Biblijos vartai

Atversta Ps 10,1-18 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 18.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Nedorėlis išdidžiu veidu neieško Dievo, nėra Dievo jo mintyse. Viešpatie, pakilk, Dieve, pakelk savo ranką, neužmiršk vargdienių! Sulaužyk ranką bedieviui ir nedorėliui atlygink už jo nedorumą, kol neliks iš jo nieko.

Ps 10,1 Viešpatie, kodėl stovi toli, kodėl nelaimės metu slepiesi? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 22,1 Job 13,24 Job 23,9 Job 34,29 Ps 13,1-3 Ps 27,9 Ps 30,7 Ps 44,24 Ps 46,1 Ps 88,14 Jer 14,8 tavo krutys
Ps 10,2 Bedievis didžiuojasi ir persekioja vargšą; tepakliūna jie į pinkles, savo sumanytas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 7,16 Iš 9,17 Iš 18,11 Ps 9,15-16 Ps 31,18 Ps 36,11 Ps 59,12 Ps 119,5 Ps 119,69 Ps 119,85 Ps 119,122 Ps 140,5 Pat 5,22 Iz 10,12-13 Iz 14,13 Iz 14,16 Jer 43,2 isdidumasišdidumaskasa duobękeršytipersekiojimaipersekiojimaspuikybėskleistislaptoje
Ps 10,3 Nedorėlis giriasi savo širdies pageidimais, gobšuolis didžiuojasi ir niekina Viešpatį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 94,4 Ps 49,6 Iš 15,9 Kun 26,30 Įst 29,19 Įst 32,19 1 Sam 23,21 Job 31,24 Ps 5,6 Ps 35,21 Ps 49,11-13 Ps 49,18 Ps 52,1 Ps 73,8-9 Pat 28,4 Iz 10,7-11 Iz 37,23 Iz 57,17 Jer 22,17 Oz 12,7-8 Mch 6,10-12 Hab 2,9 Zch 11,5-8 Mt 26,15-16 Lk 12,15 Lk 12,19 Lk 16,14-15 Rom 1,29 Rom 1,32 1 Kor 6,10 Ef 5,5 Kol 3,5 1 Tim 6,9-10 2 Tim 3,2-4 Jok 4,13 Jok 4,16 1 Jn 2,15 gobšumasgobšumas godulystegodumasgodumas pavydasgodumas stabasgodus sūnuspiktadariaivyras tarnasžmogaus puikybė
Ps 10,4 Nedorėlis išdidžiu veidu neieško Dievo, nėra Dievo jo mintyse. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 53,1 Pr 6,5 Iš 5,2 Įst 8,14 Job 22,17 Ps 14,1-2 Ps 18,27 Ps 27,8 Ps 36,1 Ps 101,5 Pat 6,17 Pat 21,4 Pat 30,9 Pat 30,13 Iz 2,11 Iz 3,9 Iz 59,7 Iz 65,2 Jer 2,31 Jer 4,14 Dan 5,22-23 Sof 2,3 Mk 7,21 Apd 8,22 Rom 1,21 Rom 1,28 Ef 2,12 arogancijaDievo ieškojimasieškok Dievoisdidumasišdidumasišdidus žmogusišlaisvinakas siekianedorybenedorumo bendrininkasnegeistinuplaukpiktadariaipirmasis įsakymasprasykprašykiteprotasprotingas pasitraukiapuikybėsielvartassvarbiausias dalykastaikos sutartisžmogaus puikybė
Ps 10,5 Jam viskas sekasi, per toli nuo jo Tavo sprendimai, jis visus savo priešus niekais laiko. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 12,5 Iz 26,11 Pr 6,12 Ts 9,27 Ts 9,38 2 Sam 5,6 1 Kar 20,10-11 1 Kar 20,13 Ps 92,5-6 Pat 1,19 Pat 2,13 Pat 2,15 Pat 15,24 Pat 24,1 Iz 5,12 Iz 10,1 Iz 28,15 Iz 42,25 Oz 9,9 Oz 14,9 Rom 3,16
Ps 10,6 Jis tarė savo širdyje: „Niekas manęs nepajudins, niekada manęs neištiks nelaimė“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 24,48 Mok 8,11 Apr 18,7 Ps 11,1 Ps 14,1 Ps 15,5 Ps 30,6 Iz 47,7 Iz 56,12 Nah 1,10 1 Tes 5,3 pasitikėjimą
Ps 10,7 Jo burna pilna keiksmų, smurto, apgaulės; po jo liežuviu – nelaimė ir tuštybė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 7,14 Job 20,12 Ps 36,3 Ps 140,3 Job 15,35 Ps 5,9 Ps 12,2 Ps 41,6 Ps 52,4 Ps 55,21 Ps 58,3 Ps 59,12 Ps 62,4 Ps 64,3 Ps 73,8 Ps 140,9 Ps 144,8 Ps 144,11 Pat 21,6 Pat 30,8 Iz 59,4 Jer 9,3 Jer 9,6 Mt 12,34 Rom 3,13-14 Jok 3,6-8 asilokeikimaskeiksmaikeiksmažodžiaiklastanaudokitėsne melasprakeikimassmarvėtustybetuštybėtuštybių tuštybė
Ps 10,8 Tyko prie kelio kur įlindęs, iš pasalų nekaltąjį žudo. Jis seka akimis varguolį, En Lbd McGee mp3 Klausyti Hab 3,14 1 Sam 22,18 1 Sam 23,23 2 Kar 21,16 Ps 17,11 Ps 94,6 Pat 1,11-12 Pat 6,12-13 Jer 22,17 Lk 8,1 Lk 10,1 ne melasteisingumas tiesa
Ps 10,9 tūno pasislėpęs kaip liūtas tankynėje, vargšą kėsinasi sugauti; jis sugauna vargšą ir įtraukia į savo tinklą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 17,12 Ps 59,3 Mch 7,2 Job 5,15-16 Ps 12,5 Ps 35,10 Ps 37,14 Ps 109,31 Ps 140,5 Pat 14,31 Pat 22,16 Pat 28,15 Iz 3,15 Iz 32,7 Jer 5,26 Rd 3,10 Ez 19,3-6 Ez 22,29 Am 2,6-7 Am 3,4 Am 5,11-12 Nah 2,11-12 Hab 1,15 Hab 3,14 Zch 11,3 Jn 10,12 Apd 23,21 jojadosJudo liūtasliūtailiūturiaumojantis liūtas
Ps 10,10 Pasilenkia, atsigula, vargšai krinta į jo galingus nagus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 2,36 1 Sam 18,21-26 1 Sam 23,21-22 2 Sam 15,5
Ps 10,11 Jis tarė savo širdyje: „Dievas pamiršo, Jis nusigręžė, nieko nematys“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 73,11 Ps 94,7 Ez 8,12 Ez 9,9 Job 22,13-14 Ps 10,6 Ps 64,5 Mok 8,11 Mk 2,6 Lk 7,39 neištikimybė moterstamsoje
Ps 10,12 Viešpatie, pakilk, Dieve, pakelk savo ranką, neužmiršk vargdienių! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 9,12 Mch 5,9 Ps 3,7 Ps 7,6 Ps 9,19 Ps 13,1 Ps 17,7 Ps 77,9 Ps 94,2 Iz 26,11 Iz 33,10 išgelbėjimas
Ps 10,13 Ko gi nedorėlis prieš Dievą burnoja? Jis tarė savo širdyje: „Tu nepareikalausi“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 9,5 Pr 42,22 Sk 11,20 2 Sam 12,9-10 2 Krn 24,22 Ps 74,10 Ps 74,18 Lk 10,16 Lk 11,50-51 1 Tes 4,8 atsižadėkneištikimybė moters
Ps 10,14 Tu matai tai, nes žiūri į vargą ir skausmą, kad atlygintum savo ranka. Vargšas atsiduoda Tau, Tu esi našlaičių globėjas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 68,5 Ps 146,9 Oz 14,3 2 Tim 1,12 1 Pt 4,19 Įst 10,18 Ts 1,7 2 Kar 9,26 2 Krn 6,23 Ps 22,11 Ps 35,22 Ps 55,22 Pat 15,3 Iz 10,3 Jer 16,17 Jer 23,24 Jer 49,11 Jer 51,56 Jl 3,4 Hab 1,13 Heb 4,13 1 Pt 5,7 apsiaustasbūk patenkintascitatos laikasDievo širdisįvaikiskančiamoteris vyronašlaičiainašlaičiusnašlaitį nuskriaustinašlaitisnašlė paaukojonašliainetikrupadetipagalbapriimti Jėzų
Ps 10,15 Sulaužyk ranką bedieviui ir nedorėliui atlygink už jo nedorumą, kol neliks iš jo nieko. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 37,17 2 Kar 21,12-15 Job 38,15 Ps 3,7 Ps 7,9 Jer 2,34 Ez 23,48 Ez 30,21-22 Sof 1,12 Zch 11,17 nedorumo bendrininkas
Ps 10,16 Viešpats yra Karalius per amžių amžius, iš Jo žemės pagonys išnyks. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 29,10 Įst 8,20 Jer 10,10 Rd 5,19 Dan 4,34 Dan 6,26 1 Tim 1,17 Ps 9,5 Ps 9,15 Ps 18,43-45 Ps 44,2-3 Ps 78,55 Ps 93,1 Ps 145,13 Ps 146,10 Iz 33,22 1 Tim 6,15-16 karalius
Ps 10,17 Nuolankiųjų troškimą Tu girdi, sustiprini jų širdis, atkreipi savo ausį, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 29,18 Ps 9,18 2 Krn 30,12 2 Krn 33,12-13 2 Krn 34,27 Ps 9,12 Ps 34,15 Ps 145,19 Pat 16,1 Iz 65,24 Mt 5,3 Lk 18,13-14 Rom 8,26 Ef 2,18 Ef 3,12 Jok 1,16-17 Jok 4,6 Jok 4,10 1 Pt 3,12 1 Pt 5,5 2 Krn 29,36 Ps 37,4 Ps 102,17 Ps 112,7-8 Pat 10,24 Pat 15,8 Apd 4,24-31 Apd 12,5-19 artimo netektiskieta širdisnašlaičiainašlaičiusnauja širdisparuošti širdįsaugoti širdįsirdisširdį perplėštiširdisširdžių tyrėjastėvo laidotuvėstėvo širdistikinti širdisturėk viltįužjaučiaviltisvirrusas
Ps 10,18 kad gintum našlaičio ir prispaustojo teises, kad žemės žmogus daugiau nebesiautėtų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 82,3 Ps 9,9 Ps 17,14 Iz 11,4 Ps 10,14 Ps 72,4 Ps 74,21 Ps 94,1-6 Lk 16,25 Lk 18,7-8 1 Kor 15,47-48 Fil 3,18-19 našlaičiainašlaičiusnašlaitį nuskriausti

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį