Biblijos vartai

Atversta Mok 7,1-29 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 29.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Geras vardas yra geriau negu brangus tepalas ir mirties diena negu gimimo diena. Pabaiga geriau negu pradžia; kantrumas geriau negu išdidumas. Gerą dieną džiaukis, o nelaimės dieną susimąstyk: Dievas padarė vieną ir kitą, kad žmogus nežinotų, kas jo laukia.

Mok 7,1 Geras vardas yra geriau negu brangus tepalas ir mirties diena negu gimimo diena. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 22,1 Mok 4,2 Gg 1,3 Job 3,17 Pat 15,30 Pat 27,9 Mok 10,1 Gg 4,10 Iz 56,5 Iz 57,1-2 Lk 10,20 Jn 13,2 2 Kor 5,1 2 Kor 5,8 Fil 1,21-23 Heb 11,2 Heb 11,39 Apr 14,13 Ps 133,2 geras vardaskvepalailaikąs mirtiluosysmirti viešpačiuimirties dienamirties nugalėjimasmirusiejivaiko mirtisvaiko netektisvardaivardaialdonažmogus mirtisžmogaus prigimtis
Mok 7,2 Geriau eiti į gedulo negu į puotos namus, nes tai visų žmonių galas ir gyvieji susimąsto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 90,12 Pr 48,1-22 Pr 49,2-33 Pr 50,15-17 Sk 23,10 Įst 32,29 Įst 32,46 Job 1,4-5 Iz 5,11-12 Iz 22,12-14 Iz 47,7 Am 6,3-6 Ag 1,5 Mal 2,2 Mt 5,4 Mt 14,6-12 Rom 6,21-22 Fil 3,19 Heb 9,27 1 Pt 4,3-4 ir būsiišminties meilėkas ašmirties dienamirtisneimkiteneuzsigautumžmogaus mirtisžmogus mirtis
Mok 7,3 Geriau yra liūdėti negu juoktis, nes liūdnas veidas daro širdį geresnę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 7,9-11 Ps 119,67 Ps 119,71 Ps 126,5-6 Jer 31,8-9 Jer 31,15-20 Jer 50,4-5 Dan 9,3-19 Dan 10,2-3 Dan 10,19 Zch 12,10-14 Lk 6,21 Lk 6,25 Jn 16,20-22 Rom 5,3-4 2 Kor 4,17 Heb 12,10-11 Jok 1,2-4 Jok 4,8-10 liudnanusivylimas
Mok 7,4 Išmintingųjų širdis yra gedulo namuose, o kvailių – linksmybės namuose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 25,36 1 Sam 30,16 2 Sam 13,28 1 Kar 20,16 Neh 2,2-5 Iz 21,4 Iz 53,3-4 Jer 51,39 Jer 51,57 Dan 5,1-4 Dan 5,30 Oz 7,5 Nah 1,10 Mt 8,14-16 Mk 5,38-43 Mk 6,21-29 Lk 7,12-13 Jn 11,31-35 gedulasgyvenimo malonumainusivylimas
Mok 7,5 Geriau yra išgirsti išmintingo barimą negu klausytis kvailųjų giedojimo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 141,5 Pat 15,31-32 Pat 13,18 Ps 69,12 Pat 9,8 Pat 13,13 Pat 17,10 Pat 27,6 Apr 3,19 dovydas giedamuzikasaliašalia
Mok 7,6 Kvailio juokas yra kaip deginamų erškėčių spragsėjimas po puodu. Ir tai yra tuštybė. En Lbd  Ps 58,9 Ps 118,12 Mok 2,2 Pat 29,9 Iz 65,13-15 Am 8,10 Lk 6,25 Lk 16,25 2 Pt 2,13-17 Jud 1,12-13 medicinaskruostastustybetuštybė
Mok 7,7 Priespauda ir išmintingą padaro beprotį, o kyšiai sugadina širdį. En Lbd  Įst 16,19 Iš 23,8 Pat 17,23 Įst 28,33-34 Įst 28,65 1 Sam 8,3 1 Sam 12,3 Pat 17,8 Mok 4,1 Iz 1,23 Iz 33,15 suspaudimas
Mok 7,8 Pabaiga geriau negu pradžia; kantrumas geriau negu išdidumas. En Lbd  Pat 14,29 Pat 16,32 Rom 2,7-8 Heb 10,36 Jok 5,8 1 Pt 1,13 Ps 126,5-6 Pat 13,10 Pat 15,18 Pat 28,25 Iz 10,24-25 Iz 10,28-34 Lk 16,25 Lk 21,19 Gal 5,22 Ef 4,2 Jok 5,11 1 Pt 2,20-21 1 Pt 5,5-6 citatos kantrybedevyni sergantysdidele kantrybeDievo kantrybėišdidumasišdidus žmogusjaunuolioJėzaus apreiškimaskantrybėkantrybe šeimaikantrybė tikėjimekantrusmalda ligoniuipuikybėromumu
Mok 7,9 Nebūk greitas pykti, nes pyktis yra kvailio antyje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 14,17 Jok 1,19 Pat 16,32 Pr 4,5-6 Pr 4,8 Pr 34,7-8 Pr 34,25-26 Pr 34,30-31 1 Sam 25,21-22 2 Sam 13,22 2 Sam 13,28 2 Sam 13,32 2 Sam 19,43 Est 3,5-6 Pat 26,23-26 Jon 4,9 Mk 6,19 Mk 6,24 Ef 4,26-27 citatos kantrybedievas pykstagalvojimasgyvenimu nusivylimasilga kantrybeiššūkiaijis sužeidžiakantrybėkeiktiskvailikvailyskvailys patarimuskvailys sunusmalda ligoniuimirties nugalėjimasnešvankybėsnusivylimaspasipiktinimasperdėtą meilėpykčio nuodėmėpikta moterispiktaspiktas pasaulispikti žmonėspyktispiktumassaulė leidžiadividinio pasauliožmogaus trūkumai
Mok 7,10 Nesakyk: „Kodėl seniau buvo geriau negu dabar?“ Tai neišmintingas klausimas. En Lbd  Pr 6,11-12 Ts 6,13 Ps 14,2-3 Iz 50,1 Jer 44,17-19 Rom 1,22-32 Rom 3,9-19 aukso taisykDievo išmintisgailėtisilgas amžiusistorijaišminties lobiaikūno supuvimasmotiną senatvėjepagarba senatvėipalaimintas ateinantispažvelgėsenatvėsenėjimasšaliamono išmintisšiandienViešpats žiūrivyras rupinasivyriausias patarėjasvyro išmintisvisuomenežemės kilmė
Mok 7,11 Gerai yra išmintis su paveldėjimu, ypač tiems, kurie mato saulę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mok 11,7 1 Kar 3,6-9 Pat 8,10-11 Mok 2,13 Mok 9,15-18 Lk 16,8-9 1 Tim 6,17-19 gimtadienis
Mok 7,12 Išmintis yra tokia pat apsauga kaip pinigai, bet pažinimo pranašumas tas, kad išmintis suteikia gyvenimą tam, kuris ją turi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 3,18 Pat 8,35 Įst 30,19-20 Įst 32,47 Ts 9,15 Job 1,10 Job 22,21-25 Ps 57,1 Pat 2,7 Pat 2,11 Pat 9,11 Pat 11,4 Pat 14,20 Pat 18,10-11 Iz 30,2 Iz 32,2 Iz 33,6 Jn 12,50 Jn 17,3 Fil 3,8 citatos išmintisdalinimas pinigudidelė išmintisDievo išmintisgrozisissilavinimasišmanymasišminties lobiaiišminties meilėišminties svarbaišmintisišmintis gyvenimoišmintis pažinimasišsilavinimasmeilė pinigamspažinimaspažinimas ramybėpinigaisupratingumasšaliamono išmintistikėjimo ugdymasturtaiturtaisugdymasugdymuivyro išmintis
Mok 7,13 Pažvelk į Dievo darbus! Kas galėtų ištiesinti tai, ką Jis padarė kreivą? En Lbd  Mok 1,15 Job 12,14 Iz 14,27 Job 9,12 Job 11,10 Job 34,29 Job 37,14 Ps 8,3 Ps 107,43 Mok 3,11 Iz 5,12 Iz 43,13 Iz 46,10-11 Dan 4,35 Rom 9,15 Rom 9,19 Ef 1,11 kūrimasnesakyk netiesossukūrimastiessa
Mok 7,14 Gerą dieną džiaukis, o nelaimės dieną susimąstyk: Dievas padarė vieną ir kitą, kad žmogus nežinotų, kas jo laukia. En Lbd  Mok 3,22 Įst 28,47 Mok 3,4 Įst 8,3 1 Kar 8,47 1 Kar 17,17-18 2 Krn 33,12-13 Job 10,1-2 Ps 30,11-12 Ps 40,3 Ps 94,12-13 Ps 119,71 Mok 12,8 Mok 12,13 Iz 22,12-14 Iz 26,11 Iz 42,25 Jer 23,20 Oz 2,6-7 Mch 6,9 Ag 1,5-7 Mt 9,13 Lk 15,17-18 Jn 16,22-23 Apd 14,22 Jok 5,13 ateitisdžiaugsmingą davėjądžiaugtis gyvenimugyvenimo dienųkentėjimaiklestėjimaslaimėlaimė tailaimės šalislaimingas kurisrūpestis ateitimitikra laimė
Mok 7,15 Per savo beprasmes dienas mačiau, kaip teisusis žūva savo teisume, o nedorėlis ilgai gyvena, darydamas pikta. En Lbd  Mok 8,12-14 Mok 6,12 Pr 47,9 1 Sam 22,18-19 1 Kar 21,13 2 Krn 24,21-22 Job 9,22-23 Job 21,7-15 Ps 39,6 Ps 73,3-13 Mok 2,23 Mok 3,16 Mok 5,16-17 Mok 9,1-2 Mok 9,9 Iz 65,20 Jer 12,1-2 Mt 23,34-35 Jn 16,2 Apd 7,52 gyvenimo dienųilgas gyvenimasjogamirtis
Mok 7,16 Nebūk per daug teisus nė per daug išmintingas; nepakenk pats sau. En Lbd  Rom 12,3 Pat 25,16 Fil 3,6 Pr 3,6 Job 11,12 Job 28,28 Pat 23,4 Mok 12,12 Mt 6,1-7 Mt 9,14 Mt 15,2-9 Mt 23,5 Mt 23,23-24 Mt 23,29 Mt 23,38 Lk 18,12 Rom 10,2 Rom 11,25 1 Kor 3,18 1 Kor 3,20 Kol 2,18 Kol 2,23 1 Tim 4,3 Jok 3,13-17 Apr 18,19
Mok 7,17 Nebūk per daug nedoras nė kvailas, kad nemirtum prieš laiką. En Lbd  Ps 55,23 Pat 10,27 Jok 1,21 Pr 38,7-10 1 Sam 25,38 Job 15,32-33 Job 22,16 Jer 2,33-34 Ez 8,17 Ez 16,20 Apd 5,5 Apd 5,10 Apd 12,23 antibiotikaidykynėeutanazijageros mintysilgas gyvenimaslaikąs mirtimirkite saumirusius artimuosiuspamilau taveprailgintisavižudybė
Mok 7,18 Gera laikytis vieno ir nepaleisti kito, nes bijantis Dievo išvengs viso to. En Lbd  Mok 12,13 Mok 8,12 Mok 11,6 Lk 11,42 Ps 25,12-14 Ps 145,19-20 Pat 4,25-27 Pat 8,20 Mok 3,14 Jer 32,40 Mal 4,2 Lk 1,50 gyvenimo dienųlinksma širdis
Mok 7,19 Išmintingas yra stipresnis už dešimt galiūnų. En Lbd  Pat 21,22 Pat 24,5 2 Sam 20,16-22 Mok 9,13-18 Kol 1,9-11
Mok 7,20 Nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris visad gera darytų ir niekad nenusidėtų. En Lbd  1 Kar 8,46 2 Krn 6,36 Pat 20,9 Rom 3,23 Ps 143,2 Job 15,14-16 Ps 130,3 Iz 53,6 Iz 64,6 Jok 3,2 1 Jn 1,8-10 ciklasdievas tobulasekleziastoišrinktasisjėzus nenusidėjęskambarėlįmergelė marijanekaltybenesuprantunuodėmėnuodėminga prigimtisnusidėjėliamsnusidėjelisnusigręžknuslėpta nuodėmėpaskyrėperfekcionizmasstovintisteisingastobulumasužbaigta nuodėmėžmogus žemėje
Mok 7,21 Nekreipk dėmesio į visas kalbas, kad neišgirstum savo tarno tave keikiant. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 30,10 2 Sam 16,10 2 Sam 19,19 Iz 29,21 1 Kor 13,5-7 smalsumassmalsumosocialinė fobija
Mok 7,22 Nes tavo širdis žino, kad ir tu dažnai keiki kitus. En Lbd  1 Kar 2,44 Mt 15,19 Mt 18,32-35 Jn 8,7-9 Jok 3,9 kalbėjimas
Mok 7,23 Aš viską išmintingai tyrinėjau ir galvojau, kad būsiu išmintingesnis, bet tai buvo toli nuo manęs. En Lbd  Rom 1,22 Pr 3,5 1 Kar 3,11-12 1 Kar 11,1-8 1 Kor 1,20 nežinojimas
Mok 7,24 Visa tai yra toli ir labai giliai. Kas visa tai ištirs? En Lbd  Rom 11,33 1 Tim 6,16 Įst 30,11-14 Job 11,7-8 Job 28,12-23 Job 28,28 Ps 36,6 Ps 139,6 Iz 55,8-9
Mok 7,25 Aš nusprendžiau savo širdyje pažinti, ištirti ir surasti išmintį bei priežastis, suprasti kvailumo, beprotystės ir neišmanymo pragaištingumą. En Lbd  Mok 10,13 Pr 34,7 Joz 7,13 2 Sam 13,12 Pat 17,12 Pat 26,11 Mok 1,13-17 Mok 2,1-3 Mok 2,12 Mok 2,15 Mok 2,20 Mok 3,16-17 Mok 7,27 Mok 9,1-3 Jer 12,1-2 2 Pt 2,3-9 2 Pt 3,3-9 beprotybėdievas plakageidžia dvasiagilinkisiš širdieskvailakvailystėmokslininkasnetinkamas elgesyssavas protasviska ištirkite
Mok 7,26 Aš supratau, kad kartesnė už mirtį yra moteris, kurios širdyje yra spąstai ir tinklai, o rankose – virvės. Kas patinka Dievui, tas pabėgs nuo jos, bet nusidėjėlį ji sugauna. En Lbd  Pat 22,14 Pat 2,18-19 Pat 5,3-5 Ts 16,18-21 Pat 2,16 Pat 7,21-27 Pat 9,18 Pat 23,27-28 Mok 2,26 gundymailytispagundymaspiktnaudžiavimasskaistybė
Mok 7,27 Tai aš supratau, – sako pamokslininkas, – lygindamas vieną dalyką su kitu, kol radau atsakymą. En Lbd  Mok 1,1-2 Mok 12,8-10 gyvenimo dienųlinksma širdis
Mok 7,28 Ko mano siela ieškojo, bet aš neradau? Suradau vieną vyrą iš tūkstančio, bet moters tarp visų neradau nė vienos. En Lbd  Job 33,23 1 Kar 11,1-3 Ps 12,1 Mok 7,23-24 Iz 26,9 protinga žmona
Mok 7,29 Štai ką aš supratau: Dievas sukūrė visus žmones teisius, bet jie patys daug dalykų prasimano. En Lbd  Pr 3,6-7 Pr 1,26-27 Pr 5,1 Pr 6,5-6 Pr 6,11-12 Pr 11,4-6 Ps 99,8 Ps 106,29 Ps 106,39 Jer 2,12-13 Jer 4,22 Ez 22,6-13 Mk 7,8-9 Apd 7,40-43 Rom 1,21-32 Rom 3,9-19 Ef 2,2-3 Tit 3,3 Dievo kurinijakaltaskompiuteriaikompiuterislaisvė žmoguireputacijasąžinėsiela gyvūnaivyrasžmogus

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį