Biblijos vartai

Atversta NEH12,17-47 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Zichris – Abijo, Piltajas – Minjamino ir Moadijos, Šamūvos – Bilgo, Jehonatanas – Šemajos, Matenajas – Jehojaribo, Uzis – Jedajos, Kalajas – Salajo, Eberas – Amoko, Hašabija – Hilkijos, Netanelis – Jedajos. Juos sekė Hošaja ir pusė Judo kunigaikščių: Azarija, Ezra, Mešulamas, Judas, Benjaminas, Šemaja ir Jeremija; iš kunigų sūnų su trimitais sekė Zacharija, sūnus Jehonatano, sūnaus Šemajos, sūnaus Matanijos, sūnaus Mikajos, sūnaus Zakūro, sūnaus Asafo, ir jo broliai: Šemaja, Azarelis, Milalajas, Gilalajas, Maajas, Netanelis, Judas ir Hananis su Dievo vyro Dovydo muzikos instrumentais; Rašto žinovas Ezra ėjo jų priekyje. Antra grupė ėjo kairėn; paskui juos aš sekiau su puse tautos pro Krosnių bokštą iki Plačiosios sienos, toliau pro Efraimo vartus, Senuosius vartus, Žuvų vartus, Hananelio bokštą ir Mejos bokštą iki Avių vartų, ir jie sustojo prie Sargybos vartų.

Neh 12,17 Zichris – Abijo, Piltajas – Minjamino ir Moadijos, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Neh 12,18 Šamūvos – Bilgo, Jehonatanas – Šemajos, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Neh 12,19 Matenajas – Jehojaribo, Uzis – Jedajos, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Neh 12,20 Kalajas – Salajo, Eberas – Amoko, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Neh 12,21 Hašabija – Hilkijos, Netanelis – Jedajos. En Lbd McGee mp3 Klausyti amatas
Neh 12,22 Eljašibo, Jehojados, Johanano ir Jadūvos laikais buvo surašyti levitai, taip pat ir kunigų šeimų vyresnieji iki persų karaliaus Darijaus laikų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 12,10-13
Neh 12,23 Levitų šeimų vyresnieji buvo surašyti metraščių knygoje iki Eljašibo sūnaus Johanano laikų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,14-44
Neh 12,24 Vadovaujant levitams Hašabijai, Šerebijai ir Jozuei, Kadmielio sūnui, giedotojai stovėjo prieš juos ir giedojo padėkos giesmes, kaip karalius, Dievo vyras Dovydas, buvo nustatęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 25,1-26 Įst 33,1 Joz 14,6 1 Kar 17,24 1 Krn 23,1-32 2 Krn 8,14 Ezr 2,40 Ezr 3,10-11 Neh 8,7 Neh 9,4 Neh 10,9-13 Neh 11,17 Neh 12,8-9 1 Tim 6,11 2 Tim 3,17 mušti būgnusmuzika
Neh 12,25 Matanija, Bakbukijas, Abdija, Mešulamas, Talmonas ir Akubas buvo vartininkai, jie ėjo sargybą prie vartų sandėlių. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,14-17 1 Krn 23,32 1 Krn 26,12 1 Krn 26,15 Neh 11,17-19 Neh 12,8-9 Iz 21,8
Neh 12,26 Jie gyveno Jehocadako anūko, Ješūvos sūnaus Jehojakimo dienomis ir dienomis valdytojo Nehemijo bei Rašto žinovo kunigo Ezro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 8,9 Ezr 7,6 Ezr 7,11
Neh 12,27 Jeruzalės sienoms pašventinti buvo sušaukti levitai iš visų vietovių; jie turėjo atvykti Jeruzalėn, kad pašventinimas vyktų su džiaugsmu, padėkos giesmėmis ir su cimbolų, arfų ir psalterių muzika. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 15,16 1 Krn 15,28 2 Krn 5,13 2 Krn 29,30 Įst 20,5 Įst 16,11 2 Sam 6,12 1 Krn 13,8 1 Krn 15,4 1 Krn 15,12 1 Krn 16,5 1 Krn 16,42 1 Krn 23,5 1 Krn 25,1-6 1 Krn 26,31 2 Krn 7,6 2 Krn 29,4-11 Ezr 3,10-11 Ezr 6,16 Ezr 8,15-20 Neh 8,17 Neh 11,20 Ps 30,1 Ps 81,1-4 Ps 92,1-3 Ps 98,4-6 Ps 100,1-2 Ps 149,3 Ps 150,2-5 Fil 4,4 Apr 5,8 atlikoatsidavimasdainavimasinstrumentaimuzikanauja
Neh 12,28 Giedotojų sūnūs susirinko iš Jeruzalės ir Netofos apylinkių, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,16 1 Krn 2,54 Neh 6,2
Neh 12,29 iš Gilgalo, Gebos ir Azmaveto vietovių; nes giedotojai buvo pasistatę kaimus Jeruzalės apylinkėse. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 11,30 Joz 5,9 Joz 10,43 Joz 21,17 1 Krn 6,60 Ezr 2,24 Neh 11,31
Neh 12,30 Kunigai ir levitai apsivalė patys ir apvalė tautą, vartus ir sienas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 19,10 Job 1,5 Pr 35,2 Iš 19,15 Sk 19,2-20 2 Krn 29,5 2 Krn 29,34 Ezr 6,21 Neh 13,22 Neh 13,30 Heb 5,1 Heb 5,3
Neh 12,31 Aš užvedžiau Judo kunigaikščius ant sienos ir pavedžiau jiems vadovauti dviems dėkojančiųjų grupėms. Viena ėjo sienos viršumi į dešinę, link Šiukšlių vartų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 2,13 Neh 12,38 1 Krn 13,1 1 Krn 28,1 2 Krn 5,2 Neh 3,13-14 Neh 12,40 platus vartai
Neh 12,32 Juos sekė Hošaja ir pusė Judo kunigaikščių: En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Neh 12,33 Azarija, Ezra, Mešulamas, En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 10,2-7
Neh 12,34 Judas, Benjaminas, Šemaja ir Jeremija; En Lbd McGee mp3 Klausyti judui
Neh 12,35 iš kunigų sūnų su trimitais sekė Zacharija, sūnus Jehonatano, sūnaus Šemajos, sūnaus Matanijos, sūnaus Mikajos, sūnaus Zakūro, sūnaus Asafo, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 10,2-10 Joz 6,4 1 Krn 6,39-43 1 Krn 25,2 1 Krn 26,10-11 2 Krn 5,12 2 Krn 13,12 Neh 11,17
Neh 12,36 ir jo broliai: Šemaja, Azarelis, Milalajas, Gilalajas, Maajas, Netanelis, Judas ir Hananis su Dievo vyro Dovydo muzikos instrumentais; Rašto žinovas Ezra ėjo jų priekyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 12,24 1 Krn 23,5 2 Krn 8,14 Ezr 7,1 Ezr 8,1 Am 6,5 amatasjuduimušti būgnus
Neh 12,37 Praėję pro Šaltinio vartus, jie lipo aukštyn Dovydo miesto laiptais, vedančiais pro Dovydo namus, iki rytinių Vandens vartų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 2,14 Neh 3,26 Neh 8,1 Neh 8,3 Neh 8,16 2 Sam 5,7-9 Neh 3,15-16 išgelbės Jeruzalęlaiptaišaltinis
Neh 12,38 Antra grupė ėjo kairėn; paskui juos aš sekiau su puse tautos pro Krosnių bokštą iki Plačiosios sienos, En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 3,8 Neh 3,11 Neh 12,31 bokštąbokštas
Neh 12,39 toliau pro Efraimo vartus, Senuosius vartus, Žuvų vartus, Hananelio bokštą ir Mejos bokštą iki Avių vartų, ir jie sustojo prie Sargybos vartų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 3,1 Neh 3,3 Neh 3,6 Neh 8,16 Neh 3,25 2 Kar 14,13 Neh 3,31-32 Jer 31,38 Jer 32,2 Sof 1,10 Jn 5,2 aviu vartaibokštąbokštaibokštasišgelbės JeruzalęJeruzaleplatus vartaižūklėžuvis
Neh 12,40 Abi grupės sustojo prie Dievo namų, taip pat aš, pusė viršininkų su manimi En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 12,31-32 Ps 42,4 Ps 47,6-9 Ps 134,1-3
Neh 12,41 ir kunigai: Eljakimas, Maasėja, Minjaminas, Mikaja, Eljoenajas, Zacharija, Hananija su trimitais, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Neh 12,42 Maasėja, Šemaja, Eleazaras, Uzis, Johananas, Malkija, Elamas ir Ezeras. Giedotojai, kuriems vadovavo Izrachija, garsiai giedojo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 11,14 Ps 81,1 Ps 95,1 Ps 98,4-9 Ps 100,1-2 Iz 12,5-6
Neh 12,43 Tą dieną jie daug aukojo ir džiaugėsi, nes Dievas jiems suteikė didelį džiaugsmą. Moterys ir vaikai taip pat džiaugėsi, ir Jeruzalės džiaugsmas buvo toli girdimas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 92,4 Iš 15,20-21 Sk 10,10 Įst 12,11-12 1 Sam 4,5 1 Krn 29,21-22 2 Krn 7,5-7 2 Krn 7,10 2 Krn 20,13 2 Krn 20,27 2 Krn 29,35-36 Ezr 3,13 Job 34,29 Ps 27,6 Ps 28,7 Ps 30,11-12 Ps 148,11-13 Iz 61,3 Iz 66,10-14 Jer 31,13 Jer 33,11 Mt 21,9 Mt 21,15 Jn 16,22 Ef 5,19 Jok 5,13 džiaugsmasdžiaugsmas Viešpatyje
Neh 12,44 Tuo metu buvo paskirti žmonės prižiūrėti sandėliams, kurie buvo įrengti atsargoms, vaisių pirmienoms ir dešimtinėms, kas buvo surinkta iš miestų ir kaimų, pagal įstatymą išlaikyti kunigus ir levitus. Judo gyventojai džiaugėsi kunigais ir levitais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 13,12-13 Sk 3,10 Sk 8,24-25 1 Krn 9,26 1 Krn 23,28 1 Krn 26,21-26 2 Krn 5,11-12 2 Krn 13,11-12 2 Krn 31,11-13 Neh 10,37-39 Neh 13,4-5 Pat 8,34 Iz 40,31 Rom 12,7 auka baznyciaiauka bažnyčiaiaukosdešimtinėDievo darbaspaaukojopirmieji vaisiai
Neh 12,45 Giedotojai ir vartininkai atliko savo tarnystę Dievui ir apvalymo tarnystę, kaip buvo įsakęs Dovydas ir jo sūnus Saliamonas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 25,1-26 1 Krn 23,28 2 Krn 23,6 saliamonasšaliamonas
Neh 12,46 Jau Dovydo ir Asafo laikais buvo paskirti vadovai giedotojams, kurie giedojo šlovinimo ir padėkos giesmes Dievui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 29,30 1 Krn 25,1-31 Ps 73,1 Ps 83,1 dėkojimohimnas meilėimeilės himnas
Neh 12,47 Zerubabelio ir Nehemijo dienomis izraelitai pristatydavo giedotojams ir vartininkams skirtą kasdieninę dalį. Jie duodavo šventas dovanas levitams, o levitai duodavo tai Aarono vaikams. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 18,21-29 2 Krn 31,5-6 Neh 10,35-39 Neh 11,23 Neh 12,1 Neh 12,12 Neh 12,26 Neh 13,10-12 Mal 3,8-10 Gal 6,6

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį