenchrėjos bažnyčios tarnautoja; En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,18 2 Kor 3,1 Mt 12,50 Mk 10,30 Lk 8,3 1 Tim 5,2 1 Tim 5,9-10 Jok 2,15 1 Pt 1,22-23 akvilasbudėtkitecalvinasdiakonaiDievo suteiktagera moterisjaelėJeruzalės moterysmoterys pastoremoterys vadovaujamoteris valdžiojemoteris vyromoters vaidmuopagarbuspiktžolesskriaudžia moterissocialinė nelygybėtikėjimo paslaptisviengungisviešpatautivyras žmonavyskupaipamokymasskelbti Evangelija
Rom 16,2 priimkite ją Viešpatyje, kaip pridera šventiesiems, ir padėkite jai, prireikus jūsų paramos, nes ir ji yra padėjusi daug kam ir man pačiam. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Fil 2,29 Mt 10,40-42 Mt 25,40 Apd 9,36 Apd 9,39 Apd 9,41 Rom 15,7 Rom 16,3-4 Rom 16,6 Rom 16,9 Rom 16,23 Ef 5,3 Fil 1,27 Fil 4,14-19 Kol 4,10 1 Tim 2,10 2 Tim 1,18 Tit 2,3 Flm 1,12 Flm 1,17 2 Jn 1,10 3 Jn 1,5-10 mokytojasmoteris bažnyčiojemoteris mokomoterys valdyssvetingumasšventųjų
Rom 16,3 Sveikinkite Priscilę ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,2-17 Apd 18,26 Rom 16,9 1 Kor 16,16 1 Kor 16,19 2 Tim 4,19 akvilasDievo draugaigerų moterųklaudijusmoteris bažnyčiojemoterys valdyssavitarpio pagarbažmonių lygybėspagalba draugui
Rom 16,4 kurie guldė galvas, gelbėdami mano gyvybę. Jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių bažnyčios. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Joz 10,24 2 Sam 22,41 Mch 2,3 Jn 15,13 Apd 15,41 Apd 16,5 Rom 5,7 1 Kor 7,17 1 Kor 16,1 Fil 2,30 1 Tes 2,14 1 Jn 3,16 Apr 1,4 Dievo draugaidraugaidraugystėpasiuntinybėvisuotinė bažnyčia
Rom 16,5 Taip pat pasveikinkite bažnyčią, kuri yra jų namuose. Sveikinkite mano mylimąjį Epenetą – pirmąjį vaisių Kristui Azijoje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 16,15 1 Kor 16,19 Kol 4,15 Flm 1,2 Mt 18,20 Apd 18,12 Apd 18,27 Rom 11,16 Rom 15,26 Rom 16,8 Rom 16,12 2 Kor 1,1 2 Kor 9,2 Jok 1,18 3 Jn 1,1 Apr 14,4 draugiškumasJėzaus atmestipirmieji vaisiaistiprus žmogustobuli namai
Rom 16,6 Sveikinkite Mariją, kuri daug darbavosi dėl mūsų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 16,12 Mt 27,55 1 Tim 5,10 feminizmasMarijaMarijos maldosmoteris bažnyčiojemoters vaidmuosavitarpio pagarba
Rom 16,7 Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano tautiečius, kalėjusius su manimi; jie žymūs tarp apaštalų ir anksčiau už mane yra Kristuje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 16,11 Rom 16,21 Kol 4,10 Flm 1,23 2 Kor 5,17 Gal 1,22 Iz 45,17 Iz 45,25 Jn 6,56 Jn 14,20 Jn 15,2 Rom 8,1 1 Kor 1,30 2 Kor 5,21 2 Kor 11,23 Gal 2,2 Gal 2,6 Gal 5,6 Gal 6,15 Ef 2,10 1 Jn 4,13 1 Jn 5,20 Apr 1,9 apaštalą paskyrėgudrūsmagdalietėmoteriškumas
Rom 16,8 Sveikinkite mano mylimąjį Viešpatyje Ampliatą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 16,5 Fil 4,1 1 Jn 3,14 mylimas
Rom 16,9 Sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 16,2-3 Rom 16,21
Rom 16,10 Sveikinkite Apelį, išbandytą Kristuje. Sveikinkite tuos, kurie iš Aristobulo namų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 8,2 Rom 14,18 2 Kor 8,22 Fil 2,22 1 Tim 3,10 1 Pt 1,7 1 Kor 11,19 2 Kor 2,9 2 Tim 4,19 namiškiai
Rom 16,11 Sveikinkite mano tautietį Erodioną. Sveikinkite tuos iš Narcizo šeimynos, kurie yra Viešpatyje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 16,7 Rom 16,21 amatas
Rom 16,12 Sveikinkite Trifeną ir Trifosą, besidarbuojančias Viešpatyje. Sveikinkite mieląją Persidę, kuri daug darbavosi Viešpatyje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,38 1 Kor 15,10 1 Kor 15,58 1 Kor 16,16 Kol 1,29 Kol 4,12 1 Tes 1,3 1 Tes 5,12-13 1 Tim 4,10 1 Tim 5,17-18 Heb 6,10-11 gerbti vyrąmylimasmoteris bažnyčiojemoterys vadovaujamotersmoters vaidmuopagarba vyruisavitarpio pagarbasunkus darbas
Rom 16,13 Sveikinkite išrinktąjį Viešpatyje Rufą, taip pat ir jo bei mano motiną. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,21 Mt 12,49-50 Mt 20,16 Mk 3,35 Jn 15,16 Jn 19,27 Ef 1,4 2 Tes 2,13 1 Tim 5,2 2 Jn 1,1 išrinktieji, ištikimiejijautįlinksminkisnešė kryžiųrūpintissavitarpio pagarbažemės ribos
Rom 16,14 Sveikinkite Asinkritą, Flegontą, Hermį, Patrobą, Hermą ir su jais esančius brolius. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 8,29 Kol 1,2 Heb 3,1 1 Pt 1,22-23
Rom 16,15 Sveikinkite Filologą ir Juliją, Nerėją ir jo seserį, Olimpą ir visus šventuosius, kurie yra su jais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 16,2 Iz 60,21 Rom 1,7 Rom 16,14 Ef 1,1 1 Pt 1,2 atgimęsnedėkingassavitarpio pagarbatevyne
Rom 16,16 Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jus sveikina visos Kristaus bažnyčios. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 16,20 2 Kor 13,12 1 Tes 5,26 1 Pt 5,14 Apd 20,37 amatasapkabinimasapsivilkti Kristumiapsunkinimaibažnyčios galvabučinysbūk tylaDievo baznyciaDievo bažnyčiafizinis prisilietimasgarbe DievuigintarasJėzaus bažnyčiaKristaus bažnyčiaKristaus prototipasnesveikintinešvankumasneteisinga religijapalankus metasrankos paspaudimassugrūdusi širdiessveikintišypsenatikėjimo darbaitikra vienybėtyli meilėvaikai tėvaivienybėjevisuotinė bažnyčia
Rom 16,17 Prašau jus, broliai, įsidėmėti tuos, kurie kelia susiskaldymus bei papiktinimus, prieštaraudami mokymui, kurio jūs išmokote. Venkite jų! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Tes 3,6 Tit 3,10 1 Tim 1,3 Mt 18,7 Mt 18,17 Lk 17,1 Apd 15,1-5 Apd 15,24 1 Kor 1,10-13 1 Kor 3,3 1 Kor 5,9-11 1 Kor 11,18 Gal 1,7-9 Gal 2,4 Fil 3,2-3 Fil 3,17 Kol 2,8 2 Tes 3,14-15 1 Tim 6,3-5 2 Tim 3,5 2 Pt 2,1-2 1 Jn 2,19 2 Jn 1,7-11 Jud 1,19 blogisbudėtkitedviveidiškumasižeidimasnetikras mokytojaspaleistuvispasidalinusipasipelnytipasišventimasvaikvilkų
Rom 16,18 Tokie žmonės netarnauja mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastųjų širdis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Fil 3,19 Kol 2,4 Mch 3,5 1 Tim 6,5 2 Pt 2,3 Mt 7,15 1 Sam 2,12-17 1 Sam 2,29 2 Krn 18,5 2 Krn 18,12-17 Ps 19,7 Ps 119,130 Pat 8,5 Pat 14,15 Pat 22,3 Iz 30,10-11 Iz 56,10-12 Jer 8,10-11 Jer 23,17 Jer 28,1-9 Jer 28,15-17 Ez 13,16 Ez 13,19 Oz 4,8-11 Mal 1,10 Mt 6,24 Mt 24,11 Mt 24,24 Mt 24,48-51 Jn 12,26 Rom 16,19 2 Kor 2,17 2 Kor 4,2 2 Kor 11,3 2 Kor 11,13-15 Gal 1,10 Fil 2,21 Kol 3,24 2 Tes 2,10 2 Tim 2,16-18 2 Tim 3,2-6 Tit 1,10-12 Jok 1,1 2 Pt 2,10-15 2 Pt 2,18-20 1 Jn 4,1-3 Jud 1,1 Jud 1,12 Jud 1,16 Apr 1,1 apgaulėapsimetimas kituauskarasdidūs dalykaidviveidisindulgencijaklaidingos Dvasiosklastamanipuliacijamanipuluavimasmanonaivusnetikras pranasasnetikri mokytojainetikri pranasasnetikri pranašaipasipelnytipipipranašas mokytojasskausmas skrandyjetikėjimo paslaptisveidmainystėvilkųžydaižodžiai
Rom 16,19 Jūsų klusnumas žinomas visur. Todėl džiaugiuosi jumis, ir linkiu, kad būtumėte išmintingi gėriui ir neišmanūs blogiui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,16 Rom 1,8 1 Kor 14,20 Jok 3,13-18 1 Kar 3,9-12 Ps 101,2 Iz 11,2-3 Jer 4,22 Lk 10,3 Ef 1,15-18 Ef 5,17 Fil 1,9 Fil 2,15 Kol 1,3-9 Kol 3,16 1 Tes 1,2-3 1 Tes 1,8-9 1 Tes 3,6-10 2 Tim 3,15-17 blogis prasidejocitatos išmintisdidelė išmintisDievo pazinimasDievo pažinimasgera žmoguiišminties meilėišmintis gyvenimoišmintis pažinimasištikimybėskalbekklastingimyli Dievąnaivuspaprastumaspramogaprotingatikslo siekimasvengti blogio
Rom 16,20 O ramybės Dievas sutryps šėtoną po jūsų kojomis greitu laiku. Mūsų Viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis! Amen. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 3,15 Rom 15,33 1 Tes 5,28 Lk 10,19 2 Kor 13,14 Gal 6,18 Fil 4,23 2 Tes 3,18 Apr 22,21 Job 40,12 Iz 25,8-12 Iz 63,3 Zch 10,5 Mal 4,3 Rom 8,37 Rom 16,23 1 Kor 16,2-4 1 Kor 16,23 2 Tim 4,22 Flm 1,25 Heb 2,14-15 1 Jn 3,8 Apr 12,10 Apr 20,1-3 dešimt mergeliųpasaulio kunigaikštisstresastaikdarystikroji ramybėvelnio vaikai
Rom 16,21 Jus sveikina mano bendradarbis Timotiejus ir mano tautiečiai Liucijus, Jasonas ir Sosipatras. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 20,4 Apd 13,1 Apd 17,5 Rom 16,7 Rom 16,11 Apd 16,1-3 Apd 17,14 Apd 18,5 Apd 19,22 2 Kor 1,1 2 Kor 1,19 Fil 1,1 Fil 2,19-23 Kol 1,1 1 Tes 1,1 1 Tes 3,2 1 Tes 3,6 2 Tes 1,1 1 Tim 1,2 1 Tim 6,11 1 Tim 6,20 2 Tim 1,2 Heb 13,23 moteris bažnyčiojesalomėja
Rom 16,22 Aš, Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jus Viešpatyje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Gal 6,11 Rom 16,8 1 Kor 16,21 Kol 3,17 ArielisnastaPetro laiskasšaiposi
Rom 16,23 Jus sveikina Gajus, mano ir visos bažnyčios šeimininkas. Jus sveikina Erastas, miesto iždininkas, ir mano brolis Kvartas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,22 1 Kor 1,14 2 Tim 4,20 3 Jn 1,1-6 Apd 19,29 Apd 20,4 julijuskorinsvečiuosesvetingumasšaiposižemina
Rom 16,24 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie su jumis visais. Amen. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 16,20 1 Tes 5,28
Rom 16,25 Tam, kuris gali jus sustiprinti pagal mano Evangeliją ir Jėzaus Kristaus skelbimą, pagal apreiškimo paslaptį, nutylėtą nuo pasaulio pradžios, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 2,16 Ef 1,9 1 Kor 2,7 Mt 13,35 Ef 3,3-5 Ef 3,9 Kol 1,26-27 2 Tes 3,3 1 Pt 5,10 Ps 78,2 Dan 2,22 Am 3,7 Mt 13,17 Lk 10,23-24 Apd 9,20 Apd 20,32 Rom 14,4 1 Kor 1,23 1 Kor 2,1-2 1 Kor 4,1 2 Kor 4,3 2 Kor 4,5 Gal 2,2 Ef 3,11 Ef 3,20-21 Ef 6,19 1 Tes 3,13 2 Tes 2,14 2 Tes 2,16-17 2 Tim 1,9 2 Tim 2,8 Tit 1,2 Heb 7,25 1 Pt 1,10-12 1 Pt 1,20 Jud 1,24-25 amžinas Dievasapreikšiuatgailos ašarosBiblijos slėpiniaiblondineDangaus slėpinysDievo galybekefasKristaus Evangelijalaisvė žmoguipasidavimo paslaptispaslaptispašalinti nuodėmesskelbti Evangelijatebūnie prakeiktas
Rom 16,26 bet dabar atskleistą ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu paskelbtą visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui, – En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 1,5 Rom 1,2 Kol 1,26 2 Tim 1,10 Pr 21,33 Įst 33,27 Iz 9,6 Iz 40,28 Mch 5,2 Mt 28,19-20 Mk 16,15 Lk 24,44-47 Apd 6,7 Apd 8,32-35 Apd 10,43 Apd 13,46-47 Apd 26,17-18 Apd 26,22-23 Rom 1,20 Rom 3,21 Rom 15,4 Rom 15,18 Gal 3,8 Ef 1,9 Ef 2,20 1 Tim 1,17 Tit 1,2-3 Heb 9,14 Heb 13,8 1 Jn 5,20 Apr 1,8-11 Apr 1,17 Apr 19,10 amžinas Dievasapreikšiuapsireiškimasdoktrinosklastinga širdismanipuluavimastikėjimo darbaitikėjimo pasireiškimas
Rom 16,27 vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė per amžius! Amen. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 11,36 1 Tim 1,17 1 Tim 6,16 Ps 147,5 Rom 11,33-34 Gal 1,4-5 Ef 1,7-8 Ef 3,10 Ef 3,20-21 Fil 4,20 Kol 2,2-3 2 Tim 4,18 Heb 13,15 Heb 13,21 1 Pt 2,5 1 Pt 5,10-11 2 Pt 3,18 Jud 1,25 Apr 1,5-6 Apr 4,9-11 Apr 5,9-14 Apr 7,10-12 Apr 19,1-6 Dievo išmintis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį