Biblijos vartai

Atversta Pr 21,1-34 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 34.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Sara pastojo ir sulaukusiam senatvės Abraomui pagimdė sūnų tuo metu, kurį Dievas buvo jam nurodęs. Sara pamatė egiptietės Hagaros sūnų, kurį ta pagimdė Abraomui, besišaipantį iš Izaoko, ir tarė Abraomui: „Išvaryk šitą vergę ir jos sūnų! Dievas išgirdo berniuko balsą, ir Dievo angelas iš dangaus tarė Hagarai: „Kas tau, Hagara?

Pr 21,1 Viešpats aplankė Sarą ir įvykdė, ką jai buvo pažadėjęs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,10 Pr 18,14 1 Sam 2,21 Gal 4,23 Pr 17,19 Pr 17,16 Pr 17,21 Pr 50,24 Iš 3,16 Iš 4,31 Iš 20,5 Rūt 1,6 Ps 12,6 Ps 106,4 Mt 24,35 Lk 1,68 Lk 19,44 Rom 4,17-20 Gal 4,28 Tit 1,2 abraomo palikuonysangelai sargainusileidopastotisara
Pr 21,2 Sara pastojo ir sulaukusiam senatvės Abraomui pagimdė sūnų tuo metu, kurį Dievas buvo jam nurodęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Gal 4,22 Heb 11,11 Pr 17,21 Pr 17,19 Pr 18,10 Pr 18,14 Apd 7,8 2 Kar 4,16-17 Lk 1,24-25 Lk 1,36 Rom 9,9 AbraomasAbraomas lotasAbraomo skundasmeilė santuokapastotisara
Pr 21,3 Abraomas pavadino iš Saros gimusį sūnų Izaoku. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 17,19 Pr 21,6 Pr 21,12 Pr 22,2 Joz 24,3 Mt 1,2 Apd 7,8 Rom 9,7 Heb 11,18 AbraomasAbraomas lotasapipjaustymassara
Pr 21,4 Izaokas pagal Dievo įsakymą aštuntą dieną buvo apipjaustytas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 7,8 Pr 17,10-12 Iš 12,48 Kun 12,3 Įst 12,32 Lk 1,6 Lk 1,59 Lk 2,21 Jn 7,22-23 apipjaustymas
Pr 21,5 Abraomas buvo šimto metų, kai jam gimė sūnus Izaokas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 17,17 Pr 17,1 Rom 4,19 AbraomasAbraomas lotasizmaeliskūdikėlio gimimasnevaisingumassaravaikų Abraomas
Pr 21,6 Sara tarė: „Dievas man suteikė juoko, ir visi kiti, kas išgirs, juoksis su manimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 54,1 Pr 17,17 Ps 126,2 Pr 18,12-15 1 Sam 1,26-10 Ps 113,9 Iz 49,15 Iz 49,21 Lk 1,14 Lk 1,46-55 Lk 1,58 Jn 16,21-22 Rom 12,15 Gal 4,27-28 Heb 11,11 haranasjuokasmedicinasarašypsenagyvenimo džiaugsmas
Pr 21,7 Kas būtų pasakęs Abraomui, kad Sara maitins kūdikį? Aš pagimdžiau jam sūnų jo senatvėje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,11-12 Sk 23,23 Įst 4,32-34 Ps 86,8 Ps 86,10 Iz 49,21 Iz 66,8 Ef 3,10 2 Tes 1,10 apgamaimėlyno paukščiosaravaikas pienasžindymas
Pr 21,8 Kai vaikas paaugo ir buvo nujunkytas, Abraomas tą dieną iškėlė didelį pokylį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 19,3 Pr 26,30 Pr 29,22 Pr 40,20 Ts 14,10 Ts 14,12 1 Sam 1,22 1 Sam 25,36 2 Sam 3,20 1 Kar 3,15 Est 1,3 Ps 131,2 Oz 1,8 izmaelispuotavaikas pienasžindymas
Pr 21,9 Sara pamatė egiptietės Hagaros sūnų, kurį ta pagimdė Abraomui, besišaipantį iš Izaoko, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 16,15 Gal 4,29 Pr 16,1 Pr 16,3-6 Pr 17,20 2 Kar 2,23-24 2 Krn 30,10 2 Krn 36,16 Neh 4,1-5 Job 30,1 Ps 22,6 Ps 42,10 Ps 44,13-14 Pat 20,11 Rd 1,7 Gal 4,22 Heb 11,36 izmaelissarašaipytis
Pr 21,10 ir tarė Abraomui: „Išvaryk šitą vergę ir jos sūnų! Jis nebus paveldėtojas drauge su mano sūnumi Izaoku“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jn 8,35 1 Jn 2,19 Pr 17,19 Pr 17,21 Pr 20,11 Pr 22,10 Pr 25,6 Pr 25,19 Pr 36,6-7 Mt 8,11-12 Mt 22,13 Gal 3,18 Gal 4,7 Gal 4,22-31 1 Pt 1,4 izmaelisnmasara
Pr 21,11 Tai labai nepatiko Abraomui dėl jo sūnaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 17,18 Heb 12,11 Pr 22,1-2 2 Sam 18,33 Mt 10,37 izmaeliszmoniu akyse
Pr 21,12 Tačiau Dievas tarė Abraomui: „Nesisielok dėl berniuko ir dėl vergės! Visa, ką Sara tau sako, klausyk jos! Nes iš Izaoko tau bus pašaukti palikuonys. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Heb 11,18 Pr 17,19 Pr 17,21 1 Sam 8,7 1 Sam 8,9 Iz 46,10 Rom 9,7-8 Abraomo pažadasAbraomo vaikaiizmaelisjonas mesijaskūdikėlio gimimaslemtismoteriaimoterysnetikintis vyraspažadas žydamssaratrys sėklosvaikų Abraomaszmoniu akyse
Pr 21,13 Bet ir vergės sūnų padarysiu didele tauta, nes jis yra tavo palikuonis“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 21,18 Pr 16,10 Pr 17,20 Pr 25,12-18 guodejasizmaelisjei eisiukūdikėlio gimimaspažadas žydams
Pr 21,14 Abraomas, atsikėlęs anksti rytą, ėmė duonos bei odinę vandens ir davė Hagarai, uždėdamas jai ant pečių, atidavė vaiką ir išleido. Ji išėjusi klaidžiojo Beer Šebos dykumoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 16,7 Pr 19,27 Pr 21,31 Pr 21,33 Pr 22,3 Pr 22,19 Pr 24,54 Pr 25,6 Pr 26,31 Pr 26,33 Pr 36,6-7 Pr 37,15 Pr 46,1 1 Kar 19,3 Ps 107,4 Ps 119,60 Pat 27,14 Mok 9,10 Iz 16,8 Jn 8,35 Gal 4,23-25 duonaduonosizmaelisklaidžiojo dykumojekūdikėlio gimimaslabas rytasrytątyrusvandenivandens lygis
Pr 21,15 Išsibaigus vandeniui odinėje, ji paliko vaiką po vienu krūmokšniu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,22-25 2 Kar 3,9 Ps 63,1 Iz 44,12 Pr 21,14 Iš 17,1-3 Jer 14,3 kūdikėlio gimimas
Pr 21,16 Paėjusi atsisėdo priešais jį lanko šūvio atstumu. Ji sakė: „Negaliu matyti mirštančio vaiko“. Ir graudžiai verkė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,38 Pr 29,11 Pr 44,34 Ts 2,4 Rūt 1,9 1 Sam 24,16 1 Sam 30,4 1 Kar 3,26 Est 8,6 Iz 49,15 Zch 12,10 Lk 15,20 ištroškęskūdikėlio gimimasvaiko mirtisvaiko netektis
Pr 21,17 Dievas išgirdo berniuko balsą, ir Dievo angelas iš dangaus tarė Hagarai: „Kas tau, Hagara? Nebijok! Dievas išgirdo berniuko balsą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 16,11 Iš 3,7 Pr 15,1 Pr 16,9 Pr 46,3 Iš 14,13 Iš 22,23 Iš 22,27 Ts 18,23 1 Sam 11,5 2 Kar 13,4 2 Kar 13,23 Ps 50,15 Ps 65,2 Ps 91,15 Ps 107,4-6 Iz 22,1 Iz 41,10 Iz 41,13-14 Iz 43,1-2 Mt 15,32 Mk 5,36 ašarųnebijosiurojaus vartaiverksmas
Pr 21,18 Kelkis, imk berniuką ir laikyk jį tvirtai savo rankose, nes Aš jį padarysiu didele tauta!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 21,13 Pr 16,10 Pr 17,20 Pr 25,12-18 1 Krn 1,29-31 guodejasizmaeliskūdikėlio gimimasmuhamedaspažadas žydamstauta kils
Pr 21,19 Dievas atvėrė jai akis, ir ji pamatė šulinį. Nuėjusi pripildė odinę vandens ir pagirdė berniuką. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 22,31 2 Kar 6,17-20 Iz 35,5-6 Lk 24,16-31 gyvas vanduosvariu vandeniuvandeni
Pr 21,20 Dievas buvo su juo. Jis užaugo, gyveno dykumoje ir tapo šauliu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 28,15 Pr 39,21 Pr 16,12 Pr 39,2-3 Pr 10,9 Pr 17,20 Pr 25,27 Pr 27,3 Pr 49,23-24 Ts 6,12 Ts 13,24-25 Lk 1,80 Lk 2,40 dievas žiūriDievo įstataielniasizmaelissara
Pr 21,21 Jis gyveno Parano dykumoje, ir jo motina parinko jam žmoną iš Egipto šalies. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,3-4 Pr 26,34-35 Pr 27,46-2 Sk 10,12 Sk 12,16 Sk 13,3 Sk 13,26 Ts 14,2 1 Sam 25,1 1 Kor 7,38 dvigubaiegiptasguodejasišpildytiizmaeliskūdikėlio gimimasmuhamedassutikimas
Pr 21,22 Anuo metu Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas kalbėjo Abraomui: „Dievas yra su tavimi visame, ką tu darai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 20,2 Pr 26,26 Pr 26,28 Iz 8,10 Pr 20,17 Pr 28,15 Pr 30,27 Pr 39,2-3 Joz 3,7 2 Krn 1,1 Iz 45,14 Zch 8,23 Mt 1,23 Rom 8,31 1 Kor 14,25 Heb 13,5 Apr 3,9
Pr 21,23 Dabar tad prisiek Dievu, kad nekenksi nei man, nei mano vaikams, nei jų palikuonims, bet kaip aš maloningai su tavimi elgiausi, taip ir tu elgsiesi su manimi ir mano kraštu, kuriame gyveni kaip ateivis!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 2,12 Pr 20,14 Pr 14,22-23 Pr 24,3 Pr 26,28 Pr 31,44 Pr 31,53 Įst 6,13 1 Sam 20,13 1 Sam 20,17 1 Sam 20,42 1 Sam 24,21-22 1 Sam 30,15 Jer 4,2 2 Kor 1,23 Heb 6,16 iš nebūties
Pr 21,24 Abraomas atsakė: „Prisiekiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 14,13 Rom 12,18 Heb 6,16
Pr 21,25 Tačiau Abraomas priekaištavo Abimelechui dėl šulinio, kurį Abimelecho tarnai buvo pasigrobę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 26,15-22 Pr 13,7 Pr 29,8 Iš 2,15-17 Ts 1,15 Pat 17,10 Pat 25,9 Pat 27,5 Mt 18,15
Pr 21,26 Abimelechas atsakė: „Aš nežinau, kas tai padarė. Tu man nieko nesakei, aš nieko apie tai negirdėjau iki šios dienos“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 13,7 2 Kar 5,20-24
Pr 21,27 Abraomas davė Abimelechui avių ir jaučių, ir juodu sudarė sandorą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 14,22-23 Pr 26,28-31 Pr 31,44 1 Sam 18,3 Pat 17,8 Pat 18,16 Pat 18,24 Pat 21,14 Iz 32,8 Ez 17,13 Rom 1,31 Gal 3,15 meilė priešuinauja sutartis
Pr 21,28 Abraomas atskyrė septynis ėriukus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 21,29 Abimelechas klausė Abraomo: „Ką gi reiškia šie septyni ėriukai, kuriuos tu atskyrei?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 33,8 Iš 12,26 1 Sam 15,14
Pr 21,30 Jis atsakė: „Tuos septynis ėriukus turi priimti iš manęs kaip įrodymą, kad aš iškasiau šitą šulinį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 31,52 Pr 31,44-48 Joz 22,27-28 Joz 24,27
Pr 21,31 Ta vieta buvo pavadinta Beer Šeba, nes ten jie abu prisiekė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 26,33 Pr 21,14 Pr 26,23 Joz 15,28 Ts 20,1 2 Sam 17,11 1 Kar 4,25
Pr 21,32 Taip juodu padarė sutartį Beer Šeboje. Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas sugrįžo į filistinų kraštą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 10,14 Pr 14,13 Pr 21,27 Pr 26,8 Pr 26,14 Pr 31,53 Iš 13,17 Ts 13,1 1 Sam 18,3
Pr 21,33 Abraomas pasodino giraitę Beer Šeboje ir ten šaukėsi Viešpaties, amžinojo Dievo, vardo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 4,26 Pr 12,8 Ps 90,2 Iz 40,28 Įst 33,27 Jer 10,10 Pr 26,23 Pr 26,25 Pr 26,33 Įst 16,21 Ts 3,7 Iz 57,15 Am 8,14 Rom 1,20 Rom 16,26 1 Tim 1,17 Abraomasamžinas Dievasamžinybė širdyjedievas džiaugėsidievo amžinybėeiti pirmynkol gyvensiunekintantis Dievassukūrėsukurtasvaikų Abraomasviskas imanoma
Pr 21,34 Abraomas gyveno ilgą laiką kaip ateivis filistinų krašte. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 20,1 1 Krn 29,15 Ps 39,12 Heb 11,9 Heb 11,13 1 Pt 2,11

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį