Biblijos vartai

Atversta PS44,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 26.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Dievu giriamės per dieną ir Tavo vardą šlovinsime per amžius. Mūsų širdis neatsitraukė nuo Tavęs, mūsų žingsniai nebuvo nuo Tavo kelių nukrypę, kai leidai mus naikinti tyruose ir apdengei mirties šešėliu. Jei būtume užmiršę savo Dievo vardą ir ištiesę rankas į svetimą dievą, argi Dievas to nežinotų?

Ps 44,1 Dieve, savo ausimis girdėjome, kai mūsų tėvai pasakojo mums, kokius darbus darei jų dienomis senais laikais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 13,14-15 Ps 42,1 Ps 78,3-6 Iz 38,19 Iš 12,24-27 Sk 21,14-16 Sk 21,27-30 Įst 6,20 Ts 6,13 Job 8,8-9 Job 15,17-19 Ps 22,31 Ps 71,18 Ps 77,5 Ps 105,1-2 Jl 1,3 tėvotėvp diena
Ps 44,2 Pagonis išvarei, o juos įsodinai; išnaikinai tautas, o juos išaukštinai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,17 Ps 78,55 Ps 135,10-12 Iš 15,19 Iš 23,28 Iš 34,11 Sk 13,32 Įst 7,1 Joz 3,10 Joz 10,11 Joz 10,42 Joz 11,23 Joz 21,43 Joz 24,12 1 Sam 5,6-7 2 Sam 7,10 Neh 9,22-27 Ps 80,8-11 Ps 105,44 Ps 136,17-22
Ps 44,3 Ne savo kardu jie laimėjo kraštą, ne jų ranka išgelbėjo juos, bet Tavo dešinė, Tavo ranka ir Tavo veido šviesa, nes Tu juos mylėjai! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 7,7-8 Joz 24,12 Įst 8,17-18 Iš 15,16 Sk 14,8 Įst 4,37-38 Įst 10,15 1 Sam 12,22 Ps 4,6 Ps 17,7 Ps 20,6 Ps 42,5 Ps 42,11 Ps 74,11 Ps 77,15 Ps 80,16 Iz 63,12 Zch 4,6 Mal 1,2-3 Rom 9,10-15 2 Kor 4,7 akmuo duonamalonėnuo stogųpagalba silpnesniemsstiprybėšviesiai raudonatvirtumas
Ps 44,4 Tu – mano Karalius ir Dievas, Tu teiki pergalę Jokūbui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 74,12 Ps 42,8 Ps 89,18 Ps 149,2 Iz 33,22 Mk 1,25-26 Mk 1,31 Mk 1,41 Mk 9,25
Ps 44,5 Su Tavo pagalba prispausime savo priešus, Tavo vardu mindysime tuos, kurie kyla prieš mus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 33,17 Ps 60,12 Ps 108,13 Dan 8,4 Zch 10,5 1 Kar 22,11 Ps 18,39-42 Ps 91,13 Ps 118,10-13 Iz 41,14-16 Rom 16,20 Fil 4,13 gievo kovakariailaiko švaistymasprisikėlė
Ps 44,6 Ne savo lanku pasitikėsiu, ne mano kardas išgelbės mane. En Lbd  Oz 1,7 1 Sam 17,47 Ps 20,7 Ps 33,16-17 Jėzaus savigarbanepasitikėjimasnusivylimaspasitikėjimąpasitikėjimas meilė
Ps 44,7 Tu išgelbėjai mus nuo mūsų priešų, mus nekenčiančius sugėdinai. En Lbd  Joz 1,5 Joz 10,8-10 Joz 10,42 Joz 11,6 Joz 23,9-10 Ts 2,18 Ts 7,4-7 1 Sam 7,8-12 1 Sam 14,6-10 1 Sam 17,47 2 Sam 7,10 Ps 40,14 Ps 53,5 Ps 83,1-18 Ps 132,18 Ps 136,24 Ps 140,7 Ps 144,10
Ps 44,8 Dievu giriamės per dieną ir Tavo vardą šlovinsime per amžius. En Lbd  Ps 34,2 Jer 9,24 1 Kor 1,29-31 Ps 30,12 Ps 115,1-18 Iz 45,25 Rom 2,17 girtis
Ps 44,9 Bet Tu mus atstūmei, pažeminti leidai ir su mūsų kariuomene nebeišeini. En Lbd  Ps 60,10 Ps 60,1 Ps 74,1 Ps 108,11 Ps 43,2 Ps 89,38-45 Ps 80,12-13 Ps 88,14 Jer 33,24-26 Rd 3,31-32 Rom 11,1-6
Ps 44,10 Tu priverti mus trauktis nuo priešų, kurie nekenčia mūsų ir išnaudoja mus. En Lbd  Kun 26,17 Joz 7,8 Joz 7,12 Ps 89,41 Įst 28,25 Kun 26,14 Kun 26,36-37 1 Sam 4,17 1 Sam 31,1-7 Iz 10,6 Iz 10,14 Jer 15,13 Jer 20,8
Ps 44,11 Kaip pjautinas avis atidavei mus, tarp pagonių išblaškei. En Lbd  Įst 4,27 Įst 28,64 Rom 8,36 2 Kar 17,6 Ps 14,4 Ps 60,1 Ps 106,27 Iz 11,11-12 Jer 12,3 Jer 32,37 Ez 34,12 Lk 21,24 avys
Ps 44,12 Savo tautą pardavei už nieką; nepraturtėjai tuo, ką už ją gavai. En Lbd  Jer 15,13 Įst 32,30 Iz 52,3-4 Ts 2,14 Ts 3,8 Neh 5,8-12 Iz 50,1 Apr 18,13
Ps 44,13 Padarei mus paniekinimu kaimynams, pajuoka ir patyčiomis tiems, kurie aplinkui mus. En Lbd  Ps 79,4 Ps 80,6 Įst 28,37 Ps 89,41 Ps 89,51 Ps 123,3-4 Jer 24,9 Jer 48,27 Ez 36,19-23
Ps 44,14 Padarei mus priežodžiu pagonims, tautos kraipo galvas dėl mūsų. En Lbd  Jer 24,9 2 Kar 19,21 Job 16,4 Įst 28,37 1 Kar 9,7 2 Krn 7,20 Job 17,6 Ps 22,7 Ps 109,25 Iz 37,22 Rd 2,15-17
Ps 44,15 Nuolatos man prieš akis mano panieka ir rausta iš gėdos veidas En Lbd  Ps 69,7 Joz 7,7-9 2 Krn 32,21 Ezr 9,6 Ps 71,13 Ps 89,45 Jer 3,25 Jer 51,51
Ps 44,16 dėl priekaištų ir užgaulių žodžių, dėl priešo ir keršytojo. En Lbd  Ps 8,2 Ps 74,10 Ps 74,18 Ps 74,22-23 Ps 79,12 Iz 37,3-4 Iz 37,17 Iz 37,23-24
Ps 44,17 Visa tai užgriuvo mus, nors Tavęs nepamiršome, sandoros su Tavimi nepažeidėme. En Lbd  Dan 9,13 Įst 6,12 Įst 8,14 Ps 9,17 Ps 44,20 Ps 78,7 Ps 78,57 Iz 17,10 Jer 2,32 Jer 31,32 Ez 16,59 Ez 20,37
Ps 44,18 Mūsų širdis neatsitraukė nuo Tavęs, mūsų žingsniai nebuvo nuo Tavo kelių nukrypę, En Lbd  Ps 119,51 Ps 119,157 Ps 78,57 1 Kar 15,5 Job 23,11-12 Job 34,27 Ps 125,5 Jer 11,10 Sof 1,6 Lk 17,32 1 Kor 15,58 1 Tes 2,10 kojaskojos
Ps 44,19 kai leidai mus naikinti tyruose ir apdengei mirties šešėliu. En Lbd  Job 3,5 Ps 23,4 Ps 51,8 Job 10,21-22 Job 30,29 Ps 38,8 Ps 60,1-3 Ps 74,13-14 Iz 27,1 Iz 34,13-14 Iz 35,7 Jer 14,17 Ez 29,3 Mt 4,16 Apr 12,9 Apr 13,2 Apr 13,11-13 Apr 16,10 Andriejusdrakonaidrakonaskedrasliūtas drakonasslibinasšešėlistamsus slėnis
Ps 44,20 Jei būtume užmiršę savo Dievo vardą ir ištiesę rankas į svetimą dievą, En Lbd  Job 11,13 Ps 68,31 Ps 81,9 Iš 9,29 Įst 6,14 1 Kar 8,22 Job 31,5-40 Ps 7,3-5 Ps 44,17 Ps 78,11
Ps 44,21 argi Dievas to nežinotų? Jis juk žino širdies paslaptis! En Lbd  Jer 17,10 Job 31,4 Job 31,14 Job 34,21-22 Joz 22,22-23 Ps 139,1-24 Mok 12,14 Jer 23,24 Rom 2,16 1 Kor 4,5 Heb 4,12-13 Apr 2,23 apgavystesgera širdisišpažintiskatalikybėmelagystėnuodėmespaslėpti dalykaipolicijasukčiavimasvadžios višpatystėsvisi nusidejo
Ps 44,22 Dėl Tavęs esame visą dieną žudomi, laikomi tarsi pjauti paskirtos avys. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Rom 8,36 1 Sam 22,17-19 1 Kar 19,10 Ps 44,11 Ps 79,2-3 Iz 53,7 Mt 5,10-12 Jn 15,21 Jn 16,2-3 1 Kor 4,9 1 Kor 15,30-31 Apr 11,3-9 Apr 17,6 avyskaltes pripažinimasrizika
Ps 44,23 Kelkis! Kodėl miegi, Viešpatie? Pakilk, neatstumk amžinai! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 7,6 Ps 78,65 Ps 35,23 Ps 12,5 Ps 44,9 Ps 59,4-5 Ps 74,1 Ps 77,7 Ps 88,14 Iz 51,9 Mk 4,38
Ps 44,24 Kodėl slepi savo veidą, pamiršti mūsų vargą ir priespaudą? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 13,24 Iš 2,23-24 Įst 32,20 Ps 10,1 Ps 10,11 Ps 13,1 Ps 42,9 Ps 43,1-4 Ps 74,19 Ps 74,23 Iz 40,27-28 Apr 6,9-10 suspaudimas
Ps 44,25 Mūsų siela parkritusi į dulkes; mūsų kūnas parblokštas žemėn. En Lbd  Ps 119,25 Ps 66,11-12 Iz 51,23 Rd 4,5
Ps 44,26 Pakilk, padėk mums! Išgelbėk mus dėl savo gailestingumo. En Lbd  Ps 25,22 Ps 26,11 Ps 35,2 Ps 130,7-8

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį