Biblijos vartai

Atversta Mt 17,1-27 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tada Jo mokiniai Jį paklausė: „Kodėl Rašto žinovai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“ Jėzus atsakė: „Iš tiesų Elijas turi ateiti pirma ir viską atstatyti. Tuomet mokiniai priėjo prie Jėzaus vieni ir klausė: „Dėl ko mes negalėjome jo išvaryti?“ Jėzus jiems atsakė: „Dėl jūsų netikėjimo. Atėjus jiems į Kafarnaumą, prie Petro priėjo didrachmų rinkėjai ir paklausė: „Ar jūsų Mokytojas nemoka didrachmos?“ Jis atsakė: „Taip!“ Kai parėjo į namus, Jėzus pirmas jį prakalbino: „Kaip manai, Simonai?

Mt 17,1 Po šešių dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,37 Mk 5,37 Lk 9,28-36 Mk 9,2-13 Lk 8,51 2 Kor 13,1 2 Pt 1,18 Dievo šlovėDievo valgiselijas mokinysiš ciaJėzaus mokinyskupinas DvasiosmirosSimonas pasiūlėSimonas Petrassutvarkysšaunustaikdarysžmogaus prigimtis
Mt 17,2 Ten Jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas švietė kaip saulė, o Jo drabužiai tapo balti kaip šviesa. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 104,2 Mt 28,3 Apr 10,1 Iš 34,29-35 Mk 9,3 Lk 9,29 Jn 1,14 Jn 17,24 Apd 26,13-15 Rom 12,2 Fil 2,6-7 Apr 1,13-17 Apr 19,12-13 Apr 20,11 dievas paslėpėDievo valgiselijas mokinysjuoda spalvakonfirmacijakūno atnaujinimaskupinas Dvasiosmalonės perkeistimatricamėlyna saulėraudonoji jurahttpsaulė leidžiadiskaistvarįsviesašviesiai raudonataikdarysžmogaus garbė
Mt 17,3 Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su Juo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 18,18 Įst 34,5-6 Įst 34,10 1 Kar 17,1 1 Kar 18,36-40 2 Kar 2,11-14 Mal 4,5 Mt 11,13-14 Mt 17,10-13 Mk 9,4 Lk 1,17 Lk 9,30-31 Lk 9,33 Lk 16,16 Lk 24,27 Lk 24,44 Jn 1,17 Jn 5,45-47 2 Kor 3,7-11 Heb 3,1-6 Baalas dvasiadu liudininkaielgetaElijaselijas mokinysiš ciakiekviena dienalankymasMozėmozė palapinesMozės kūnoMozės žmonanesantuokinisonanaspriešiškasprisikėlęsstebuklas
Mt 17,4 Tada Petras kreipėsi į Jėzų: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, mes pastatysime čia tris palapines: vieną Tau, kitą Mozei, trečią Elijui“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 9,33 Iš 33,18-19 Ps 4,6 Ps 16,11 Ps 63,1-5 Iz 33,17 Zch 9,17 Mk 9,5-6 Jn 14,8-9 Jn 17,24 Fil 1,23 1 Jn 3,2 Apr 21,23 Apr 22,3-5 Baalas dvasiaElijaselijas mokinysMozės žmonaPetrasSimonas pasiūlė
Mt 17,5 Dar jam tebekalbant, štai šviesus debesis apgaubė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi. Jo klausykite!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 3,17 Iz 42,1 Įst 18,15 Įst 18,19 Mt 12,18 Mk 1,11 Lk 3,22 Apd 3,22-23 Iš 19,19 Iš 40,34-35 Įst 4,11-12 Įst 5,22 1 Kar 8,10-12 Job 38,1 Ps 18,10-11 Ps 81,7 Iz 42,21 Mk 9,7 Lk 9,34-35 Jn 3,16 Jn 3,35 Jn 5,20-23 Jn 5,37 Jn 12,28-30 Jn 15,9-10 Apd 1,9 Apd 7,37 Apd 9,3-6 Ef 1,6 Kol 1,13 Heb 1,1-2 Heb 2,1-3 Heb 5,9 Heb 12,25-26 2 Pt 1,16-17 Apr 1,7 apreiškimaiapreiškimasaptemdėdebesysDievo garbėDievo šlovėfizinis smurtasfrankenšteinasgarbės troškimasgirdėsitegyvas žodisgyventi šiandienisklausiauklausauklausykmylimasmylimasismylimiausias mokinismoteris islamemozė palapinespaminkluspergyventišlovėviengimis sūnus
Mt 17,6 Tai išgirdę, mokiniai puolė veidais į žemę ir labai išsigando. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Pt 1,18 Kun 9,24 Ts 13,20 Ts 13,22 1 Krn 21,16 Ez 3,23 Ez 43,3 Dan 8,17 Dan 10,7-9 Dan 10,16-17 Apd 22,7 Apd 26,14 judjudėjimasrūkas
Mt 17,7 Tuomet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Dan 8,18 Dan 10,10 Dan 10,18 Mt 14,27 Dan 9,21 Lk 24,5 Apd 9,6 Apr 1,17 bijojaulietimasprisilietimasžmoniu baimė
Mt 17,8 Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 9,8 Lk 9,36 Apd 12,10-11
Mt 17,9 Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: „Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 8,30 Mt 8,4 Mt 8,20 Mt 16,20-21 Mt 17,12 Mt 17,23 Mk 9,9-13 Lk 8,56 Lk 9,21-22 Lk 18,33-34 Lk 24,46-47 atlygis DangujeBaalas dvasiaDievas išklausėElijaselijas mokinyspabudimaspenktoji diena
Mt 17,10 Tada Jo mokiniai Jį paklausė: „Kodėl Rašto žinovai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 11,14 Mal 4,5-6 Mt 17,3-4 Mt 27,47-49 Mk 9,11 Jn 1,21 Jn 1,25 atgaivaElijaselijas mokinys
Mt 17,11 Jėzus atsakė: „Iš tiesų Elijas turi ateiti pirma ir viską atstatyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 1,16-17 Mal 4,6 Apd 3,21 Lk 3,3-14 Baalas dvasiaDievo darbasElijaselijas mokinysfaustasJonas krikštytojaspranašas
Mt 17,12 Bet Aš jums sakau, kad Elijas jau atėjo, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 16,21 Iz 53,3-12 Mt 11,2 Mt 11,9-15 Mt 14,3-10 Mt 21,23-25 Mt 21,32 Mk 6,14-28 Mk 9,12-13 Mk 11,30-32 Lk 3,19-20 Lk 7,33 Lk 9,21-25 Jn 1,11 Jn 5,32-36 Apd 2,23 Apd 3,14-15 Apd 4,10 Apd 7,52 Apd 13,24-28 Baalas dvasiaDievas kentėjoElijaselijas mokinysgyvenimas kančiainkarnacijaįsūnijimasJonas krikštytojasreinkarnacija
Mt 17,13 Tuomet mokiniai suprato, kad Jis kalbėjo jiems apie Joną Krikštytoją. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 11,14 elijas mokinysJonas krikštytojas
Mt 17,14 Jiems atėjus prie minios, priėjo vienas vyras ir puolė prieš Jį ant kelių, sakydamas: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,14-19 Mk 1,40 Mk 9,14-29 Mk 10,17 Lk 9,37-43 Apd 10,25-26 abejojimasepilepsija
Mt 17,15 „Viešpatie, pasigailėk mano sūnaus! Jis per miegus vaikščioja ir labai kankinasi: dažnai įpuola į ugnį ir į vandenį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,24 Job 1,10-19 Job 2,7 Mt 8,31-32 Mt 15,22 Mk 5,4-5 Mk 5,22-23 Mk 9,17-18 Mk 9,20-22 Lk 9,38-42 Jn 4,46-47 apie demonusbeprotybėdemonu isvarymasepilepsijanetyrosios Dvasiosviskas imanoma
Mt 17,16 Aš atvedžiau jį pas Tavo mokinius, bet jie nepajėgė išgydyti“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kar 4,29-31 Mt 17,19-20 Lk 9,40 Apd 3,16 Apd 19,15-16 nepriemimaspralaimejimas
Mt 17,17 Tada Jėzus atsakė: „O netikinti ir iškrypusi karta! Kaip ilgai man reikės su jumis būti? Kaip ilgai jus kęsti? Atveskite jį pas mane“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 20,27 Iš 10,3 Iš 16,28 Sk 14,11 Sk 14,27 Ps 95,10 Pat 1,22 Pat 6,9 Jer 4,14 Mt 6,30 Mt 8,26 Mt 13,58 Mt 16,8 Mk 9,19 Mk 16,14 Lk 9,41 Lk 24,25 Apd 13,18 Heb 3,16-19 abejojimasabejonėsgavėnianetikėjimaspumpurai
Mt 17,18 Jėzus sudraudė demoną, šis išėjo iš berniuko, ir tą pačią akimirką jis pasveiko. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,22 Mt 12,22 Mt 15,28 Mk 1,34 Mk 5,8 Mk 9,25-27 Lk 4,35-36 Lk 4,41 Lk 8,29 Lk 9,42 Jn 4,52-53 Apd 16,18 Apd 19,13-15 blogis prasidejodemonu isvarymasegzorcizmasegzorcizmo maldaišvarymas
Mt 17,19 Tuomet mokiniai priėjo prie Jėzaus vieni ir klausė: „Dėl ko mes negalėjome jo išvaryti?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 4,10 Mk 9,28
Mt 17,20 Jėzus jiems atsakė: „Dėl jūsų netikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų. Ir nieko jums nebūtų neįmanomo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 17,6 Mt 13,31 Mt 21,21 Mk 11,23 1 Kor 13,2 Mk 9,23 Mt 14,30-31 Mt 17,9 Mt 17,17 Mk 4,31 Lk 1,37 Lk 18,27 Jn 11,40 1 Kor 12,9 Heb 3,19 amžina stiprybėdamasko upėdievo stiprybėmaži darbaistiprinastiprus maistaspasninkas
Mt 17,21 O šita veislė kitaip neišvaroma, kaip tik malda ir pasninku“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 9,29 1 Kar 17,20-21 Dan 9,3 Mt 12,45 Apd 13,2-3 Apd 14,23 1 Kor 7,5 2 Kor 11,27 Ef 6,18 bus pareikalautanešvankėlispasninkaspasninkas danieliauspasninkas maldapasninkuosetikėjimo nauda
Mt 17,22 Būdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems sakė: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 16,21 Mt 20,17-18 Mk 8,31 Lk 24,26 Mt 16,28 Mt 17,23 Mt 24,10 Mt 26,16 Mt 26,46 Mk 9,30-32 Mk 10,33-34 Lk 9,22 Lk 9,44-45 Lk 18,31-34 Lk 24,6-7 Lk 24,46 Apd 7,52 1 Kor 11,23 Galilėjos ežerasJėzus prisikelėlimasTiberiados ežerasžmogaus sūnus
Mt 17,23 ir jie nužudys Jį, o trečią dieną Jis prisikels“. Tada jie labai nuliūdo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,21 Zch 13,7 Ps 16,10 Ps 22,15 Ps 22,22-31 Iz 53,7 Iz 53,10-12 Dan 9,26 Mk 8,31 Jn 2,19 Jn 16,6 Jn 16,20-22 Apd 2,23-31 1 Kor 15,3-4 nauja savaitepenktadienistrečią dienątrečiąją dienątris dienas
Mt 17,24 Atėjus jiems į Kafarnaumą, prie Petro priėjo didrachmų rinkėjai ir paklausė: „Ar jūsų Mokytojas nemoka didrachmos?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 30,13 Iš 38,26 Mk 9,33
Mt 17,25 Jis atsakė: „Taip!“ Kai parėjo į namus, Jėzus pirmas jį prakalbino: „Kaip manai, Simonai? Iš ko žemės karaliai ima muitą ar mokestį: iš savo vaikų ar iš svetimųjų?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,17 Mt 22,19 Mt 22,21 1 Sam 17,25 Mt 3,15 Rom 13,6-7 budėti
Mt 17,26 Petras Jam atsakė: „Iš svetimųjų“. Jėzus jam tarė: „Taigi vaikai laisvi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti skriaudos atleidimas
Mt 17,27 Tačiau, kad jų nepapiktintume, nueik prie ežero, užmesk meškerę, paimk pirmą užkibusią žuvį; ją pražiodęs, rasi staterą. Paimk ją ir atiduok jiems už mane ir už save“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 8,13 Pr 1,28 1 Kar 17,4 Ps 8,8 Jon 1,17 Jon 2,10 Mt 15,12-14 Jn 6,61 Rom 14,21 Rom 15,1-3 1 Kor 8,9 1 Kor 9,19-22 1 Kor 10,32-33 2 Kor 6,3 2 Kor 8,9 1 Tes 5,22 Tit 2,7-8 Heb 2,7-8 Jok 2,5 gyvunų žudymashumorasižeidimaslaimingaslaukinis asilaslinksmaloežuvisskriaudos atleidimasžūklėžuvisžvejojo

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį