Biblijos vartai

Atversta Ps 89,1-52 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 52.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpatie, dangūs giria Tavo stebuklus, Tavo ištikimybę – šventųjų susirinkimas. Jo palikuonys gyvens per amžius, ir jo sostas stovės kaip saulė priešais mane, bus įtvirtintas kaip mėnulis – ištikimas liudytojas danguje“. Viešpatie, atsimink savo tarno gėdą; nešioju širdyje daugelio tautų panieką, kuria, Viešpatie, Tavo priešai niekino Tavo pateptojo kelius.

Ps 89,1 Viešpatie, apie Tavo gailestingumą giedosiu amžinai; kartų kartoms skelbsiu Tavo ištikimybę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 89,33 Ps 89,49 Ps 101,1 Ps 36,5 Ps 89,8 Ps 119,90 1 Kar 4,31 1 Krn 2,6 Ps 89,24 Ps 92,2 Iz 25,1 Rd 3,23 Ps 40,9-10 Ps 59,16 Ps 71,8 Ps 71,15-19 Ps 86,12-13 Ps 88,11 Ps 89,4-5 Ps 106,1 Ps 136,1-26 Mch 7,20 Tit 1,2 apstu nuodemėsdainadainavimasdievas ištikimasgiedokite Viešpačiuihimnas meilėiistirkavimaskohatoliudijimailiudijimasmeilės himnasmuzikaViešpaties ištikimybėElijas
Ps 89,2 Aš tariau: „Gailestingumas išliks per amžius. Tu įtvirtinsi savo ištikimybę danguose“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 36,5 Ps 103,17 Sk 23,19 Neh 1,5 Neh 9,17 Neh 9,31 Ps 42,1 Ps 89,5 Ps 89,37 Ps 119,89 Ps 146,6 Mt 24,35 Lk 1,50 Ef 1,6-7 Heb 6,18 amžina meilėdievas ištikimasDievo ištikimybėDievo ištikimiejiViešpaties ištikimybė
Ps 89,3 „Aš sudariau sandorą su išrinktuoju ir prisiekiau savo tarnui Dovydui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 132,11 2 Sam 7,10-16 1 Kar 8,16 Jer 33,20-21 2 Sam 3,9 2 Sam 23,5 Ps 78,70 Ps 89,19 Ps 89,28 Ps 89,34-35 Ps 89,39 Iz 42,1 Iz 55,3 Jer 30,9 Ez 34,23-24 Oz 3,5 Mt 3,17 Mt 12,18-21 Lk 1,32-33 Apd 2,30 Heb 7,21 Dievi sandorosDievo sandorosmeilė psalmesnieko neturėdamassandorasandoros ženklas
Ps 89,4 ‘Per amžius įtvirtinsiu tavo palikuonis, tavo sostą visoms kartoms pastatysiu’“. En Lbd  2 Sam 7,12-16 Ps 132,12 Lk 1,32-33 2 Sam 7,29 1 Kar 9,5 1 Krn 17,10-14 1 Krn 22,10 Ps 72,17 Ps 89,1 Ps 89,29 Ps 89,36 Iz 9,6-7 Zch 12,8 Lk 20,41-44 Apd 13,32-37 Rom 1,3-4 Rom 15,12 Fil 2,9-11 Apr 22,16 nesveikasNojus sandorapavirto druskosratai
Ps 89,5 Viešpatie, dangūs giria Tavo stebuklus, Tavo ištikimybę – šventųjų susirinkimas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 19,1 Ps 97,6 Ps 50,6 Apr 7,10-12 Įst 33,2 Job 5,1 Ps 89,7 Iz 44,23 Dan 7,10 Lk 2,10-15 Ef 3,10 2 Tes 1,7 Heb 12,22-23 1 Pt 1,12 Jud 1,14-15 Apr 5,11-14 Apr 19,1-6 Dievo ištikimybėpalaimintas ateinantisViešpaties ištikimybėžemę žmonėms
Ps 89,6 Kas gi iš danguje esančių Viešpačiui prilygsta? Kas tarp Dievo sūnų panašus į Viešpatį? En Lbd  Ps 29,1 Ps 86,8 Ps 113,5 Iš 15,11 Ps 40,5 Ps 52,1 Ps 71,19 Ps 73,25 Ps 89,8 Jer 10,6 Dievo sūnusNojaus dukrossmuikas
Ps 89,7 Bauginantis yra Dievas šventųjų susirinkime, gerbtinas visų aplink Jį esančių. En Lbd  Ps 47,2 Kun 10,3 Ps 76,7-11 Iz 6,2-7 Iz 66,2 Jer 10,7 Jer 10,10 Mt 10,28 Lk 12,4-5 Apd 5,11 Heb 12,28-29 Apr 15,3-4 baisus Dievasbijokite DievoDievas pasirūpinsDievo bijokitešventųjų susirinkimo
Ps 89,8 Viešpatie, kareivijų Dieve, kas yra Tau lygus savo jėga? Viešpatie, kas yra toks ištikimas, kaip Tu? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 35,10 Ps 71,19 1 Sam 2,2 Įst 32,31 Joz 22,22 1 Sam 15,19 Job 9,19 Ps 24,8 Ps 84,12 Ps 89,6 Ps 89,13 Ps 147,5 Iz 28,22 Iz 40,25-26 Jer 32,17 Mt 6,13 buk istikimasdievas ištikimasDievo ištikimybėDievo ištikimiejiViešpaties ištikimybė
Ps 89,9 Tu suvaldai jūros šėlimą, sukilusias bangas Tu sutramdai. En Lbd  Ps 65,7 Job 38,8-11 Ps 29,10 Ps 66,5-6 Ps 93,3-4 Ps 107,25-29 Nah 1,4 Mt 8,24-27 Mt 14,32 Mk 4,39 Mk 4,41 didžioji jūravandenynas
Ps 89,10 Tu sutriuškini Rahabą kaip nukautąjį, savo galinga ranka išgainioji savo priešus. En Lbd  Ps 144,6 Iš 3,19-20 Iš 7,1-15 Įst 4,34 Ps 59,11 Ps 68,1 Ps 68,30 Ps 78,43-72 Ps 87,4 Ps 105,27-45 Iz 24,1 Egiptasyzopleviatanas
Ps 89,11 Tau priklauso dangūs ir žemė, pasaulis ir visa, kas jame; Tu sukūrei juos. En Lbd  Pr 1,1 1 Krn 29,11 Pr 2,1 Job 41,11 Ps 24,1-2 Ps 50,12 Ps 115,16 1 Kor 10,26 1 Kor 10,28 alyvmedžio šakelėsDievo kurinijakūrimasmeilė gamtaipatikti Dievuisaulė sukurtasukūrimassukurtas pasaulisturtasžemės centrasžmogaus suteršimas
Ps 89,12 Tu sutvėrei šiaurę ir pietus; Taboras ir Hermonas džiaugiasi Tavimi. En Lbd  Joz 12,1 Joz 19,22 Job 26,7 Įst 3,8-9 Ts 4,6 Ps 98,8 Ps 133,3 Ts 4,12 Ps 65,12-13 Iz 35,1-2 Iz 49,13 Iz 55,12-13 Jer 46,18 tuščia vieta
Ps 89,13 Tu galingas: stipri Tavo ranka, aukštai pakelta Tavo dešinė! En Lbd  Ps 62,11 Ps 89,10 Dan 4,34-35 Mt 6,13 Dievo galybepragaro liepsnos
Ps 89,14 Tavo sosto pamatas – teisumas ir teisingumas, gailestingumas ir tiesa eina Tavo priekyje. En Lbd  Ps 97,2 Ps 85,13 Ps 45,6-7 Įst 32,4 Ps 89,2 Ps 99,4 Ps 145,17 Pat 16,12 Jn 1,17 Apr 15,3 Dievo sostaskaltės pripažinimaspamataspažadsaliasostasšaliataikos pabučiavimuteisybėteisingumasteisingumas tiesateisingumo svarstyklestiesa padarysžino viską
Ps 89,15 Palaiminta tauta, kuri pažįsta džiaugsmingą garsą! Viešpatie, Tavo veido šviesoje jie vaikščios. En Lbd  Sk 10,10 Ps 4,6 Ps 44,3 Kun 25,9 Sk 6,26 Sk 23,21 Job 29,3 Ps 90,6 Ps 98,4-6 Ps 100,1 Pat 16,15 Iz 2,5 Iz 52,7-8 Nah 1,15 Lk 2,10-14 Jn 14,21-23 Apd 2,28 Rom 10,15 Rom 10,18 Apr 21,23 meilė psalmespalaiminta tautašofarasšviesiai raudonašviesos šaltinis
Ps 89,16 Tavo vardas juos linksmins, jie bus išaukštinti Tavo teisume. En Lbd  Ps 29,5 Ps 29,7 Ps 33,21 Ps 40,10 Ps 44,8 Ps 71,15-16 Ps 89,12 Ps 105,3 Iz 45,24-25 Iz 46,13 Jer 23,6 Lk 1,47 Rom 1,17 Rom 3,21-26 2 Kor 5,21 Fil 3,9 Fil 4,4 išteisinimas
Ps 89,17 Tu esi jų garbė ir galybė, Tavo palankumu išaukštintas mūsų ragas. En Lbd  Ps 75,10 Ps 92,10 Ps 148,14 1 Sam 2,1 1 Sam 2,10 Ps 28,7 Ps 89,24 Ps 112,9 Ps 132,17 1 Kor 1,30-31 2 Kor 12,9-10 Fil 4,13 palaimintaspalaimintas kurispalaimintivienas ragas
Ps 89,18 Viešpats yra mūsų apsauga, Izraelio Šventasis – mūsų karalius. En Lbd  Ps 47,9 Ps 71,22 Pr 15,1 Įst 33,27-29 Ps 44,4 Ps 62,1-2 Ps 62,6 Ps 84,11 Ps 91,1-2 Iz 1,4 Iz 12,6 Iz 29,19 Iz 30,11 Iz 33,22 Iz 43,3 Iz 43,14 aukso obuolys
Ps 89,19 Regėjime Tu kalbėjai savo šventajam: „Aš suteikiau pagalbą karžygiui, išaukštinau tautos išrinktąjį. En Lbd  1 Kar 11,34 1 Sam 16,1 1 Sam 16,18 2 Sam 7,8-17 2 Sam 17,10 Ps 42,3 Ps 89,3 Iz 9,6 Jer 30,21 Mk 1,24 Lk 1,70 Fil 2,6-11 Heb 2,9-17 2 Pt 1,21 2 Pt 3,2 Apr 3,7 matymasnakties regėjimasne regėjimuregėjimas akliesiemssaldumaszmoniu akysevaldžias
Ps 89,20 Suradau Dovydą, savo tarną, ir šventu aliejumi jį patepiau. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 16,1 1 Sam 16,12-13 Apd 13,22 Iz 61,1-3 Jn 3,34 aliejusapie aliejųDvasios aliejusligonių patepimaspatepimo aliejuspatepti duris
Ps 89,21 Mano ranka visuomet jį palaikys, mano dešinė stiprins jį. En Lbd  2 Sam 7,8-16 Ps 18,32-39 Ps 80,15-17 Ps 89,13 Iz 41,10 Iz 42,1 Iz 49,8 Ez 30,24-25 Zch 10,12 Dievo šviesa
Ps 89,22 Priešas nenugalės jo ir piktadarys nepažemins. En Lbd  2 Sam 7,10 1 Krn 17,9 Mt 4,1-10 Jn 17,12 2 Tes 2,3
Ps 89,23 Jo akivaizdoje parblokšiu priešus ir palaušiu tuos, kurie jo nekenčia. En Lbd  2 Sam 7,9 2 Sam 3,1 2 Sam 7,1 2 Sam 22,40-44 Ps 2,1-6 Ps 18,40 Ps 21,8-9 Ps 109,3-1 Ps 132,18 Lk 19,14 Lk 19,27 Jn 15,23
Ps 89,24 Mano ištikimybė ir gailestingumas lydės jį, ir mano vardu aukštai iškils jo ragas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 2,1 Ps 20,1 Ps 20,5 Ps 61,7 Ps 89,2-5 Ps 89,16-17 Ps 89,28 Ps 89,33 Ps 91,14 Jn 1,17 Jn 17,6 Jn 17,11 Jn 17,26 2 Kor 1,20 vienas ragas
Ps 89,25 Aš jo ranką padėsiu ant jūros ir ant upių jo dešinę. En Lbd  1 Kar 4,21 Ps 2,8 Ps 72,8-11 Ps 80,11 Apr 11,15
Ps 89,26 Jis sakys man: ‘Tu esi mano tėvas, mano Dievas ir išgelbėjimo uola!’ En Lbd  2 Sam 7,14 2 Sam 22,47 1 Krn 22,10 Ps 95,1 Mk 15,34 Ps 18,46 Ps 43,4 Ps 62,2 Ps 62,6-7 Iz 50,7-9 Mt 26,39 Mt 26,42 Lk 23,46 Jn 11,41 Jn 20,17 Heb 1,5 Dievas GelbėtojasDievo dvasipamatai akmenstitnagas
Ps 89,27 Aš padarysiu jį savo pirmagimiu, jis bus aukščiau negu žemės karaliai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 24,7 Kol 1,18 Apr 19,16 Ps 2,7 Ps 72,11 Kol 1,15 Iz 49,7 Rom 8,29 Iš 4,22 2 Krn 1,12 2 Krn 9,23-24 Ps 2,10-12 Apr 21,24 aukštybėseJėzus pirmagimispranašusvisatos architektas
Ps 89,28 Aš būsiu jam gailestingas per amžius, tvirta pasiliks sandora tarp mūsų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 55,3 2 Sam 7,15-16 2 Sam 23,5 Ps 89,33-34 Ps 111,5 Ps 111,9 Iz 54,10 Jer 33,20-21 Apd 13,32-34
Ps 89,29 Jo palikuonims leisiu gyventi per amžius, kol bus dangus, stovės jo sostas. En Lbd  Ps 89,4 Įst 11,21 Ps 89,36 Iz 9,7 1 Krn 17,11-12 1 Krn 22,10 Ps 21,4 Ps 45,6 Ps 132,11 Iz 59,21 Jer 33,17-26 Ez 37,24-25 Dan 2,44 Lk 1,32-33
Ps 89,30 Jei jo vaikai paniekins mano įstatymą, jei nesielgs, kaip jiems įsakyta, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 7,14 Ps 119,53 1 Krn 28,9 2 Krn 7,17-22 Ps 132,12 Pat 4,2 Pat 28,4 Jer 9,13-16 Ez 18,9 Ez 18,17 Ez 20,19 Lk 1,6
Ps 89,31 jei mano nuostatus laužys ir įsakymų mano nepaisys, En Lbd  Ps 55,20
Ps 89,32 bausiu už jų nuodėmes lazda, plaksiu rykštėmis už jų kaltę. En Lbd  2 Sam 7,14 Iš 32,34 1 Kar 11,6 1 Kar 11,14 1 Kar 11,31 1 Kar 11,39 Job 9,34 Pat 3,11-12 Am 3,2 1 Kor 11,31-32 Heb 12,6-11 geležine lazda
Ps 89,33 Bet savo malonės iš jo neatimsiu ir ištikimybės jam neatsakysiu, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 7,15 1 Sam 15,29 2 Sam 7,13 1 Kar 11,13 1 Kar 11,32 1 Kar 11,36 Ps 89,39 Iz 54,8-10 Jer 33,20-26 Rd 3,31-32 1 Kor 15,25 Heb 6,18 buk istikimasdievas ištikimasDievo ištikimybėDievo ištikimiejiistikimybeištikimybėViešpaties ištikimybė
Ps 89,34 nesulaužysiu sandoros ir savo lūpų žodžio nekeisiu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 23,19 Jer 33,20 Kun 26,44 Jer 14,21 Mal 3,6 Mt 24,35 Rom 11,29 Jok 1,17 darnaDievi sandorosDievo ištikimybėdievo paå¾adaiDievo pažadaiDievo pažadaskakavalaikytis pažadoNojus sandorapazadaipažadai
Ps 89,35 Kartą esu prisiekęs šventumu savo, Dovydui nemeluosiu. En Lbd  Am 4,2 Ps 110,4 Ps 132,11 Am 8,7 2 Tes 2,13 Tit 1,2 Heb 6,13 Heb 6,17 pavirto druskos
Ps 89,36 Jo palikuonys gyvens per amžius, ir jo sostas stovės kaip saulė priešais mane, En Lbd  Ps 72,5 Ps 72,17 Ps 89,29 Lk 1,33 2 Sam 7,16 Ps 89,4 Iz 9,7 Iz 53,10 Iz 59,21 Jer 33,20 Jn 12,34 vasara
Ps 89,37 bus įtvirtintas kaip mėnulis – ištikimas liudytojas danguje“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 1,14-18 Pr 9,13-16 Ps 72,7 Ps 104,19 Iz 54,9-10 Jer 31,35-36 aukštas Danguskyla saulėmėlyna saulėmėnulis
Ps 89,38 Bet Tu atstūmei, atmetei ir pasibjaurėjai pateptuoju savo. En Lbd  Įst 32,19 1 Krn 28,9 Ps 89,51 2 Sam 1,21 2 Sam 15,26 2 Krn 12,1-12 Ps 44,9-26 Ps 60,1 Ps 60,10 Ps 77,7 Ps 78,59 Ps 84,9 Ps 106,40 Jer 12,1 Rd 2,7 Rd 4,20 Oz 9,17 Zch 11,8 Zch 13,7
Ps 89,39 Išsižadėjai sandoros su savo tarnu, nusviedei žemėn jo karūną ir suteršei ją. En Lbd  Ps 74,7 Rd 5,16 Ps 77,10 Ps 89,34-36 Ps 89,44 Ps 116,11 Ps 143,3 Iz 25,12 Iz 43,28 Jn 13,7
Ps 89,40 Tu sugriovei jo mūrus, pavertei griuvėsiais tvirtoves. En Lbd  Ps 80,12 Rd 2,2 Rd 2,5 2 Krn 12,2-5 2 Krn 15,5 Job 1,10 Iz 5,5-6 Apr 13,1-7
Ps 89,41 Jį plėšia visi praeiviai, jis tapo pajuoka kaimynams. En Lbd  Ps 79,4 Įst 28,37 Neh 5,9 Ps 44,10-14 Ps 74,10 Ps 80,13 Iz 10,6 Jer 24,9 Jer 29,18 Jer 42,18 Jer 44,8 Jer 44,12 Jer 50,17 Rd 5,1 Ez 5,14-15 Dan 9,16
Ps 89,42 Tu leidai jo priešų galybei iškilti, jiems visiems suteikei džiaugsmą. En Lbd  Kun 26,17 Kun 26,25 Įst 28,25 Įst 28,43 Ps 13,2 Ps 80,6 Rd 2,17 Jn 16,20 Apr 11,10
Ps 89,43 Nukreipei ašmenis jo kardo, neleidai laimėti mūšyje. En Lbd  Kun 26,36-37 Sk 14,42 Sk 14,45 Joz 7,4-5 Joz 7,8-12 2 Krn 25,8 Ps 44,10 Ez 30,21-25 trupiniai
Ps 89,44 Tu atėmei jo šlovę ir nuvertei jo sostą. En Lbd  1 Sam 4,21-22 1 Kar 12,16-20 1 Kar 14,25-28 Ps 89,39 Rd 4,1-2 Dan 7,20-25 2 Tes 2,3-10
Ps 89,45 Sutrumpinai jo jaunystės dienas, padengei jį gėda. En Lbd  Ps 109,29 Ps 44,15 2 Krn 10,19 Ps 71,13 Ps 89,28-29 Ps 102,23 Iz 63,18 Mch 7,10
Ps 89,46 Ar ilgai, Viešpatie? Ar slėpsies amžinai? Ar degs kaip ugnis Tavo rūstybė? En Lbd  Ps 79,5 Ps 78,63 Job 23,9 Ps 10,1 Ps 13,1-2 Ps 85,5 Ps 88,14 Ps 90,13 Iz 8,17 Iz 45,15 Jer 4,4 Jer 21,12 Oz 5,15 2 Tes 1,8 Heb 12,29 saldumas
Ps 89,47 Viešpatie, atsimink, koks trumpas yra mano gyvenimas! Kokius menkus Tu sukūrei visus žmones! En Lbd  Job 7,7 Job 10,9 Job 14,1 Job 9,25-26 Ps 39,5-6 Ps 119,84 Ps 144,4 Jok 4,14 citatos laikaskūdikėlįlaikąsmetutuštybių tuštybė
Ps 89,48 Koks žmogus gyvena ir nepatiria mirties? Kieno siela mirusiųjų buveinės išvengia? En Lbd  Ps 49,15 Heb 11,5 Job 30,23 Ps 22,29 Ps 49,7-9 Mok 3,19-20 Mok 8,8 Mok 9,5 Mok 12,7 Jn 8,51 Apd 2,27 2 Kor 4,14 Heb 9,27 dievas duosdievas nepaliksElijasgyvasisgriautihadaskelias gyvenimasmirties dienamirtis dvasiamirusiųjų prisikėlimasMozės kūnorojussėdynėsiela nemirtingasmerkimasvejas
Ps 89,49 Viešpatie, kur yra Tavo ankstesnė malonė, kurią Dovydui savo tiesoje pažadėjai? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 7,15 2 Sam 3,9 Ps 54,5 Ps 77,9-10 Ps 89,3-4 Ps 89,35 Ps 132,11-12 Iz 55,3 Iz 63,7-15 Heb 7,21
Ps 89,50 Viešpatie, atsimink savo tarno gėdą; nešioju širdyje daugelio tautų panieką, En Lbd  Ps 74,18 Ps 74,22 Ps 69,9 Ps 44,13-16 Ps 69,19-20 Ps 79,10-12 Rom 15,3
Ps 89,51 kuria, Viešpatie, Tavo priešai niekino Tavo pateptojo kelius. En Lbd  2 Sam 16,7-8 Ps 56,5-6 Ps 57,3 Ps 74,10 Mt 5,10-12 Mt 12,24 Mt 26,61 Jn 8,48 Apd 5,41 1 Kor 4,12-13 Heb 10,33 Heb 11,36 1 Pt 2,20-21 1 Pt 3,16 1 Pt 4,14-16
Ps 89,52 Tebūna palaimintas Viešpats per amžius! Amen! Amen! En Lbd  Ps 41,13 Ps 106,48 Neh 9,5 Ps 72,18-19 Hab 3,17-19 Mt 6,13 1 Tim 1,17

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį