Biblijos vartai

Atversta NEH11,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Judo sūnaus Pereco palikuonys: Ataja, sūnus Uzijo, sūnaus Zacharijos, sūnaus Amarijo, sūnaus Šefatijos, sūnaus Mahalalelio, ir Maasėja, sūnus Barucho, sūnaus Kol Hozės, sūnaus Hazajos, sūnaus Adajos, sūnaus Jehojaribo, sūnaus Zacharijos, sūnaus Šilono. Benjamino palikuonys: Saluvas, sūnus Mešulamo, sūnaus Joedo, sūnaus Pedajos, sūnaus Kolajos, sūnaus Maasėjos, sūnaus Itielio, sūnaus Jesajo. Levitai: Šemaja, sūnus Hašubo, sūnaus Azrikamo, sūnaus Hašabijos, sūnaus Būnio; Šabetajas ir Jehozabadas – levitų viršininkai, kurie prižiūrėjo Dievo namų išorinius darbus; Matanija, sūnus Michėjo, sūnaus Zabdžio, sūnaus Asafo, vadovavo padėkos maldoms, Bakbukija, antras tarp savo brolių, ir Abda, sūnus Šamūvos, sūnaus Galalo, sūnaus Jedutūno.

Neh 11,1 Tautos kunigaikščiai gyveno Jeruzalėje, o kiti metė burtą, kad vienas dešimtadalis gyventų Jeruzalėje, šventajame mieste, o devyni dešimtadaliai liktų gyventi kituose miestuose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 11,18 Iz 48,2 Neh 10,34 Iz 52,1 Mt 4,5 Mt 27,53 Įst 17,8-9 Joz 18,10 Ts 20,9-10 1 Krn 26,13 Neh 7,4-5 Ps 122,5 Pat 16,33 Apd 1,24 bendruomenė gyvenimasJeruzaleJeruzalės dukrostaro kortos
Neh 11,2 Tauta palaimino kiekvieną, kuris savanoriškai sutiko apsigyventi Jeruzalėje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 5,9 Įst 24,13 Job 29,13 Job 31,20 2 Kor 8,16-17 bendruomenė gyvenimas
Neh 11,3 Šie krašto valdytojai gyveno Jeruzalėje. Izraelitai, kunigai, levitai, šventyklos tarnai ir Saliamono tarnų palikuonys gyveno Judo miestuose, kiekvienas savo mieste prie savo nuosavybės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 2,43 Ezr 2,1 Neh 7,73 1 Krn 9,1-34 Ezr 2,55-58 Ezr 2,70 Neh 7,6 Neh 7,57-60 Neh 11,20
Neh 11,4 Jeruzalėje gyveno Judo ir Benjamino palikuonys. Judo sūnaus Pereco palikuonys: Ataja, sūnus Uzijo, sūnaus Zacharijos, sūnaus Amarijo, sūnaus Šefatijos, sūnaus Mahalalelio, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 38,29 Rūt 4,18 1 Krn 9,3-9 Mt 1,3 Lk 3,33
Neh 11,5 ir Maasėja, sūnus Barucho, sūnaus Kol Hozės, sūnaus Hazajos, sūnaus Adajos, sūnaus Jehojaribo, sūnaus Zacharijos, sūnaus Šilono. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 38,5 Sk 26,20 1 Krn 4,21 1 Krn 9,5 Neh 3,15
Neh 11,6 Iš viso Pereco palikuonių, gyvenusių Jeruzalėje, buvo keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni vyrai. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Neh 11,7 Benjamino palikuonys: Saluvas, sūnus Mešulamo, sūnaus Joedo, sūnaus Pedajos, sūnaus Kolajos, sūnaus Maasėjos, sūnaus Itielio, sūnaus Jesajo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,7-9
Neh 11,8 Po jo Gabajas ir Salajas – devyni šimtai dvidešimt aštuoni. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Neh 11,9 Zichrio sūnus Joelis buvo jų viršininkas, o Ha Senūvos sūnus Judas buvo miesto viršininko padėjėjas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,7 judui
Neh 11,10 Kunigai: Jehojaribo sūnus Jedaja, Jachinas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,10 Ezr 2,36 Ezr 8,16 Neh 7,39 Neh 12,6 Neh 12,19
Neh 11,11 Seraja, sūnus Hilkijos, sūnaus Mešulamo, sūnaus Cadoko, sūnaus Merajoto, sūnaus Ahitubo, buvo vyriausiasis Dievo namuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 3,32 1 Krn 6,7-14 1 Krn 9,1 1 Krn 9,11 2 Krn 19,11 2 Krn 31,13 Ezr 7,1-5 Apd 5,24 kunigas
Neh 11,12 Jų brolių, kurie dirbo šventykloje, buvo aštuoni šimtai dvidešimt du. Adaja, sūnus Jerohamo, sūnaus Pelalijo, sūnaus Amcio, sūnaus Zacharijos, sūnaus Pašhūro, sūnaus Malkijos. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,12-13
Neh 11,13 Jo brolių, šeimos vyresniųjų, buvo du šimtai keturiasdešimt du. Amašsajas – sūnus Azarelio, sūnaus Achzajo, sūnaus Mešilemoto, sūnaus Imero. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Neh 11,14 Jų brolių, drąsių vyrų, buvo šimtas dvidešimt aštuoni. Jų viršininkas buvo Zabdielis, Ha Gedolimo sūnus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Neh 11,15 Levitai: Šemaja, sūnus Hašubo, sūnaus Azrikamo, sūnaus Hašabijos, sūnaus Būnio; En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,14 1 Krn 9,19
Neh 11,16 Šabetajas ir Jehozabadas – levitų viršininkai, kurie prižiūrėjo Dievo namų išorinius darbus; En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 26,20 1 Krn 26,29 Ezr 8,33 Neh 8,7 Apd 6,2-3
Neh 11,17 Matanija, sūnus Michėjo, sūnaus Zabdžio, sūnaus Asafo, vadovavo padėkos maldoms, Bakbukija, antras tarp savo brolių, ir Abda, sūnus Šamūvos, sūnaus Galalo, sūnaus Jedutūno. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,15 1 Krn 16,4 1 Krn 16,41 1 Krn 25,1-6 Neh 10,12 Neh 12,8-9 Neh 12,25 Neh 12,31 Fil 4,6 1 Tes 5,17-18
Neh 11,18 Iš viso šventajame mieste levitų buvo du šimtai aštuoniasdešimt keturi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 11,1 Apr 21,2 1 Kar 11,13 Dan 9,24 Mt 24,15 Mt 27,53 Apr 11,2 Jeruzalės dukrosšventas miestas
Neh 11,19 Vartininkai: Akubas, Talmonas ir jų broliai, kurie ėjo sargybą prie vartų, iš viso šimtas septyniasdešimt du. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 9,17-22 Neh 7,45 Neh 12,25 Ps 84,10
Neh 11,20 Likusieji izraelitai, kunigai ir levitai gyveno visuose Judo miestuose, kiekvienas savo pavelde. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 11,3 kunigas
Neh 11,21 Šventyklos tarnai gyveno Ofelyje; Ciha ir Gišpa buvo šventyklos tarnų viršininkai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 3,26 2 Krn 27,3 Neh 3,31
Neh 11,22 Levitų viršininkas Jeruzalėje buvo Uzis, sūnus Banio, sūnaus Hašabijos, sūnaus Matanijos, sūnaus Michėjo; Dievo namų giedotojai buvo Asafo palikuonys. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 12,42 Neh 11,9 Neh 11,14 1 Krn 9,15-32 1 Krn 25,1-6 Ezr 8,19 Neh 3,17 Neh 8,7 Neh 9,4-5 Neh 10,11 Neh 10,13 Neh 11,11 Neh 11,16-17 Neh 12,24-25 Neh 12,35 Neh 12,46 Neh 13,13 Apd 20,28 himnas meilėimeilės himnas
Neh 11,23 Karaliaus įsakymu giedotojai gavo išlaikymą kiekvieną dieną. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 6,8-9 1 Krn 9,33 Ezr 7,20-24 Neh 12,47
Neh 11,24 Mešezabelio sūnus Petachija iš Judo sūnaus Zaros palikuonių buvo karaliaus paskirtas visiems tautos reikalams. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 38,30 1 Krn 18,17 Sk 26,20 1 Krn 23,28 Neh 10,21 Mt 1,3
Neh 11,25 Kai kurie Judo palikuonys gyveno Kirjat Arboje, Dibone, Jekabceelyje, En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 14,15 Joz 15,21-22
Neh 11,26 Ješūve, Moladoje, Bet Pelete, En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 15,26-27 Joz 19,2
Neh 11,27 Hacar Šuale, Beer Šeboje, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 21,31 Pr 26,33 Joz 15,28 Joz 19,3 Ts 20,1
Neh 11,28 Ciklage, Mechonoje, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 27,6 Joz 15,31
Neh 11,29 En Rimone, Coroje, Jarmute, En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 12,11 Joz 15,32-33 Joz 15,35 Joz 19,41 Ts 13,25
Neh 11,30 Zanoache, Adulame, Lachiše, Azekoje ir tų miestų kaimuose. Jie gyveno nuo Beer Šebos iki Hinomo slėnio. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,3 Joz 15,8 Joz 12,15 Joz 15,34-35 Joz 15,39 Joz 18,16 2 Kar 23,10 Neh 3,13 Iz 37,8 Jer 7,31-32 Jer 19,2 Jer 19,6 Jer 32,35 Mch 1,15 nemandagumas
Neh 11,31 O benjaminitai gyveno Geboje, Michmaše, Ajoje, Betelyje, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 12,8 Pr 28,19 Joz 8,9 Joz 18,13 Joz 18,24 1 Sam 13,11 1 Sam 13,23 Neh 7,30-32 Iz 10,28

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį