Biblijos vartai

Atversta Mk 12,1-44 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 44.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: O kad mirusieji keliasi, – ar neskaitėte Mozės knygoje, kaip Mozei Dievas pasakė iš krūmo: ‘Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas!’? Vienas iš Rašto žinovų, girdėjęs juos besiginčijant ir supratęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė Jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: ‘Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu ir visomis savo jėgomis’, – tai pirmasis įsakymas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė: „Tu netoli nuo Dievo karalystės!“ Ir niekas daugiau nebedrįso Jo klausti.

Mk 12,1 Jėzus pradėjo kalbėti jiems palyginimais: „Vienas žmogus pasodino vynuogyną, aptvėrė jį tvora, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į tolimą šalį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Gg 8,11-12 Iz 5,1-4 Mt 25,14 Mk 4,2 Mk 4,11-13 Mk 4,33-34 Mk 13,34 Neh 9,13-14 Ps 78,68-69 Ps 80,8-16 Ps 147,19-20 Iz 7,23 Jer 2,21 Ez 20,11-12 Ez 20,18-20 Ez 20,49 Mt 13,10-15 Mt 13,34-35 Mt 21,28-14 Mk 12,1-12 Lk 8,10 Lk 13,6-9 Lk 15,13 Lk 19,12 Lk 20,9-19 Lk 22,9 Jn 15,1-8 Apd 7,38 Apd 7,46-47 Rom 3,1-2 Rom 9,4-5 Rom 11,17-24 bokštąbokštasosanavynmedvynuogynai
Mk 12,2 Atėjus metui, jis nusiuntė pas vynininkus tarną atsiimti iš vynininkų savo vaisių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ts 6,8-10 2 Kar 17,13 2 Krn 36,15 Ezr 9,11 Ps 1,3 Jer 25,4-5 Jer 35,15 Jer 44,4 Mch 7,1 Zch 1,3-6 Zch 7,7 Mt 21,34 Lk 12,48 Lk 20,10 Jn 15,1-8 Heb 1,1 dešimt tūkstančiųmetų laikąi
Mk 12,3 Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Krn 36,16 Neh 9,26 Apd 7,52 1 Tes 2,15 Heb 11,36-37 1 Kar 18,4 1 Kar 18,13 1 Kar 19,10 1 Kar 19,14 1 Kar 22,27 2 Krn 16,10 2 Krn 24,19-21 Jer 2,30 Jer 20,2 Jer 26,20-24 Jer 29,26 Jer 37,15-16 Jer 38,4-6 Jer 44,4-5 Jer 44,16 Dan 9,10-11 Zch 7,9-13 Mt 23,34-37 Lk 11,47-51 Lk 13,33-34 Lk 20,10-12
Mk 12,4 Tada jis vėl nusiuntė pas juos kitą tarną, o tie, apmėtę akmenimis, sužeidė jį į galvą ir išniekinę paleido. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mk 12,5 Jis pasiuntė dar vieną, bet tą jie nužudė; ir dar daugelį kitų tarnų, kurių vienus jie primušė, kitus nužudė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Neh 9,30 Jer 7,25-28 Mt 5,12 Mt 21,35-36 Mt 22,6 Mt 23,37 Mk 9,13 Lk 6,22-23 Lk 6,36 pirmieji žmonės
Mk 12,6 Dar vieną turėjo – mylimąjį sūnų. Jį nusiuntė pas juos paskutinį, sakydamas sau: ‘Jie gerbs mano sūnų’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 3,17 Heb 1,1-2 Pr 22,2 Pr 22,12 Pr 37,3 Pr 37,11-13 Pr 44,20 Ps 2,7 Ps 2,12 Iz 42,1 Mt 1,23 Mt 11,27 Mt 17,5 Mt 26,63 Mk 1,11 Mk 9,7 Lk 3,22 Lk 9,35 Jn 1,14 Jn 1,18 Jn 1,34 Jn 1,49 Jn 3,16-18 Jn 3,35 Jn 5,23 Heb 1,6 1 Jn 4,9 1 Jn 5,11-12 Apr 5,9-13
Mk 12,7 Bet vynininkai tarėsi: ‘Tai paveldėtojas. Eikime, užmuškime jį, ir jo palikimas bus mūsų’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 3,15 Pr 37,20 Ps 2,2-3 Ps 22,12-15 Iz 49,7 Iz 53,7-8 Mt 2,3-13 Mt 2,16 Mk 12,12 Jn 11,47-50 Apd 2,23 Apd 5,28 Apd 7,52 Apd 13,27-28
Mk 12,8 Nutvėrę nužudė jį ir išmetė laukan iš vynuogyno. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 21,33 Mt 21,39 Lk 20,15 Heb 13,11-13
Mk 12,9 Ką tada darys vynuogyno šeimininkas? Jis ateis, nužudys vynininkus ir atiduos vynuogyną kitiems. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 21,43 Lk 19,27 Kun 26,15-18 Kun 26,23-24 Kun 26,27-28 Įst 4,26-27 Įst 28,15-68 Joz 23,15 Pat 1,24-31 Iz 5,5-7 Iz 29,17 Iz 32,15-16 Iz 65,15 Jer 17,3 Dan 9,26-27 Zch 13,7-9 Mal 1,11 Mt 3,9-12 Mt 8,11-13 Mt 12,45 Mt 21,40-41 Mt 22,7 Mt 23,34-38 Lk 19,41-44 Lk 20,15-16 Apd 13,46-48 Apd 28,23-28 Rom 9,30-33 Rom 10,20-12 aukštinimas
Mk 12,10 Ar neskaitėte, kas parašyta Raštuose: ‘Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 118,22-23 Mt 21,16 Iz 28,16 Mt 12,3 Mt 19,4 Mt 21,42 Mt 22,31 Mk 2,25 Mk 12,26 Mk 13,14 Lk 6,3 Lk 20,17-18 Apd 4,11-12 Rom 9,33 Ef 2,20-22 1 Pt 2,7-8 akmenimisakmenisbūk stiprusi akmenyskertinisnusižeminopamatai akmenspasidalyti džiaugsmuprakeikti vardaišebostiesa mumysevandens akmenysvienuoliai
Mk 12,11 Tai Viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akyse’?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 2,32-36 Sk 23,23 Ps 118,23 Hab 1,5 Apd 2,12 Apd 3,12-16 Apd 13,40-41 Ef 3,8-11 Kol 1,27 1 Tim 3,16
Mk 12,12 Anie norėjo Jį suimti, tačiau bijojo minios. Mat suprato, kad palyginimas buvo jiems taikomas. Tad, palikę Jį, pasitraukė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 11,18 Mt 22,22 Mk 11,32 Jn 7,25 Jn 7,30 Jn 7,44 2 Sam 12,7-15 1 Kar 20,38-41 1 Kar 21,17-27 Mt 21,26 Mt 21,45-46 Lk 20,6 Lk 20,19 nuomones
Mk 12,13 Tada jie siunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkų sugauti Jo kalboje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 3,6 Lk 11,54 Lk 20,20-26 Mk 8,15 Ps 38,12 Ps 56,5-6 Ps 140,5 Iz 29,21 Jer 18,18 Mt 16,6 Mt 22,15-22 fariziejaisuartėjimasvynmaišius
Mk 12,14 Šitie atėję sako Jam: „Mokytojau, žinome, jog Tu esi tiesus ir niekam nepataikauji. Tu neatsižvelgi į asmenis ir mokai Dievo kelio, kaip reikalauja tiesa. Ar reikia mokėti ciesoriui mokesčius, ar ne? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 23,2-6 Įst 16,19 Įst 33,9-10 2 Krn 18,13 2 Krn 19,7 Ezr 4,12-13 Neh 9,37 Ps 12,2-4 Ps 55,21 Ps 120,2 Pat 26,23-26 Iz 50,7-9 Jer 15,19-21 Jer 42,2-3 Jer 42,20 Ez 2,6-7 Mch 3,8 Mt 17,25-27 Mt 22,17 Mk 14,45 Lk 20,22 Lk 23,2 Jn 7,18 Rom 13,6 2 Kor 2,2 2 Kor 2,17 2 Kor 4,1 2 Kor 5,11 2 Kor 5,16 Gal 1,10 Gal 2,6 Gal 2,11-14 1 Tes 2,4 ciesoriuimokytojaisaziningumasskirtingos nuomonėstaikos ryšiaižmonių ryšys
Mk 12,15 Mokėti ar nemokėti?“ Žinodamas jų veidmainystę, Jis tarė: „Kam spendžiate man pinkles? Atneškite man pažiūrėti denarą“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ez 17,2 Mt 22,18 Mk 10,2 Lk 20,23 Jn 2,24-25 Jn 21,17 Apd 5,9 1 Kor 10,9 Heb 4,13 Apr 2,23 belytisciesoriuimeskite akmeniskatikas
Mk 12,16 Jie padavė. Jis jų klausia: „Kieno čia atvaizdas ir įrašas?“ Jie atsakė: „Ciesoriaus“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,19-22 Lk 20,24-26 2 Tim 2,19 Apr 3,12 ciesoriui
Mk 12,17 Tuomet Jėzus jiems tarė: „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. Ir jie labai Juo stebėjosi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 13,7 Job 5,12-13 Pat 23,26 Pat 24,21 Mok 5,4-5 Mal 1,6 Mt 17,25-27 Mt 22,22 Mt 22,33 Mt 22,46 Mk 12,30 Apd 4,19-20 Rom 6,13 Rom 12,1 1 Kor 6,19-20 1 Kor 14,24-25 2 Kor 5,14-15 1 Pt 2,17 apsėdimasaukoscezarisciesoriuiDievo kariaipaaukojimaspatriotizmaspaveldėjimas vaikamsteistumasturėjimas
Mk 12,18 Pas Jėzų ateina sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir klausia: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,23-33 Apd 4,1-2 Lk 20,27-40 Apd 23,6-9 1 Kor 15,13-18 2 Tim 2,18 aistrųbroliai manodievo mylintisgailėjimasisgaujosįžeidžiantismeilė pasauliuinešvarusprisikeltisuartėjimassumaišytasteisėjas akisžmogaus poelgiai
Mk 12,19 „Mokytojau, Mozė mums parašė: ‘Jei kieno brolis mirtų ir paliktų žmoną, o nepaliktų vaikų, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 38,8 Įst 25,5-10 Rūt 1,11-13 Rūt 4,5 broliusnervai
Mk 12,20 Ir štai buvo septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirdamas nepaliko vaikų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,25-28 Lk 20,29-33
Mk 12,21 Vedė ją antrasis, bet ir šis mirė bevaikis. Taip atsitiko ir su trečiuoju, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mk 12,22 ir visi septyni nepaliko vaikų. Po jų visų numirė ir ta moteris. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mk 12,23 Taigi prisikėlime, kai jie prisikels, kurio iš jų žmona ji bus? Juk ji buvo visų septynių žmona“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti nusiplauti rankasprisikelti
Mk 12,24 Jėzus jiems atsakė: „Argi ne todėl klystate, kad nepažįstate nei Raštų, nei Dievo jėgos? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 20,9 Iz 25,8 Oz 6,2 Mt 22,29 2 Tim 3,15-17 Pr 18,14 Job 19,25-27 Iz 8,20 Iz 26,19 Jer 8,7-9 Jer 32,17 Ez 37,1-14 Dan 12,2 Oz 6,6 Oz 8,12 Oz 13,14 Mk 10,27 Lk 1,37 Jn 5,39 Apd 17,11 Rom 15,4 Ef 1,19 Fil 3,21 aklumasDievo zodisDievo žodisDievo žodžiaisaliamonsektofobijatradicijosžodisžodžių
Mk 12,25 Kai prisikels iš numirusiųjų, jie nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,30 Lk 20,35-36 1 Kor 15,42-54 Heb 12,22-23 1 Jn 3,2 angelo vardasapsimeta angelubelytisdievo angelusdievo sūnūsmirties angelasNojus sandoranusidėję angelaisantuokos palaiminimasskatikasšventasis globėjasvedybasvelnio išvarymasvienišumas
Mk 12,26 O kad mirusieji keliasi, – ar neskaitėte Mozės knygoje, kaip Mozei Dievas pasakė iš krūmo: ‘Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas!’? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 20,37 Pr 17,7-8 Pr 26,24 Pr 28,13 Pr 31,42 Pr 32,9 Pr 33,20 Iš 3,2-6 Iš 3,16 Iz 41,8-10 Mt 22,31-32 Mk 12,10 Apd 7,30-32 kupranugarismirusieji prisikelsmirusiųjų deginimasMozėMozė dykumojemozės mirtispasidalyti džiaugsmuskaidru
Mk 12,27 Jis nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų Dievas. Taigi jūs labai klystate“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 19,27 Mk 12,24 Rom 4,17 Rom 14,9 Heb 3,10 Heb 11,13-16 nemirtinga sielažmogaus grožis
Mk 12,28 Vienas iš Rašto žinovų, girdėjęs juos besiginčijant ir supratęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė Jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,34-40 Lk 10,25-28 Lk 20,39 Mt 5,19 Mt 19,18 Mt 23,23 Lk 11,42 dešimt tūkstančiųmyli Dievą
Mk 12,29 Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: ‘Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 6,4 Lk 10,27 Įst 10,12 Įst 30,6 Pat 23,26 Mt 10,37 Mt 23,9 Mk 12,32-33 Rom 3,30 1 Kor 8,4 Gal 3,20 1 Tim 1,5 1 Tim 2,5 Jok 2,19 Jud 1,25 aukščiausiojo dievoemigruotieretikaiizraelio dievasjėzus atėjojoksmiegojopakartotasvyriausiasis kunigasDievas myliįstatymai
Mk 12,30 tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu ir visomis savo jėgomis’, – tai pirmasis įsakymas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 6,5 artimuiderliusdvasią ryžtingagarsiai skelbkitegaus akmenėlįįtikėsjokūba mylėjokritimasmylėk viešpatįmylėk visusmylėti artimąpagalba silpnesniemsšeimos stiprybėvaidytis
Mk 12,31 Antrasis panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Nėra jokio kito įsakymo, didesnio už šiuodu“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 19,18 Mt 7,12 Mt 19,18-19 Lk 10,27 Gal 5,14 1 Jn 4,21 Kun 19,13 Mt 22,39 Lk 10,36-37 Rom 13,8-9 1 Kor 13,4-8 Jok 2,8-13 1 Jn 3,17-19 1 Jn 4,7-8 artimuiderliusgera darytiizulumasjokūba mylėjokritimasmeilė darbaimeilė viltismylėk viešpatįmylėti artimątavoveliuonis
Mk 12,32 Tada Rašto žinovas Jam atsakė: „Gerai, Mokytojau, Tu tiesą pasakei: yra vienas Dievas ir nėra kito, tik Jis; En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 4,35 Įst 4,39 Iz 44,8 Iz 45,14 Iz 45,18 Iz 46,9 Įst 5,7 Įst 6,4 Iz 45,5-6 Iz 45,21-22 Jer 10,10-12 Mk 12,29 apie Dievąbalandisbroliai Kristujebroliui JėzusDangiškasis tėvasDievas šaliaDievas vienasgalilėjosjoksLozoriaus sesuomano mylimasismylimas sūnuspilypassteponasvienas Dievasvienas Viešpatsžmogaus kūnas
Mk 12,33 o mylėti Jį visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti savo artimą kaip save patį yra daugiau negu visos deginamosios atnašos ir aukos“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,22 Oz 6,6 Mch 6,6-8 Mt 9,13 Mt 12,7 Heb 10,8 Ps 50,8-15 Ps 50,23 Pat 21,3 Iz 1,11-17 Iz 58,5-7 Jer 7,21-23 Am 5,21-24 1 Kor 13,1-3 amžina stiprybėapie meilęDievui patinkagera širdiskaimynaiKristaus priešaimeilė tarnautinežinomybėpriešų meilėširdies kietumastavo varduvaidai
Mk 12,34 Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė: „Tu netoli nuo Dievo karalystės!“ Ir niekas daugiau nebedrįso Jo klausti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 22,46 Lk 20,40 Job 32,15-16 Mt 12,20 Rom 3,19-20 Rom 7,9 Gal 2,19 Kol 4,6 Tit 1,9-11 apdairumasDangaus karalysteDievo karalystėdievo karalystėskūniškas mąstymasLozoriaus sesuovynmaišius
Mk 12,35 Mokydamas šventykloje, Jėzus kalbėjo: „Kaip Rašto žinovai gali sakyti, jog Kristus yra Dovydo Sūnus? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 20,41-44 Mt 26,55 Mt 9,27 Mt 22,41-45 Mk 11,27 Lk 19,47 Lk 20,1 Lk 21,37 Jn 7,42 Jn 18,20
Mk 12,36 Juk pats Dovydas Šventąja Dvasia pasakė: ‘Viešpats tarė mano Viešpačiui: sėskis mano dešinėje, kol patiesiu Tavo priešus tarsi pakojį po Tavo kojų’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 110,1 2 Sam 23,2 1 Kor 15,25 Heb 1,13 Neh 9,30 Mt 22,43-45 Apd 1,16 Apd 2,34-36 Apd 28,25 2 Tim 3,16 Heb 3,7-8 Heb 4,7 Heb 10,12-13 1 Pt 1,11 2 Pt 1,21 ambasadoriaibūkite šventipranašaitiesa mumysetikras draugasvienuoliai
Mk 12,37 Pats Dovydas vadina jį Viešpačiu, tai kaip Jis gali būti jo Sūnus?“ Didelė minia džiugiai Jo klausėsi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 1,3-4 Mt 1,23 Mt 11,5 Mt 11,25 Mt 21,46 Lk 19,48 Lk 21,38 Jn 7,46-49 Jn 12,9 Rom 9,5 1 Tim 3,16 Jok 2,5 Apr 22,16
Mk 12,38 Mokydamas Jis kalbėjo: „Saugokitės Rašto žinovų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais ir būti sveikinami aikštėse, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 11,43 Mt 23,1-7 Lk 20,45-47 Mt 6,5 Mt 10,17 Mk 4,2 Lk 14,7-11 3 Jn 1,9 ambicijosatsiverstibrangenybėgerbimasgudrumalaiškonaštaneapleisiupuikybėsinagogosesveikinimasvilkų
Mk 12,39 užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbingas vietas pokyliuose. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jok 2,2-3 ambicijos
Mk 12,40 Jie suryja našlių namus ir dedasi kalbą ilgas maldas. Jie gaus dar didesnį pasmerkimą“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 23,13 Lk 20,47 Mt 6,7 Mt 23,33 Ez 22,25 Mch 2,2 Mch 3,1-4 Mt 11,22-24 Lk 12,47-48 2 Tim 3,6 apraudranašlaitisnašlėsnašlės skatikasnašlės sūnųnašliainašliuplėšti, žudytisąmoningastu mirsi
Mk 12,41 Atsisėdęs ties iždine, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į ją pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 12,9 Jn 8,20 Mt 27,6 Lk 21,1-4 aukso kainaDievo dosnumasdosnumasnašlė paaukojonašlės skatikaspajamospasižadėjimaidavimas
Mk 12,42 Atėjo viena beturtė našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti našlė paaukojonašlės skatikas
Mk 12,43 Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: ši beturtė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į iždinę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kor 8,2 2 Kor 8,12 Iš 35,21-29 Mt 10,42 Apd 11,29 2 Kor 9,6-8 našlė paaukojo
Mk 12,44 Visi aukojo iš savo pertekliaus, o ji iš savo nepritekliaus įmetė visa, ką turėjo, visą savo pragyvenimą“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 8,43 Lk 15,12 Lk 15,30 Įst 24,6 1 Krn 29,2-17 2 Krn 24,10-14 2 Krn 31,5-10 2 Krn 35,7-8 Ezr 2,68-69 Neh 7,70-72 Mk 14,8 Lk 21,2-4 2 Kor 8,2-3 Fil 4,10-17 1 Jn 3,17 jaukumasnašlė paaukojotarnavimas žmonėmsturtingi

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį