Biblijos vartai

Atversta OZ2,6-36 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 18.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Bausiu ją dėl švenčių Baalams, nes ji smilkydavo jiems, dabindavosi auskarais ir papuošalais, sekdavo paskui meilužius, o mane pamiršdavo“, – sako Viešpats. Tą dieną, – sako Viešpats, – tu vadinsi mane savo vyru, ir nebevadinsi savo šeimininku. Tą dieną Aš išgirsiu, – sako Viešpats.

Oz 2,6 Aš užtversiu jos kelią erškėčiais, pastatysiu sieną, kad ji neberastų savo takų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 19,8 Job 3,23 Rd 3,7-9 Lk 15,14-16 Lk 19,43 doros keliaskeičia žmogųmeilė santuokatiesus kelias
Oz 2,7 Ji bėgs paskui savo meilužius, bet jų nepavys, ji ieškos jų, bet nesuras. Tada ji sakys: ‘Grįšiu pas savo pirmąjį vyrą, nes pas Jį man buvo geriau negu dabar’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 2,2 Oz 5,13 Jer 14,22 Ez 23,4 Oz 13,6 Įst 6,10-12 Įst 8,17-18 Įst 32,13-15 2 Krn 28,20-22 Neh 9,25-26 Ps 116,7 Iz 30,2-3 Iz 30,16 Iz 31,1-3 Jer 2,28 Jer 2,36-1 Jer 3,22-25 Jer 30,12-15 Jer 31,18 Jer 31,32 Jer 50,4-5 Rd 3,40-42 Ez 16,8 Ez 16,18 Ez 20,32 Ez 23,22 Dan 4,17 Dan 4,25 Dan 4,32 Dan 5,21 Oz 5,15-1 Oz 14,1 Lk 15,17-20
Oz 2,8 Ji nesuprato, kad Aš jai daviau javų, vyno, aliejaus ir parūpinau daug sidabro bei aukso, kurį ji panaudojo Baalui! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 1,3 Ez 16,16-19 Oz 4,11 Oz 8,4 Oz 13,2 Iš 32,2-4 Ts 9,27 Ts 17,1-5 Iz 24,7-9 Iz 46,6 Jer 7,18 Jer 44,17-18 Dan 5,3-4 Dan 5,23 Oz 2,5 Oz 10,1 Hab 1,16 Lk 15,13 Lk 16,1-2 Apd 17,23-25 Rom 1,28 alyvmedžiųBaalasDvasios aliejusinvestavimaskaabalasutepa
Oz 2,9 Todėl Aš sugrįšiu ir atimsiu iš jos javus jų metu, vyną jo metu ir vilnas bei linus, kuriais ji dengė savo kūną. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 2,3 Iz 3,18-26 Iz 17,10-11 Ez 16,27 Ez 16,39 Ez 23,26 Dan 11,13 Oz 8,7 Oz 9,2 Jl 2,14 Sof 1,13 Ag 1,6-11 Ag 2,16-17 Mal 1,4 Mal 3,18 atlygins
Oz 2,10 Dabar Aš atidengsiu jos gėdą meilužių akyse, ir niekas jos neišgelbės iš mano rankos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 23,29 Ps 50,22 Pat 11,21 Iz 3,17 Jer 13,22 Jer 13,26 Ez 16,36-37 Oz 2,3 Oz 5,13-14 Oz 13,7-8 Mch 5,8 Lk 12,2-3 1 Kor 4,5
Oz 2,11 Padarysiu galą jos džiaugsmui, puotoms, sabatams, jauno mėnulio ir metinėms šventėms. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 7,34 Iz 1,13-14 Jer 16,9 Am 5,21 Am 8,5 1 Kar 12,32 Iz 24,7-11 Jer 25,10 Ez 26,13 Oz 3,4 Oz 9,1-5 Am 8,3 Am 8,9-10 Nah 1,10 Apr 18,22-23 Baalasįstatymo knygaišpažintilaimino Izraelįpamiršti Dievąpuotauja kunigaikščiairoboamas
Oz 2,12 Aš sunaikinsiu jos vynmedžius ir figmedžius, apie kuriuos ji kalbėjo: ‘Tai mano meilužių duotas užmokestis’. Aš tuos sodus paversiu mišku, juose ganysis laukiniai žvėrys. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 5,5 Iz 7,23 Oz 2,5 Oz 13,8 Ps 80,12 Iz 29,17 Iz 32,13-15 Jer 8,13 Jer 26,18 Oz 9,1 Mch 3,12 nors figmedis
Oz 2,13 Bausiu ją dėl švenčių Baalams, nes ji smilkydavo jiems, dabindavosi auskarais ir papuošalais, sekdavo paskui meilužius, o mane pamiršdavo“, – sako Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 11,2 Ts 3,7 Jer 7,9 Oz 13,1 Iš 32,34 Įst 6,12 Įst 8,11-14 Įst 32,18 Ts 2,11-13 Ts 10,6 1 Sam 12,9 1 Kar 16,31-32 1 Kar 18,18-40 2 Kar 1,2 2 Kar 10,28 2 Kar 21,3 Job 8,13 Ps 78,11 Ps 106,13 Ps 106,21 Iz 17,10 Jer 2,23-25 Jer 2,32 Jer 11,13 Jer 18,15 Jer 23,2 Ez 16,17 Ez 22,12 Ez 23,35 Ez 23,40-42 Oz 2,5 Oz 2,7 Oz 4,6 Oz 4,13 Oz 8,14 Oz 9,7 Oz 9,9-10 Oz 13,6 auksinius auskarusausį
Oz 2,14 „Aš ją viliosiu, išvesiu į dykumą ir paguosiu ją. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 20,35-36 Pr 34,3 Ts 19,3 Gg 1,4 Iz 30,18 Iz 35,3-4 Iz 40,1-2 Iz 49,13-26 Iz 51,3-23 Jer 2,2 Jer 3,12-24 Jer 16,14 Jer 30,18-22 Jer 31,1-37 Jer 32,36-41 Jer 33,6-26 Ez 20,10 Ez 34,22-31 Ez 36,8-15 Ez 37,11-28 Ez 39,25-29 Oz 2,3 Am 9,11-15 Mch 7,14-20 Sof 3,9-20 Zch 1,12-17 Zch 8,19-23 Jn 6,44 Jn 12,32 Rom 11,26-27 Apr 12,6 Apr 12,14 Izraelio namaijautrumasperėjus dykumątyrus
Oz 2,15 Aš ten jai duosiu vynuogynus ir Achoro slėnį – vilties vartus. Ji giedos ten kaip jaunystėje, kaip išėjusi iš Egipto krašto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 2,2 Joz 7,26 Ez 16,8 Ez 28,26 Oz 11,1 Ez 16,22 Ez 16,60 Iš 15,1-21 Kun 26,40-45 Sk 21,17 Įst 30,3-5 Neh 1,8-9 Ps 106,12 Iz 65,10 Iz 65,21 Jer 32,15 Rd 3,21 Ez 37,11-14 Oz 2,12 Oz 12,9 Am 9,14 Zch 9,12 Jn 10,9 Apd 14,27 durysišlaisvinanti tiesasenovinės durysuž vartųuždaro duris
Oz 2,16 Tą dieną, – sako Viešpats, – tu vadinsi mane savo vyru, ir nebevadinsi savo šeimininku. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 54,5 Oz 2,7 Jer 3,14 Jn 3,29 2 Kor 11,2 Ef 5,25-27 Apr 19,7
Oz 2,17 Aš pašalinsiu Baalų vardus iš jos burnos, ir ji nebeminės jų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 23,13 Joz 23,7 Ps 16,4 Zch 13,2 Jer 10,11 romumu
Oz 2,18 Tuomet padarysiu sandorą su lauko žvėrimis, padangių paukščiais ir žemės ropliais; karą, lanką ir kardą pašalinsiu iš krašto ir leisiu jiems saugiai gyventi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 34,25 Iz 2,4 Jer 23,6 Job 5,23 Ez 39,9-10 Ps 46,9 Iz 11,6-9 Kun 26,5-6 Ps 23,2 Ps 91,1-13 Iz 2,11 Iz 2,17 Iz 26,1 Iz 65,25 Jer 30,10 Jer 33,16 Mch 4,3-4 Zch 2,11 Zch 3,10 Zch 9,10 Zch 14,4 Zch 14,9 amžina meilėDievi sandorosEgiptas tautaganyk manogyvūnaigyvūnai maistasglausiskūdikis gimėlaiminti tautalaukinis asilasliūtunamas ramybėramybė jumsvežimasvilkas Avinėliszudyti gyvunažvėrelių
Oz 2,19 Aš susižadėsiu su tavimi amžiams, susižadėsiu teisume ir teisingume, malonėje ir gailestingume. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 3,14-15 2 Kor 11,2 Ps 85,10 Iz 1,27 Iz 45,23-25 Iz 54,5 Iz 54,8-10 Iz 54,14 Iz 62,3-5 Jer 4,2 Jer 31,31-36 Jer 32,38-41 Ez 37,25-28 Ez 39,29 Jl 3,20 Jn 3,29 Rom 3,25-26 Rom 7,4 Ef 1,7-8 Ef 5,23-27 Apr 19,7-9 Apr 21,2 Apr 21,9-10 dėl susituokusiųmeilė santuokojesantuokasunki dvasiašventa meilėvedęvedybas
Oz 2,20 Susižadėsiu su tavimi ištikimybėje, ir tu pažinsi Viešpatį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 31,33-34 Jn 17,3 Jer 9,24 Jer 24,7 Ez 38,23 Oz 2,19 Oz 6,6 Oz 13,4 Mt 11,27 Lk 10,22 Jn 8,55 2 Kor 4,6 Fil 3,8 Kol 1,10 2 Tim 1,12 Heb 8,11 1 Jn 4,6 1 Jn 5,20 buk istikimasDievo ištikimybėistikimybeištikimybėsantuokašventa institucijavedęvedybasViešpaties ištikimybė
Oz 2,21 Tą dieną Aš išgirsiu, – sako Viešpats. – Aš išgirsiu dangus ir jie išgirs žemę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Zch 8,12 Iz 55,10 Iz 65,24 Zch 13,9 Mt 6,33 Rom 8,32 1 Kor 3,21-23
Oz 2,22 Žemė išgirs javus, vyną ir aliejų, ir šie išgirs Jezrahelį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 1,4 Oz 1,11 Jer 31,12 Jl 2,19 ozėjassutepa
Oz 2,23 Aš ją pasėsiu sau tame krašte, pasigailėsiu tos, kurios nebuvo pasigailėta ir sakysiu ne savo tautai: ‘Tu mano tauta’, o jie atsakys: ‘Tu mano Dievas’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 1,6 Jer 31,27 Zch 13,9 Rom 9,25-26 Įst 26,17-19 Ps 22,27 Ps 68,31 Ps 72,16 Ps 118,28 Gg 2,16 Iz 44,5 Jer 16,19 Jer 32,38 Oz 1,9-10 Oz 8,2 Zch 2,11 Zch 8,22-23 Zch 10,9 Zch 14,9 Zch 14,16 Mal 1,11 Apd 8,1-4 Rom 3,29 Rom 11,30-32 Rom 15,9-11 1 Tes 1,9-10 Jok 1,1 1 Pt 1,1-2 1 Pt 2,9-10 Apr 21,3-4 alkana pamaitinkitegyvas vanduonepaleistuvaujiozėjassavęs gundymasseptinta plunksnašventinti bažnyčiązmogaus sunusžmogaus sūnus

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį