Biblijos vartai

Atversta Pr 41,1-57 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 57.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Septynios gražiosios karvės yra septyneri metai ir septynios gražiosios varpos yra septyneri metai. Be to, faraonas tarė Juozapui: „Aš faraonas, ir be tavo žinios niekas nepakels nei rankos, nei kojos visoje Egipto šalyje!“ Faraonas pavadino Juozapą Cafnat Paneachu ir jam davė žmoną Asenatą, Ono kunigo Potiferos dukterį. Juozapas buvo trisdešimties metų amžiaus, kai jis stovėjo faraono, Egipto karaliaus, akivaizdoje ir išėjęs iš faraono apkeliavo visą Egipto žemę.

Pr 41,1 Dvejiems metams praėjus, faraonas sapnavo: jis stovėjo prie upės, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 20,3 Pr 29,14 Pr 31,21 Pr 37,5-10 Pr 40,5 Iš 1,22 Iš 4,9 Įst 11,10 Ts 7,13-14 Est 6,1 Job 33,15-16 Iz 19,5 Ez 29,3 Ez 29,9 Dan 2,1-3 Dan 4,5-18 Dan 7,1-8 Mt 27,19 Egiptas
Pr 41,2 ir iš jos išlipo septynios karvės, gražios ir riebios, ir jos ganėsi lankoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 19,6
Pr 41,3 O po jų išlipo iš upės kitos septynios karvės, bjaurios ir liesos, ir atėjo prie tų karvių upės pakrantėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,4 Pr 41,20-21
Pr 41,4 Liesosios karvės surijo anas septynias gražiąsias ir riebiąsias karves. Ir faraonas pabudo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 3,15 nebijokite svajoti
Pr 41,5 Vėl užmigęs sapnavo antrą kartą: septynios varpos išaugo iš vieno stiebo, pilnos ir gražios. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 32,14 nebijokite svajoti
Pr 41,6 O po jų išdygo septynios tuščios ir rytų vėjo išdžiovintos varpos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 17,10 Ez 19,12 Oz 13,15
Pr 41,7 Tuščiosios varpos prarijo septynias pilnąsias ir gražiąsias varpas. Faraonas pabudo ir suprato, kad tai sapnas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 20,3 Pr 37,5
Pr 41,8 Tą rytą faraonas buvo neramus. Jis pasikvietė visus Egipto žynius ir išminčius ir papasakojo jiems savo sapnus, bet nebuvo nė vieno, kuris galėtų juos išaiškinti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 7,11 Iš 7,22 Dan 1,20 Dan 4,7 Iz 29,14 Mt 2,1 Dan 4,5 Dan 4,19 Pr 40,6 Pr 40,8 Iš 8,7 Iš 8,18-19 Iš 9,11 Kun 19,31 Kun 20,6 Įst 18,9-14 Job 5,12-13 Ps 25,14 Iz 8,19 Iz 19,3 Iz 19,11-13 Iz 47,12-13 Dan 2,1-11 Dan 2,27-28 Dan 5,6-8 Dan 5,11 Dan 7,28 Dan 8,27 Hab 3,16 Apd 7,22 Apd 17,18 1 Kor 1,19 1 Kor 3,18-20 badas EgiptasEgiptasegzorcistasekzorcistaiišmintingas vyrasmagijaokultizmassiela gyvūnai
Pr 41,9 Tada vyno pilstytojų viršininkas kalbėjo faraonui: „Aš šiandien prisimenu savo nusikaltimus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 40,14 Pr 40,23 Pr 40,1-3
Pr 41,10 Faraonas buvo užsirūstinęs ant savo tarnų ir atidavė mane ir vyriausiąjį duonkepį uždaryti į sargybos viršininko kalėjimą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 39,20 Pr 40,2-3 Pr 37,36
Pr 41,11 Ir mudu sapnavome sapną tą pačią naktį, ir kiekvieno sapnas turėjo savo reikšmę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 40,5-8 Juozapas
Pr 41,12 Su mumis buvo jaunuolis hebrajas, sargybos viršininko vergas. Mes jam papasakojome savo sapnus, ir jis mums išaiškino mūsų sapnų reikšmę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,36 Pr 40,12-19 Pr 39,1 Pr 39,20
Pr 41,13 Kaip jis išaiškino, taip ir įvyko: mane sugrąžino į mano tarnybą, o aną pakorė“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 40,12 Pr 40,20-22 Jer 1,10 Ez 43,3
Pr 41,14 Tada faraonas pasiuntė pakviesti Juozapą, ir jie skubiai jį išleido iš kalėjimo. Jis, nusiskutęs ir pakeitęs drabužius, atėjo pas faraoną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 113,7-8 Dan 2,25 Iš 10,16 1 Sam 2,7-8 2 Sam 19,24 2 Kar 25,29 Est 4,1-4 Est 5,1 Ps 105,19-22 Iz 61,3 Iz 61,10 Jer 52,32-33 barzdabelaisviusišlaisvinti belaisviųnusiskusti
Pr 41,15 Faraonas tarė Juozapui: „Sapnavau sapną, ir nėra nė vieno, kuris galėtų jį išaiškinti. Aš girdėjau, kad tu gerai aiškini sapnus“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 5,16 Pr 41,9-13 Ps 25,14 Dan 5,12 pažinimas
Pr 41,16 Juozapas atsakė faraonui: „Ne aš, o Dievas duos faraonui palankų aiškinimą“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 40,8 Dan 2,47 Apd 3,12 2 Kor 3,5 Pr 37,14 Sk 12,6 2 Kar 6,27 Dan 2,18-23 Dan 2,28-30 Dan 4,2 Lk 19,42 Apd 3,7 Apd 14,14-15 1 Kor 15,10 Juozapaskuklumas
Pr 41,17 Faraonas pasakojo Juozapui: „Sapnavau stovįs ant upės kranto. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 41,18 Iš upės išlipo septynios karvės, riebios ir gražios, ir jos ganėsi lankoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 24,1-3 Jer 24,5 Jer 24,8
Pr 41,19 Po jų išlipo kitos septynios karvės, menkos, labai bjaurios ir liesos. Aš nesu matęs tokių bjaurių karvių visoje Egipto šalyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 41,20 Liesosios ir bjauriosios karvės surijo anas septynias riebiąsias karves. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 41,21 Tačiau nebuvo žymu, kad jos būtų ką prarijusios; jos tebebuvo liesos kaip pradžioje. Po to aš pabudau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 37,19 Iz 9,20 Ez 3,3 Apr 10,9-10
Pr 41,22 Sapne aš dar regėjau: septynios varpos išaugo iš vieno stiebo, pilnos ir gražios. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 41,23 Po jų išdygo septynios tuščios, plonos ir rytų vėjo išdžiovintos varpos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,6 2 Kar 19,26 Ps 129,6-7 Oz 8,7 Oz 9,16 Oz 13,15
Pr 41,24 Plonosios varpos prarijo septynias gražiąsias varpas. Aš tai papasakojau žyniams, bet nė vienas negalėjo išaiškinti“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,8 Dan 4,7 Iš 8,19 egzorcistasekzorcistai
Pr 41,25 Juozapas atsakė faraonui: „Faraono sapnai reiškia vieną ir tą patį. Dievas parodė faraonui, ką Jis ketina daryti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 2,45 Dan 2,28-29 Apr 4,1 Pr 41,16 Iš 9,14 Joz 11,6 Ps 98,2 Iz 41,22-23 Iz 43,9 Dan 2,47 Am 3,7 Mt 24,40 Mk 13,23 Ef 1,17 ateitis
Pr 41,26 Septynios gražiosios karvės yra septyneri metai ir septynios gražiosios varpos yra septyneri metai. Sapnas reiškia vieną ir tą patį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 41,2 Pr 2,24 Pr 40,12 Pr 40,18 Pr 41,5 Pr 41,29 Pr 41,47 Pr 41,53 Iš 12,11 Iš 26,6 1 Kor 10,4 1 Jn 5,7
Pr 41,27 O septynios plonosios ir bjauriosios karvės ir septynios tuščiosios, rytų vėjo išdžiovintos varpos yra septyneri ateinančio bado metai. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 8,1 2 Sam 24,19 tuščia kalba
Pr 41,28 Todėl aš sakiau faraonui, kad Dievas parodė jam, ką Jis ketina daryti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,25 Pr 41,16
Pr 41,29 Ateina septyneri didelio pertekliaus metai visoje Egipto šalyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,26 Pr 41,46-47 Pr 41,49
Pr 41,30 Bet po jų seks septyneri bado metai, per kuriuos pasimirš buvusi gausa; badas sunaikins šalį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,54 Pr 47,13 Ps 105,16 Pr 41,21 Pr 41,27 Pr 41,51 Pr 41,56 2 Sam 24,13 1 Kar 17,1 2 Kar 8,1 Pat 31,7 Iz 65,16 Lk 4,25 Jok 5,17 Egiptastauta kils
Pr 41,31 Buvęs perteklius bus užmirštas šalyje dėl bado, nes jis bus labai baisus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 5,6 Iz 24,20
Pr 41,32 Du kartus pasikartojęs faraono sapnas reiškia, jog tai yra tikrai Dievo nustatyta ir greitai įvyks. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 23,19 Iz 46,10-11 Pr 37,7 Pr 37,9 Job 33,14-15 Iz 14,24-27 Iz 30,33 Mt 24,35 Mt 25,34 Mt 25,41 Mk 10,40 1 Kor 2,9 2 Kor 13,1 Apr 9,15 seimos medis
Pr 41,33 Dabar faraonas tegul parenka protingą ir sumanų vyrą ir paskiria jį Egipto šalies valdytoju. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 41,39 Iš 18,19-22 Įst 1,13 Dan 4,27 Apd 6,3 apdairumasEgiptas
Pr 41,34 Tegul įsako faraonas paskirti prievaizdus visoje šalyje, kurie surinks penktąją Egipto šalies derliaus dalį per septynerius derlingus metus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 31,14 2 Kar 11,11-12 2 Krn 34,12 Neh 11,9 Job 5,20 Ps 33,19 Pat 6,6-8 Pat 22,3 Pat 27,12 Lk 16,5
Pr 41,35 Visą šitą būsimųjų gerų metų derlių tegul supila į aruodus, esančius faraono valdomuose miestuose, ir tegul saugoja jį maistui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,48-49 Pr 41,56 Pr 45,6-7 Iš 4,13
Pr 41,36 Tas maistas bus atsarga septyneriems bado metams, kurie vargins Egipto šalį, kad kraštas nepražūtų bado metu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 47,13-25
Pr 41,37 Tas patarimas patiko faraonui ir visiems jo tarnams, En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 22,30 2 Sam 3,36 1 Kar 21,2 Ps 105,19 Pat 10,20 Pat 25,11 Apd 7,10
Pr 41,38 ir jis tarė: „Ar rasime tokį vyrą kaip šis, kuriame būtų Dievo Dvasia?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 4,18 Dan 5,11 Dan 5,14 Sk 27,18 Job 32,8 Dan 4,6 Dan 4,8-9 Dan 6,3 Juozapas
Pr 41,39 Faraonas kalbėjo Juozapui: „Kadangi Dievas tau visa tai apreiškė, tai nėra nė vieno, kuris būtų toks protingas ir sumanus kaip tu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,33 Pr 41,16 Pr 41,25 Pr 41,28 apdairumasJuozapasJuozapo motina
Pr 41,40 Tu būsi mano namų valdytoju, ir tavo žodžio klausys visi žmonės. Tik sostu aš būsiu aukščiau tavęs“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 105,21-22 Apd 7,10 Pr 39,4-6 Pr 45,8-9 Pr 45,26 1 Sam 10,1 Job 31,27 Ps 2,12 Pat 22,29 Dan 2,46-48 Dan 5,29 Dan 6,3
Pr 41,41 Toliau faraonas tarė Juozapui: „Aš tave skiriu visos Egipto šalies valdytoju“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 6,3 Pr 42,6 Pr 39,5 Pr 39,22 Pr 41,44 Est 10,3 Pat 17,2 Pat 22,29 Dan 2,7-8 Dan 4,2-3 Mt 28,18 Fil 2,9-11
Pr 41,42 Faraonas numovė nuo savo piršto žiedą ir jį užmovė Juozapui; ir aprengė jį ploniausios drobės drabužiais, ir užkabino jam ant kaklo auksinę grandinę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 5,7 Dan 5,29 Est 3,10 Est 8,2 Dan 5,16 Est 8,8 Est 8,10 Est 8,15 Est 3,12 Est 6,7-12 Est 10,3 Pat 1,9 Pat 31,22 Pat 31,24 Gg 1,10 Ez 16,10-11 Ez 27,7 Dan 2,46-47 Lk 15,22 Lk 19,16-19 auksasaukso gatvėsaukso luitasbalti rūbaigeltona spalvamėlynas siūlassūnus palaidūnasvestuvių žiedasžiedai
Pr 41,43 Ir liepė jį vežti savo antruoju vežimu, ir priešakyje jo šaukti: „Klaupkitės!“ Tuo būdu jis tapo visos Egipto šalies valdytoju. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 45,8 Pr 42,6 Pr 45,26 Pr 42,30 Pr 42,33 Est 6,8-9 Apd 7,10 Fil 2,10 Egiptas
Pr 41,44 Be to, faraonas tarė Juozapui: „Aš faraonas, ir be tavo žinios niekas nepakels nei rankos, nei kojos visoje Egipto šalyje!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 105,22 Iš 11,7
Pr 41,45 Faraonas pavadino Juozapą Cafnat Paneachu ir jam davė žmoną Asenatą, Ono kunigo Potiferos dukterį. Ir Juozapas keliavo po visą Egipto šalį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 46,20 Ez 30,17 Pr 14,18 Iš 2,16 2 Sam 8,18 2 Sam 20,26 Lk 2,1 Apd 11,28 badas EgiptasEgiptasJuozapas
Pr 41,46 Juozapas buvo trisdešimties metų amžiaus, kai jis stovėjo faraono, Egipto karaliaus, akivaizdoje ir išėjęs iš faraono apkeliavo visą Egipto žemę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,2 1 Sam 16,21 Dan 1,19 Sk 4,3 2 Sam 5,4 1 Kar 12,6 1 Kar 12,8 Pat 22,29 Lk 3,23 Lk 21,36 Jud 1,24 atostogos
Pr 41,47 Per septynerius pertekliaus metus šalyje viskas gausiai užderėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 26,12 Ps 72,16
Pr 41,48 Jis surinko visą septynerių metų maistą ir sukrovė jį miestų sandėliuose. Aplink kiekvieną miestą esančių laukų derlių jis sukrovė tame mieste. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,34-36 Pr 47,21
Pr 41,49 Juozapas pripildė aruodus javų kaip jūros smilčių, tiek daug, kad jų nebuvo įmanoma suskaičiuoti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 22,17 Ts 7,12 1 Sam 13,5 Ps 78,27 Ts 6,5 Job 1,3 Jer 33,22 smėlis
Pr 41,50 Prieš užeinant bado metams, Juozapui gimė du sūnūs iš Asenatos, Ono kunigo Potiferos dukters. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 46,20 Pr 48,5 Pr 41,45 2 Sam 8,18
Pr 41,51 Juozapas pirmąjį pavadino Manasu: „Dievas leido man pamiršti visą mano vargą ir mano tėvo namus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,30 Pr 48,5 Pr 48,13-14 Pr 48,18-20 Įst 33,17 Ps 30,5 Ps 30,11 Ps 45,10 Pat 31,7 Iz 57,16 Iz 65,16 Juozapaspamirštaužmiršti
Pr 41,52 Antrąjį jis pavadino Efraimu: „Dievas padarė mane vaisingą mano vargo šalyje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 49,22 Pr 50,23 Pr 17,6 Pr 28,3 Pr 29,32-35 Pr 30,6-13 Pr 48,16-19 Ps 105,17-18 Iz 40,1-2 Am 6,6 Apd 7,10 Juozapas
Pr 41,53 Pasibaigė septyneri pertekliaus metai Egipto šalyje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 41,29-31 Ps 73,20 Lk 16,25
Pr 41,54 Prasidėjo septyneri bado metai, kaip Juozapas buvo sakęs. Badas siautė visose šalyse, tačiau Egipte buvo duonos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apd 7,11 Pr 45,11 Ps 105,16 Pr 41,30 Pr 41,3-4 Pr 41,6-7 Pr 41,27 Pr 42,2 Pr 42,5-6 Pr 43,1 Pr 47,13
Pr 41,55 Badui prasidėjus visoje Egipto šalyje, žmonės kreipėsi į faraoną, prašydami duonos. Faraonas sakė: „Eikite pas Juozapą! Ką jis jums sakys, darykite“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,40-41 2 Kar 6,25-29 Ps 105,20-22 Jer 14,1-6 Rd 4,3-10 Mt 3,17 Mt 17,5 Jn 1,14-16 Fil 4,19 Kol 1,19
Pr 41,56 Badas išsiplėtė visoje žemėje. Juozapas atidarė javų sandėlius ir pardavinėjo javus egiptiečiams, nes kilo baisus badas Egipto šalyje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 42,6 Pr 47,14-24 Iz 23,17 Zch 5,3 Lk 21,35 Apd 17,26 faras
Pr 41,57 Iš įvairių kraštų žmonės ėjo į Egiptą pas Juozapą pirkti javų, nes buvo baisus badas visose šalyse. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 41,54 Pr 41,56 Pr 42,5 Pr 42,1 Pr 50,20 Įst 9,28 Ps 105,16-17 Juozapas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį