Biblijos vartai

Atversta Ps 25,1-22 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpatie, parodyk man savąjį kelią, pamokyk mane savo takų. Visi Viešpaties takai yra gailestingumas ir tiesa tiems, kurie laikosi Jo sandoros ir įsakymų. Žmogų, kuris bijo Viešpaties, Jis mokys pasirinkti kelią.

Ps 25,1 Viešpatie, į Tave keliu savo sielą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 86,4 Ps 143,8 Ps 24,4 Rd 3,41 1 Sam 1,15 mano maldaviespats galingasskausmas
Ps 25,2 Mano Dieve, pasitikiu Tavimi. Tenebūsiu sugėdintas, tenedžiūgaus dėl manęs mano priešas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 31,1 Ps 41,11 Ps 71,1 Ps 7,1 Ps 13,2-4 Ps 18,2 Ps 22,1 Ps 22,5 Ps 22,8 Ps 34,8 Ps 35,19-25 Ps 37,40 Ps 56,1 Ps 94,3 Ps 142,6 Iz 26,3 Iz 28,16 Iz 36,14-20 Iz 37,10 Iz 37,20 Iz 37,35 Iz 41,16 Iz 49,23 Rom 5,5 Rom 10,11 1 Pt 2,6 policijarytątriumfas
Ps 25,3 Te nė vienas, kuris laukia Tavęs, nebūna sugėdintas, tebūna sugėdinti tie, kurie nusikalsta be priežasties. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 49,23 Pr 49,13 Ps 6,10 Ps 7,4-5 Ps 27,14 Ps 31,17 Ps 33,20 Ps 35,26 Ps 37,34 Ps 40,1-3 Ps 40,14-15 Ps 59,2-5 Ps 62,1 Ps 62,5 Ps 69,4 Ps 69,6 Ps 70,2-3 Ps 71,13 Ps 109,3 Ps 119,78 Ps 123,2 Ps 132,18 Iz 25,9 Iz 40,31 Jer 20,11 Rd 3,25 Mch 7,7 Jn 15,25 Rom 8,25 belaukiant Viešpatiesbūk drąsusKristaus laukimaslaukia sunulaukimaslaukti
Ps 25,4 Viešpatie, parodyk man savąjį kelią, pamokyk mane savo takų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 33,13 Ps 27,11 Ps 86,11 Ps 5,8 Ps 143,8 Ps 5,1 Ps 119,27 Pat 8,20 Iz 2,3 Jer 6,16 alyvmedžio šakelėsDievo keliaiDievo vedimąDievo vedimasdoros keliaskryptismokymasisnedaryknutesintas darbaispakviesti gyvenimuipaslėpti dalykaipažadėjotiesus keliastikėjimo namiskiamstobulėjimo keliaiugdymasugdymuiviešpatie, parodyk
Ps 25,5 Vesk mane savo tiesa ir mokyk, nes Tu esi mano išgelbėjimo Dievas, laukiu Tavęs visą dieną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 88,1 Ps 25,10 Ps 79,9 Apr 7,17 Neh 9,20 Job 36,22 Ps 22,2 Ps 24,5 Ps 25,8 Ps 43,3-4 Ps 68,20 Ps 86,3 Ps 107,7 Ps 119,26 Ps 119,33 Ps 119,66 Ps 119,97 Pat 8,34 Pat 23,17 Iz 30,18 Iz 35,8 Iz 42,16 Iz 49,10 Iz 54,13 Jer 31,9 Jer 31,33-34 Lk 18,7 Jn 6,45 Jn 8,31-32 Jn 14,26 Jn 16,13 Rom 8,14 Ef 4,20-21 1 Jn 2,27 autentiškumasbaisus laukimasdrąsa kalbėtigyventi dabartyjeišgelbėjimo dievasjuozapatokalbėti tiesąkryptislaukimaslauktimokymasisnenoriu gyventipažinsite tiesąsamoningumassiek tiesostiesa išlaisvinatiesa padarystiesos kalbėjimastikrasis tutroškimas dievoturėk viltįugdymuivaldingumasviešpats geras
Ps 25,6 Viešpatie, atsimink gailestingumą ir malones, kurios yra nuo amžių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 103,17 Iz 63,15 Neh 9,19 Ps 69,16 Ps 98,3 Pr 24,27 Pr 32,9 Iš 15,13 Iš 34,6 2 Krn 6,42 Ps 40,11 Ps 69,13 Ps 77,7-12 Ps 103,4 Ps 106,1 Ps 106,45 Ps 107,1 Ps 119,77 Ps 136,11-26 Iz 55,7 Jer 31,20 Jer 33,11 Mch 7,18-20 Lk 1,50 Lk 1,54 Lk 1,71-72 Lk 1,78 2 Kor 1,3 Fil 1,8 Fil 2,1 Kol 3,12 1 Jn 3,17 amžina meilėatsimink taibegalinis gailestingumasBiblija meilėdėkojimasgailestispadėka Viešpačiuipasigailejimasgailestingas
Ps 25,7 Užmiršk mano jaunystės kaltes ir nedorybes. O Viešpatie, atmink mane dėl savo gerumo, pagal savo gailestingumą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 13,26 Ps 51,1 Job 20,11 Jer 3,25 Ps 6,4 Ps 31,16 Ps 79,8 Ps 109,14 Ps 109,16 Ps 109,26 Ps 119,124 Pat 5,7-14 Iz 38,17 Iz 43,25 Iz 64,9 Jn 5,5 Jn 5,14 Ef 1,6-7 Ef 2,4-8 Heb 8,12 Heb 10,16-18 atsimink taibegalinis gailestingumasbūtų atleistagėrisgerumasišdavikaijaunystenuodėmių atleidimasnusidėjosunki nuodėmėsširdies gerumastyrusViešpaties gerumas
Ps 25,8 Geras ir teisus yra Viešpats, todėl nusidėjėliams kelią parodo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 92,15 Ps 32,8 Jok 1,5 Ps 119,68 Pat 1,20-23 Pat 2,1-6 Pat 9,4-6 Iz 26,7 Mch 4,2 Mt 9,13 Mt 11,29-30 Lk 11,13 Jn 6,44-45 2 Kor 4,6 Ef 1,17-18 antroji dienabegalinio gerumodarbų pasiskirstymasDievo gerumasgerasis nusidėjėlispamokys
Ps 25,9 Romiųjų mintis kreipia į tiesą, savo kelių moko nuolankiuosius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 23,3 Ps 22,26 Ps 27,11 Ps 32,8-9 Ps 73,24 Ps 76,9 Ps 119,35 Ps 119,66 Ps 143,10 Ps 147,6 Ps 149,4 Pat 3,5-6 Pat 8,20 Iz 11,4 Iz 42,1-3 Iz 61,1 Ez 11,19-20 Ez 36,27 Sof 2,3 Mt 5,5 Jn 14,6 Apd 9,2 Apd 13,10 Gal 5,23 Heb 10,20 Jok 1,21 1 Pt 3,4 1 Pt 3,15 Dievas neduosDievo keliaiDievo vedimąDievo vedimaskryptiskuklumasMarija magdalenanuolanki širdisnuolankumo įvaizdisnuolankuspamokysromumusielos ramybėširdies balsas
Ps 25,10 Visi Viešpaties takai yra gailestingumas ir tiesa tiems, kurie laikosi Jo sandoros ir įsakymų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jn 1,17 Pr 5,24 Pr 17,1 Pr 24,27 Pr 48,15-16 2 Sam 15,20 Ps 18,25-26 Ps 24,4-5 Ps 28,4-6 Ps 33,4 Ps 37,23-24 Ps 40,11 Ps 50,23 Ps 57,3 Ps 85,10 Ps 89,14 Ps 91,14 Ps 98,3 Ps 103,17-18 Ps 119,75-76 Ps 138,7 Iz 25,1 Iz 43,2 Iz 56,1-6 Oz 14,9 Sof 2,3 Jn 1,14 Apd 10,35 Rom 2,13 Rom 8,28 Heb 8,8-12 Heb 12,14 Jok 5,11 Dievo keliaiDievo vedimastiesatiesus kelias
Ps 25,11 Atleisk mano kaltę, Viešpatie, dėl savo vardo, nes ji yra didelė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 31,3 Ps 79,9 Sk 14,17-19 Ps 109,21 Ps 143,11 Iz 43,25 Iz 48,9 Ez 20,9 Ez 36,22 Rom 5,15 Rom 5,20-21 1 Jn 2,12 be nuodėmėsdidžiosios nuodėmėsgimimo nuodėmėkaralius dovydasnepasakotinuodėmesvidinė kovavisi nusidejo
Ps 25,12 Žmogų, kuris bijo Viešpaties, Jis mokys pasirinkti kelią. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 37,23 Ps 32,8 Ps 111,10 Pat 1,7 Pat 2,5 Pat 15,33 Pat 16,6 Mok 12,13 Iz 35,8 Iz 50,10 Jn 3,20-21 Jn 7,17 Jn 8,31-32 Apd 10,2 Apd 10,22 Apd 11,14 Apd 13,26 2 Tes 2,10-12 1 Jn 2,27 bijokite DievoDievo bijokiteDievo vedimąDievo vedimasišminties pradžiapamokyspasirinktisaliamono sprendimasšaliamono sprendimasviespats galingas
Ps 25,13 Jis pats gyvens laimingai, o jo vaikai paveldės kraštą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 37,11 Pat 1,33 Pat 19,23 Ps 69,36 Ps 112,2 Mt 5,5 Pr 17,7-10 Įst 33,12 Įst 33,26-29 Ps 31,19 Ps 36,8 Ps 37,22 Ps 37,26 Ps 37,29 Ps 63,5 Pat 20,7 Pat 29,25 Iz 65,23 Iz 66,10-14 Jer 31,12-14 Jer 32,39 Ez 33,24-26 Ez 34,25-28 Sof 3,17 Zch 9,17 Mt 11,28-29 Apd 2,39 Fil 4,19 1 Pt 3,10 2 Pt 3,13 aguonos
Ps 25,14 Viešpaties paslaptis su tais, kurie Jo bijo, jiems Jis apreikš savo sandorą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jn 7,17 Pr 18,17-19 Pat 3,32 Pr 17,13 Įst 4,13 Jer 13,18 Jer 31,31-34 Mt 13,11-12 Jn 14,17 Jn 14,21-23 Jn 15,15 Jn 17,6 Rom 11,26-27 1 Kor 2,14 Ef 1,9 Ef 1,18 Kol 3,3 Apr 2,17 apreikšiubaimėbijokite DievoDievo baimėDievo bijokiteDievo palaimosDievobaimingumasNojus sandorapaslaptispažinkite dievątenebūgštaujaViešpaties baimėviešpaties draugas
Ps 25,15 Visada mano akys į Viešpatį krypsta – Jis mano kojas išpainios iš pinklių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 141,8 Ps 31,4 Ps 123,2 Ps 121,1-2 Ps 124,7-8 Jer 5,26 2 Tim 2,25-26 troškimas
Ps 25,16 Pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, nes esu vienišas ir suvargęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 86,16 Ps 143,4 Ps 60,1 Ps 69,14-20 Ps 88,15-18 Dan 9,17 Mch 7,19 Mk 15,33-35 jausmas mirtiviengimis sūnusvieniša motinavienišas
Ps 25,17 Mano širdies vargų pagausėjo, išvesk mane iš bėdų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 34,19 Ps 38,1-8 Ps 42,7 Ps 77,2-4 Ps 107,6 Hab 3,17-19 1 Kor 4,11-13 2 Kor 4,8-9 sunki širdis
Ps 25,18 Pažvelk į mano vargą bei skausmą ir atleisk visas mano nuodėmes. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 16,12 1 Sam 1,11 Ps 32,1-5 Ps 51,8-9 Ps 119,132 Ps 119,153 Rd 5,1 Mt 9,2 Lk 1,25 atleidimasnėra atleidimo
Ps 25,19 Matai, kaip daug mano priešų, kaip baisiai manęs jie nekenčia. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 16,11 2 Sam 17,2-4 Ps 3,1-2 Ps 11,5 Ps 18,48 Ps 27,2 Ps 27,12 Ps 38,19 Ps 52,2 Ps 56,2 Ps 57,4 Ps 86,14 Ps 138,7 Ps 140,1 Ps 140,4 Ps 140,11 Ps 143,3 Lk 22,2 Lk 23,5 Lk 23,21-23 neapykantanekenčia
Ps 25,20 Saugok mano sielą ir gelbėk mane, kad nebūčiau sugėdintas, nes pasitikiu Tavimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 17,8 Ps 22,20-21 Ps 71,1-2 Ps 86,2 Ps 121,7 Jl 2,26-27 Lk 23,46 Apd 7,59
Ps 25,21 Nekaltumas ir teisumas tesaugo mane, nes aš laukiu Tavęs! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 41,12 1 Sam 24,11-13 1 Sam 26,23 Ps 7,8 Ps 18,20-24 Ps 26,1 Ps 26,11 Pat 11,3 Pat 20,7 Dan 6,22 Apd 24,16 Apd 25,10-11 belaukiant Viešpatiesbūk drąsuscharakterisdorumąetikakrikščionio charakterisKristaus laukimaslaukia sunulaukimaslauktisaziningumasvientisumasviespats galingas
Ps 25,22 Dieve, išgelbėk Izraelį iš visų nelaimių! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 130,8 Ps 14,7 Ps 51,18-19 Ps 122,6 Izraelisužtarimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį