Biblijos vartai

Atversta Mk 5,1-43 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 43.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Saikdinu tave Dievu, nekankink manęs!“ Jėzus mat buvo paliepęs: „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“ Jėzus dar paklausė: „O kaip tu vadiniesi?“ Ji atsakė: „Mano vardas – Legionas, nes mūsų daug“. Ir Jėzus iš karto pajuto, kad iš Jo išėjo jėga, ir, atsigręžęs į minią, paklausė: „Kas prisilietė prie mano apsiausto?“ Jo mokiniai Jam atsakė: „Matai, kaip minia Tave spaudžia, o Tu klausi: ‘Kas mane palietė?’“ Bet Jis dairėsi tos, kuri taip buvo padariusi. Jam dar tebekalbant, atėjo sinagogos vyresniojo žmonės ir pranešė: „Tavo duktė numirė, kam dar vargini Mokytoją?“ Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus tarė sinagogos vyresniajam: „Nebijok, vien tik tikėk!“ Ir Jis niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną.

Mk 5,1 Jie priplaukė ežero krantą gadariečių krašte. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 4,35 Mt 8,28-34 Lk 8,26-39 legionasskausmas
Mk 5,2 Jam išlipus iš valties, tuojau prieš Jį iš kapinių atbėgo vyras, turintis netyrąją dvasią. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 1,23 Iz 65,4 Mk 1,26 Mk 3,30 Mk 4,1 Mk 5,8 Mk 7,25 Lk 8,27 Lk 9,42 legionassaul
Mk 5,3 Jis gyveno kapų rūsiuose, ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 65,4 Dan 4,32-33 Mk 9,18-22 Lk 8,29 demonu isvarymasegzorcizmo malda
Mk 5,4 Nors jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandines, nutraukydavo pančius, ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Jok 3,7-8 atvėrė akisdemonu isvarymasdviveidiskumasdviveidiškumasegzorcizmo maldakurtumas
Mk 5,5 Per kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kalnus ir kapines, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Job 2,7-8 1 Kar 18,28 Jn 8,44 akmenimisakmenisgyvuliu apdorojimaslegionasmirties dvasiasavęs žalojimassmarkus
Mk 5,6 Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė prieš Jį En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 66,3 Ps 72,9 Lk 4,41 Apd 16,17 Jok 2,19 mergaite kelkis
Mk 5,7 ir ėmė garsiai šaukti: „Ko Tau reikia iš manęs, Jėzau, aukščiausiojo Dievo Sūnau? Saikdinu tave Dievu, nekankink manęs!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 8,29 Apd 16,17 Mt 4,3 Mt 26,63 Lk 8,28 Apd 19,13 Pr 3,15 1 Kar 22,16 Oz 14,8 Mt 16,16 Mk 1,24 Mk 3,11 1 Jn 3,8 Jud 1,6 Apr 12,12 Mk 14,61 Lk 1,32 Lk 4,34 Lk 6,35 Jn 20,31 Apd 8,36 Rom 16,20 Heb 2,14 Heb 7,1 2 Pt 2,4 Apr 20,1-3 apsėdimasdemonaidemonasdemonusegzorcizmaskalvųkiaulėkopecioslegionasnedidelis tikėjimaspaaukojimas demonuispiritizmassurištiturėjimasvelnio troškimaszmogaus vidusžmogaus vidus
Mk 5,8 Jėzus mat buvo paliepęs: „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mk 1,25 Mk 9,25-26 Apd 16,18 egzorcizmaslegionas
Mk 5,9 Jėzus dar paklausė: „O kaip tu vadiniesi?“ Ji atsakė: „Mano vardas – Legionas, nes mūsų daug“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,53 Lk 8,30 Mt 12,45 Mk 5,15 Lk 11,21-26 bibliniais vardailegionaspsichologine ligavelnio išvarymas
Mk 5,10 Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 3,22 Mk 5,13 Dvasios liudijimaslegionas
Mk 5,11 Ten pat, atkalnėje, ganėsi didžiulė kiaulių banda. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 11,7-8 Įst 14,8 Iz 65,4 Iz 66,3 Mt 8,30 Lk 8,32
Mk 5,12 Visi demonai maldavo Jį, sakydami: „Pasiųsk mus į tas kiaules, kad į jas sueitume!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Job 1,10-12 Job 2,5 Lk 22,31-32 2 Kor 2,11 1 Pt 5,8 demonaidemonai paklūstademonų išvarymasdemonushumoraslegionasrankų galia
Mk 5,13 Jėzus iškart jiems leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko kiaules, ir visa banda, apie du tūkstančius kiaulių, metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,22 Job 1,12 Job 2,6 Mt 8,32 Jn 8,44 1 Pt 3,22 Apr 9,11 Apr 13,5-7 Apr 20,7 demonaidemonų išvarymasdemonusegzorcizmasegzorcizmo maldagyvūnaiJėzaus keliaslegionasnetyrosios Dvasiossmarkus
Mk 5,14 Tie, kurie jas ganė, išbėgiojo ir pranešė apie įvykį mieste ir kaimuose. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 8,33 Lk 8,34 legionas
Mk 5,15 Atėję prie Jėzaus, pamatė sėdintį demonų apsėstąjį – tą, kuriame buvo Legionas, – apsirengusį ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mk 5,9 1 Sam 6,20-21 1 Sam 16,4 1 Krn 15,13 Job 13,11 1 Krn 13,12 Ps 14,5 Iz 49,24-25 Mt 4,24 Mt 9,33 Mt 12,29 Mk 5,4 Mk 5,16 Mk 5,18 Lk 8,27 Lk 8,35-36 Lk 10,39 Kol 1,13 2 Tim 1,7 demonaidemonasdemonuslegionasnaujanuogumaspaaukojimas demonuiproblemos
Mk 5,16 Mačiusieji papasakojo jiems, kas nutiko su apsėstuoju, ir apie kiaules. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti liudijimai
Mk 5,17 Tada žmonės ėmė Jėzų maldauti, kad Jis pasišalintų iš jų krašto. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 16,39 Mt 8,34 Lk 5,8 Pr 26,16 Įst 5,25 1 Kar 17,18 Job 21,14-15 Mk 1,24 Mk 5,7 Lk 8,37 atstumtieji
Mk 5,18 Jėzui lipant į valtį, buvęs demonų apsėstasis prašė leisti pasilikti su Juo, En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Lk 8,38-39 Ps 116,12 Mk 5,7 Mk 5,17 Lk 17,15-17 Lk 23,42-43 Fil 1,23-24 legionas
Mk 5,19 bet Jėzus nesutiko ir pasakė: „Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių didžių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 66,16 Iz 38,9-20 Dan 4,1-3 Dan 4,37 Dan 6,25-27 Jon 2,1-10 Jn 4,29 Apd 22,1-21 Apd 26,4-29 Dievo gailestingumasDvasios liudijimasgailestislegionasliudijimailiudijimasliudytojasneisgelbetos sielospasigailejimasperlųpriminstikėjimo liudijimaiViešpaties vardu
Mk 5,20 Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam padarė, ir visi stebėjosi. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 4,25 Mk 7,31 išgelbėtasiškreipialegionasnaujapriimti saveskelbti Evangelijasugriautiviengungis
Mk 5,21 Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, prie Jo susirinko didžiulė minia, ir Jis buvo paežerėje. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,1 Lk 8,40 Mk 4,1 apie valtįmergaite kelkis
Mk 5,22 Štai ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jayras, ir, pamatęs Jį, puola Jam po kojų, En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Lk 13,14 Apd 13,15 Apd 18,8 Apd 18,17 Mk 5,33 Mk 5,35-36 Mk 5,38 Mt 2,11 Mt 9,18-26 Lk 5,8 Lk 8,28 Lk 8,41-56 Apd 10,25-26 Apr 22,8 jezabelemergaite kelkissinagogos vyresniojo
Mk 5,23 karštai maldaudamas: „Mano dukrelė miršta! Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mk 16,18 Lk 4,40 Lk 13,13 Apd 28,8 2 Sam 12,15-16 Mk 7,32 Mk 8,23 2 Kar 5,11 Ps 50,15 Ps 107,19 Mt 8,3 Mk 6,5-6 Mk 6,13 Mk 7,25-27 Mk 9,21-22 Lk 4,38 Lk 7,2-3 Lk 7,12 Jn 4,46-47 Jn 11,3 Apd 6,6 Apd 9,17 Jok 5,14-15 Dievas atlyginsgera padarėteišmėginimasmergaite kelkistėvų pareigatėvų tėvaivaiko veidas
Mk 5,24 Jėzus nuėjo su juo. Paskui Jį sekė didžiulė minia ir Jį spauste spaudė. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mk 5,31 Mk 3,9-10 Mk 3,20 Lk 7,6 Lk 8,42 Lk 8,45 Lk 12,1 Lk 19,3 Apd 10,38
Mk 5,25 Ten buvo viena moteris, dvylika metų serganti kraujoplūdžiu. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 15,25-27 Kun 15,19-20 Mt 9,20-22 Lk 8,43-44 Lk 13,11 Jn 5,5-6 Apd 4,22 Apd 9,33-34 skausmas
Mk 5,26 Nemaža iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visa, ką turėjo, ji nė kiek nepasitaisė, bet ėjo vis blogyn. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Job 13,4 Ps 108,12 Jer 8,22 Jer 30,12-13 Jer 51,8 gydytojailigasmedicinanepagydomassiuntė ligassubrendimas
Mk 5,27 Išgirdusi apie Jėzų, ji prasispraudė iš minios galo ir prisilietė prie Jo apsiausto. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 19,12 2 Kar 13,21 Mt 14,36 Mk 6,56 Apd 5,15
Mk 5,28 Mat ji kalbėjo: „Jeigu paliesiu bent Jo drabužį – išgysiu!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti depresijalietimasprisilietimas
Mk 5,29 Tuojau kraujas nustojo jai plūdęs, ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi nuo savo ligos. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 3,10 Mk 5,34 Iš 15,26 Kun 20,18 1 Kar 8,37 Job 33,24-25 Ps 30,2 Ps 103,3 Ps 107,20 Ps 147,3 Lk 7,21 naujašaltinis
Mk 5,30 Ir Jėzus iš karto pajuto, kad iš Jo išėjo jėga, ir, atsigręžęs į minią, paklausė: „Kas prisilietė prie mano apsiausto?“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Lk 6,19 Lk 5,17 Lk 8,46 1 Pt 2,9 auskarasdorybėdorybė darbasLozoriaus sesuomergaite kelkis
Mk 5,31 Jo mokiniai Jam atsakė: „Matai, kaip minia Tave spaudžia, o Tu klausi: ‘Kas mane palietė?’“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Lk 8,45 Lk 9,12
Mk 5,32 Bet Jis dairėsi tos, kuri taip buvo padariusi. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Lozoriaus sesuo
Mk 5,33 Moteris išėjo į priekį išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko, ir, puolusi prieš Jį, papasakojo visą tiesą. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 30,2 Ps 66,16 Ps 103,2-5 Ps 116,12-14 Mk 4,41 Lk 1,12 Lk 1,29 Lk 8,47 akimirksniu
Mk 5,34 O Jis tarė jai: „Dukra, tavo tikėjimas išgydė tave, eik rami ir būk sveika nuo savo ligos“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Lk 8,48 Mt 9,22 Lk 7,50 Lk 18,42 1 Sam 1,17 1 Sam 20,42 2 Kar 5,19 Mok 9,7 Mt 9,2 Mk 5,29 Mk 10,52 Lk 17,19 Apd 14,9 aš surinksiudavid marijadievas gydytojadievas gydogalingos rankosgydyti ligasgyvybjaunas kūnasjudas makabiejuskūno supuvimaslietimasnepaniekink gydytojopadrasinimas ligojepagydėpagydisiuprovisionsužeidžiasveikata biblijoješirdies žaizdatepadedatikėjimo keliastikėjimo liudijimaiužeisiužaizdomis
Mk 5,35 Jam dar tebekalbant, atėjo sinagogos vyresniojo žmonės ir pranešė: „Tavo duktė numirė, kam dar vargini Mokytoją?“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 5,22 Jn 11,28 Mt 26,18 Mk 10,17 Lk 7,6-7 Lk 8,49 Jn 5,25 Jn 11,21 Jn 11,25 Jn 11,32 Jn 11,39 mergaite kelkis
Mk 5,36 Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus tarė sinagogos vyresniajam: „Nebijok, vien tik tikėk!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Lk 8,50 2 Krn 20,20 Mt 9,28-29 Mt 17,20 Mk 5,34 Mk 9,23 Jn 4,48-50 Jn 11,40 Rom 4,18-24 baimėbijojaudaug bėdųdievobaimingumasdrąsa išstovėtifilipiįtikėtikas itikesmarijos drasane baimėsnebijokite svajotinebijosiunepasiduosiunetikėsnetikiupagirdopasitikejimas dievupasitikėjimas viešpačiuširdimi tikėsitenebūgštaujatikėjimas širdyjetiki manimivertyb
Mk 5,37 Ir Jis niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mk 9,2 Mk 14,33 Lk 8,51 Apd 9,40 2 Kor 13,1 apaštalas LukasJokūbo laiškasJono mokiniaiPetraspetras buvauSimonas pasiūlė
Mk 5,38 Atėjęs į sinagogos vyresniojo namus, Jėzus pamatė sujudimą ir garsiai verkiančius bei raudančius. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Jer 9,17-20 Mt 9,23-24 Mt 11,17 Mk 5,22 Lk 8,52-53 Apd 9,39
Mk 5,39 Įžengęs vidun, Jis tarė: „Kam tas triukšmas ir verksmas?! Vaikas nėra miręs, o miega“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 20,10 Dan 12,2 Jn 11,11-13 1 Kor 11,30 1 Tes 4,13-14 1 Tes 5,10 mergaite kelkismiegas
Mk 5,40 Žmonės šaipėsi iš Jo. Tada, išvaręs juos visus, Jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 19,14 2 Kar 4,33 Neh 2,19 Job 12,4 Ps 22,7 Ps 123,3-4 Mt 7,6 Mt 9,24-25 Lk 8,53-54 Lk 16,14 Apd 17,32 mergaite kelkis
Mk 5,41 Paėmęs mergaitę už rankos, pasakė jai: „Talitá kum“; išvertus reiškia: „Mergaite, sakau tau, kelkis!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 1,31 Pr 1,3 Ps 33,9 Mk 1,41 Lk 7,14-15 Lk 8,54-55 Jn 5,28-29 Jn 11,43-44 Apd 9,40-41 Rom 4,17 Fil 3,21 kalbos kitoslietimasmergaitemergaite kelkisnatanaelisprisilietimas
Mk 5,42 Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo dvylika metų. Jie nustėro iš nuostabos. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 1,27 Mk 4,41 Mk 6,51 Mk 7,37 Apd 3,10-13 mergaite kelkis
Mk 5,43 Jis griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų, ir liepė duoti mergaitei valgyti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 8,4 Mt 9,30 Mt 12,16-18 Mt 17,9 Mk 1,43 Mk 3,12 Mk 7,36 Lk 5,14 Lk 8,56 Lk 24,30 Lk 24,42-43 Jn 5,41 Apd 10,41

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį