Biblijos vartai

Atversta Pr 24,1-27 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Abraomas tarė savo namų vyriausiajam tarnui, kuris prižiūrėjo visa, kas jam priklausė: „Dėk savo ranką po mano šlaunimi, kad prisaikdinčiau tave Viešpaties, žemės ir dangaus Dievo vardu, kad neimsi žmonos mano sūnui iš kanaaniečių dukterų, tarp kurių gyvenu, bet vyksi į mano kraštą, pas mano gimines, ir ten paimsi žmoną mano sūnui Izaokui“. Tarnas nuskubėjo jos pasitikti ir tarė: „Duok man truputį vandens atsigerti iš savo ąsočio!“ Ji atsakė: „Gerk, mano viešpatie!“ Skubiai nuleidusi ąsotį sau ant rankos, davė jam gerti. Vyras nusilenkė ir pagarbino Viešpatį: „Tebūna palaimintas Viešpats, mano valdovo Abraomo Dievas, kuris buvo malonus ir teisingas mano valdovui ir atvedė mane teisingu keliu į mano valdovo brolio namus!“

Pr 24,1 Abraomas paseno ir sulaukė žilos senatvės. Viešpats viskuo jį laimino. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 13,2 Pr 12,2 Pr 18,11 Pr 24,35 Gal 3,9 Pr 21,5 Pr 25,20 Pr 49,25 1 Kar 1,1 Ps 112,1-3 Pat 10,22 Iz 51,2 Mt 6,33 Lk 1,7 Ef 1,3 1 Tim 4,8 senatvėsenėjimasIzaokas
Pr 24,2 Abraomas tarė savo namų vyriausiajam tarnui, kuris prižiūrėjo visa, kas jam priklausė: „Dėk savo ranką po mano šlaunimi, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 47,29 Pr 39,4-6 Pr 15,2 Pr 24,9-10 Pr 39,8-9 Pr 44,1 1 Krn 29,24 1 Tim 5,17 erškėtisfizinis prisilietimasIzaokas rebekameilė santuokaprisiekė
Pr 24,3 kad prisaikdinčiau tave Viešpaties, žemės ir dangaus Dievo vardu, kad neimsi žmonos mano sūnui iš kanaaniečių dukterų, tarp kurių gyvenu, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 26,34-35 Pr 28,8 Pr 14,22 Įst 7,3-4 Įst 10,20 Joz 2,12 1 Sam 20,17 2 Kar 19,15 2 Krn 2,12 Neh 9,6 Neh 13,25 Ps 115,15 Iz 45,23 Iz 48,1 Iz 65,16 Jer 4,2 Jer 10,11 Jer 12,16 Sof 1,5 1 Kor 7,39 2 Kor 6,14-17 Heb 6,16 Pr 6,2 Pr 6,4 Pr 10,15-19 Pr 14,19 Pr 21,23 Pr 26,28-31 Pr 27,46-2 Pr 31,44-53 Pr 50,25 Iš 20,7 Iš 22,11 Iš 23,13 Iš 34,16 Kun 19,12 Sk 5,21 Įst 6,13 prisiekėsantuoka
Pr 24,4 bet vyksi į mano kraštą, pas mano gimines, ir ten paimsi žmoną mano sūnui Izaokui“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 28,2 Pr 11,25-1 Pr 12,7 Pr 22,20-23
Pr 24,5 Tarnas jam atsakė: „O gal ta moteris nenorės eiti su manimi į šitą kraštą? Ar tuomet turėsiu sugrąžinti tavo sūnų į tą kraštą, iš kurio išvykai?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,58 Iš 9,2 Iš 20,7 Pat 13,16 Jer 4,2
Pr 24,6 Abraomas jam tarė: „Saugokis, kad negrąžintum mano sūnaus tenai! En Lbd McGee mp3 Klausyti Gal 5,1 Heb 10,39 Heb 11,9 Heb 11,13-16 2 Pt 2,20-22
Pr 24,7 Viešpats, dangaus Dievas, kuris mane išvedė iš mano tėvo namų, iš mano gimtojo krašto, man kalbėjo ir prisiekė: ‘Tavo palikuonims duosiu šį kraštą’. Jis siųs savo angelą pirma tavęs, ir tu iš ten paimsi žmoną mano sūnui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 13,15 Pr 15,18 Iš 32,13 Iš 33,2 Heb 1,14 Pr 12,1-7 Pr 17,8 Pr 22,16-18 Pr 26,3-4 Pr 26,24 Iš 13,5 Iš 23,20-23 Sk 14,16 Sk 14,30 Sk 32,11 Įst 1,8 Įst 34,4 Joz 1,6 Ts 2,1 Ezr 1,2 Ps 32,8 Ps 34,7 Ps 73,24 Ps 103,20 Pat 3,5-6 Iz 63,9 Dan 2,44 Jon 1,9 Apd 7,5 Heb 11,9 Apr 11,13 Abraomo pažadasangelo apsireiškimasIzaokas rebekažoline
Pr 24,8 O jei ta moteris nenorės eiti su tavimi, būsi laisvas nuo šito įpareigojimo. Tik mano sūnaus nesugrąžink tenai!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 2,17-20 Pr 24,4-6 Sk 30,5 Sk 30,8 Joz 9,20 Jn 8,32 Apd 7,2 Izaokas rebeka
Pr 24,9 Tada tarnas padėjo savo ranką po savo valdovo Abraomo šlaunimi ir jam prisiekė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,2 erškėtis
Pr 24,10 Tarnas ėmė dešimt savo valdovo kupranugarių, geriausių bei brangiausių dovanų ir išvyko į Mesopotamiją, į Nahoro miestą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 11,31 Įst 23,4 Pr 24,2 Pr 27,43 Pr 29,1 Pr 29,4-5 Pr 39,4-6 Pr 39,8-9 Pr 39,22-23 Ts 3,8-10 1 Krn 19,6 Apd 2,9 atstumasbabilono bokstasBabilono bokštasdagonoIzaokas rebeka
Pr 24,11 Vakare leido kupranugariams pailsėti už miesto, prie vandens šulinio, tuo metu, kai moterys eina semti vandens. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 9,11 Iš 2,16 Jn 4,7 Pr 24,13-20 Pr 33,13-14 Pat 12,10 Izaokas rebeka
Pr 24,12 Jis meldėsi: „Viešpatie, mano valdovo Abraomo Dieve, duok man sėkmę šiandien ir tuo parodyk savo malonę mano valdovui Abraomui! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,27 Pr 26,24 Iš 3,6 Iš 3,15 Pr 24,42 Pr 24,48 Pr 15,1 Pr 17,7-8 Pr 27,10 Pr 27,20 Pr 28,13 Pr 31,42 Pr 32,9 Pr 43,14 1 Kar 18,36 2 Kar 2,14 Neh 1,11 Neh 2,4 Ps 37,5 Ps 90,16-17 Ps 118,25 Ps 122,6 Ps 127,1 Pat 3,6 Mt 22,32 Fil 4,6 1 Tes 3,10-11 geranoriškumasseksis
Pr 24,13 Štai stoviu prie šulinio, o miesto gyventojų dukterys ateis semti vandens. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,43 Pr 24,11 Pr 29,9-10 Iš 2,16 Ts 5,11 1 Sam 9,11 Ps 37,5 Pat 3,6 Jn 4,7
Pr 24,14 Jei mergaitė, kuriai sakysiu: ‘Prašau, palenk savo ąsotį ir leisk man atsigerti’, atsakys: ‘Gerk! Aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu’, ji bus ta, kurią paskyrei savo tarnui Izaokui. Iš to suprasiu, kad parodei malonę mano valdovui“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 6,17 Ts 6,37 Pr 15,8 Pr 24,44 Iš 4,1-9 Ts 7,13-15 Ts 18,5 1 Sam 6,7-9 1 Sam 10,2-10 1 Sam 14,8-10 1 Sam 20,7 2 Sam 5,24 2 Sam 20,9 2 Kar 20,8-11 Pat 19,14 Iz 7,11 Rom 1,10 geranoriškumasIzaokas rebeka
Pr 24,15 Jam dar nebaigus kalbėti, atėjo Rebeka, Abraomo brolio Nahoro žmonos Milkos sūnaus Betuelio duktė, nešina ąsočiu ant peties. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 11,29 Pr 11,27 Pr 22,20-23 Pr 24,24 Pr 24,45 Iš 2,16 Ts 6,36-40 Rūt 2,2 Rūt 2,17 Ps 34,15 Ps 65,2 Ps 145,18-19 Pat 31,27 Iz 58,9 Iz 65,24 Dan 9,20-23 Pr 21,14 Pr 29,9 Izaokas rebeka
Pr 24,16 Mergina buvo labai graži, mergaitė, kurios joks vyras nebuvo pažinęs. Ji, nusileidusi prie šulinio ir pasisėmusi vandens, lipo aukštyn. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 26,7 Pr 4,1 Pr 39,6 Sk 31,17-18 Gg 5,2 grožisgrožis praeinaIzaokas rebekaIzraelio dukrameilė santuoka
Pr 24,17 Tarnas nuskubėjo jos pasitikti ir tarė: „Duok man truputį vandens atsigerti iš savo ąsočio!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jn 4,7 Pr 26,1-35 1 Kar 17,10 Iz 21,14 Iz 30,25 Iz 35,6-7 Iz 41,17-18 Iz 49,10 Jn 4,9
Pr 24,18 Ji atsakė: „Gerk, mano viešpatie!“ Skubiai nuleidusi ąsotį sau ant rankos, davė jam gerti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,14 Pat 31,26 1 Pt 3,8 1 Pt 4,8-9
Pr 24,19 Jam atsigėrus, ji tarė: „Ir tavo kupranugarius pagirdysiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,14 Pr 24,45-46 1 Pt 4,9
Pr 24,20 Skubiai išpylusi savo ąsotį į lovį, vėl nubėgo prie šulinio. Taip ji pagirdė visus jo kupranugarius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti papuošalai
Pr 24,21 Tuo metu jis tylomis ją stebėjo, norėdamas patirti, ar Viešpats padarė jo kelionę sėkmingą, ar ne. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,12 Pr 24,56 2 Sam 7,18-20 Ps 34,1-6 Ps 107,1 Ps 107,8 Ps 107,15 Ps 107,43 Ps 116,1-7 Lk 2,19 Lk 2,51 Kristaus kelionė
Pr 24,22 Kupranugariams atsigėrus, jis išėmė auksinę sagtį kaktai, sveriančią pusę šekelio, ir dvi apyrankes, sveriančias dešimt šekelių aukso, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 32,2-3 Pr 23,15-16 Pr 24,30 Pr 24,47 Est 5,1 Iz 3,19-23 Jer 2,32 Ez 16,11-12 1 Tim 2,9-10 1 Pt 3,3 1 Pt 3,8 auksasauksinis skydasauksinius auskarusaukso gatvėsaukso kainabriliantaipapuošalaipuvimassidabras auksassuzadetinissužadėtinisvestuvių žiedasžodis sidabras
Pr 24,23 ir klausė: „Kieno duktė esi? Ar yra tavo tėvo namuose mums vietos pernakvoti?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 24,24 Ji atsakė: „Aš esu duktė Betuelio, Milkos sūnaus, kurį ji pagimdė Nahorui“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,15 Pr 22,23 Pr 11,29 Pr 22,20
Pr 24,25 Ji tęsė: „Šiaudų ir pašaro pas mus daug, taip pat ir vietos nakvynei“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,4-8 Ts 19,19-21 Iz 32,8 1 Pt 4,9
Pr 24,26 Vyras nusilenkė ir pagarbino Viešpatį: En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,48 Pr 24,52 Iš 4,31 Pr 22,5 Iš 12,27 Iš 34,8 1 Krn 29,20 2 Krn 20,18 2 Krn 29,30 Neh 8,6 Ps 22,29 Ps 66,4 Ps 72,9 Ps 95,6 Mch 6,6 Fil 2,10 garbinti žmogų
Pr 24,27 „Tebūna palaimintas Viešpats, mano valdovo Abraomo Dievas, kuris buvo malonus ir teisingas mano valdovui ir atvedė mane teisingu keliu į mano valdovo brolio namus!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,48 Pr 24,12 Pr 32,10 Ps 98,3 Iš 18,10 Rūt 4,14 1 Sam 25,32 2 Sam 18,28 Lk 1,68 Pr 9,26 Pr 13,8 Pr 14,20 Pr 24,4 Pr 24,21 Pr 24,42 Iš 2,11 Iš 2,13 1 Sam 25,39 1 Krn 29,10-13 Ps 68,19 Ps 72,18-19 Ps 100,5 Pat 3,6 Pat 4,11-13 Pat 8,20 Mch 7,20 Jn 1,17 Ef 1,3 1 Tim 1,17 bendradarbiavimasKristaus kelionė

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį