Biblijos vartai

Atversta Mt 27,1-66 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 66.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Todėl, žmonėms susirinkus, Pilotas klausė: „Kurį norite, kad jums paleisčiau: Barabą ar Jėzų, vadinamą Kristumi?“ Nes jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. Tada valdytojas jiems tarė: „Kurį iš šių dviejų norite, kad jums paleisčiau?“ Jie šaukė: „Barabą!“ Pilotas paklausė: „Ką gi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Kristumi?“ Jie visi rėkė: „Nukryžiuok Jį!“ Jis klausė: „Ką bloga Jis padarė?“ Bet jie dar garsiau šaukė: „Nukryžiuok Jį!“ Pilotas, pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis tik didėja, paėmė vandens, nusiplovė rankas minios akivaizdoje ir tarė: „Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. O apie devintą valandą Jėzus sušuko garsiu balsu: „Elí, Elí, lemá sabachtáni?“, tai reiškia: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?!“ Kai kurie iš ten stovėjusiųjų, tai išgirdę, sakė: „Jis šaukiasi Elijo“.

Mt 27,1 Rytui išaušus, visi aukštieji kunigai ir tautos vyresnieji nusprendė, kad Jėzus turi būti nužudytas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,1 Lk 22,66 Jn 18,28 Ps 2,2 Pat 4,16-18 Mch 2,1 Mt 23,13 Mt 26,3-4 Lk 23,1-2 Apd 4,24-28 Apd 5,21 Ts 16,2 1 Sam 19,11 kunigaskunigas tarnasvyriausias kunigasvyriausiasis kunigasJėzus karaliustrisdešimt sidabriniųžmogaus prigimtis
Mt 27,2 Surišę nuvedė ir atidavė Jį valdytojui Poncijui Pilotui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 20,19 Apd 3,13 Lk 13,1 1 Tim 6,13 Pr 22,9 Lk 3,1 Lk 18,32-33 Lk 20,20 Jn 18,12 Jn 18,24 Apd 4,27 Apd 9,2 Apd 12,6 Apd 21,33 Apd 22,25 Apd 22,29 Apd 24,27 Apd 28,20 2 Tim 2,9 Heb 13,3 barabasJėzus karaliuskunigas tarnasmagdalietėnazyraipelaiponcijaus pilotasvaldžias
Mt 27,3 Pamatęs, jog Jėzus pasmerktas, išdavikas Judas gailėjosi ir nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir vyresniesiems trisdešimt sidabrinių, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Job 20,5 Job 20,15-29 Mt 26,14-16 Mt 26,47-50 Mk 14,10-11 Mk 14,43-46 Lk 22,2-6 Lk 22,47-48 Jn 13,2 Jn 13,27 Jn 18,3 2 Kor 7,10 apie sąžinędidysis penktadienisgailėtisgodumassmerktitrisdešimt sidabriniųžmogaus prigimtis
Mt 27,4 sakydamas: „Nusidėjau, išduodamas nekaltą kraują“. Tie atsakė: „Kas mums darbo? Tu žinokis!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 42,21-22 Iš 9,27 Iš 10,16-17 Iš 12,31 1 Sam 15,24 1 Sam 15,30 1 Sam 28,16-20 1 Kar 21,27 2 Kar 24,4 Job 13,4 Job 16,2 Jer 26,15 Jon 1,14 Mt 27,19 Mt 27,23-25 Mt 27,54 Lk 16,25-26 Lk 23,22 Lk 23,41 Lk 23,47 Jn 19,7 Apd 13,28 Apd 18,15-17 Rom 3,19 1 Tim 4,2 Tit 1,16 Heb 7,26 1 Pt 1,19 1 Jn 3,12 Apr 11,10 magdalietėmano kraujasnetanijanusidėjosuimtas Jėzusužmušė brolį
Mt 27,5 Nusviedęs šventykloje pinigus, jis išbėgo ir pasikorė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 17,23 Job 2,9 Ts 9,54 1 Sam 31,4-5 1 Kar 16,18 Job 7,15 Ps 55,23 Lk 1,9 Lk 1,21 Apd 1,18-19
Mt 27,6 Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius ir kalbėjo: „Jų negalima dėti į šventyklos iždą, nes tai užmokestis už kraują“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 23,18 Iz 61,8 Mt 23,24 Lk 6,7-9 Jn 18,28
Mt 27,7 Jie pasitarė ir už juos nupirko puodžiaus dirvą ateiviams laidoti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti ateiviailaidojimaspakartas
Mt 27,8 Todėl ta dirva iki šios dienos vadinasi Kraujo dirva. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 1,19 Mt 28,15 Įst 34,6 Joz 4,9 Ts 1,26 2 Krn 5,9 judo bučinys
Mt 27,9 Tuomet išsipildė, kas buvo parašyta per pranašą Jeremiją: „Ir paėmė trisdešimt sidabrinių – įkainotojo kainą, už kurią buvo Jį suderėję iš Izraelio vaikų, – En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Zch 11,12-13 Iš 21,32 Kun 27,2-7 Mt 1,22 Mt 26,15 dievo gyvenimaszodiakastrisdešimt sidabrinių
Mt 27,10 ir atidavė juos už puodžiaus dirvą; taip man Viešpats buvo paskyręs“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Zch 11,13
Mt 27,11 O Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje. Valdytojas Jį klausė: „Ar Tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 2,2 Mt 26,25 1 Tim 6,13 Mt 10,18 Mt 10,25 Mt 26,64 Mk 14,62 Mk 15,2-5 Lk 23,2-3 Jn 18,29-38 žydų karalius
Mt 27,12 Aukštųjų kunigų ir vyresniųjų kaltinamas, Jis nieko neatsakė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,63 Ps 38,13-14 Iz 53,7 Mt 27,14 Mk 15,3-5 Jn 19,9-11 Apd 8,32 1 Pt 2,23 išbandymailieknas
Mt 27,13 Tada Pilotas klausė: „Ar negirdi, kiek daug jie prieš Tave liudija?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,62 Jn 18,35 Apd 22,24 romumu
Mt 27,14 Bet Jis neatsakė jam nė žodžio ir tuo labai nustebino valdytoją. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 71,7 Iz 8,18 Zch 3,8 1 Kor 4,9 romumu
Mt 27,15 Per šventę valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio ji norėdavo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,5 Mk 15,6-15 Lk 23,16 Jn 18,38-40 Jn 19,16 Apd 24,27 Apd 25,9 atleisiteišlaisvinimasnusiplauti rankas
Mt 27,16 Tuo metu jie turėjo pagarsėjusį kalinį, vardu Barabą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 15,7 Lk 23,18-19 Lk 23,25 Jn 18,40 Apd 3,14 Rom 1,32 barabas
Mt 27,17 Todėl, žmonėms susirinkus, Pilotas klausė: „Kurį norite, kad jums paleisčiau: Barabą ar Jėzų, vadinamą Kristumi?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Joz 24,15 1 Kar 18,21 Mt 1,16 Mt 27,21-22 Mk 15,9-12 Jn 19,15 atleisitebarabasišlaisvinimas
Mt 27,18 Nes jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pat 27,4 Pr 37,11 1 Sam 18,7-11 Ps 106,16 Mok 4,4 Iz 26,11 Mk 15,10 Apd 5,17 Apd 7,9 Apd 13,45 Jok 4,5 nepavydipavydaspavydas sveikatapavydas šeimasuimtas Jėzusvelnio pavydas
Mt 27,19 Sėdinčiam teismo krėsle Pilotui žmona atsiuntė įspėjimą: „Nieko nedaryk šitam teisiajam, nes šiąnakt sapne labai dėl Jo kentėjau“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,24 Lk 23,47 Jn 19,13 Pr 20,3-6 Pr 31,24 Pr 31,29 Sk 12,6 Job 33,14-17 Pat 29,1 Iz 53,11 Zch 9,9 Mt 1,20 Mt 2,12-13 Mt 2,19 Mt 2,22 Mt 27,4 Lk 23,41 1 Pt 2,22 1 Jn 2,1 barabasJėzus nenusidėjęsKristaus kančiamatymasmato Evangelijaponcijaus pilotassapnaisapnassapnas, regėjimassapnų aiškinimassapnuotisuimtas Jėzus
Mt 27,20 Bet aukštieji kunigai ir vyresnieji įtikino minią, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,11 Lk 23,18-20 Jn 18,40 Jn 19,15-16 Apd 3,14-15 Apd 14,18-19 Apd 19,23-29 barabaskunigas tarnassiauri vartaivyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Mt 27,21 Tada valdytojas jiems tarė: „Kurį iš šių dviejų norite, kad jums paleisčiau?“ Jie šaukė: „Barabą!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti atleisitebarabasišlaisvinimas
Mt 27,22 Pilotas paklausė: „Ką gi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Kristumi?“ Jie visi rėkė: „Nukryžiuok Jį!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Job 31,31 Ps 22,8-9 Iz 49,7 Iz 53,2-3 Zch 11,8 Mt 1,16 Mt 27,17 Mk 14,55 Mk 15,12-14 Lk 23,20-24 Jn 19,14-15 Apd 13,38
Mt 27,23 Jis klausė: „Ką bloga Jis padarė?“ Bet jie dar garsiau šaukė: „Nukryžiuok Jį!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,18-19 1 Sam 19,3-15 1 Sam 20,31-33 1 Sam 22,14-19 Mt 21,38-39 Apd 7,57 Apd 17,5-7 Apd 21,28-31 Apd 22,22-23 Apd 23,10 Apd 23,12-15
Mt 27,24 Pilotas, pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis tik didėja, paėmė vandens, nusiplovė rankas minios akivaizdoje ir tarė: „Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Jūs žinokitės!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,4 Ps 26,6 Įst 21,6-8 Mt 26,5 Job 9,30-31 Jer 2,27 Jer 2,35 Mt 27,9 Mt 27,19 Mt 27,54 Jn 19,4 Apd 3,14 2 Kor 5,21 1 Pt 3,18 atsakingumasJėzaus rankosJėzus nenusidėjęskūno rankamano kraujaspareigosponcijaus pilotasprisiekėrankarankasranku plovimassuimtas Jėzusužmušė brolįžudikai
Mt 27,25 Visi žmonės šaukė: „Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir ant mūsų vaikų!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Joz 2,19 Apd 5,28 Iš 20,5 Sk 35,33 Įst 19,10 Įst 19,13 2 Sam 1,16 2 Sam 3,28-29 1 Kar 2,32 2 Kar 24,3-4 Ps 109,12-19 Ez 18,14-32 Ez 22,2-4 Ez 24,7-9 Mt 21,44 Mt 23,30-37 Apd 7,52 1 Tes 2,15-16 Heb 10,28-30 brangintijaudintikiekviena dienaKristaus kančialankymasnesantuokinisniekšybėonanaspareigossiauri vartaistebuklastikras žydasvyskupaižydai
Mt 27,26 Tada jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,1 Iz 53,5 Lk 23,16 Iz 50,6 Mt 20,19 Mk 15,15 Mk 10,34 Lk 18,32-33 Lk 23,24-25 Jn 19,16 1 Pt 2,24 antroji rykštėapgaubtibarabasBiblijos slėpiniaiišbandymaijėzaus bausmejėzus nukryžiavimasKristaus kančiamirties liūdėtipadėti kryžiusponcijaus pilotasunikalumas
Mt 27,27 Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į pretorijų ir surinko aplink jį visą kuopą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,28 Jn 18,33 Apd 10,1 Apd 23,35 Mk 15,16-20 Jn 18,3 Jn 19,8-9 Apd 27,1
Mt 27,28 Jie išrengė Jį ir apsiautė raudonu apsiaustu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,17 Lk 23,11 Jn 19,2-5 geltona spalvagintarasjuoda spalvamėlynas siūlasraudona spalvaugninis kalavijas
Mt 27,29 Nupynę erškėčių vainiką, uždėjo Jam ant galvos, o į Jo dešinę įspraudė nendrę. Po to tyčiodamiesi klūpčiojo prieš Jį ir sakė: „Sveikas, žydų karaliau!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 53,3 Mt 20,19 Mk 15,18 Ps 35,15-16 Ps 69,7 Ps 69,19-20 Iz 49,7 Jer 20,7 Mt 26,49 Mt 27,37 Lk 23,36-37 Jn 19,2-3 Heb 12,2-3 apgaubtikarūnamirties liūdėtišaipytisšeimos knygatarp erškėčiųvertybežydų karalius
Mt 27,30 Spjaudydami Jį, stvėrė iš Jo nendrę ir čaižė per galvą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,67 Mk 15,19 Job 30,8-10 Iz 49,7 Iz 50,6 Iz 52,14 Iz 53,3 Iz 53,7 Mch 5,1 Lk 18,32-33 asmens vertegedagyvenimo pasirinkimaikaltė gėda
Mt 27,31 Pasityčioję iš Jo, jie nusiautė apsiaustą, apvilko Jo paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 53,7 Sk 15,35 1 Kar 21,10 1 Kar 21,13 Mt 20,19 Mt 21,39 Jn 19,16 Jn 19,27 Apd 7,58 Heb 13,12 nešė kryžiųsuimtas JėzusJėzus karalius
Mt 27,32 Išeidami jie sutiko žmogų iš Kirėnės, vardu Simoną. Tą privertė nešti Jėzaus kryžių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 15,21 Lk 23,26 Apd 2,10 Apd 6,9 Apd 11,20 Apd 13,1 Kun 4,3 Kun 4,12 Kun 4,21 Sk 15,35-36 1 Kar 21,10 1 Kar 21,13 Mt 16,24 Jn 19,17 Apd 7,58 Heb 13,11-12 Dievas padedaerelio sparnaiJėzus karaliusJėzus mirštajėzus nukryžiavimasJėzus verkiaKristaus kančiakryziuskryžiaus garbinimaskryžiaus keliaskryžiusnešė kryžiųnešti kryžiųraupsuotasisSimonas kojosSimonas pasiūlėužjausti
Mt 27,33 Atėję į vietą, vadinamą Golgota (tai yra: „Kaukolės vieta“), En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,22-32 Mk 15,34 Jn 19,17-19 Lk 23,44 Jn 19,23-24 Lk 23,27-38 aleksandraJėzaus keliasnešė kryžiųnešti kryžiųnukryžiuotas
Mt 27,34 davė Jam gerti rūgštaus vyno, sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus paragavęs negėrė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 69,21 Mt 27,48 Mk 15,23 Jn 19,28-30 actasdrambliaiišbandymaiišgydytiJėzaus nukryžiavimasJėzus ateisJėzus karaliusjėzus nukryžiavimasMesijasper kryžiųprasytojasraganasenasis pasaulis
Mt 27,35 Nukryžiavę Jį, pasidalijo Jo drabužius, mesdami burtą, kad išsipildytų, kas buvo per pranašą pasakyta: „Jie dalinosi mano drabužius ir dėl mano apdaro metė burtą“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 22,18 Ps 22,16 Mk 15,24-32 Lk 23,34 Jn 19,23-24 Jn 20,20 Jn 20,25 Jn 20,27 Apd 4,10 Betliejusglobajezaus gimsJėzaus nukryžiavimasjėzus nukryžiavimaskaukolėskiekviena dienalankymasletargijalošimasmonetamorkanesantuokinisnukryžiuotasonanaspranašystėstebuklas
Mt 27,36 Ir ten pat susėdę, saugojo Jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,54 Mk 15,39 Mk 15,44
Mt 27,37 Viršum Jo galvos jie prisegė užrašytą Jo kaltinimą: „Šitas yra Jėzus, žydų karalius“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,26 Lk 23,38 Jn 19,19-22 išbandymaijėzus galvaJėzus karaliusJėzus mirštaJėzus nukryžiavimasjudo bučinysnelaiminganešė kryžiųnukryžiuotasturtingas jaunuolisunikalumasvelykosžydų karalius
Mt 27,38 Kartu su Juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 53,12 Mt 27,44 Mk 15,27 Lk 22,37 Lk 23,32-33 Lk 23,39-43 Jn 19,18 Jn 19,31-35 Betliejusišbandymaijėzaus bausmejezaus gimskaltinimasmesijasplėšimasraupsuotasisunikalumasžavėtis
Mt 27,39 Einantys pro šalį užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 109,25 Rd 1,12 Job 16,4 Ps 22,6-7 Ps 22,17 Ps 31,11-13 Ps 35,15-21 Ps 69,7-12 Ps 69,20 Ps 109,2 Rd 2,15-17 Mk 15,29-30 Lk 23,35-39 1 Pt 2,22-24 tris dienas
Mt 27,40 ir sakydami: „Še Tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas atstatai; išgelbėk save! Jei esi Dievo Sūnus, nuženk nuo kryžiaus!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,61 Mt 4,3 Mt 4,6 Pr 37,19-20 Mt 16,4 Mt 26,63-64 Mt 27,42 Mt 27,54 Lk 14,29-30 Lk 16,31 Jn 2,19-22 Apr 11,10 Jonos ženklaskryziuskryžiaus garbinimaskryžiuslenkastrečią dienątrečiąją dienątris dienasvežimaižalias medis
Mt 27,41 Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su Rašto žinovais ir vyresniaisiais, kalbėdami: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Job 13,9 Ps 22,12-13 Ps 35,26 Iz 28,22 Iz 49,7 Zch 11,8 Mk 15,31-32 Lk 18,32 Lk 22,52 Lk 23,35 didysis penktadienisšaipytis
Mt 27,42 „Kitus išgelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu Jis Izraelio karalius, tenužengia dabar nuo kryžiaus, ir mes Juo tikėsime. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 1,49 Mt 27,37 Jn 12,13 Mt 2,2 Lk 19,38 Jn 9,24 Jn 12,47 Apd 4,14 Jėzus karaliuskryziuskryžiaus garbinimaskryžiuslenkastiki manimidvasingumas
Mt 27,43 Jis pasitikėjo Dievu, tad teišvaduoja Tas dabar Jį, jeigu Jam Jo reikia, nes Jis sakė: ‘Aš Dievo Sūnus’“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 22,8 Ps 3,2 Ps 14,6 Ps 42,10 Ps 71,11 Iz 36,15 Iz 36,18 Iz 37,10 Mt 27,40 Jn 3,16-17 Jn 5,17-25 Jn 10,30 Jn 10,36 Jn 19,7 sūnaus santykiaiviengimio sūnausviengimis sūnus
Mt 27,44 Taip pat Jį užgauliojo ir kartu nukryžiuoti plėšikai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Job 30,7-9 Ps 35,15 Mt 27,38 Mk 15,32 Lk 23,39-43 Jėzus karaliusJėzus nukryžiavimaskaip vagisraupsuotasis
Mt 27,45 Nuo šeštos iki devintos valandos visą kraštą gaubė tamsa. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Am 8,9 Mk 15,33-34 Lk 23,44-45 Iz 50,3 Mk 15,25 Apr 8,12 Apr 9,2 astronomijaemigruotimėlyna saulėšeštojitamsatamsos vaikai
Mt 27,46 O apie devintą valandą Jėzus sušuko garsiu balsu: „Elí, Elí, lemá sabachtáni?“, tai reiškia: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 22,1 Ps 71,11 Heb 5,7 Iz 53,10 Rd 1,12 Mk 15,34 Lk 23,46 Jn 19,28-30 apie liūdesįdidysis penktadienisdievas atlyginsdievas išklausėdrambliaieretikaieretikasevangelijos galiafrankenšteinasjezus mirtisjubiliejiniaijudo bučinyskalbos kitosmiegojonelaiminganetanijanukryžiuotasnupirktaspakartotasstalastvarkingavienišasvisagalis dievasžmogaus skaičius
Mt 27,47 Kai kurie iš ten stovėjusiųjų, tai išgirdę, sakė: „Jis šaukiasi Elijo“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mal 4,5 Mt 11,14 Mk 15,35-36
Mt 27,48 Ir tuoj vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją rūgštaus vyno, užmovė ant nendrės ir padavė Jam gerti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 69,21 Mt 27,34 Lk 23,36 Jn 19,29-30 balta lelijaJėzaus nukryžiavimasJėzus nukryžiavimasnukryžiuotasvynuogyno darbininkai
Mt 27,49 Kiti kalbėjo: „Liaukis! Pažiūrėsim, ar ateis Elijas Jo išgelbėti“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Mt 27,50 Tada Jėzus, dar kartą sušukęs garsiu balsu, atidavė dvasią. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 19,30 Mk 15,37 Lk 23,46 Ps 22,14-15 Iz 53,9-12 Dan 9,26 Mt 20,28 Jn 10,11 Jn 10,15 Heb 2,14 Heb 9,14 artimuosiusaušrabausmė mirtisDievas vardasjėzus mirėJėzus nukryžiavimasJėzus verkiamirusiųjų pasaulispo mirtiessena sielatrečiąją dienątrimitaiJėzus karalius
Mt 27,51 Ir štai šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios, ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė skeldėti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,38 Iš 26,31-37 2 Krn 3,14 Mt 27,54 Lk 23,45 Iš 40,21 Kun 16,2 Kun 16,12-15 Kun 21,23 Ps 18,7 Ps 18,15 Iz 25,7 Mch 1,3-4 Nah 1,3-5 Hab 3,10 Hab 3,13 Mt 28,2 Ef 2,13-18 Heb 6,19 Heb 9,3 Heb 10,19-22 Heb 12,25-27 Apr 11,13 Apr 11,19 gaubtasJėzaus keliaskarališka kunigijakastruotikrevetėKristaus kančianauja žemėnevalgykite kraujoosanapadangtės statybasiauri vartaišventykla pamataszombiaižemės drebėjimai
Mt 27,52 Atsidarė kapai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 15,20 1 Tes 4,14 Iz 25,8 Iz 26,19 Dan 12,2 Oz 13,14 Jn 5,25-29 Apd 7,60 1 Kor 11,30 1 Kor 15,51 1 Tes 5,10 antrasis prisikėlimasantspaudasatverk akisdvasių atskyrimasįvykiuilozoriusmiegasmirties geluonismirusieji prisikelsmirusiųjų prisikėlimasnemirtinga sielapomirtinisprisikėlęsprisikėlimas visųsiela kančiasilpnumaisšventųjųverksmasžmogaus sielažmogus mirtis
Mt 27,53 Išėję iš kapų po Jo prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,5 Iz 48,2 Dan 9,24 Apr 11,2 Apr 21,2 Apr 22,19 Neh 11,1 aleksandraerodaskastruotimirusiųjų prisikėlimasprisikėlimas visųsiauri vartai
Mt 27,54 Šimtininkas ir kiti su juo saugojantys Jėzų, pamatę žemės drebėjimą ir visa, kas dėjosi, labai išsigando ir sakė: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,36 Mt 27,43 Mk 15,39 2 Kar 1,13-14 Mt 4,3 Mt 8,5 Mt 26,63 Mt 27,40 Lk 22,70 Lk 23,47-49 Jn 19,7 Apd 2,37 Apd 10,1 Apd 16,29-30 Apd 21,32 Apd 23,17 Apd 23,23 Apd 27,1 Apd 27,43 Rom 1,4 Apr 11,13 asilasatleisti nuodėmesaudradidysis penktadienisišmintis BiblijojeJėzaus gyvenimasJėzaus keliasJėzaus nukryžiavimasjėzaus tėvasjėzaus veidajėzus atėjoJėzus karaliusJėzus nukryžiavimasJėzus rašėJėzus verkiaKristaus DieviškumasKristus Jėzusnainasnukryžiuotaspilnatvešaltinisšimtininkasšviesa gyvybėvėjųvyriausias kunigasvyriausiasis kunigasžemės drebėjimasžmonės Kristų
Mt 27,55 Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos sekė paskui Jėzų nuo Galilėjos, Jam tarnaudamos. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 8,2-3 Lk 23,27-28 Lk 23,48-49 Jn 19,25-27 apie moterįGalilėjos ežerasgarbingas žmogusmagdalietėMarija magdalietėmoterys valdysmoterųtiberiados ežeras
Mt 27,56 Tarp jų buvo Marija Magdalietė, Jokūbo ir Jozės motina Marija ir Zebediejaus sūnų motina. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 19,25 Mt 28,1 Mk 15,47-1 Mk 16,9 Mt 13,55 Mt 27,61 Lk 24,10 Jn 20,1 Jn 20,18 Mt 20,20-21 Mk 15,40-41 broliai seserysDievo motinagyvenimas MarijaIzraelio dukraJėzaus broliaiJėzaus seserysjokūbo laiškasjuozapas marijamagdalietėMarijaMarija JėzusMarija magdalietėMarijos garbėMarijos skausmassventa marijašventa Marija
Mt 27,57 Vakarui atėjus, atvyko vienas turtingas žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas, kuris irgi buvo tapęs Jėzaus mokiniu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,38-42 1 Sam 1,1 1 Sam 7,17 Mk 15,42-47 Lk 23,50-56 sidabras auksas
Mt 27,58 Jis nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė kūną atiduoti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,44-46 Lk 23,52-53 Kristaus kūnasponcijaus pilotas
Mt 27,59 Juozapas paėmė kūną, įvyniojo į švarią drobulę En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti bičiulystėnusimetė
Mt 27,60 ir paguldė savo naujame kape, kurį buvo išsikaldinęs uoloje. Užritęs didelį akmenį ant kapo angos, nuėjo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,66 Mt 28,2 Iz 53,9 Mk 16,3-4 Lk 24,2 Jn 20,1 akmenislaidojimaspaminklusvandens akmenys
Mt 27,61 Ten buvo Marija Magdalietė ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,56 Mt 28,1 gyvenimas MarijaJėzaus broliaiJėzus nukryžiavimasmagdalietėMarijaMarija magdalietėMarijos garbėMarijos skausmassventa marijašventa Marija
Mt 27,62 Kitą dieną, po Prisirengimo dienos, susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 15,42 Jn 19,14 Jn 19,42 Ps 2,1-6 Mt 26,17 Mt 27,1-2 Lk 23,54-56 Jn 19,31 Apd 4,27-28 Jėzus miegojoJėzus nukryžiavimasJėzus prisikeleJonos ženklaspenktadienissabatasKristaus prisikėlimas
Mt 27,63 ir kalbėjo: „Valdove, mes prisimename, jog tas suvedžiotojas, dar gyvas būdamas, sakė: ‘Po trijų dienų prisikelsiu’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,21 Mt 17,23 Mt 20,19 Mk 8,31 Mk 10,34 Lk 9,22 Lk 18,33 Mt 26,61 Lk 24,6-7 Jn 2,19 Jn 7,12 Lk 23,2 Jn 7,47 2 Kor 6,8 didysis penktadienisJonos ženklaskodėl melstispenktadienisskaidrutrečiąją dienątris dienas
Mt 27,64 Įsakyk tad saugoti kapą iki trečios dienos, kad kartais nakčia atėję Jo mokiniai nepavogtų Jo ir nepaskelbtų žmonėms: ‘Jis prisikėlė iš numirusių’. Pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 28,13 Mt 12,45 Jėzaus prisikėlimasJėzus nukryžiavimasJonos ženklastrečią dienątrečiąją dienątris dienas
Mt 27,65 Pilotas jiems atsakė: „Štai jums sargyba – eikite ir saugokite, kaip išmanote“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 76,10 Pat 21,30 Mt 27,66 Mt 28,11-15
Mt 27,66 Jie nuėjo, pastatė prie kapo sargybą ir paženklino antspaudu akmenį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Dan 6,17 Mt 27,60 Mt 28,2 Mt 28,11 2 Tim 2,19 Jėzus nukryžiavimaslaidojimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį