Biblijos vartai

Atversta Pr 19,1-38 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 38.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jiems dar neatsigulus, visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miesto dalių apsupo namus. Dievas, sunaikindamas tos apylinkės miestus, atsiminė Abraomą ir išvedė Lotą iš pražūties, kai sugriovė miestus, kuriuose Lotas gyveno. Eime, nugirdysime vynu savo tėvą ir atsigulsime prie jo, kad iš tėvo susilauktume palikuonių!“ Jos tą naktį nugirdė vynu savo tėvą.

Pr 19,1 Kai du angelai vakare atėjo į Sodomą, Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Lotas, pamatęs juos, atsikėlė jų pasitikti ir nusilenkė iki žemės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,22 Pr 18,1-5 Job 31,32 Heb 13,2 agresyvumasapgaubtiatgaivintasdelėelgetauti nepadoruhomoseksualainuoskaudosplatus vartairojaus vartaisamoraSodomasodoma gomorasodomijasužeistašviesos angeluužjaustivadaivėlyvas lietusViešpats žino
Pr 19,2 Jis tarė: „Mano viešpačiai, prašau, užsukite į savo tarno namus, pernakvokite ir nusiplaukite kojas. Anksti atsikėlę, galėsite eiti savo keliu“. Bet jie atsakė: „Ne, mes nakvosime gatvėje“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,4 Heb 13,2 Ts 19,17-21 Lk 24,28-29 Apd 16,15 burnos plovimaskojaskojoskojų plovimasmaudyklė Jeruzalėjeplauti kojasprisikėlėranku plovimassodoma gomorasodomijasveikinimas
Pr 19,3 Jis taip maldavo juos, kad jie užsuko pas jį ir įėjo į jo namus. Jis paruošė jiems vaišes, iškepė neraugintos duonos, ir jie valgė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,6-8 Pr 21,8 Iš 12,15 Iš 12,39 Ts 6,19 1 Sam 28,24 2 Kar 4,8 Lk 5,29 Lk 11,8 Lk 14,23 Lk 24,28-29 Jn 12,2 1 Kor 5,8 2 Kor 5,14 Heb 13,2 Dievo duonaduonaduonosduonos raugasegipto ligosmaistasmiltaineraugintos duonossodomijavarškė
Pr 19,4 Jiems dar neatsigulus, visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miesto dalių apsupo namus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 13,13 Pr 18,20 Iš 16,2 Iš 23,2 Pat 4,16 Pat 6,18 Jer 5,1-6 Jer 5,31 Mch 7,3 Mt 27,20-25 Rom 3,15 eisenojekaspinasligosnekenčiu nuodėmėsnešvariprie durųSodomasodomijatikėjimo sustiprinimasveiksni meilė
Pr 19,5 Jie pašaukė Lotą ir tarė: „Kur yra tie vyrai, kurie šįvakar atėjo pas tave? Išvesk juos laukan, kad mes juos pažintume“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 19,22 Iz 3,9 Rom 1,26-27 Jud 1,7 Kun 18,22 Kun 20,13 Iz 1,9 Jer 3,3 Jer 6,15 Ez 16,49 Ez 16,51 Mt 11,23-24 Rom 1,23-24 1 Kor 6,9 1 Tim 1,10 2 Tim 3,13 krevetėnatanaspamestisodoma
Pr 19,6 Lotas išėjo pas juos į prieangį ir, užrakinęs duris, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 19,23 sodomija
Pr 19,7 tarė: „Mano broliai, prašau, nesielkite taip piktai! En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,4 Kun 18,22 Kun 20,13 Įst 23,17 Ts 19,23 1 Sam 30,23-24 Apd 17,26 Rom 1,24 1 Kor 6,9-11 Jud 1,7 nuopuolissodomija
Pr 19,8 Aš turiu dvi dukteris, kurios dar nepažino vyro. Leiskite man jas išvesti pas jus ir darykite su jomis, kaip jums patinka. Tik tiems vyrams nieko nedarykite, nes jie atėjo po mano stogu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 19,24 Pr 18,5 Pr 19,31-38 Pr 42,37 Iš 32,22 Ts 9,15 Iz 58,7 Mk 9,6 Rom 3,8 bičiulisgeros moterskodėl melstisnuopuolispirma moterissamoraskaidrusodoma gomorasodomijašešėlistvoravyro nuosavybė
Pr 19,9 Bet jie tarė: „Šalin! Jis čia atvyko, kad gyventų kaip ateivis, o nori teisėju būti! Dabar mes pasielgsime su tavimi pikčiau negu su jais“. Jie smarkiai veržėsi prie Loto, norėdami išlaužti duris. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 2,14 Pr 13,12 Pr 11,6 1 Sam 2,16 1 Sam 17,44 1 Sam 25,17 Pat 9,7-8 Pat 14,16 Pat 17,12 Pat 27,3 Mok 9,3 Mok 10,13 Iz 65,5 Jer 3,3 Jer 6,15 Jer 8,12 Dan 3,19-22 Mt 7,6 Apd 7,26-28 2 Pt 2,7-8 nuopuolisSodomasodoma gomorasodomija
Pr 19,10 Tačiau vyrai savo rankomis įtempė Lotą į namą ir užrakino duris. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti apsimeta angeluzmones pradings
Pr 19,11 O tuos, kurie buvo prie namo durų, jie apakino, mažus ir didelius, kad jie nebesurastų durų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 6,18 Apd 13,11 Įst 28,28-29 Mok 10,15 Iz 57,10 Jer 2,36
Pr 19,12 Lotui juodu tarė: „Ar turi čia ką nors iš savųjų: žentus, sūnus, dukteris? Išvesk juos iš šios vietos! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 7,1 2 Pt 2,7 2 Pt 2,9 Apr 18,4 Pr 19,14 Pr 19,17 Pr 19,22 Sk 16,26 Joz 6,22-23 Jer 32,39
Pr 19,13 Mes sunaikinsime šitą vietą, kadangi jų garsus šauksmas pasiekė Viešpatį ir Jis mus siuntė ją sunaikinti“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,20 Pr 13,13 1 Krn 21,15-16 Ps 11,5-6 Iz 3,11 Iz 36,10 Iz 37,36 Ez 9,5-6 Mt 13,41-42 Mt 13,49-50 Apd 12,23 Rom 3,8-9 Jok 5,4 Jud 1,7 Apr 16,1-12 sodoma gomorasodomija
Pr 19,14 Lotas išėjęs kalbėjo žentams, kurie buvo vedę jo dukteris: „Išeikite iš šios vietos, nes Viešpats sunaikins miestą“. Bet žentams atrodė, kad jis juokauja. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,21 Sk 16,45 Iš 9,21 Sk 16,26 Jer 51,6 Pr 19,17 Pr 19,22 Iš 12,31 2 Krn 30,10 2 Krn 36,16 Pat 29,1 Iz 28,22 Jer 5,12-14 Jer 20,7 Ez 20,49 Mt 1,18 Mt 9,24 Lk 9,42 Lk 17,28-30 Lk 24,11 Apd 17,32 1 Tes 5,3 Apr 18,4-8
Pr 19,15 Išaušus angelai ragino Lotą, sakydami: „Imk žmoną ir abi dukteris, kurios čia yra, kad nebūtumėte sunaikinti dėl miesto kaltės“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apr 18,4 Pr 19,17 Pr 19,22 Sk 16,24-27 Pat 6,4-5 Lk 13,24-25 2 Kor 6,2 Heb 3,7-8 aleksandraangelų galiaraudotitauta kils
Pr 19,16 Kadangi jis delsė, tai tie vyrai nutvėrė jį už rankos, jo žmoną ir abi dukteris, nes Viešpats jų pasigailėjo, ir išvedę paleido už miesto ribų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 34,6 Sk 14,18 Įst 4,31 Joz 6,22 1 Krn 16,34 Ps 34,12 Ps 86,5 Ps 86,15 Ps 103,8-10 Ps 103,13 Ps 106,1 Ps 106,8 Ps 107,1 Ps 111,4 Ps 118,1 Ps 119,60 Ps 136,1 Iz 63,9 Rd 3,22 Mch 7,18-19 Lk 6,35-36 Lk 18,13 Jn 6,44 Rom 9,15-16 Rom 9,18 2 Kor 1,3 Ef 2,4-5 Tit 3,5 2 Pt 2,9
Pr 19,17 Išvedę juos, tarė: „Gelbėk savo gyvybę! Nežiūrėk atgal ir nesustok kur nors apylinkėje! Bėk į kalną, kad nežūtum!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 19,26 Mt 24,16-18 Pr 13,10 Pr 18,22 Pr 19,14-15 Pr 19,22 1 Sam 19,11 1 Kar 19,3 Ps 121,1 Jer 48,6 Mt 3,7 Lk 9,62 Lk 17,31-32 Fil 3,13-14 Heb 2,3 ištrūktipavirto druskos
Pr 19,18 Lotas jiems atsakė: „O ne, mano Viešpatie! En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 32,26 2 Kar 5,11-12 Iz 45,11 Jn 13,6-8 Apd 9,13 Apd 10,14
Pr 19,19 Aš, Tavo tarnas, radau malonę Tavo akyse, ir man parodei didelį gailestingumą, išgelbėdamas mano gyvybę. Negaliu bėgti į kalną, kad kas bloga nenutiktų ir nenumirčiau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 12,13 Įst 31,17 1 Sam 27,1 1 Kar 9,9 Ps 18,1-50 Ps 40,1-17 Ps 77,7-11 Ps 103,1-22 Ps 106,1-48 Ps 116,1-19 Mt 8,25-26 Mk 9,19 Rom 8,31 1 Tim 1,14-16 zmoniu akyse
Pr 19,20 Štai arti yra miestas. Leisk man į jį bėgti – jis yra mažas, ir aš jame išsigelbėsiu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 12,13 Pr 19,30 Ps 119,175 Pat 3,5-7 Iz 55,3 Am 3,6
Pr 19,21 Jis tarė jam: „Štai išklausiau tave ir dėl šito. Aš nesunaikinsiu miesto, apie kurį kalbėjai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 4,7 Pr 12,2 Pr 18,24 Job 42,8-9 Ps 34,15 Ps 102,17 Ps 145,19 Jer 14,10 Mt 12,20 Lk 11,8 Heb 2,17 Heb 4,15-16
Pr 19,22 Skubėk, gelbėkis tenai. Nes Aš nieko negaliu daryti, kol nuvyksi ten“. Todėl tą miestą pavadino Coaru. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 14,2 Pr 13,10 Pr 32,25-28 Iš 32,10 Įst 9,14 Ps 91,1-10 Iz 15,5 Iz 65,8 Jer 48,34 Mk 6,5 2 Tim 2,13 Tit 1,2 sodoma gomora
Pr 19,23 Saulei tekant, Lotas įėjo į Coarą. En Lbd McGee mp3 Klausyti samora
Pr 19,24 Tuomet Viešpats siuntė ant Sodomos ir Gomoros sieros ir ugnies lietų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 29,23 Iz 13,19 Jer 50,40 2 Pt 2,6 Jud 1,7 Iz 1,9 Jer 20,16 Rd 4,6 Ez 16,49-50 Am 4,11 Sof 2,9 Job 18,15 Ps 11,6 Jer 49,18 Oz 11,8 Mt 11,23-24 Lk 17,28-29 amžinoji ugnisdeportacijaiš dulkiųkuraslozoriusnedorybepomirtinissaviugdasodomaužsidegtivelnio mirtis
Pr 19,25 Jis sunaikino tuos miestus, visą apylinkę, visus miesto gyventojus ir augalus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 107,34 Pr 13,10 Pr 14,3 sodoma gomora
Pr 19,26 Bet Loto žmona pažvelgė atgal ir pavirto druskos stulpu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 19,17 Sk 16,38 Pat 14,14 Lk 17,31-32 Heb 10,38 būti druskadarymas geradruskadruska pipiraidruskos sandorapavirto druskospriežastis pasekmėraganavedmainisžemės angelaižemės druska
Pr 19,27 Anksti rytą Abraomas atėjo į tą vietą, kur jis stovėjo Viešpaties akivaizdoje, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,22-33 Ps 5,3 Ez 16,49-50 Hab 2,1 Heb 2,1 abraomasAbraomas lotasAbraomo skundasrytassodomijavaikų Abraomas
Pr 19,28 ir pažvelgė Sodomos ir Gomoros link ir į visą jų apylinkę; jis matė kylančius nuo žemės dūmus kaip iš krosnies. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apr 18,9 Ps 107,34 2 Pt 2,7 Jud 1,7 Apr 9,2 Apr 14,10-11 Apr 18,18 Apr 19,3 Apr 21,8 Abraomas lotasaukštakrosnėdirbalydytojo ugnisnemandagumasSodomasodoma gomorasodomija
Pr 19,29 Dievas, sunaikindamas tos apylinkės miestus, atsiminė Abraomą ir išvedė Lotą iš pražūties, kai sugriovė miestus, kuriuose Lotas gyveno. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 8,1 Įst 9,5 Pr 12,2 Pr 18,23-33 Pr 30,22 Neh 13,14 Neh 13,22 Ps 25,7 Ps 105,8 Ps 105,42 Ps 106,4 Ps 136,23 Ps 145,20 Ez 36,31-32 Oz 11,8 2 Pt 2,7
Pr 19,30 Lotas ir jo abi dukterys išėjo iš Coaro ir apsigyveno kalne, nes jis bijojo gyventi Coare. Jie apsigyveno oloje, jis ir abi jo dukterys. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,19 Pr 13,10 Pr 14,22 Pr 19,17 Pr 49,4 Įst 34,3 Iz 15,5 Jer 2,36-37 Jer 48,34 Jok 1,8 abejojimassamora
Pr 19,31 Tada vyresnioji tarė jaunesniajai: „Mūsų tėvas senas, ir žemėje nebeliko vyro, kuris galėtų įeiti pas mus, kaip priimta visoje žemėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 16,2 Pr 16,4 Įst 25,5 Pr 4,1 Pr 6,4 Pr 19,28 Pr 38,8-9 Pr 38,14-30 Iz 4,1 Mk 9,6
Pr 19,32 Eime, nugirdysime vynu savo tėvą ir atsigulsime prie jo, kad iš tėvo susilauktume palikuonių!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 9,21 Pr 11,3 Kun 18,6-7 Pat 23,31-33 Hab 2,15-16 Mk 12,19 linksmas
Pr 19,33 Jos tą naktį nugirdė vynu savo tėvą. Po to vyresnioji įėjo ir gulėjo su savo tėvu, o tas nepajuto, kada ji atsigulė nė kada atsikėlė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 18,6-7 Pat 20,1 Pat 23,29-35 Hab 2,15-16
Pr 19,34 Kitą dieną vyresnioji tarė jaunesniajai: „Aš praėjusią naktį gulėjau su savo tėvu. Nugirdykime jį vynu ir šiąnakt. Po to eik, atsigulk prie jo, kad iš savo tėvo susilauktum palikuonio!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 3,9 Jer 3,3 Jer 5,3 Jer 6,15 Jer 8,12 dieną naktįuošvis
Pr 19,35 Taigi jos ir kitą naktį nugirdė vynu tėvą. Paskui jaunesnioji įėjo ir gulėjo su juo, o jis nepajuto, kada ji atsigulė nė kada atsikėlė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 8,4 Pat 24,16 Mok 7,26 Lk 21,34 1 Kor 10,11-12 1 Pt 4,7
Pr 19,36 Taip abi Loto dukterys pastojo nuo savo tėvo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,8 Kun 18,6-7 Ts 1,7 1 Sam 15,33 Hab 2,15 Mt 7,2
Pr 19,37 Vyresnioji pagimdė sūnų ir jį pavadino Moabu. Jis yra ligi šiol tebegyvenančių moabitų tėvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,9 Sk 21,29 Sk 22,1-41 Sk 24,1-25 Įst 2,19 Įst 23,3 Ts 3,1-31 Rūt 4,10 2 Sam 8,1-18 2 Kar 3,1-27 moabas
Pr 19,38 Jaunesnioji pagimdė sūnų ir jį pavadino Amonu. Jis yra ligi šiol tebegyvenančių amonitų tėvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,19 Įst 2,9 Įst 23,3 Ts 10,6-40 1 Sam 11,1-15 2 Sam 10,1-19 Neh 13,1-3 Neh 13,23-28 Ps 83,4-8 Iz 11,14 Sof 2,9

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį