Biblijos vartai

Atversta Pr 36,1-43 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 43.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ezavas vedė žmonas kanaanietes: hetito Elono dukterį Adą, hivo Cibeono sūnaus Anos dukterį Oholibamą ir Basmatą, Izmaelio dukterį, Nebajoto seserį. Ezavo sūnų vardai: Ezavo žmonos Ados sūnus – Elifazas, Ezavo žmonos Basmatos sūnus – Reuelis. Šie yra Ezavo sūnų kunigaikščiai—Ezavo pirmagimio Elifazo sūnūs: Temanas, Omaras, Cefojas, Kenazas, Korachas, Gatamas, Amalekas – iš Elifazo kilę kunigaikščiai Edomo krašte.

Pr 36,1 Šitie yra Ezavo, kuris yra Edomas, palikuonys. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 22,17 Pr 25,24-34 Pr 27,35-41 Pr 32,3-7 Sk 20,14-21 Įst 23,7 1 Krn 1,35 Iz 63,1 Ez 25,12
Pr 36,2 Ezavas vedė žmonas kanaanietes: hetito Elono dukterį Adą, hivo Cibeono sūnaus Anos dukterį Oholibamą En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 36,25 Pr 9,25 Pr 26,34-35 Pr 27,46 Pr 28,9
Pr 36,3 ir Basmatą, Izmaelio dukterį, Nebajoto seserį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 28,9 Pr 25,13 izmaelis
Pr 36,4 Ados sūnus – Elifazas. Basmatos sūnus – Reuelis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 1,35 Iš 2,18 Sk 10,29 Job 2,11
Pr 36,5 Oholibamos sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas. Šitie yra Ezavo sūnūs, gimę jam Kanaano žemėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 35,29
Pr 36,6 Ezavas pasiėmė savo žmonas, sūnus, dukteris, visus savo žmones, gyvulių bandas ir visą nuosavybę, kurią buvo įsigijęs Kanaano krašte, ir išvyko į kitą šalį, pasitraukdamas nuo savo brolio Jokūbo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 12,5 Pr 13,6 Pr 13,11 Pr 17,8 Pr 25,23 Pr 28,4 Pr 32,3 Ez 27,13 Apr 18,13 haranas
Pr 36,7 Jų turtai buvo per dideli, kad jie galėtų gyventi kartu, o žemė, kurioje jie buvo ateiviai, nebegalėjo išmaitinti jų gyvulių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 13,6 Pr 17,8 Pr 28,4 Pr 13,11 Heb 11,9
Pr 36,8 Ezavas apsigyveno Seyro kalnyne. Ezavas yra Edomas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 32,3 Pr 14,6 Pr 36,1 Pr 36,19-20 Įst 2,5 Joz 24,4 1 Krn 4,42 2 Krn 20,10 2 Krn 20,23 Ez 35,2-7 Mal 1,3 Izaokas Jokūbas
Pr 36,9 Šitie yra Ezavo, edomitų tėvo palikuonys Seyro kalnyne. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,37
Pr 36,10 Ezavo sūnų vardai: Ezavo žmonos Ados sūnus – Elifazas, Ezavo žmonos Basmatos sūnus – Reuelis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 36,3-4 1 Krn 1,35-54
Pr 36,11 Elifazo sūnūs: Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas ir Kenazas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 36,15-16 1 Krn 1,35-36
Pr 36,12 Timna buvo Ezavo sūnaus Elifazo sugulovė ir pagimdė Elifazui Amaleką. Šitie yra Ezavo žmonos Ados sūnūs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 17,8-16 Įst 25,17-19 Pr 14,7 Pr 36,22 Sk 24,18-20 Įst 23,7 1 Sam 15,2-9 1 Krn 1,36
Pr 36,13 Reuelio sūnūs: Nahatas ir Zerachas, Šama ir Miza. Jie yra Ezavo žmonos Basmatos sūnūs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 36,17 1 Krn 1,37
Pr 36,14 Ezavo žmonos Oholibamos, Cibeono sūnaus Anos dukters, sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 36,2 Pr 36,5 Pr 36,18 1 Krn 1,35
Pr 36,15 Šie yra Ezavo sūnų kunigaikščiai—Ezavo pirmagimio Elifazo sūnūs: Temanas, Omaras, Cefojas, Kenazas, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 36,11-12 Job 2,11 Pr 36,4 Pr 36,18 Iš 15,15 1 Krn 1,35-36 1 Krn 1,45 1 Krn 1,51-54 Job 4,1 Job 21,8 Ps 37,35 Jer 49,7 Jer 49,20 Ez 25,13 Am 1,12 Abd 1,9 Hab 3,3
Pr 36,16 Korachas, Gatamas, Amalekas – iš Elifazo kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie yra Ados sūnūs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,15
Pr 36,17 Ezavo sūnaus Reuelio sūnūs: Nahatas, Zerachas, Šama, Miza – iš Reuelio kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie Ezavo žmonos Basmatos sūnūs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 36,13 1 Krn 1,37 Pr 36,4
Pr 36,18 Ezavo žmonos Oholibamos sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas. Tai iš Anos dukters Oholibamos, Ezavo žmonos, kilę kunigaikščiai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 36,14 Pr 36,5 1 Krn 1,35
Pr 36,19 Jie yra Ezavo, tai yra Edomo sūnūs – tos šalies kunigaikščiai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Pr 36,20 Horo Seyro sūnūs, gyvenę krašte: Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 14,6 Įst 2,12 Įst 2,22 1 Krn 1,38-42 Pr 36,2 Pr 36,22-30
Pr 36,21 Dišonas, Eceras, Dišanas. Jie horų, Seyro sūnų, kunigaikščiai Edomo krašte. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 36,22 Lotano vaikai: Horis, Hemamas ir Lotano sesuo Timna. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 1,39
Pr 36,23 Šobalo sūnūs: Alvanas, Manahatas, Ebalas, Šefojas ir Onamas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 1,40
Pr 36,24 Cibeono sūnūs: Aja ir Ana. Ana, beganydamas savo tėvo Cibeono asilus, dykumoje rado šiltąsias versmes. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 19,19 Įst 2,10 2 Sam 13,29 2 Sam 18,9 1 Kar 1,38 1 Kar 1,44 1 Kar 4,28 Zch 14,15
Pr 36,25 Anos vaikai: Dišonas ir duktė Oholibama. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 36,2 Pr 36,5 Pr 36,14 Pr 36,18 1 Krn 1,41
Pr 36,26 Dišono sūnūs: Hemdanas, Ešbanas, Itranas ir Keranas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 1,41
Pr 36,27 Ecero sūnūs: Bilhanas, Zaavanas ir Akanas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 36,21 1 Krn 1,38 1 Krn 1,42
Pr 36,28 Dišano sūnūs: Ucas ir Aranas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 1,1 Jer 25,20 Rd 4,21
Pr 36,29 Horai: Lotanas, Šobalas, Zibeonas, Anas, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 36,20 Pr 36,28 1 Krn 1,38 1 Krn 1,41-42 jona
Pr 36,30 Dišonas, Eceras ir Dišanas – horų kunigaikščiai Seyro krašte. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 11,19 Iz 23,15 Dan 7,17 Dan 7,23
Pr 36,31 Šitie karaliai valdė Edomo kraštą, kai izraelitai dar neturėjo savo kilmės karaliaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 17,6 Pr 17,16 1 Krn 1,43-50 Pr 25,23 Sk 20,14 Sk 24,17-18 Įst 17,14-20 Įst 33,5 Įst 33,29
Pr 36,32 Edome karaliumi buvo Beoro sūnus Bela: jo miestas vadinosi Dinhaba. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 36,33 Belai mirus, jo vietą užėmė Jobabas, Zeracho iš Bocros sūnus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 49,13 Jer 49,22 Iz 34,6 Iz 63,1 Am 1,12 Mch 2,12
Pr 36,34 Jobabui mirus, jo vietoje karaliavo Hušamas iš Temano šalies. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 36,11 Pr 36,15 Job 2,11 Jer 49,7
Pr 36,35 Hušamui mirus, sostą paėmė Bedado sūnus Hadadas, kuris sumušė Midjaną Moabo laukuose ir kurio miestas vadinosi Avitas. En Lbd McGee mp3 Klausyti moabas
Pr 36,36 Hadadui mirus, jo vietą užėmė Samla iš Masrekos. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 36,37 Samlai mirus, karaliavo Saulius iš Rehoboto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 10,11 1 Krn 1,48 saulius
Pr 36,38 Sauliui mirus, sostas atiteko Achboro sūnui Baal Hananui. En Lbd McGee mp3 Klausyti saulius
Pr 36,39 Achboro sūnui Baal Hananui mirus, jo vietą užėmė Hadaras. Jo miestas vadinosi Pavas. Jo žmona buvo vardu Mehetabelė; ji buvo Me Zahabo dukters Matredos duktė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,15 1 Krn 1,50
Pr 36,40 Ezavo kunigaikščių vardai pagal jų kilmę ir vietos pavadinimą: Timna, Alva, Jetetas, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 1,51-54 Pr 36,15-16 Pr 36,31 Iš 15,15
Pr 36,41 Oholibama, Ela, Pinonas, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 36,42 Kenazas, Temanas, Mibcaras, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 36,43 Magdielis, Iramas. Šitie Edomo kunigaikščiai gyveno jų nuosavame krašte. Ezavas – edomitų protėvis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 25,12 Pr 25,30 Pr 36,7-8 Pr 36,15 Pr 36,18-19 Pr 36,30-31 Pr 45,8 Iš 15,15 Sk 20,14 Įst 2,5 1 Krn 4,14

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį