Biblijos vartai

Atversta Pr 37,1-36 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 36.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jo broliai, pastebėję, kad jų tėvas Juozapą myli labiau už visus brolius, neapkentė jo ir nesugyveno su juo. Nejaugi aš, tavo motina ir broliai ateisime ir nusilenksime iki žemės prieš tave?“ Jo broliai pavydėjo jam, bet tėvas įsidėmėjo tuos žodžius. Pažiūrėk, ar tai ne tavo sūnaus apdaras?“ Pažinęs jį, tėvas tarė: „Tai mano sūnaus apdaras!

Pr 37,1 Jokūbas apsigyveno Kanaano šalyje, kur jo tėvas buvo ateivis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 17,8 Pr 23,4 Pr 28,4 Pr 36,7 Heb 11,9-16
Pr 37,2 Tokia yra Jokūbo istorija. Juozapas, būdamas septyniolikos metų, ganė su savo broliais avis; vaikinas gyveno su savo tėvo žmonų Bilhos ir Zilpos sūnumis. Juozapas pranešdavo tėvui, kai jie ką pikta kalbėdavo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 35,25-26 1 Sam 2,22-24 Pr 2,4 Pr 5,1 Pr 6,9 Pr 10,1 Pr 30,4 Pr 30,9 Pr 35,22 Jn 7,7 1 Kor 1,11 1 Kor 5,1 1 Kor 11,18 nusimetė
Pr 37,3 Izraelis mylėjo Juozapą labiau už kitus savo sūnus, nes jis gimė jam sulaukus žilos senatvės. Tėvas jam padarė margą apdarą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,23 Pr 37,32 2 Sam 13,18 Pr 44,20-30 Ts 5,30 Ps 45,13-14 Ez 16,16 Jn 3,35 Jn 13,22-23 JuozapasJuozapo motinaleiskite mažutėliamsnebijokite svajotisenatvėsenėjimasvietoj Judo
Pr 37,4 Jo broliai, pastebėję, kad jų tėvas Juozapą myli labiau už visus brolius, neapkentė jo ir nesugyveno su juo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 27,41 Pr 49,23 1 Sam 17,28 Pr 4,5 Pr 37,5 Pr 37,11 Pr 37,18-24 1 Sam 16,12-13 Ps 38,19 Ps 69,4 Jn 7,3-5 Jn 15,18-19 Tit 3,3 1 Jn 2,11 1 Jn 3,10 1 Jn 3,12 1 Jn 4,20 apkabinoJuozapasleiskite mažutėliams
Pr 37,5 Kartą Juozapas sapnavo sapną ir jį papasakojo savo broliams. Tada jie ėmė dar labiau jo nekęsti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 28,12 Pr 37,4 Pr 37,8 Pr 40,5 Pr 41,1 Pr 42,9 Pr 49,23 Sk 12,6 Ts 7,13-14 1 Kar 3,5 Ps 25,14 Dan 4,5 Jl 2,28 Am 3,7 Jn 17,14 Dan 2,1 matymas
Pr 37,6 Jis jiems tarė: „Pasiklausykite mano sapno: En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 44,18 Ts 9,7
Pr 37,7 štai mes rišome pėdus laukuose; mano pėdas atsistojo ir stovėjo tiesus, o jūsų pėdai sustojo aplinkui ir nusilenkė prieš mano pėdą“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 42,6 Pr 42,9 Pr 43,26 Pr 44,14 Pr 44,19 Fil 2,10 Kol 1,18 žemdirbystė
Pr 37,8 Broliai jam atsakė: „Bene būsi mūsų karalius? O gal mus valdysi?“ Ir jie dar labiau jo neapkentė dėl jo sapnų ir jo kalbų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,4 Pr 49,26 Iš 2,14 1 Sam 10,27 1 Sam 17,28 Ps 2,3-6 Ps 118,22 Lk 19,14 Lk 20,17 Apd 4,27-28 Apd 7,35 Heb 10,29
Pr 37,9 Jis sapnavo dar kitą sapną ir papasakojo savo broliams: „Sapnavau dar vieną sapną, kad saulė, mėnulis ir vienuolika žvaigždžių lenkėsi prieš mane“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,7 Pr 37,10 Pr 41,25 Pr 41,32 Pr 43,28 Pr 44,14 Pr 44,19 Pr 45,9 Pr 46,29 Pr 47,12 Pr 50,15-21 Dan 8,10 Apd 7,9-14 Fil 2,15 drakonaidrakonaskyla saulėmėnulisne regėjimuslibinasžvaigždės
Pr 37,10 Kai jis papasakojo tą sapną savo tėvui ir savo broliams, tėvas jį subarė: „Koks čia sapnas! Nejaugi aš, tavo motina ir broliai ateisime ir nusilenksime iki žemės prieš tave?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,29 Pr 37,7 Iz 60,14 Fil 2,10-11
Pr 37,11 Jo broliai pavydėjo jam, bet tėvas įsidėmėjo tuos žodžius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Lk 2,19 Lk 2,51 Apd 7,9 Dan 7,28 Pr 24,31 Pr 26,14-16 Ps 106,16 Mok 4,4 Iz 11,13 Iz 26,11 Mt 27,18 Mk 15,10 Apd 13,45 Gal 5,21 Tit 3,3 Jok 3,14-16 Jok 4,5 Dievas pavydusJuozapaspavydas sveikatapavydas šeima
Pr 37,12 Kartą jo broliai ganė tėvo avis prie Sichemo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 33,18 Pr 34,25-31 Pr 37,1
Pr 37,13 Tėvas tarė Juozapui: „Ar tavo broliai negano prie Sichemo? Eikš, aš tave pasiųsiu pas juos!“ Jis atsiliepė: „Aš čia!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 22,1 Pr 27,1 Pr 27,18 1 Sam 3,4-6 1 Sam 3,8 1 Sam 3,16 1 Sam 17,17-20 Mt 10,16 Lk 20,13 Ef 6,1-3 garbinimo maldapaklūsta
Pr 37,14 „Eik, pažiūrėk, kaip tavo broliams ten sekasi, ir parėjęs pranešk man“. Taigi tėvas išsiuntė Juozapą iš Hebrono slėnio į Sichemą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 35,27 Pr 13,18 Pr 23,2 Joz 14,15 Pr 29,6 Pr 41,16 Sk 13,22 Joz 14,13 1 Sam 17,17-18 2 Sam 18,32 1 Kar 2,33 Ps 125,5 Jer 29,7 Lk 19,42
Pr 37,15 Vienas vyras sutiko Juozapą beklaidžiojantį lauke ir paklausė: „Ko ieškai?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 21,14 Ts 4,22 2 Kar 6,19 Jn 1,38 Jn 4,27 Jn 18,4 Jn 18,7 Jn 20,15 klaidžiojo dykumoje
Pr 37,16 Jis atsakė: „Ieškau savo brolių. Pasakyk man, kur jie gano?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Gg 1,7 Lk 19,10
Pr 37,17 Tas vyras atsakė: „Jie išėjo iš čia. Nugirdau juos kalbant: ‘Eikime į Dotaną’“. Juozapas ėjo paskui savo brolius ir rado juos Dotane. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 6,13
Pr 37,18 Jie, iš tolo pamatę jį ateinant, slapta susimokė jį nužudyti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 37,12 Ps 37,32 Mk 14,1 Apd 23,12 1 Sam 19,1 Ps 31,13 Jn 11,53 Ps 94,21 Ps 105,25 Ps 109,4 Mt 21,38 Mt 27,1 Mk 12,7 Lk 20,14-15
Pr 37,19 Jie sakė vienas kitam: „Štai ateina sapnuotojas! En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,5 Pr 37,11 Pr 28,12 Pr 49,23
Pr 37,20 Dabar užmuškime jį, įmeskime į duobę ir sakykime: ‘Plėšrus žvėris jį suėdė’; tada pamatysime, kas bus iš jo sapnų!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 24,20 1 Sam 26,2 1 Kar 13,24 2 Kar 2,24 Ps 64,5 Pat 1,11-12 Pat 1,16 Pat 6,17 Pat 10,18 Pat 27,4 Pat 28,13 Mt 2,2-16 Mt 27,40-42 Mk 15,29-32 Jn 3,12 Jn 12,10-11 Apd 4,16-18 Tit 3,3
Pr 37,21 Bet Rubenas, tai išgirdęs, išgelbėjo jį iš jų rankų, sakydamas: „Nežudykime jo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 42,22 Pr 9,5 Pr 35,22 Joz 10,28 Mt 10,28 brolius
Pr 37,22 Nepraliekite kraujo! Įmeskite jį į šitą dykumoje esančią duobę, bet nesutepkite savo rankų!“ Jis taip kalbėjo, norėdamas jį išgelbėti iš jų rankų ir sugrąžinti tėvui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 22,12 Pr 42,22 Iš 24,11 Įst 13,9 Mt 27,24 Apd 12,1 rankas
Pr 37,23 Juozapui atėjus pas brolius, jie nutraukė nuo jo margąjį apdarą, kuriuo jis vilkėjo, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,3 Pr 37,31-33 Pr 42,21 Ps 22,18 Mt 27,28
Pr 37,24 ir, sugriebę jį, įmetė į duobę, kurioje nebuvo vandens. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 38,6 Ps 35,7 Ps 40,2 Ps 88,6 Ps 88,8 Ps 130,1-2 Rd 3,52-55 Rd 4,20 Zch 9,11 tuščia kalba
Pr 37,25 Tada jie susėdo valgyti. Staiga jie pamatė izmaelitų karavaną, ateinantį iš Gileado, ir jų kupranugarius, nešančius kvepalų, balzamo ir miros. Jie traukė į Egiptą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,28 Pr 43,11 Jer 8,22 Pr 16,11-12 Pr 37,36 Pr 25,1-4 Pr 25,16-18 Pr 31,21 Pr 31,23 Pr 39,1 Est 3,15 Ps 14,4 Ps 83,6 Pat 30,20 Jer 46,11 Am 6,6 arabusarimasavinaiEgiptasIzmaeliskasijapalikuonistoravargai
Pr 37,26 Judas tarė savo broliams: „Ką laimėsime, užmušę savo brolį ir nuslėpę jo kraują? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,20 Pr 4,10 Pr 25,32 Įst 17,8 2 Sam 1,16 Job 16,18 Ps 30,9 Jer 41,8 Ez 24,7 Mt 16,26 Rom 6,21 juduivietoj Judo
Pr 37,27 Parduokime jį izmaelitams ir nesutepkime savo rankų. Juk jis mūsų brolis, mūsų kūnas!“ Broliai paklausė jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 42,21 1 Sam 18,17 Pr 29,14 Pr 37,22 Iš 21,16 Iš 21,21 2 Sam 11,14-17 2 Sam 12,9 Neh 5,8 Mt 16,26 Mt 26,15 1 Tim 1,10 Apr 18,13 juduiJuozapas
Pr 37,28 Einant pro šalį Midjano pirkliams, jie, ištraukę Juozapą iš duobės, pardavė izmaelitams už dvidešimt sidabrinių; tie nusivedė Juozapą į Egiptą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 105,17 Apd 7,9 Pr 45,4-5 Ts 6,1-3 Pr 25,2 Pr 37,25 Pr 37,36 Iš 2,16 Sk 25,15 Sk 25,17 Sk 31,2-3 Sk 31,8-9 Ts 8,22 Ts 8,24 Ps 83,9 Iz 60,6 Zch 11,12-13 Mt 26,15 Mt 27,9 aradasaukso kainaIzmaelisJuozapastrisdešimt sidabriniųuošvis
Pr 37,29 Rubenas, sugrįžęs prie duobės ir pamatęs, kad Juozapo nebėra, perplėšė savo drabužius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,34 Job 1,20 Pr 44,13 Sk 14,6 Pr 34,13 Ts 11,35 2 Kar 19,1 Jl 2,13 Apd 14,14
Pr 37,30 Sugrįžęs pas brolius, tarė: „Vaiko nebėra! Kur aš eisiu!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 42,13 Pr 42,32 Jer 31,15 Pr 37,20 Pr 42,35-36
Pr 37,31 Jie paėmė Juozapo apdarą ir, papjovę ožį, tą apdarą pamirkė jo kraujyje En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,23 Pr 37,3 Pat 28,13 kraujo aukakruvinas kardasožys
Pr 37,32 ir pasiuntė jį tėvui, sakydami: „Štai ką radome. Pažiūrėk, ar tai ne tavo sūnaus apdaras?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,3 Pr 44,20-23 Lk 15,30
Pr 37,33 Pažinęs jį, tėvas tarė: „Tai mano sūnaus apdaras! Plėšrus žvėris jį suėdė! Juozapas tikrai sudraskytas!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,20 Pr 44,28 1 Kar 13,24 2 Kar 2,24 Pat 14,15 Jn 13,7 abejonės
Pr 37,34 Jokūbas persiplėšė drabužius, užsivilko ašutinę ir daugelį dienų gedėjo savo sūnaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,29 2 Sam 3,31 Joz 7,6 2 Sam 1,11 1 Kar 20,31 1 Kar 21,27 2 Kar 19,1 1 Krn 21,16 Ezr 9,3-5 Neh 9,1 Est 4,1-3 Job 1,20 Job 2,12 Ps 69,11 Iz 22,12-13 Iz 32,11 Iz 36,22-2 Jer 36,24 Jl 2,13 Jon 3,5-8 Mt 11,21 Mt 26,65 Apd 14,14 Apr 11,3 pelenai
Pr 37,35 Visi jo sūnūs ir dukterys guodė jį, tačiau jis nesidavė guodžiamas ir tarė: „Aš gedėdamas nueisiu į mirusiųjų buveinę pas savo sūnų“. Taip jį apraudojo jo tėvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 42,38 2 Sam 12,17 Pr 31,43 Pr 35,22-26 Pr 42,31 Pr 44,29-31 Pr 45,28 Job 2,11 Ps 77,2 Jer 31,15 amžinoji ugnisatbaigtas darbasbedugnėbitesdantėgraikaihadasIzaokas JokūbasJokūboJokūbo DievasJuozapaskaralystkelias gyvenimasnamiškiaisnebūtiesnepaliksineperženkitenuotraukarojussamuelisskaistyklasrovėssusirūpinimasšeolisšvelniai
Pr 37,36 Tuo metu midjaniečiai Egipte pardavė jį Potifarui, faraono rūmų valdininkui, sargybos viršininkui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 37,28 Pr 40,4 Pr 25,1-2 Pr 39,1-23 2 Kar 25,8 Est 1,10 Iz 56,3 Juozapas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį