Biblijos vartai

Atversta Ps 78,1-72 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 72.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ką Jis įsakė mūsų tėvams, jie turi skelbti savo vaikams, kad ir būsimoji karta – ateityje gimsiantieji vaikai – žinotų ir skelbtų savo vaikams, kad jie pasitikėtų Dievu, nepamirštų Dievo darbų ir laikytųsi Jo įsakymų, kad netaptų jie, kokie buvo jų tėvai, kietasprandė ir maištinga karta; karta, kurios širdis nebuvo tvirta nei dvasia ištikima Dievui. Jie kalbėjo prieš Dievą ir sakė: „Argi gali Dievas paruošti mums stalą dykumoje? Atsiminė, kad Dievas yra jų uola, aukščiausiasis Dievas jų atpirkėjas.

Ps 78,1 Klausykis mano tauta mano įstatymo. Išgirsk savo ausimis mano burnos žodžius! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 51,4 Iz 55,3 Ts 5,3 2 Krn 15,1-16 Ps 49,1-3 Ps 50,7 Ps 51,4 Ps 74,1 Pat 8,4-6 Mt 13,9 mokyti vaikus
Ps 78,2 Atversiu burną palyginimais, atskleisiu senovės laikų paslaptis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 49,4 Pat 1,6 Mt 13,11-13 Mt 13,34-35 Mk 4,34 Dievo angelasgreitispiktžoles
Ps 78,3 Ką girdėjome ir sužinojome, ką mūsų tėvai pasakojo mums, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 44,1 Iš 12,26-27 Iš 13,8 Iš 13,14-15 Ps 48,8 istorija
Ps 78,4 neslėpsime nuo jų vaikų, pasakosime būsimai kartai apie Viešpaties šlovę, Jo galybę ir stebuklus, kuriuos Jis padarė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 11,19 Jl 1,3 Įst 6,7 Joz 4,6-7 Ps 145,4-6 Iš 12,26 Iš 13,8 Iš 13,14 Įst 4,9 Joz 4,21-24 Job 15,18 Ps 9,14 Ps 10,1-5 Ps 26,7 Ps 71,17-18 Iz 63,7-19 melavimaspalikimastėvai vaikaitėvų gyvenimastėvų pareiga
Ps 78,5 Jis davė liudijimą Jokūbe ir išleido įstatymą Izraelyje. Ką Jis įsakė mūsų tėvams, jie turi skelbti savo vaikams, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 81,5 Ps 147,19 Įst 4,45 Ef 6,4 Įst 6,7 Ps 19,7 Iz 8,20 Rom 3,2 Pr 18,19 Iš 25,16 Iš 25,21 Iš 40,3 Iš 40,20 Įst 11,19 Ps 78,3-4 Ps 119,152 Iz 38,19 1 Jn 5,9-12 įstatymaiteisinotėvų gyvenimasviltis
Ps 78,6 kad ir būsimoji karta – ateityje gimsiantieji vaikai – žinotų ir skelbtų savo vaikams, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 102,18 Įst 4,10 Joz 22,24-25 Est 9,28 Ps 22,31 Ps 48,13 Ps 71,18 Ps 90,16 Ps 145,4 Jl 1,3 tėvų gyvenimas
Ps 78,7 kad jie pasitikėtų Dievu, nepamirštų Dievo darbų ir laikytųsi Jo įsakymų, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 5,29 Įst 4,9 Iš 12,24-27 Įst 6,12 Įst 7,18-19 Įst 8,2 Įst 8,11 Est 9,27-28 Ps 40,4 Ps 62,5 Ps 77,10-12 Ps 91,14 Ps 103,2 Ps 105,5 Ps 130,6-7 Ps 146,5 Jer 17,7-8 Jn 14,21-24 1 Kor 11,24 1 Pt 1,21 1 Jn 3,22-24 1 Jn 5,3 Apr 14,12 nepasitikėjimasviltis
Ps 78,8 kad netaptų jie, kokie buvo jų tėvai, kietasprandė ir maištinga karta; karta, kurios širdis nebuvo tvirta nei dvasia ištikima Dievui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,37 Iš 32,9 Įst 31,27 2 Kar 17,14 Ez 20,18 Iš 33,3 2 Krn 30,7 Iš 33,5 Iš 34,9 Įst 4,4 Įst 9,6-7 Įst 9,13 Įst 9,24 Joz 14,8-9 2 Krn 12,14 2 Krn 19,3 2 Krn 20,33 2 Krn 30,19 Job 11,13 Ps 68,6 Ps 106,7 Iz 30,9 Ez 2,3-8 Ez 20,8 Mt 23,31-33 Apd 7,51 Apd 11,23 užsispirymas
Ps 78,9 Efraimai, ginkluoti lankais, pabėgo iš mūšio kautynių dieną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 1,41-44 Joz 17,16-18 Ts 9,28 Ts 9,38-40 Ts 20,39 1 Sam 4,10 1 Sam 31,1 1 Krn 12,2 Ps 78,57 Lk 22,33 bailumas
Ps 78,10 Dievo sandoros jie nesilaikė ir įstatymų nepaisė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 31,16 Įst 31,20 Ts 2,10-12 2 Kar 17,14-15 Neh 9,26-29 Jer 31,32 užsispirymas
Ps 78,11 Užmiršo Jo darbus bei padarytus stebuklus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 106,13 Įst 32,18 Ps 78,7 Ps 106,21-22 Jer 2,32
Ps 78,12 Jų tėvams matant, Jis darė nuostabių dalykų Egipto šalyje, Coano laukuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 13,22 Iz 19,11 Ez 30,14 Iš 7,1-51 Iz 19,13 Pr 32,3 Įst 4,34 Įst 6,22 Neh 9,10 Ps 78,42-50 Ps 105,27-38 Ps 106,22 Ps 135,9 Dievo stebuklas
Ps 78,13 Jis perskyrė jūrą ir pervedė juos, vandenys stovėjo kaip siena. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,21 Iš 15,8 Iš 14,1-15 Joz 3,16 Ps 38,7 Ps 66,6 Ps 106,9-10 Ps 136,13-15 Iz 63,13 Hab 3,15 1 Kor 10,2-3 atsiskyrimas
Ps 78,14 Jis vedė juos dieną debesimi, o naktį – ugnies šviesa. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 105,39 Iš 14,24 Iš 13,21-22 Iš 40,35-38 Neh 9,12 Neh 9,19
Ps 78,15 Jis perskėlė dykumos uolą ir pagirdė juos kaip iš gelmių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 17,6 Sk 20,11 Ps 105,41 Ps 114,8 1 Kor 10,4 Iz 41,18 Iz 43,20 Iz 48,21 Jn 7,37-38 Apr 22,1 Apr 22,17 didžioji jūra
Ps 78,16 Iš uolos veržėsi srovės ir vanduo lyg upės tekėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 20,8 Sk 20,10-11 Įst 8,15 Įst 9,21 Ps 105,41 trupiniai
Ps 78,17 Tačiau jie dar daugiau prieš Jį nusidėjo, maištavo prieš Aukščiausiąjį dykumoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 63,10 Įst 9,8 Įst 9,12-22 Ps 78,32 Ps 95,8-10 Ps 106,13-32 Heb 3,16-19
Ps 78,18 Jie gundė Dievą savo širdyse, reikalaudami maisto, kurio užsigeidė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 11,4 1 Kor 10,9 Iš 16,2-3 Įst 6,16 Ps 95,9 Ps 106,14-15 1 Kor 10,6 Jok 4,2-3 apsirijimasgeismasmeribarijūnas
Ps 78,19 Jie kalbėjo prieš Dievą ir sakė: „Argi gali Dievas paruošti mums stalą dykumoje? En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,5 Sk 11,4 Iš 16,3 Iš 16,8-10 Sk 11,13 Sk 20,3 2 Krn 32,19 Job 34,37 Ps 23,5 Rom 9,20 Apr 13,6
Ps 78,20 Štai Jis smogė į uolą, iš jos ištekėjo vandenys ir pasipylė upeliai. Bet argi Jis gali duoti duonos ir mėsos savo tautai?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 20,11 Pr 18,12-14 Iš 17,6-7 Sk 11,18 Sk 11,21-23 Ps 78,41 trupiniai
Ps 78,21 Išgirdęs tai, Viešpats supyko, ugnis užsidegė prieš Jokūbą, rūstybė kilo prieš Izraelį, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 11,1-3 Sk 11,10 Įst 32,22 Ps 78,31 1 Kor 10,5 1 Kor 10,11 Heb 12,29 Jud 1,5
Ps 78,22 nes jie netikėjo Dievu ir nepasitikėjo Jo išgelbėjimu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 3,18-19 Įst 1,32 Ps 106,24 Iz 7,9 Heb 3,12 Heb 11,6 1 Jn 5,10 Jud 1,5
Ps 78,23 Tačiau Jis debesims įsakė iš aukštybių, dangaus vartus atidarė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 7,11 Mal 3,10 2 Kar 7,2 2 Kar 7,19 Ps 33,9 Iz 5,6 aukštas Dangusdebesysnamai Danguje
Ps 78,24 Iš dangaus Jis pabėrė maną – maistą jiems valgyti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,4 Ps 105,40 Iš 16,14 Įst 8,3 Neh 9,15 Neh 9,20 Ps 68,9 Jn 6,31-71 1 Kor 10,3 Dangaus duonamanospalaiminimus
Ps 78,25 Žmonės valgė angelų duoną; turėjo pakankamai maisto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 103,20 Iš 16,8 Mt 14,20 Mt 15,37 manosvaikų duona
Ps 78,26 Jis padangėje sukėlė rytų ir pietų vėją savo galia En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 11,31 Ps 135,7
Ps 78,27 ir leido lyti ant jų mėsa kaip dulkėmis ir sparnuotais paukščiais kaip jūros smiltimis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,12-13 Sk 11,18-19 Sk 11,32 Dangaus paukščiaipaukščiaiseptinta plunksna
Ps 78,28 Jie krito į jų stovyklą ties palapinėmis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ps 78,29 Jie valgė, ir visi pasisotino: patenkino Dievas jų norus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 11,19-20 Ps 106,15
Ps 78,30 Bet jie dar nebuvo palikę savo geismų, dar valgis tebebuvo burnoje, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 11,33-34 Sk 22,20-22 Pat 1,32 Lk 16,19-23
Ps 78,31 kai Dievo rūstybė užgriuvo juos. Jis išžudė jų riebiausius ir Izraelio rinktinius sunaikino. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 10,16
Ps 78,32 Nepaisant viso to, jie ir toliau nuodėmiavo, netikėdami Dievo stebuklais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,1-45 Sk 16,1-17 Ps 78,22 Sk 21,1-6 Sk 25,1-18 Ps 78,11 Ez 20,13 Lk 16,31 Jn 12,37
Ps 78,33 Jie leido dienas tuštybėje, savo metus – baimėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,29 Sk 14,35 Sk 26,64-65 Pr 3,16-19 Įst 2,14-16 Job 5,6-7 Job 14,1 Ps 90,7-9 Mok 1,2 Mok 1,13-14 Mok 12,8 Mok 12,13-14 tustybetuštybė
Ps 78,34 Naikinami ieškojo jie Dievo, sugrįžę Viešpaties klausė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 5,15 Sk 21,7 Ts 3,8-9 Ts 3,12-15 Ts 4,3 Ts 10,7-10 Iz 26,6 Jer 22,23 Oz 7,14
Ps 78,35 Atsiminė, kad Dievas yra jų uola, aukščiausiasis Dievas jų atpirkėjas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,4 Iš 15,13 Įst 32,15 Iz 41,14 Iš 6,6 Įst 7,8 Įst 9,26 Įst 15,15 Įst 32,30-31 Ps 74,2 Ps 78,7 Ps 78,11 Ps 78,42 Ps 106,13 Ps 106,21 Iz 44,6 Iz 48,17 Iz 63,8-9 Tit 2,14
Ps 78,36 Bet jie apgaudinėjo Jį ir savo liežuviais melavo Jam, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 33,31 Iz 29,13 Įst 5,28-29 Ps 18,44 Ps 106,12-13 Iz 57,11 Oz 11,12
Ps 78,37 jų širdis nebuvo teisi prieš Jį, jie nepasiliko ištikimi Jo sandorai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,8 Apd 8,21 Įst 31,20 Ps 44,17-18 Ps 51,10 Ps 119,80 Oz 7,14 Oz 7,16-1 Oz 10,2
Ps 78,38 Tačiau Jis, būdamas kupinas gailestingumo, atleido kaltes ir nesunaikino jų. Daugelį kartų Jis sulaikė savo rūstybę ir neišliejo pykčio. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,18-20 Iz 48,9 Iš 34,6-9 Sk 16,44-48 2 Kar 21,20 Ps 106,43-45 Iz 44,21-22 Ez 20,8-9 Ez 20,13-14 Ez 20,17 Ez 20,21-22 Dievo gailestingumasDievo rūstybėgailestingumasJėzus pykstašventoji rūstybėužuojauta
Ps 78,39 Jis atsimindavo, kad jie tėra kūnas ir kvapas, kuris nueina ir nebegrįžta. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 6,3 Job 7,7 Jok 4,14 Job 7,16 Job 10,9 Ps 103,14-16 Jn 3,6 inkarnacijaįsūnijimaspoetaireinkarnacija
Ps 78,40 Kaip dažnai jie pykdė Jį dykumoje, liūdino tyruose! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ef 4,30 Ps 95,8-10 Iz 63,10 Sk 14,11 Įst 9,21-22 Ps 78,17 Ps 106,14-33 Ps 107,11 Iz 7,13 Heb 3,15-17 klaidžiojimas dykumojeperėjus dykumąvidinė dykumažaltys dykumoje
Ps 78,41 Jie vis iš naujo gundė Dievą ir apribojo Izraelio Šventąjį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,22 Sk 14,4 Įst 6,16 2 Kar 19,22 Ps 78,19-20 Ps 89,18 Mk 5,35-36 Apd 7,39 Heb 3,8-11 2 Pt 2,21-22
Ps 78,42 Jie neprisimindavo Jo rankos ir tos dienos, kai Jis išvadavo juos iš priešo, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 13,9 Iš 14,12 Iš 14,30-31 Ts 8,34 Ps 78,11 Ps 78,21-22 Ps 106,7-10 Ps 136,10-15 Iz 11,11 Jer 32,21
Ps 78,43 kai darė Egipte ženklus ir stebuklus Coano laukuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,19-20 Iš 4,21 Iš 7,3 Įst 4,34 Įst 6,22 Neh 9,10 Ps 105,27-38 Ps 135,9
Ps 78,44 Jis pavertė krauju upelius ir upes, kad jie negalėtų gerti iš jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 105,29 Iš 7,17-21 Apr 16,3-6 mano kraujas
Ps 78,45 Jis siuntė muses, kurios kandžiojo juos, taip pat varles, kurios naikino juos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,21-24 Ps 105,30-31 Iš 8,2-15 Apr 16,3
Ps 78,46 Jis užleido ant jų laukų derliaus žiogus ir skėrius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 10,12-15 Ps 105,34-35 Jl 1,4-7 Jl 2,25 Am 7,1-2 Apr 9,2-11
Ps 78,47 Jis išdaužė ledais vynuogynus ir šilkmedžius sunaikino šalčiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 9,18-34 Ps 105,32-33 Egiptasfigmedismedžiai
Ps 78,48 Jų gyvuliai nuo ledų žuvo ir galvijus naikino žaibai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 9,19 Iš 9,28
Ps 78,49 Jis siuntė jiems savo rūstybę, įtūžį, pyktį ir visus nelaimių nešėjus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,13 Iš 15,7 2 Sam 24,16 1 Kar 22,21-22 Job 1,12 Job 2,6-7 Job 20,23 Ps 11,6 Iz 42,25 Rd 4,11 Sof 3,8 Rom 2,8-9 Dievo rūstybėgriovėjasyzopketuris angelussulaikytosšviesos angelasšviesos angelu
Ps 78,50 Jis padarė kelią savo rūstybei, nesaugojo jų nuo mirties, ant jų užleido marą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 9,3-6 Job 27,22 Ez 5,11 Ez 7,4 Ez 7,9 Ez 8,18 Ez 9,10 Rom 8,32 2 Pt 2,4-5 išteisinti nedorėlįsiela nemirtinga
Ps 78,51 Jis išžudė visus pirmagimius Egipte, pajėgumo pradžią Chamo palapinėse. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 105,23 Ps 106,22 Ps 135,8 Ps 105,36 Ps 136,10 Pr 49,3 Pr 9,22-25 Pr 10,6 Iš 12,12 Iš 12,29-30 Iš 13,15 Ps 105,27 Heb 11,28 Jėzus pirmagimispirmieji vaisiai
Ps 78,52 Jis išvedė savo tautą kaip avis, kaip kaimenę dykuma vedė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 77,20 Neh 9,12 Ps 95,7 Ps 100,3 Ps 105,37 Iz 40,11 Iz 63,11-14 Jer 23,2-4 Ez 34,11-31 Lk 15,4-6 Jn 10,11-42 avies meileavysganytojasizraelio avis
Ps 78,53 Jis vedė juos saugiai, jie nieko nebijojo, jų priešus apdengė jūra. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,19-20 Iš 14,27-28 Iš 15,10 Iš 14,15 Ps 136,15 Heb 11,29 saugos gyvybę
Ps 78,54 Jis atvedė juos į šventąją žemę, prie kalno, kurį Jo dešinė buvo įsigijusi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,17 Ps 44,3 Iš 15,13 Ps 68,16 Iz 11,9 Dan 9,16-20 Dan 11,45 Ef 1,14
Ps 78,55 Jis išvarė tautas, išdalijo jų žemę paveldėti ir Izraelio gimines apgyvendino jų palapinėse. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 44,2 Joz 13,7 Sk 33,54 Įst 6,10-12 Joz 6,1-21 Joz 19,51 Joz 23,4 Neh 9,22-25 Ps 105,44-45 Ps 135,10-12 Ps 136,18-22
Ps 78,56 Tačiau jie gundė Jį ir maištavo prieš Dievą, Aukščiausiojo įsakymų nesilaikė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 2,11-12 Įst 31,16-20 Įst 32,15-21 2 Kar 17,7-23 Neh 9,25-26 Ps 78,40-41 Ez 16,15-26
Ps 78,57 Nusisuko ir buvo neištikimi kaip jų tėvai, nukrypo į šalį kaip sugadintas lankas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 7,16 Ez 20,27-28 Ts 3,5-7 Ts 3,12 Ps 78,8 Ps 78,10-37 Ps 78,41 šlovinkite
Ps 78,58 Aukštumomis jie kėlė Jo pyktį, drožtais atvaizdais sukėlė Jam pavydą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,30 Įst 32,21 Įst 12,2 1 Kar 11,7 1 Kar 12,31 Iš 20,4-5 Iš 34,14 Sk 33,52 Įst 4,16-25 Įst 12,4 Įst 27,15 Įst 32,16-17 Ts 2,11-12 Ts 2,17 Ts 2,20 Ts 10,6 1 Kar 11,10 Ps 79,5 Ps 97,7 Jer 8,19 Ez 8,3-5 Ez 20,28-29 Oz 13,2 1 Kor 10,22 Dievas pavyduskitų Dievųpavydu
Ps 78,59 Dievas, tai išgirdęs, supyko ir pasibjaurėjo Izraeliu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 106,40 Pr 18,20-21 Kun 20,23 Kun 26,44 Įst 32,19 Ps 11,4 Ps 14,2-5 Rd 2,7 Zch 11,8
Ps 78,60 Jis paliko palapinę Šilojuje, kurią tarp žmonių buvo pasistatęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 18,1 1 Sam 1,3 1 Sam 4,4-11 Jer 7,12-14 Jer 26,6-9 palapinepalapinių švente
Ps 78,61 Savo jėgą Jis atidavė į nelaisvę, savo šlovę – į priešo rankas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 132,8 Iš 40,34 Ts 18,30 1 Sam 4,17 1 Sam 4,21-2 2 Krn 6,41 Ps 24,7 Ps 63,2
Ps 78,62 Savo tautą pavedė kardui ir pyko ant savo paveldėjimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 4,2 1 Sam 4,10-11 Ps 89,38 Iz 64,9 kalavijopraryti kardą
Ps 78,63 Jaunuolius ugnis prarijo, mergaitės liko netekėjusios. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 7,34 Jer 16,9 Sk 11,1 Įst 29,20 Įst 32,22 Ps 78,21 Iz 4,1 Jer 25,10
Ps 78,64 Kunigai krito nuo kardo, o našlės negalėjo jų apraudoti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 4,17 Job 27,15 1 Sam 4,11 Ez 24,23 1 Sam 2,33-34 1 Sam 4,19-20 1 Sam 22,18-19
Ps 78,65 Tada Viešpats pabudo tarsi žmogus iš miego, tarsi karžygys, šūkaudamas nuo vyno, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 44,23 Ps 7,6 Ps 73,20 Iz 42,13-14 Iz 51,9 moteris vaikus
Ps 78,66 Jis privertė priešus bėgti, amžiną gėdą jiems padarė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 5,6 1 Sam 6,4 Job 40,12 Jer 23,40
Ps 78,67 Jis atsisakė Juozapo palapinės ir Efraimo giminės neišsirinko. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 6,21-1 2 Sam 6,2 2 Sam 6,17 palapine
Ps 78,68 Išsirinko Jis Judo giminę, Siono kalną pamėgo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 87,2 Pr 49,8-10 Rūt 4,17-22 1 Sam 16,1 2 Krn 6,6 Ps 132,12-14 dieve sionolemtisSionas
Ps 78,69 Čia Jis pastatė savo šventyklą, aukštą kaip dangų, tvirtą lyg žemę, amžiams sutvertą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 2,8 1 Kar 6,1-38 1 Kar 9,8 1 Krn 29,1 1 Krn 29,19 2 Krn 2,9 2 Krn 3,4 Job 26,7 Ps 102,25 Ps 104,5 Ps 119,90-91 Iz 48,13 Iz 51,6 Kol 1,16-17 Apr 20,11 išmėginimas
Ps 78,70 Savo tarną Dovydą Jis išsirinko, paėmęs jį nuo avių gardų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 16,11-12 Iš 3,1 Iš 3,10 1 Sam 17,15-54 2 Sam 3,18 2 Sam 6,21 2 Sam 7,8 1 Kar 19,19-20 Ps 89,19-20 Am 7,14-15 Mt 4,18-22 Apd 13,22 be raukšlės
Ps 78,71 Pašaukė jį nuo žindančių avių ganyti Jokūbą ir Izraelį, Jo paveldėjimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 5,2 Pr 33,13 1 Krn 11,2 Ps 28,9 Iz 40,11 1 Sam 2,7-8 1 Sam 10,1 2 Sam 7,8 Ps 75,6-7 Ps 113,7-8 Jer 27,5-6 Ez 34,23-24 Mch 5,2-4 Zch 11,4-17 Mt 2,6 Jn 21,15-17 1 Pt 5,2 jesės sūnuspaveldas
Ps 78,72 Jis ganė juos nuoširdžiai, rūpestinga ranka juos vedė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 9,4 2 Sam 8,15 1 Kar 3,6-9 1 Kar 3,28 1 Kar 15,5 Ps 75,2 Ps 101,1-8 Iz 11,2-4 Zch 11,15-17 Apd 13,22 Apd 13,36 2 Kor 3,5-6 2 Tim 2,15 Jok 1,5 dievo patikimumasDievo vedimasįgūdislyderystė

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį