Biblijos vartai

Atversta Neh 8,1-18 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 18.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Septintą mėnesį visi žmonės iki vieno susirinko Vandens vartų aikštėje ir sakė Rašto žinovui Ezrai atnešti knygą Mozės įstatymo, kurį Viešpats buvo davęs Izraeliui. Septinto mėnesio pirmą dieną kunigas Ezra atnešė įstatymo knygą į susirinkimą, kur buvo vyrai, moterys ir kiti, galintys suprasti tai, ką girdi. Kitą dieną susirinko pas Rašto žinovą Ezrą visos tautos šeimų vadai, kunigai ir levitai, norėdami suprasti įstatymo žodžius.

Neh 8,1 Septintą mėnesį visi žmonės iki vieno susirinko Vandens vartų aikštėje ir sakė Rašto žinovui Ezrai atnešti knygą Mozės įstatymo, kurį Viešpats buvo davęs Izraeliui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 7,6 Neh 3,26 2 Krn 34,15 Ts 20,1 Ts 20,8 Ezr 3,1-13 Ezr 7,11 Neh 8,4-9 Neh 8,16 Neh 12,37 Iz 8,20 Jer 8,8-9 Mal 4,4 Mt 13,52 Mt 23,2 Mt 23,13 Mt 23,34 įstatymaiįstatymo knygateisinoIzraelis
Neh 8,2 Septinto mėnesio pirmą dieną kunigas Ezra atnešė įstatymo knygą į susirinkimą, kur buvo vyrai, moterys ir kiti, galintys suprasti tai, ką girdi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 23,24 Sk 29,1 Įst 17,18 Įst 31,9-13 2 Krn 17,7-9 Iz 28,9 Mal 2,7 Apd 15,21 laiko dovanašventa diena
Neh 8,3 Jis skaitė iš knygos aikštėje prie Vandens vartų nuo ankstyvo ryto iki vidudienio vyrams, moterims ir visiems suprantantiems; visų dėmesys buvo nukreiptas į įstatymą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 7,28-29 Mk 12,37 Lk 4,16-20 Lk 8,18 Lk 19,48 Apd 13,15 Apd 13,27 Apd 15,21 Apd 16,14 Apd 17,11 Apd 20,7 Apd 20,11 Apd 28,23 1 Tes 2,13 Heb 2,1-3 Apr 2,29 Apr 3,22 mišiasuž vartų
Neh 8,4 Rašto žinovas Ezra stovėjo ant medinio paaukštinimo, kuris buvo padarytas tam reikalui. Šalia jo, dešinėje, stovėjo Matitija, Šema, Anaja, Ūrija, Hilkija ir Maasėja, o jo kairėje – Pedaja, Mišaelis, Malkija, Hašumas, Hašbadana, Zacharija ir Mešulamas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 10,29 Ezr 10,33 Neh 10,3 Neh 10,7 Neh 10,18 Neh 10,20 Neh 10,25 Neh 11,5 Neh 11,7 Neh 12,13
Neh 8,5 Ezra atvyniojo knygą visiems matant, nes jis stovėjo aukščiau. Jam atvyniojus knygą, visi žmonės atsistojo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 3,20 1 Kar 8,14 Lk 4,16-17
Neh 8,6 Ezra palaimino Viešpatį, didį Dievą, o visi žmonės pakėlė rankas ir atsakė: „Amen, amen“ ir, parpuolę žemėn, garbino Viešpatį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 4,31 Neh 5,13 1 Tim 2,8 2 Krn 20,18 Ps 134,2 Rd 3,41 Pr 14,22 Pr 24,26 Iš 12,27 Kun 9,24 1 Krn 29,20 2 Krn 6,4 2 Krn 29,30 Ps 28,2 Ps 41,13 Ps 63,4 Ps 72,18-19 Ps 141,2 Jer 28,6 Mt 6,13 Mt 26,39 1 Kor 14,16 Ef 1,3 1 Pt 1,3 Apr 7,11 mano keliaimuhamedasrankasžmonių rankomis
Neh 8,7 Jozuė, Banis, Šerebija, Jaminas, Akubas, Šabetajas, Hodija, Maasėja, Kelita, Azarija, Jehozabadas, Hananas, Pelaja ir levitai aiškino žmonėms įstatymą, o žmonės stovėjo savo vietose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 9,4 Ezr 10,22-23 Neh 3,23 Kun 10,11 Įst 33,10 2 Krn 17,7-9 2 Krn 30,22 Ezr 8,18 Neh 3,17 Neh 3,19 Neh 8,4 Neh 10,2 Neh 10,9-10 Neh 10,12-13 Neh 10,18 Neh 11,16 Neh 11,19 Neh 12,24-25 Neh 12,33 Neh 12,41-42 Mal 2,7
Neh 8,8 Jie skaitė iš Dievo įstatymų knygos, aiškindami juos, ir žmonės suprato, kas buvo skaitoma. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Hab 2,2 Mt 5,21-22 Mt 5,27-28 Lk 24,27 Lk 24,32 Lk 24,45 Apd 8,30-35 Apd 17,2-3 Apd 28,23 Jėzus mokymaskanonasmišiasmokytojaisavitumasskaitymasvienuolė
Neh 8,9 Nehemijas, tai yra Tiršata, Rašto žinovas kunigas Ezra ir levitai, kurie mokė žmones, kalbėjo žmonėms: „Šita diena yra šventa Viešpačiui, jūsų Dievui. Neliūdėkite ir neverkite!“ Nes visi žmonės verkė, klausydamiesi įstatymo žodžių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 7,65 Neh 7,70 Įst 12,7 Įst 12,12 Neh 8,2 Kun 23,24 Įst 16,14-15 Ezr 2,63 Neh 10,1 Mok 3,4 Sk 29,1-6 Įst 16,11 Įst 26,14 2 Kar 22,11 2 Kar 22,19 2 Krn 15,3 2 Krn 30,22 2 Krn 34,19 2 Krn 34,21 2 Krn 35,3 Ezr 7,11 Neh 8,7-8 Neh 12,26 Iz 61,3 Oz 4,6 Mal 2,13 Rom 3,20 Rom 7,9 2 Kor 7,9-11 kunigasžmonių rankomisdžiaugsmas
Neh 8,10 Nehemijas tarė: „Eikite, valgykite riebius valgius, gerkite saldų vyną ir pasiųskite dalį tiems, kurie nieko neturi paruošto, nes ši diena yra šventa mūsų Viešpačiui; nesisielokite, nes Viešpaties džiaugsmas – jūsų stiprybė“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 26,11-13 Est 9,19 Est 9,22 Ps 28,7-8 Pat 17,22 Job 31,16-18 Ps 149,2 Mok 2,24 Mok 3,13 Mok 5,18 Mok 9,7 Mok 11,2 Gg 5,1 Iz 6,7-8 Iz 12,1-3 Iz 35,1-4 Iz 61,10 Jl 2,23 Lk 11,41 2 Kor 8,2 2 Kor 12,8-9 Fil 3,4 1 Tim 6,17-18 Apr 11,10 garsiai skelbkite
Neh 8,11 Levitai ramino žmones: „Nusiraminkite, nes ši diena yra šventa, ir nesisielokite“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 13,30
Neh 8,12 Visi žmonės nuėję valgė, gėrė ir dalinosi su vargšais, nes jie suprato žodžius, kurie jiems buvo paskelbti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 8,7-8 Job 23,12 Ps 19,8-11 Ps 119,14 Ps 119,16 Ps 119,72 Ps 119,97 Ps 119,103-104 Ps 119,111 Ps 119,127 Ps 119,130 Ps 119,171 Ps 119,174 Ps 126,1-3 Pat 2,10-11 Pat 24,13-14 Jer 15,16 Lk 24,32 Rom 7,18
Neh 8,13 Kitą dieną susirinko pas Rašto žinovą Ezrą visos tautos šeimų vadai, kunigai ir levitai, norėdami suprasti įstatymo žodžius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 30,23 Neh 8,7-8 Pat 2,1-6 Pat 8,33-34 Pat 12,1 Mk 6,33-34 Lk 19,47-48 Lk 24,32 Apd 4,1 Apd 13,42 2 Tim 2,24-25
Neh 8,14 Įstatyme, kurį Viešpats davė per Mozę, jie rado parašyta, kad izraelitai septinto mėnesio šventės metu turi gyventi palapinėse. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 23,34 Pr 33,17 Kun 23,40-43 Įst 16,13-15 Zch 14,16-19 Jn 7,2 įstatymo knygapuotauja kunigaikščiai
Neh 8,15 Jie paskelbė Jeruzalėje ir visuose miestuose: „Išeikite į kalnus ir atsineškite alyvmedžių, laukinių alyvmedžių, mirtų, palmių ir kitokių šakų palapinėms pasidaryti, kaip parašyta“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 23,4 Kun 23,40 Įst 16,16 Pr 8,11 Ts 9,48-49 Mt 21,1 Jn 12,13 Apr 7,9 alyvmedis vynuogyneapie aliejųbalta lelijadelno linijagranatao medismiros aliejnors figmedisosanapalmių šaka
Neh 8,16 Žmonės išėję atsinešė šakų ir pasistatė kiekvienas sau palapines: vieni ant savo namų stogo, kiti kieme, dar kiti Dievo namų kieme arba Vandens vartų ir Efraimo vartų aikštėse. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 14,13 Neh 12,39 Neh 12,37 Neh 3,26 Neh 8,3 Jer 32,29 Įst 22,8 2 Sam 11,2 2 Krn 20,5 2 Krn 33,5 Neh 8,1 Jer 19,13 Avių vartainuo stogų
Neh 8,17 Grįžę iš nelaisvės žydai pasistatė kiekvienas sau palapines ir gyveno jose. Nuo Nūno sūnaus Jozuės laikų iki tos dienos izraelitai nebuvo to darę. Visi buvo labai patenkinti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 8,13 2 Krn 7,8-10 Ezr 3,4 Joz 1,1 1 Krn 29,22 2 Krn 30,21-23 2 Krn 30,26 2 Krn 35,18 Jn 1,14 Heb 4,8 Heb 11,9 Heb 11,13 Jėzus šventykloje
Neh 8,18 Kasdien buvo skaitoma iš Dievo įstatymo knygos. Taip šventė septynias dienas, o aštuntą dieną įvyko iškilmingas susirinkimas, kaip buvo nustatyta. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 23,36 Sk 29,35 Įst 31,10-13 Jn 7,37 aštunta dienaJėzus šventykloje

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį