Biblijos vartai

Atversta PR50,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 26.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Pasibaigus apraudojimo laikui, Juozapas kalbėjo faraono namiškiams: „Jeigu radau jūsų akyse malonę, pasakykite faraonui, kad mano tėvas mane prisaikdino palaidoti jį jo kape, kurį jis išsikasė Kanaano žemėje. Juozapas išėjo laidoti savo tėvo; su juo keliavo visi faraono tarnai, jo namų prievaizdai, visi Egipto šalies vyresnieji, visi Juozapo namiškiai, jo broliai ir visi jo tėvo namiškiai. Palaidojęs tėvą, Juozapas sugrįžo į Egiptą su broliais ir visais, kurie buvo nukeliavę su juo tėvo laidoti.

Pr 50,1 Juozapas puolė prie savo mirusio tėvo, verkė ir jį bučiavo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 46,4 Pr 23,2 Įst 6,7-8 2 Kar 13,14 Mk 5,38-39 Jn 11,35-38 Apd 8,2 Ef 6,4 1 Tes 4,13
Pr 50,2 Jis paliepė savo tarnams gydytojams išbalzamuoti tėvą. Ir gydytojai išbalzamavo Izraelį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 50,26 2 Krn 16,14 Mk 16,1 Jn 19,39-40 Mt 26,12 Mk 14,8 Lk 24,1 Jn 12,7 gydytojaiJokūboJuozapasmedicinanetektis
Pr 50,3 Praėjo keturiasdešimt dienų, nes tiek laiko užtrunka balzamavimas. Egiptiečiai jį apraudojo septyniasdešimt dienų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 20,29 Įst 34,8 Pr 50,10 Įst 21,13 Jokūbo
Pr 50,4 Pasibaigus apraudojimo laikui, Juozapas kalbėjo faraono namiškiams: „Jeigu radau jūsų akyse malonę, pasakykite faraonui, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,3 Est 4,2 Juozapas
Pr 50,5 kad mano tėvas mane prisaikdino palaidoti jį jo kape, kurį jis išsikasė Kanaano žemėje. Teišleidžia mane eiti ir palaidoti savo tėvą, o po to sugrįšiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 16,14 Iz 22,16 Mt 27,60 Pr 47,29-31 Pr 3,19 Pr 48,21 Pr 49,29-30 Pr 50,24 Įst 4,22 1 Sam 14,43 Job 30,23 Ps 79,3 Mok 6,3 Mok 12,5 Mok 12,7 Mt 8,21-22 Lk 9,59-60
Pr 50,6 Faraonas atsakė: „Eik ir palaidok savo tėvą, kaip esi prisaikdintas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 48,21
Pr 50,7 Juozapas išėjo laidoti savo tėvo; su juo keliavo visi faraono tarnai, jo namų prievaizdai, visi Egipto šalies vyresnieji, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 14,16
Pr 50,8 visi Juozapo namiškiai, jo broliai ir visi jo tėvo namiškiai. Tik jų vaikai, avys ir galvijai liko Gošeno krašte. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 10,8-9 Iš 10,26 Sk 32,24-27
Pr 50,9 Be to, su juo traukė vežimai ir raiteliai; taip susidarė labai didelis būrys. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 41,43 Pr 46,29 Iš 14,7 Iš 14,17 Iš 14,28 2 Kar 18,24 Gg 1,9 Apd 8,2 karo vežimai
Pr 50,10 Atėję prie Goren Haatado klojimo anapus Jordano, jie garsiai ir graudžiai raudojo; jie raudojo dėl tėvo septynias dienas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 8,2 2 Sam 1,17 1 Sam 31,13 Job 2,13 Pr 50,4 Pr 50,11 Sk 19,11 Įst 1,1 Įst 34,8
Pr 50,11 Tos šalies gyventojai kanaaniečiai, matydami tokias raudas prie Goren Haatado klojimo, sakė: „Tai yra didelis gedulas egiptiečiams“. Todėl tą vietą jie praminė Abelmizraimu, kuris yra anapus Jordano. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 10,15-19 Pr 13,7 Pr 24,6 Pr 34,30 Pr 50,10 Įst 3,25 Įst 3,27 Įst 11,30 1 Sam 6,18
Pr 50,12 Jo sūnūs padarė taip, kaip tėvas jiems buvo įsakęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 47,29-31 Pr 49,29-32 Iš 20,12 Apd 7,16 Ef 6,1
Pr 50,13 Jie jį nugabeno į Kanaano šalį ir palaidojo Machpelos lauko oloje.Tą lauką, esantį ties Mamre, Abraomas nupirko iš hetito Efrono kapinėms. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 23,16-18 Apd 7,16 Pr 23,20 Pr 25,9 Pr 35,27 Pr 35,29 Pr 49,29-31 2 Kar 21,18
Pr 50,14 Palaidojęs tėvą, Juozapas sugrįžo į Egiptą su broliais ir visais, kurie buvo nukeliavę su juo tėvo laidoti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Pr 50,15 Jokūbui mirus, Juozapo broliai bijojo ir kalbėjosi: „Galbūt Juozapas pradės neapkęsti mūsų ir atkeršys mums už visas piktadarystes, kurias jam padarėme“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 27,41-42 Pr 37,28 Pr 42,17 Pr 42,21-22 Kun 26,36 Job 15,21-22 Ps 14,5 Ps 53,5 Pat 28,1 Rom 2,15
Pr 50,16 Jie nusiuntė jam tokią žinią: „Tavo tėvas prieš mirdamas liepė mums, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 29,25
Pr 50,17 kad sakytume tau: ‘Atleisk savo broliams jų nusikaltimą ir nuodėmę, nes jie piktai su tavimi pasielgė!’ Taigi dabar prašome: atleisk tavo tėvo Dievo tarnų nusikaltimą“. Juozapas verkė girdėdamas šiuos žodžius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 31,42 Pr 42,21-24 Pr 45,4-5 Pr 45,8 Pr 49,25 Pr 50,20 Job 33,27-28 Ps 21,11 Pat 28,13 Mt 6,12 Mt 6,14-15 Mt 10,42 Mt 18,35 Mt 25,40 Mk 10,41 Lk 17,3-4 Gal 6,10 Gal 6,16 Ef 4,32 Kol 3,12-13 Flm 1,8-20 Jok 5,16 apmaudasatleistiišmaldosnepaliestaspakantumaspasipiktinimas
Pr 50,18 Po to jie nuėjo pas jį ir, parpuolę prieš jį, sakė: „Mes esame tavo vergai!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 27,29 Pr 37,7-11 Pr 42,6 Pr 44,14 Pr 45,3
Pr 50,19 Juozapas jiems atsakė: „Nebijokite! Argi aš užimu Dievo vietą? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 30,2 2 Kar 5,7 Job 34,19-29 Rom 12,19 Heb 10,30 Pr 45,5 Įst 32,35 Mt 14,27 Lk 24,37-38 Dievo matymasDievo suteiktapiktas vyrasstatyti
Pr 50,20 Nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gera, norėdamas įvykdyti, ką šiandien matome – išgelbėti daugybę žmonių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Rom 8,28 Ps 119,71 Pr 37,4 Pr 37,18-20 Pr 45,5-8 Ps 56,5 Ps 76,10 Iz 10,7 Apd 2,23 Apd 3,13-15 Apd 3,26 Ps 105,16-17 aukasbegalinio gerumoblogis įgimtasDievas gerasDievo gerumasDievo kariuomeneDievo neigimasDievo pažadaiDievo suteiktajų šventoveskeičia širdįKristaus aukaman skaudapalyginimaspiktas vyraspikto kilmėpradžios knygastatyti
Pr 50,21 Todėl dabar nebijokite! Aš maitinsiu jus ir jūsų vaikus“. Taip jis guodė ir ramino juos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 47,12 Pr 34,3 Pr 45,10-11 Iz 40,2 Mt 5,44 Mt 6,14 Rom 12,20-21 1 Tes 5,15 1 Pt 3,9 abortasDievo matymasDievo suteiktapiktas vyrasstatytivaikai
Pr 50,22 Juozapas ir jo tėvo namiškiai liko gyventi Egipte. Juozapas gyveno šimtą dešimt metų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Pr 50,23 Jis matė Efraimo vaikus iki trečios kartos. Taip pat ir Manaso sūnaus Machyro sūnūs buvo padėti Juozapui ant kelių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 30,3 Sk 32,39 Job 42,16 Ps 128,6 Pr 48,19 Pr 49,12 Sk 32,33 Joz 17,1
Pr 50,24 Juozapas sakė savo broliams: „Aš mirštu. Dievas tikrai aplankys jus ir išves iš šitos žemės į kraštą, kurį Jis prisiekdamas pažadėjo Abraomui, Izaokui ir Jokūbui“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 26,3 Pr 35,12 Pr 46,4 Pr 28,13 Pr 48,21 Iš 3,16-17 Pr 15,18 Pr 12,7 Pr 13,15 Pr 13,17 Pr 15,7 Pr 3,19 Pr 15,14-16 Pr 17,8 Pr 21,1 Pr 50,5 Iš 4,31 Iš 33,1 Sk 32,11 Įst 1,8 Įst 6,10 Job 30,23 Mok 12,5 Mok 12,7 Rom 5,12 Heb 9,27 Heb 11,22 Dievo žemėpavirto druskospažadėta žemėseptynias kartas
Pr 50,25 Po to Juozapas prisaikdino Izraelio vaikus: „Tikrai Dievas aplankys jus ir jūs išnešite iš čia mano kaulus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 13,19 Joz 24,32 Heb 11,22 Pr 47,29-31 Pr 50,5 Apd 7,16 iškalbaJuozapaskaulamslaidojimasMozės brolis
Pr 50,26 Juozapas mirė, sulaukęs šimto dešimties metų. Jie išbalzamavo jį ir paguldė į karstą Egipte. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 47,9 Pr 47,28 Pr 50,2-3 Pr 50,22 Joz 24,29 Egiptaskūno deginimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį