Biblijos vartai

Atversta Pr 14,1-24 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 24.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Anomis dienomis karalius Amrafelis iš Šinaro, karalius Arjochas iš Elasaro, Elamo karalius Kedorlaomeras ir Goimo karalius Tidalas pradėjo karą su Sodomos karaliumi Bera, Gomoros karaliumi Birša, Admos karaliumi Šinabu, Ceboimo karaliumi Šemeberu ir karaliumi Belos, dar vadinamo Coaru. Tada išėjo Sodomos, Gomoros, Admos, Ceboimo ir Belos karaliai ir išsirikiavo kovai Sidimo slėnyje: prieš Elamo karalių Kedorlaomerį, Goimo karalių Tidalą, Šinaro karalių Amrafelį ir Elasaro karalių Arjochą – keturi karaliai prieš penkis. Kai Abromas sugrįžo, nugalėjęs Kedorlaomerį ir karalius, kurie buvo su juo, Sodomos karalius išėjo jo pasitikti į Šavės slėnį – Karaliaus slėnį.

Pr 14,1 Anomis dienomis karalius Amrafelis iš Šinaro, karalius Arjochas iš Elasaro, Elamo karalius Kedorlaomeras ir Goimo karalius Tidalas En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 10,10 Pr 10,22 Pr 11,2 Iz 11,11 Iz 21,2 Iz 22,6 Iz 37,12 Jer 25,25 Jer 49,34-39 Ez 32,24 Dan 1,2 Zch 5,11 Babilonaskaralius
Pr 14,2 pradėjo karą su Sodomos karaliumi Bera, Gomoros karaliumi Birša, Admos karaliumi Šinabu, Ceboimo karaliumi Šemeberu ir karaliumi Belos, dar vadinamo Coaru. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 13,10 Pr 10,19 Įst 29,23 Pr 19,20-30 Įst 34,3 1 Sam 13,18 Neh 11,34 Iz 1,9-10 Iz 15,5 Jer 48,34 Oz 11,8 SodomaSodoma Gomorasodomija
Pr 14,3 Visi šitie, sudarę sąjungą, ėjo į Sidimo slėnį, kur dabar yra Druskos jūra. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 34,12 Įst 3,17 Joz 3,16 Pr 19,24 Ps 107,34 buti druskbūti druskadidžioji jūradruskalydytojo ugnispasroviuižemės druska
Pr 14,4 Dvylika metų jie tarnavo Kedorlaomeriui, o tryliktaisiais metais sukilo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 9,25-26 Ez 17,15 iliuminataiskaicius aštuoniskaicius vienuolikatrylika
Pr 14,5 Keturioliktaisiais metais atėjo Kedorlaomeris ir jo sąjungininkai. Jie sumušė refajus Aštarot Karnaime, zūzus Hame, emus Šave Kirjataimo lygumoje En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 15,20 Įst 1,4 Įst 2,10-11 Įst 3,11 Įst 2,20-23 Įst 3,20 Įst 3,22 Joz 12,4 Joz 13,12 Joz 13,19 Joz 13,31 2 Sam 5,18 2 Sam 5,22 2 Sam 23,13 1 Krn 4,40 1 Krn 11,15 1 Krn 14,9 Ps 78,51 Ps 105,23 Ps 105,27 Ps 106,22 Iz 17,5 Jer 48,1 Jer 48,23 chamasmilžinainefilimai
Pr 14,6 ir horus Seyro kalne iki El Parano, kuris siekia dykumą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,22 Pr 21,21 Įst 2,12 Sk 12,16 Sk 13,3 Pr 16,7 Pr 36,8 Pr 36,20-30 Sk 10,12 1 Krn 1,38-42 Hab 3,3
Pr 14,7 Paskui jie atėjo į En Mišpatą, tai yra Kadešą, ir nusiaubė visą amalekiečių kraštą ir amoritus, kurie gyveno Hacecon Tamaroje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 20,2 Pr 16,14 Pr 20,1 Pr 36,12 Pr 36,16 Iš 17,8-16 Sk 13,26 Sk 14,43 Sk 14,45 Sk 20,1 Sk 24,20 Įst 1,19 Įst 1,46 Joz 15,62 1 Sam 15,1-35 1 Sam 27,1-12 1 Sam 30,1-31 kadešokvapioji pistacija
Pr 14,8 Tada išėjo Sodomos, Gomoros, Admos, Ceboimo ir Belos karaliai ir išsirikiavo kovai Sidimo slėnyje: En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 13,10 Pr 19,20 Pr 19,22 Pr 14,2-3 Pr 14,10 SodomaSodoma Gomorasodomija
Pr 14,9 prieš Elamo karalių Kedorlaomerį, Goimo karalių Tidalą, Šinaro karalių Amrafelį ir Elasaro karalių Arjochą – keturi karaliai prieš penkis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 14,10 Sidimo slėnis buvo pilnas dervos duobių. Bėgdami Sodomos ir Gomoros karaliai įkrito į jas, o likusieji pabėgo į kalnus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,17 Pr 19,30 Pr 11,3 Joz 8,24 Ps 83,10 Iz 24,18 Jer 48,44 SodomaSodoma Gomorasodomija
Pr 14,11 Laimėtojai, pasigrobę visą Sodomos bei Gomoros turtą ir visas atsargas, nuėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 14,16 Pr 14,21 Pr 12,5 Įst 28,31 Įst 28,35 Įst 28,51 haranasSodomasodomija
Pr 14,12 Jie taip pat paėmė Abromo brolio sūnų Lotą, kuris gyveno Sodomoje, ir jo turtą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 11,27 Pr 12,5 Pr 13,12-13 Sk 16,26 Job 9,23 Jer 2,17-19 1 Tim 6,9-11 Apr 3,19 Apr 18,4 Sodomasodomija
Pr 14,13 Vienas iš pabėgusiųjų atėjęs pranešė tai Abromui, hebrajui, gyvenančiam amorito Mamrės ąžuolyne; Mamrė ir jo broliai Eškolas ir Aneras buvo Abromo sąjungininkai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 13,18 Pr 14,24 Pr 40,15 Pr 10,16 Pr 39,14 Pr 41,12 Pr 43,32 Iš 2,6 Iš 2,11 Sk 21,21 1 Sam 4,12 Job 1,15 Jon 1,9 2 Kor 11,22 Fil 2,5 Jėzaus grožis
Pr 14,14 Abromas išgirdęs, kad jo brolio sūnus buvo išvestas į nelaisvę, apginklavo tris šimtus aštuoniolika savo išlavintų tarnų, gimusių jo namuose, ir vijosi priešą iki Dano. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 15,3 Ts 18,29 Pr 17,27 Įst 34,1 Mok 2,7 Pr 12,5 Pr 17,12 Pr 11,27-31 Pr 12,16 Pr 13,8 Pr 18,19 Pr 23,6 Ts 20,1 Ps 45,3-5 Ps 68,12 Pat 17,17 Pat 24,11-12 Iz 41,2-3 Gal 6,1-2 1 Jn 2,18 Izraelio dukraJėzaus broliaikaryskovos vežimaimozės mirtispalaiminta tupalaimintas žmogusšilovaikų auginimastikėjimo ugdymas
Pr 14,15 Jis, padalinęs savo būrį, užpuolė juos nakčia, sumušė ir vijosi juos ligi Hobos, kuri yra į kairę nuo Damasko, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 15,2 1 Kar 15,18 Ps 112,5 Iz 41,2-3 Apd 9,2 DamaskasDamaskoDamasko upė
Pr 14,16 ir atsiėmė jų pagrobtą turtą, Lotą ir jo turtą, moteris ir žmones. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 14,11-12 1 Sam 30,8 1 Sam 30,18-19 Pr 12,2 Iz 41,2
Pr 14,17 Kai Abromas sugrįžo, nugalėjęs Kedorlaomerį ir karalius, kurie buvo su juo, Sodomos karalius išėjo jo pasitikti į Šavės slėnį – Karaliaus slėnį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 18,18 Ts 11,34 1 Sam 18,6 Pat 14,20 Pat 19,4 Heb 7,1
Pr 14,18 Melchizedekas, Salemo karalius, atnešė duonos ir vyno. Jis buvo aukščiausiojo Dievo kunigas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 110,4 Heb 5,6 Heb 5,10 Ps 57,2 Ps 76,2 Mt 26,26-29 Apd 16,17 Heb 6,20-3 Rūt 3,10 2 Sam 2,5 Ps 7,17 Ps 50,14 Mch 6,6 Apd 7,48 Gal 6,10 Heb 7,10-22
Pr 14,19 Jis laimino jį, sakydamas: „Tebūna Abromas palaimintas aukščiausiojo Dievo, dangaus ir žemės valdovo! En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 14,22 Mt 11,25 Heb 7,6-7 Pr 27,4 Pr 27,25-29 Pr 47,7 Pr 47,10 Pr 48,9-16 Pr 49,28 Sk 6,23-27 Rūt 3,10 2 Sam 2,5 Ps 24,1 Ps 50,10 Ps 115,16 Mch 6,6 Mk 10,16 Lk 10,21 Apd 16,17 Ef 1,3 Ef 1,6 melkizedekonarvassalemo karalius
Pr 14,20 Tebūna šlovinamas aukščiausiasis Dievas, kuris atidavė tavo priešus į tavo rankas!“ Ir Abromas davė jam dešimtinę nuo visko. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 28,22 Pr 24,27 Mal 3,10 Lk 18,12 Pr 9,26 Kun 27,30-32 Sk 28,26 Įst 12,17 Įst 14,23 Įst 14,28 Joz 10,42 2 Krn 31,5-6 2 Krn 31,12 Neh 10,37 Neh 13,12 Ps 44,3 Ps 68,19 Ps 72,17-19 Ps 144,1 Am 4,4 Mal 3,8 Rom 15,16 Ef 1,3 Heb 7,4-9 1 Pt 1,3-4 atiduoduatiduok daugiauatsakytiauka baznyciaiauka bažnyčiaiaukojimas pinigųaukosbarniaidesimtinedešimtasis pamokslasdešimtinėdešimtoji dalisdešinė rankakas meslevitaimelkizedekonevalianežinainoraspaaukojimaspasilikite manyjepinigines aukospinigu aukojimasregiusalemo karaliusšimteriopaitisingas
Pr 14,21 Sodomos karalius tarė Abromui: „Atiduok man žmones, o turtą pasilaikyk!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Pr 14,22 Bet Abromas tarė Sodomos karaliui: „Aš, pakėlęs ranką, prisiekiu aukščiausiuoju Dievu, dangaus ir žemės valdovu: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 6,8 Dan 12,7 Apr 10,5-6 Įst 32,40 Ps 24,1 Pr 14,19-20 Pr 17,1 Pr 21,23-31 Pr 21,33 Ts 11,35 Ps 83,18 Iz 57,15 Dan 4,34 Ag 2,8 dvi rankosnarvaspatarprisiekėrankasturtas
Pr 14,23 nei siūlo galo, nei kurpių dirželio, nei ko nors kito, kas tau priklauso, aš neimsiu, kad nesakytum: ‘Aš padariau Abromą turtingą!’ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 5,16 Est 9,15-16 1 Kar 13,8 2 Kar 5,20 2 Kor 11,9-12 2 Kor 12,14 Heb 13,5 abraomas
Pr 14,24 Aš nieko neimsiu, išskyrus tai, ką suvalgė jaunuoliai ir kas priklauso vyrams: Anerui, Eškolui ir Mamrei, kurie ėjo su manimi. Jie tepasiima savo dalį“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 14,13 Pat 3,27 Mt 7,12 Rom 13,7-8 1 Kor 9,14-15 1 Tim 5,18 dalinkis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį