Biblijos vartai

Atversta Neh 5,1-19 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 19.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Pirkime grūdus, kad turėtume ką valgyti ir išliktume gyvi!“ Kiti sakė: „Savo laukus, vynuogynus ir namus užstatėme už grūdus, kad apsigintume nuo bado“. Dar kiti sakė: „Mes turime skolintis pinigų iš karaliaus, užstatydami savo laukus ir vynuogynus. Valdytojai, buvę iki manęs, skriaudė žmones, imdami iš jų duonos ir vyno ir keturiasdešimt šekelių sidabro; taip pat ir jų tarnai išnaudojo tautą, bet aš taip nedariau, bijodamas Dievo.

Neh 5,1 Kilo didelis žmonių ir jų moterų šauksmas prieš savo brolius žydus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 5,7 Iš 3,7 Iš 22,25-27 Kun 25,35-37 Įst 15,7-11 Job 31,38-39 Job 34,28 Lk 18,7 Apd 7,26 1 Kor 6,6-8 Jok 5,4 atvėrė akisnegyvas maistas
Neh 5,2 Vieni sakė: „Mūsų su sūnumis ir dukterimis yra daug. Pirkime grūdus, kad turėtume ką valgyti ir išliktume gyvi!“ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 41,57 Pr 42,2 Pr 43,8 Ps 127,3-5 Ps 128,2-4 Mal 2,2 rastai
Neh 5,3 Kiti sakė: „Savo laukus, vynuogynus ir namus užstatėme už grūdus, kad apsigintume nuo bado“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 47,15-25 Kun 25,35-39 Įst 15,7 Mal 3,8-11
Neh 5,4 Dar kiti sakė: „Mes turime skolintis pinigų iš karaliaus, užstatydami savo laukus ir vynuogynus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ezr 4,13 Ezr 4,20 Įst 28,47-48 Joz 16,10 1 Kar 9,21 Ezr 7,24 Neh 9,37
Neh 5,5 Mes esame tokie pat, kaip ir mūsų broliai; mūsų vaikai yra tokie pat, kaip ir jų vaikai. Tačiau mes turime atiduoti savo sūnus ir dukteris vergais, ir kai kurių mūsų dukterys jau yra vergės. Mes negalime jų išpirkti, nes mūsų laukai ir vynuogynai priklauso kitiems“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 4,1 Pr 37,27 Kun 25,39-43 Iz 58,7 Pr 29,14 Iš 21,1-11 Mt 18,25 Jok 2,5-6 ganyk manokurti geritrys dukros
Neh 5,6 Išgirdęs tą šauksmą ir tuos žodžius, labai supykau. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 11,8 Sk 16,15 Neh 13,8 Neh 13,25 Mk 3,5 Ef 4,26 pikta moteristerorizmas
Neh 5,7 Apsvarsčiau reikalą ir sudraudžiau kilminguosius ir viršininkus, sakydamas: „Jūs kiekvienas lupate palūkanas iš savo brolio“. Sušaukęs visuotinį susirinkimą, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 22,25 Kun 25,36 Įst 23,19-20 Įst 24,10-13 Ps 15,5 Ez 22,12 Kun 19,15 Įst 15,2-3 2 Krn 19,6-7 2 Krn 28,9-13 Ps 4,4 Ps 15,1 Ps 27,8 Ps 82,1-4 Pat 27,5 Ez 45,9 Mt 18,17 2 Kor 5,16 Gal 2,11 1 Tim 5,20 Tit 2,15 broliusnebūkite skolingitikėjimo broliaivadina broliais
Neh 5,8 kalbėjau: „Kiek leido mūsų išgalės, mes išpirkome savo brolius žydus, kurie buvo parduoti pagonims, o jūs verčiate savo brolius parsiduoti jums!“ Jie tylėjo ir nieko neatsakė. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 25,47-49 Iš 21,16 Įst 24,7 Job 29,10 Job 32,15 Mt 22,12 Mt 25,15 Mt 25,29 Rom 3,19 Rom 14,15 1 Kor 8,11 2 Kor 8,12 Gal 6,10
Neh 5,9 Aš tęsiau: „Negerai darote! Argi neturėtumėte bijoti Dievo ir neduoti progos pagonims mūsų gėdinti? En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 25,36 2 Sam 12,14 Pr 13,7-8 Pr 20,11 Pr 42,18 1 Sam 2,24 Neh 4,4 Neh 5,15 Pat 16,29 Pat 17,26 Pat 18,5 Pat 19,2 Pat 24,23 Ez 36,20 Apd 9,31 Rom 2,24 1 Tim 5,14 Tit 2,5 1 Pt 2,12 bijokite DievodarnaDievo bijokiteimigrantaipriekaištai
Neh 5,10 Aš, mano broliai ir mano tarnai taip pat skolinome pinigų ir grūdų. Dovanokime jiems šitą skolą! En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 22,25-27 Neh 5,7 Ps 15,5 Ez 18,8 Ez 18,13 Mch 2,1 Lk 3,13-14 1 Kor 9,12-18 2 Kor 5,11 2 Kor 5,20 2 Kor 6,1 Flm 1,8-9
Neh 5,11 Šiandien pat grąžinkite jiems dirvas, vynuogynus, alyvų sodus bei namus ir dalį skolų: pinigus, javus, vyną ir aliejų, ką ėmėte palūkanų“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 58,6 Kun 6,4-5 1 Sam 12,3 2 Sam 12,6 Neh 5,3-4 Lk 3,8 bankrotas
Neh 5,12 Tuomet jie atsakė: „Viską grąžinsime ir skolų iš jų nereikalausime, darysime, kaip sakei“. Pasišaukęs kunigus, prisaikdinau juos žmonėms girdint, kad vykdytų savo pažadą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ezr 10,5 2 Kar 23,2-3 2 Krn 6,22-23 2 Krn 15,13-14 2 Krn 28,14-15 Ezr 10,12 Neh 10,29 Neh 10,31 Neh 13,25 Jer 34,8-10 Mt 19,21-22 Mt 26,63 Lk 19,8 priesaika
Neh 5,13 Aš iškračiau savo antį ir tariau: „Tegul Dievas taip pat iškrato kiekvieną, kuris neištesės šito pažado, iš jo namų ir iš įsigytos nuosavybės ir tegul jis lieka tuščias“. Visi susirinkusieji tarė: „Amen“. Ir šlovino Viešpatį. Žmonės vykdė, ką buvo pasižadėję. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,6 1 Krn 16,36 Mt 10,14 Sk 5,22 Įst 27,14-26 1 Sam 15,28 1 Kar 11,29-31 2 Kar 23,3 Neh 8,6 Ps 50,14 Ps 76,11 Ps 119,106 Mok 5,5 Zch 5,3-4 Apd 13,51 ant keliųmalda moteris
Neh 5,14 Nuo tos dienos, kai buvau paskirtas valdytoju Judo krašte, nuo dvidešimtųjų iki trisdešimt antrųjų karaliaus Artakserkso metų, dvylika metų aš su savo broliais nevalgiau valdytojo duonos. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Neh 13,6 Neh 2,1 Ezr 4,13-14 Rom 13,6-7 1 Kor 9,4-15 1 Kor 9,18 2 Tes 3,8-9 valdžias
Neh 5,15 Valdytojai, buvę iki manęs, skriaudė žmones, imdami iš jų duonos ir vyno ir keturiasdešimt šekelių sidabro; taip pat ir jų tarnai išnaudojo tautą, bet aš taip nedariau, bijodamas Dievo. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Neh 5,9 Job 31,23 Mt 5,47 1 Sam 2,15-17 1 Sam 8,15 Ps 112,1 Ps 147,11 Pat 16,6 Pat 29,12 Mok 12,13-14 Iz 50,10 Lk 18,2-4 2 Kor 11,9 2 Kor 12,13
Neh 5,16 Aš taip pat tęsiau darbą prie sienos ir neįsigijau jokios nuosavybės; visi mano tarnai irgi dirbo prie statybos. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 16,15 Lk 8,15 Apd 20,33-35 Rom 2,7 1 Kor 15,58 2 Kor 12,16-18 Gal 6,9 Fil 2,20-21 1 Tes 2,5-6
Neh 5,17 Be to, šimtas penkiasdešimt žydų ir viršininkų valgė prie mano stalo, neskaičiuojant svetimų tautų žmonių, kurie apsilankydavo pas mus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 18,19 2 Sam 9,7 2 Sam 9,13 Iz 32,8 Rom 12,13 1 Pt 4,9-10
Neh 5,18 Kasdien man paruošdavo vieną jautį, šešias rinktines avis ir paukščių; kas dešimtą dieną gausiai pristatydavo visokio vyno; aš nereikalaudavau valdytojo duonos, nes skurdas sunkiai slėgė tautą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 4,22-23 Neh 5,14-15 Ps 37,21 Ps 37,26
Neh 5,19 Mano Dieve, priskaityk mano naudai visa, ką padariau šiai tautai! En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Neh 13,14 Neh 13,22 Neh 13,31 Pr 40,14 Ps 18,23-25 Ps 25,6-7 Ps 40,17 Ps 106,4 Jer 29,11 Mt 10,42 Mt 25,34-40 Mk 9,41 atsimink taimalda moterisnehemijo malda

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį