Biblijos vartai

Atversta Mok 8,1-17 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 17.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Bet nedorėliui nebus gerai ir netruks ilgai jo dienos, kurios tėra šešėlis, nes jis nebijo Dievo. Žemėje kartais teisusis gauna, ką nedorėlis yra nusipelnęs, o nedorėlis gauna, ką yra nusipelnęs teisusis. Kai aš stengiausi suprasti išmintį ir tai, kas vyksta žemėje, kodėl žmonės nei dieną, nei naktį nesudeda akių, aš pamačiau visus Dievo darbus ir supratau, kad žmogus negali suvokti, kas vyksta po saule.

Mok 8,1 Kas yra toks išmintingas, kad galėtų viską išaiškinti? Išmintis nušviečia žmogaus veidą ir sušvelnina jo bruožus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 28,50 Iš 34,29-30 Pat 4,8-9 Apd 6,15 Pr 40,8 Pr 41,15-16 Pr 41,38-39 Job 33,23 Pat 1,6 Pat 17,24 Pat 24,5 Mok 2,13-14 Dan 2,28-30 Dan 2,47 Dan 4,18-19 Mt 17,2 Apd 4,13 Apd 4,29 1 Kor 2,13-16 Ef 6,19 2 Tim 4,17 2 Pt 1,20 citatos išmintisdidelė išmintisDievo išmintisišminties meilėišminties pradžiaišminties svarbaišmintisišmintis pažinimaspakeistaspasikeistipažinimas ramybėranda išmintįsupratingumasšviečiašviestuštybių tuštybė
Mok 8,2 Klausyk karaliaus įsakymų dėl Dievui duotos priesaikos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 2,43 Iš 22,11 2 Sam 21,7 1 Krn 29,24 Pat 24,21 Ez 17,13-20 Rom 13,1-5 Tit 3,1 1 Pt 2,13-17
Mok 8,3 Neskubėk išeiti iš jo akivaizdos. Nedalyvauk nedorame darbe, nes jis gali daryti, ką nori. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mok 10,4 1 Kar 1,50-52 1 Kar 2,21-24 Pat 14,29 Pat 16,14-15 Pat 30,31 Iz 48,4 Jer 44,16-17 Dan 4,35 Dan 5,19 Apd 5,8-9
Mok 8,4 Karaliaus žodis yra galingas; kas gali jam sakyti: „Ką tu darai?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 9,12 Dan 4,35 1 Kar 2,25 1 Kar 2,29-34 1 Kar 2,46 Job 33,12-13 Job 34,18-19 Pat 19,12 Pat 20,2 Pat 30,31 Dan 3,15 Lk 12,4-5 Rom 9,20 Rom 13,1-4 abejonės Dievupalaiminta moteris
Mok 8,5 Klausydamas jo įsakymų, nepatirsi pikta. Išmintingas žmogus žino, kada ir kaip elgtis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 1,17 Iš 1,20-21 1 Krn 12,32 Ps 119,6 Pat 17,24 Mok 2,14 Mok 8,2 Mok 10,2 Oz 5,11 Lk 12,56-57 Lk 20,25 Apd 4,19 Apd 5,29 Rom 13,5-7 1 Kor 2,14-15 Fil 1,9-10 Kol 1,9 Heb 5,14 1 Pt 3,13-14 įpūstiiš širdiesmokslininkasnetinkamas elgesys
Mok 8,6 Kiekvienam dalykui yra laikas ir sprendimas, tačiau žmogui tai didelis vargas, En Lbd McGee mp3 Klausyti Mok 3,1 Mok 3,17 Mok 3,11 Mok 7,13-14 Mok 11,9-1 Iz 3,11-14 Iz 22,12-14 Lk 13,25 Lk 17,26-30 Lk 19,42-44 Heb 3,7-11 dievas tobulasnežinojimasvargų
Mok 8,7 nes nė vienas nežino, kas bus ir kada tai įvyks? En Lbd McGee mp3 Klausyti Mok 6,12 Mok 9,12 Pat 24,22 Mok 10,14 Pat 29,1 Mok 3,22 Mt 24,44 Mt 24,50 Mt 25,6-13 1 Tes 5,1-3 gyvenimo dienųnežinojimas
Mok 8,8 Nė vienas žmogus neturi galios sulaikyti dvasią nei pakeisti mirties laiko. Negali būti atleistas nuo šitos kovos, ir nedorybė neišgelbės to, kuris jai atsidavęs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 14,5 Iz 28,15 Įst 20,1-8 2 Sam 14,14 2 Kar 7,15 Job 34,14 Ps 9,17 Ps 49,6-9 Ps 52,5-7 Ps 73,18-28 Ps 89,48 Pat 14,32 Mok 3,21 Iz 28,18 1 Kor 15,43 2 Kor 13,4 Heb 9,27 dūmaieutanazijagyvenimo dienųlinksma širdismirties dienamirtimimirtingumasmirtismirusiejipaguodos dvasiasmerkimasžudyti save
Mok 8,9 Aš viską stebėjau, kreipiau dėmesį į kiekvieną dalyką pasaulyje. Kartais žmogus gali valdyti kitą žmogų ir pats sau kenkti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,5-9 Mok 5,8 Iš 14,28 Įst 2,30 2 Kar 14,10-12 2 Kar 25,7 Mok 1,14 Mok 3,10 Mok 4,7-8 Mok 5,13 Mok 7,25 gyvenimo dienųlinksma širdisman skaudapo saulėviena valdžia
Mok 8,10 Aš mačiau nedorėlius laidojant; jie eidavo į šventyklą, tačiau buvo pamiršti mieste, kuriame taip elgėsi. Tai irgi yra tuštybė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mok 9,5 Pat 10,7 Mok 2,16 2 Kar 9,34-35 Job 21,18 Job 21,32-33 Ps 31,12 Ps 122,1-5 Mok 1,11 Jer 17,13 Lk 16,22 Apd 6,13 Heb 10,38 džiaugtis gyvenimugyvenimo dienųlinksma širdismirties dienatustybetuštybė
Mok 8,11 Kadangi nuosprendis už piktus darbus ne tuojau įvykdomas, todėl žmonių širdys yra visiškai atsidavę daryti pikta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 10,6 Iz 26,10 Rom 2,4-5 Iš 8,15 Iš 8,32 Job 21,11-15 Ps 50,21-22 Iz 5,18-19 Iz 57,11 Jer 42,15 Jer 48,11 Mt 24,49-50 2 Pt 3,3-10 Dievo kantrybėfrankenšteinasgyvenimo dienųgyvybes nutraukimasišteisinti nedorėlįJėzaus bausmenaivumasnusikaltimaspareigaširdies kietumasteisimaviskas praeina
Mok 8,12 Nors nusidėjėlis ir šimtą kartų nusikaltęs ilgai gyventų, tačiau aš žinau, kad tie, kurie bijo Dievo, tikrai patirs gera. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 37,11 Ps 37,18-19 Mok 7,15 Pat 1,32-33 Mok 3,14 Iz 3,10-11 Mt 25,34 Įst 12,25 1 Kar 2,5-9 1 Kar 21,25 1 Kar 22,34-35 1 Krn 16,30 Ps 96,9 Ps 112,1 Ps 115,13 Pat 13,21 Mok 5,16 Mok 7,18 Iz 65,13-14 Iz 65,20-24 Mt 25,41-46 Lk 1,50 Rom 2,5 Rom 9,22 2 Pt 2,9 akys matopesimizmas
Mok 8,13 Bet nedorėliui nebus gerai ir netruks ilgai jo dienos, kurios tėra šešėlis, nes jis nebijo Dievo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 14,2 Mok 6,12 Iz 3,11 Job 7,6-7 Job 18,5 Job 20,5 Job 21,30 Ps 11,5 Ps 39,5 Ps 55,23 Ps 144,4 Iz 30,13 Iz 57,21 Mal 3,18 Mt 13,49-50 Jn 5,29 Jok 4,14 2 Pt 2,3 gyvenimo dienųšešėlis
Mok 8,14 Žemėje kartais teisusis gauna, ką nedorėlis yra nusipelnęs, o nedorėlis gauna, ką yra nusipelnęs teisusis. Aš sakiau, kad tai taip pat tuštybė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mok 7,15 Mal 3,15 Job 21,7 Mok 2,14 Job 9,22-24 Job 21,17-34 Job 24,21-25 Ps 73,3 Ps 73,12-14 Mok 4,4 Mok 4,8 Mok 9,1-3 Mok 10,5 Jer 12,1 ilgas gyvenimasramiaitustybetuštybė
Mok 8,15 Tada aš gyriau linksmybę, nes žmogui nėra nieko geresnio po saule, kaip valgyti, gerti ir būti patenkintam. Tai pasiliks su juo jo darbuose per visas dienas, kurias Dievas jam davė po saule. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mok 2,24 Mok 3,12-13 Mok 5,18 Mok 3,22 Mok 9,7-9 1 Tim 4,3-4 1 Tim 6,17 aronas kušidėdalijimosi džiaugsmasdžiaugsmasdžiaugtisdžiaugtis gyvenimulinksmamėgautis gyvenimupo saulė
Mok 8,16 Kai aš stengiausi suprasti išmintį ir tai, kas vyksta žemėje, kodėl žmonės nei dieną, nei naktį nesudeda akių, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 127,2 Mok 1,13 Mok 2,23 Pr 31,40 Mok 4,8 Mok 5,12 Mok 7,25 Mok 8,7 Mok 8,9 iš širdiesmiegasmokslininkasnetinkamas elgesys
Mok 8,17 aš pamačiau visus Dievo darbus ir supratau, kad žmogus negali suvokti, kas vyksta po saule. Kaip žmogus besistengtų tyrinėdamas, jis nesuvoks to; net išmintingasis, kuris tariasi žinąs, to nesupras. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mok 3,11 Ps 73,16 Rom 11,33 Job 5,9 Job 11,7-9 Ps 40,5 Ps 104,24 Pat 30,3-4 Mok 7,23-24 Mok 11,5 Iz 40,28 amžinybė širdyjeapkulėaplinkaDievo planasevoliucijamokslasnežinojimaspastangos, jėgomispo saulėsavo pastangomis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį