Biblijos vartai

Atversta Mt 8,1-34 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 34.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tuomet priėjo vienas Rašto žinovas ir tarė Jam: „Mokytojau, aš seksiu paskui Tave, kur tik Tu eisi!“ Jėzus jam atsakė: „Lapės turi urvus, padangių paukščiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“. Mokiniai pripuolę ėmė Jį žadinti, šaukdami: „Viešpatie, gelbėk mus, žūvame!“ Jis jiems tarė: „Kodėl jūs tokie bailūs, mažatikiai?“ Paskui Jis atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, ir pasidarė visiškai ramu. Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: „Kas Jis per vienas, kad net vėjai ir ežeras Jo klauso?“ Kai Jėzus priplaukė kitą krantą gergeziečių krašte, Jam priešais atbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių.

Mt 8,1 Kai Jėzus leidosi nuo kalno, Jį sekė didelės minios. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,25-1 Mt 8,18 Mt 12,15 Mt 15,30 Mt 19,2 Mt 20,29 Mk 3,7 Lk 5,15 Lk 14,25-27 atsiversraupsaimalonė maldataikos įtvirtinimas
Mt 8,2 Ir štai priėjo raupsuotasis ir, pagarbinęs Jį, sakė: „Viešpatie, jei nori, Tu gali mane padaryti švarų“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 18,26 Mt 15,25 Kun 13,44-46 Įst 24,8-9 Jn 9,38 Sk 5,2-3 Sk 12,10 2 Sam 3,39 2 Kar 5,1 2 Kar 5,27 2 Kar 7,3-4 2 Kar 15,5 2 Krn 26,19-21 Mt 2,11 Mt 4,9 Mt 9,18 Mt 9,28-29 Mt 10,8 Mt 13,58 Mt 14,33 Mt 20,20 Mt 26,6 Mt 28,9 Mt 28,17 Mk 1,40-45 Mk 5,6-7 Mk 9,22-24 Lk 4,27 Lk 5,12-14 Lk 17,12-19 Apd 10,25 1 Kor 14,25 Apr 19,10 Apr 22,8-9 apeigosglobaJėzus mokėJėzus tėvaskristaus jėgakryžiaus garbinimaslaisvas žmogusligasmelskis sionenusisukopatikti Dievuiraupsairaupsuotasissiuntė ligasšvaravedę
Mt 8,3 Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Ir tuojau raupsai išnyko. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 5,13 Pr 1,3 2 Kar 5,11 2 Kar 5,14 Ps 33,9 Mt 11,4-5 Mk 1,41 Mk 4,39 Mk 5,41 Mk 7,34 Mk 9,25 Lk 7,14 Lk 17,14-15 Jn 5,21 Jn 11,43 Jn 15,24 lietimasprisilietimasraupsairaupsuotasis
Mt 8,4 Jėzus pasakė jam: „Žiūrėk, niekam nepasakok, bet eik pasirodyti kunigui ir paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 14,2-32 Mt 9,30 Mk 7,36 Lk 5,14 Mt 17,9 Mk 5,43 Lk 17,14 Mt 10,18 Mk 6,11 Kun 13,2-46 2 Kar 5,7-8 Iz 42,21 Mt 3,15 Mt 5,17 Mt 6,1 Mt 12,16-19 Mt 16,20 Mk 1,43-44 Mk 8,30 Mk 13,9 Lk 21,13 Jn 5,41 Jn 7,18 Jn 8,50 Jn 10,37-38 aiškina kunigaikunigas vienosMozė dykumojemozės įstatymasraupsai
Mt 8,5 Jėzui sugrįžus į Kafarnaumą, prie Jo priėjo šimtininkas, maldaudamas: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 7,1-10 Mt 4,13 Mt 9,1 Mt 27,54 Mk 2,1 Mk 15,39 Apd 10,1-33 Apd 22,25 Apd 23,17 Apd 23,23 Apd 27,13 Apd 27,31 Apd 27,43 Mt 11,23 elementainenaudingas tarnasstovintisstiprus tikėjimas
Mt 8,6 „Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,24 Job 31,13-14 Mt 9,2 Mk 2,3-12 Apd 8,7 Apd 9,33 Apd 10,7 Kol 3,11 Kol 4,1 1 Tim 6,2 Flm 1,16 elementai
Mt 8,7 Jėzus jam tarė: „Einu ir išgydysiu jį“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,18-19 Mk 5,23-24 Lk 7,6
Mt 8,8 Šimtininkas atsakė: „Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį, ir mano tarnas pasveiks. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 107,20 Pr 32,10 Sk 20,8 Ps 10,17 Ps 33,9 Mt 3,11 Mt 3,14 Mt 8,3 Mt 15,26-27 Mk 1,25-27 Lk 5,8 Lk 7,6-7 Lk 15,19 Lk 15,21 Jn 1,27 Jn 13,6-8 amžinoji tiesaatsigavimasjėzus gydėmalda draugešimtininkastiesa gyvenimasvertas
Mt 8,9 Juk ir aš, būdamas valdinys, turiu sau pavaldžių kareivių. Sakau vienam: ‘Eik!’, ir jis eina; sakau kitam: ‘Ateik!’, ir jis ateina; sakau tarnui: ‘Daryk tai!’, ir jis daro“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 38,34-35 Ps 107,25-29 Ps 119,91 Ps 148,8 Jer 47,6-7 Ez 14,17-21 Mk 4,39-41 Lk 4,35-36 Lk 4,39 Lk 7,8 Ef 6,5-6 Kol 3,22 Tit 2,9 tarnai
Mt 8,10 Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos: „Iš tiesų sakau jums: net Izraelyje neradau tokio tikėjimo! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 15,28 Mk 6,6 Lk 5,20 Lk 7,9 Lk 7,50 mažatikiaisantūrumasšimtininkasviskas imanoma
Mt 8,11 Todėl sakau jums: daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mal 1,11 Iz 2,2-3 Iz 59,19 Mch 4,1-2 Lk 13,28-29 Ef 3,6 Pr 12,3 Pr 22,18 Pr 28,14 Pr 49,10 Ps 22,27 Ps 98,3 Iz 11,10 Iz 49,6 Iz 49,12 Iz 52,10 Iz 60,1-6 Jer 16,19 Dan 2,44 Zch 8,20-23 Mt 3,2 Mt 24,31 Lk 12,37 Lk 14,23-24 Lk 16,22 Apd 10,45 Apd 11,18 Apd 14,22 Apd 14,27 Rom 15,9-13 1 Kor 6,9 1 Kor 15,20 Gal 3,28-29 Ef 2,11-14 Kol 3,11 2 Tes 1,5 Apr 3,20-21 Apr 7,6 abraomo pažadasdangujedievas draugasdievas duosdievas saliadievo teismasdievo veidasezerasišlaisvintojasizaokas jokubasjėzus ateinakapaikita raselaikinumaslaukmakabėjaimalonumainauja žemėpagonyspasmerkimaspirmieji vaisiaiturtuolisvienuoliaižmogus visagalis
Mt 8,12 O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 25,30 Mt 13,42 Mt 13,50 Lk 13,28 Mt 24,51 Mt 21,43 Mt 3,9-10 Mt 7,22-23 Mt 13,38 Mt 22,12-13 Apd 3,25 Rom 9,4 2 Pt 2,4 2 Pt 2,17 Jud 1,13 achazasamžinasis skausmasbegalybėdantysdantųdeginimasdirbajesus deciplesjėzus pragaraskananaskeitimasiskirmėlėskuriu tamsąmolechasneapipjaustimasnebūtiesnenugalimasnesantuokinis aktasnuomininkaipastatytipragaraspragaresiauri vartaitamsatamsoje tautatamsos vaikaivelnias pragaras
Mt 8,13 Šimtininkui Jėzus tarė: „Eik, ir tebūnie tau, kaip tikėjai!“ Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,22 Mok 9,7 Mt 8,4 Mt 9,29-30 Mt 15,28 Mt 17,20 Mk 7,29 Mk 9,23 Jn 4,50 Jn 4,52-53 melskis sionenugaros skausmaipagydėramentaisveikassveikatašimtininkastiki manimi
Mt 8,14 Atėjęs į Petro namus, Jėzus pamatė jo uošvę gulinčią ir karščiuojančią. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 9,5 Mt 8,20 Mt 17,25 Mk 1,29-34 Lk 4,38-41 1 Tim 3,2 1 Tim 4,3 Heb 13,4 atsiverscelibatasegipto ligosnetikėkpopiežiussiauri vartaiSimonas pasiūlėSimonas Petrassimonosiuntė ligasšv petrastelktistikslinti
Mt 8,15 Jis palietė jos ranką, ir karštis praėjo. Toji atsikėlė ir patarnavo jiems. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kar 13,21 Iz 6,7 Mt 8,3 Mt 9,20 Mt 9,29 Mt 14,36 Mt 20,34 Mk 1,41 Lk 4,38-39 Lk 8,54 Jn 12,1-3 Apd 19,11-13 lietimasprisilietimas
Mt 8,16 Vakarui atėjus, žmonės sugabeno pas Jėzų daug demonų apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus ligonius, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,26 Mt 4,23-24 Mt 8,33 Mt 9,2 Mt 12,22 Mt 14,14 Mk 1,25-27 Mk 1,32-34 Mk 2,3 Mk 5,8 Mk 9,25 Lk 4,40 Apd 5,15 Apd 19,13-16 velnio mirtisvelnio valia
Mt 8,17 kad išsipildytų, kas buvo pasakyta per pranašą Izaiją: „Jis pasiėmė mūsų negalias ir nešė mūsų ligas“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 53,4 Mt 1,22 Mt 2,15 Mt 2,23 1 Pt 2,24 bataidvasia gydoegipto ligosgydantis Dievasgydyti ligoniusišgydysišgydyti kūnąizaijo knygakalteslainėligaligasligonių patepimasnukrentaraudonoji juraraupsuotasissilpnumaissiuntė ligasstiprybė silpnumesveikasvirvėsžaizdomis
Mt 8,18 Matydamas aplinkui didžiulę minią, Jėzus įsakė irtis į kitą krantą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 4,35 Lk 8,22 Mt 14,22 Jn 6,15 Mt 8,1 Mk 1,35-38 Mk 5,21 Mk 6,45 Mk 8,13 Lk 4,42-43
Mt 8,19 Tuomet priėjo vienas Rašto žinovas ir tarė Jam: „Mokytojau, aš seksiu paskui Tave, kur tik Tu eisi!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ezr 7,6 Mk 12,32-34 Lk 9,57-60 Lk 14,25-27 Lk 14,33 Lk 22,33-34 Jn 13,36-38 1 Kor 1,20
Mt 8,20 Jėzus jam atsakė: „Lapės turi urvus, padangių paukščiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 40,17 Ps 69,29 Ps 84,3 Ps 104,17 Ps 109,22 Iz 53,2-3 Dan 7,13 Mt 12,8 Mt 12,32 Mt 12,40 Mt 16,13 Mt 16,27 Mt 17,9 Lk 2,7 Lk 2,12 Lk 2,16 Lk 8,3 2 Kor 8,9 Mt 19,28 akli aklusbenamystėDangaus paukščiaiJėzaus pradžiajudakarveliskiparisoklastinga širdiskumščiuodamas orąnekaupkitenekraukitepabudimaspalaimintas kurispaprastumaspasidavimaspaukščiaisakalasseptinta plunksnaskurdassugedusio protovarnaižmogaus sūnusžmogus sūnusžvirbliai
Mt 8,21 Kitas Jo mokinys prašė: „Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 21,11-12 Sk 6,6-7 Įst 33,9-10 1 Kar 19,20-21 Ag 1,2 Mt 19,29 Lk 9,59-62 2 Kor 5,16 raupsuotasisrūpintis mirusiais
Mt 8,22 Bet Jėzus atsakė: „Sek paskui mane ir palik mirusiems laidoti savo numirėlius“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,9 Jn 1,43 Mt 4,18-22 Lk 15,32 Ef 2,1 Ef 2,5 Ef 5,14 Kol 2,13 1 Tim 5,6 begalinis gailestingumasDvasios miegaskiekviena dienalankymasmokinystėnesantuokinisonanasrūpintis mirusiaisstebuklas
Mt 8,23 Jėzus įlipo į valtį, ir mokiniai paskui Jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,1 Mk 4,36-41 Lk 7,22 Lk 8,22-25 abejojimas
Mt 8,24 Ir štai ežere pakilo smarki audra, ir bangos liejo valtį. O Jis miegojo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 107,23-27 Iz 54,11 Jon 1,4-5 Mk 4,37-38 Lk 8,23 Jn 6,17-18 Jn 11,5-6 Jn 11,15 Apd 27,14-38 2 Kor 11,25-26 miegasnuovargispoilsisramiai mieguuraganas
Mt 8,25 Mokiniai pripuolę ėmė Jį žadinti, šaukdami: „Viešpatie, gelbėk mus, žūvame!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 14,11 2 Krn 20,12 Ps 10,1 Ps 44,22-23 Iz 51,9-10 Jon 1,6 Mk 4,38-39 Lk 8,24
Mt 8,26 Jis jiems tarė: „Kodėl jūs tokie bailūs, mažatikiai?“ Paskui Jis atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, ir pasidarė visiškai ramu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 6,30 Ps 65,7 Ps 89,9 Iz 41,10-14 Mt 16,8 Job 38,8-11 Ps 93,3-4 Ps 104,6-9 Ps 107,28-30 Ps 114,3-7 Pat 8,28-29 Iz 50,2-4 Iz 63,12 Nah 1,4 Hab 3,8 Mt 8,27 Mt 14,30-31 Mk 4,39-41 Mk 6,48-51 Lk 8,24-25 Rom 4,20 Apr 10,2 abejojantisabejojimasabejonėsbailumasmažatikiainedarykuraganasžmoniu baimė
Mt 8,27 Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: „Kas Jis per vienas, kad net vėjai ir ežeras Jo klauso?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 1,27 Mt 14,33 Mt 15,31 Mk 6,51 Mk 7,37 dangausDievo klausytijūra
Mt 8,28 Kai Jėzus priplaukė kitą krantą gergeziečių krašte, Jam priešais atbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių. Juodu buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo praeiti anuo keliu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,1-20 Lk 8,26-39 Pr 10,16 Pr 15,21 Įst 7,1 Ts 5,6 Mt 4,24 Apd 10,38 apsėdimasdemonaidemonaslaidojimaslegionasmeilė vargšamsmergaite kelkispagarba tėvamsturėjimas
Mt 8,29 Ir štai jiedu ėmė šaukti: „Ko Tau iš mūsų reikia, Jėzau, Dievo Sūnau?! Atėjai pirma laiko mūsų kankinti?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 1,24 Lk 4,34 2 Sam 16,10 Mk 5,7 Jn 2,4 2 Sam 19,22 Mt 4,3 Lk 8,28 2 Pt 2,4 Ts 11,12 1 Kar 17,18 Jl 3,4 Mk 3,11 Lk 4,41 Apd 16,17 Jok 2,19 Jud 1,6 angelų galiaapsėdimasaš atėjaubokštąbokštasdantųdemonaidemonasdemonų išvarymasdemonusegzorcizmo maldafizinis skausmasgalilėjos kanosišmintis Biblijojejėzaus tėvasjėzus sakėJėzus Viešpatskalinyskeršydamaskiaulėkristaus darbaskryžiaus garbinimaslegionaslūpųnelaisvėsūnaus santykiaiturėjimas
Mt 8,30 Toli nuo jų ganėsi didelė banda kiaulių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 11,7 Įst 14,8 Iz 65,3-4 Iz 66,3 Mk 5,11 Lk 8,32 Lk 15,15-16 mergaite kelkis
Mt 8,31 Demonai prašė: „Jeigu mus išvarysi, tai leisk sueiti kiaulių bandon“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 5,7 Mk 5,12 Lk 8,30-33 Apr 12,12 Apr 20,1-2 demonaidemonai paklūstademonasdemonų išvarymasdemonusgyvūnai maistaskiauleslaukinis asilas
Mt 8,32 Ir Jis jiems tarė: „Eikite!“ Tuomet demonai išėjo ir apniko kiaules. Ir štai visa banda metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė vandenyje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 22,22 Job 1,10-19 Job 2,3-8 Mk 5,13 Lk 8,33 Apd 2,23 Apd 4,28 Apr 20,7 Galilėjos ežeraslaukinis asilasširšė
Mt 8,33 Piemenys pabėgo ir, pasiekę miestą, viską išpasakojo, taip pat ir apie apsėstuosius. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,14-16 Lk 8,34-36 Apd 19,15-17
Mt 8,34 Tada visas miestas išėjo pasitikti Jėzaus ir, Jį pamatę, maldavo pasišalinti iš jų krašto. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 16,39 Lk 5,8 1 Kar 17,18 Įst 5,25 1 Sam 16,4 1 Kar 18,17 Job 21,14 Job 22,17 Mt 8,29 Mk 5,17-18 Lk 8,28 Lk 8,37-39

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį