Biblijos vartai

Atversta Mch 7,1-20 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 20.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Nors suklupau – atsikelsiu, nors sėdžiu tamsoje – Viešpats yra mano šviesa. Ateina dienos tavo sienoms atstatyti, dienos tavo riboms praplėsti. Tą dieną ateis pas tave iš visur: nuo Asūro iki Egipto, nuo Tyro iki Eufrato, nuo jūros iki jūros ir nuo kalno iki kalno.

Mch 7,1 Vargas man, kaip nuskynus vasaros vaisius, kaip nurinkus vynuogių likučius: nėra jokios kekės pavalgyti nė nunokusių figų, kurias taip mėgstu! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 24,13 Oz 9,10 Iz 17,6 Iz 28,4 Ps 120,5 Iz 6,5 Iz 24,16 Jer 4,31 Jer 15,10 Jer 45,3 apie vynuogesvaisiaisvaisiusvargas Jeruzalevasaravynuoges
Mch 7,2 Dingo geri žmonės krašte, nebėra dorų žmonių. Jie visi tykoja kraujo, spendžia pinkles broliui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 12,1 Iz 57,1 Jer 5,26 Iz 59,7 1 Sam 24,11 1 Sam 26,20 Ps 14,1-3 Ps 57,6 Pat 1,11 Pat 12,6 Jer 5,16 Jer 16,16 Rd 4,18 Mch 3,10 Hab 1,15-17 Rom 3,10-18 kanibalizmasnusikaltimasvampyrai
Mch 7,3 Jų rankos yra stropios piktam. Kunigaikštis ir teisėjas reikalauja dovanų, o turtuolis reiškia savo nedorus norus. Taip jie iškraipo teisingumą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mch 3,11 Pat 4,16-17 Am 5,12 1 Kar 21,9-14 Iz 1,23 Iz 26,21 Jer 3,5 Jer 8,10 Ez 22,6 Ez 22,27 Oz 4,18 Mt 26,15 Lk 12,1-2 1 Kor 4,5 aukščiausiojo globojeteisingumo Dievasteisma
Mch 7,4 Jų geriausias yra kaip usnis, o doriausias kaip erškėčių tvora. Sąmyšio diena artėja, pranašų žodžiai pildosi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 22,5 Ez 2,6 2 Sam 23,6-7 Iz 10,3 Iz 55,13 Jer 8,12 Jer 10,15 Ez 12,23-24 Oz 9,7-8 Am 8,2 Nah 1,10 Lk 21,25 Heb 6,8 sargas
Mch 7,5 Netikėkite artimu, nepasitikėkite draugu! Saugokis net tos, kuri guli prie tavo šono. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 9,4 Ts 16,5-20 Job 6,14-15 Ps 118,8-9 Mt 10,16 demokratijadraugaidraugasdraugystėJėzaus savigarbamylėk artimanepasitikėjimas
Mch 7,6 Sūnus niekina tėvą, duktė sukyla prieš motiną, marti prieš anytą; žmogaus priešai yra jo paties namiškiai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,35-36 Ez 22,7 Mt 10,21 Lk 12,53 Pr 9,22-24 Pr 49,4 2 Sam 15,10-12 2 Sam 16,11 2 Sam 16,21-23 Ps 41,9 Ps 55,12-14 Pat 30,11 Pat 30,17 Jer 12,6 Jer 20,10 Abd 1,7 Mt 26,23 Mt 26,49-50 Lk 21,16 Jn 13,18 2 Tim 3,2-3 anytaatsiskyrimasMesijaspasidalinusižmonos gerbkite
Mch 7,7 O aš ieškosiu Viešpaties, lauksiu savo išgelbėjimo Dievo! Mano Dievas išklausys mane. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 25,9 Pr 49,18 Ps 4,2-3 Ps 25,5 Ps 27,12-14 Ps 34,5-6 Ps 37,7 Ps 38,15 Ps 40,1-3 Ps 50,15 Ps 55,16-17 Ps 62,1-8 Ps 65,2 Ps 109,4 Ps 130,5 Ps 142,4-5 Iz 8,17 Iz 12,2 Iz 45,22 Rd 3,25-26 Hab 3,17-19 Lk 2,25-32 Lk 6,11-12 1 Jn 5,14-15 baisus laukimasbelaukiant Viešpatiesdievas neapviliaDievo atsakymaslaukia sunulaukimaslauktipalaukturėk viltįViešpats žiūriviltis
Mch 7,8 Nesidžiauk, mano prieše! Nors suklupau – atsikelsiu, nors sėdžiu tamsoje – Viešpats yra mano šviesa. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 112,4 Iz 9,2 Jer 50,11 Abd 1,12 Job 31,29 Ps 13,4-6 Ps 27,1 Ps 35,15-16 Ps 35,19 Ps 35,24-26 Ps 37,21 Ps 37,24 Ps 38,16 Ps 41,10-12 Ps 84,11 Ps 97,11 Ps 107,10-15 Pat 24,16-18 Iz 2,5 Iz 49,9 Iz 50,10 Iz 60,1-3 Iz 60,19-20 Rd 4,21-22 Ez 25,6 Ez 35,15 Am 9,11 Mch 7,10 Mal 4,2 Mt 4,16 Lk 1,78-79 Jn 8,12 Jn 16,20 Apd 26,18 2 Kor 4,6 Apr 11,10-12 Apr 21,23 Apr 22,5 ant kryziauskaraskritimasprisikėlėsviesaširdies bėdatamsažmogaus tikslas
Mch 7,9 Viešpaties rūstybę kęsiu, nes Jam nusidėjau. Jis išspręs mano bylą ir bus man teisingas – Jis išves mane į šviesą ir aš matysiu Jo teisumą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 37,6 1 Sam 24,15 Kun 26,41 1 Sam 3,18 1 Sam 25,39 1 Sam 26,10 2 Sam 16,11-12 2 Sam 24,17 Job 23,10 Job 34,31-32 Ps 7,6 Ps 43,1 Iz 46,13 Jer 50,17-20 Jer 50,33-34 Jer 51,35-36 Rd 1,18 Rd 3,39-42 Mal 3,18 Lk 15,18-19 1 Kor 4,5 2 Tes 1,5-10 2 Tim 4,8 Heb 12,6-7 Apr 6,10-11 Apr 18,20 šviesos šaltinis
Mch 7,10 Mano priešai tai matys ir bus sugėdinti. Jie kalbėjo: „Kur yra Viešpats, tavo Dievas?“ Aš matysiu juos sutryptus gatvių purve. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jl 2,17 Zch 10,5 2 Sam 22,43 Ps 18,42 Ps 35,26 Mch 4,11 2 Kar 9,33-37 Ps 42,3 Ps 42,10 Ps 58,10 Ps 79,10 Ps 109,29 Ps 115,2 Ps 137,8-9 Iz 25,10-12 Iz 26,5-6 Iz 37,10-11 Iz 41,15-16 Iz 47,5-9 Iz 51,22-23 Iz 63,2-3 Jer 50,33-34 Jer 51,8-10 Jer 51,24 Jer 51,51 Ez 7,18 Dan 3,15 Abd 1,10 Nah 2,1-3 Mal 1,5 Mal 4,3 Mt 27,43 Apr 17,1-7 Apr 18,20 purve
Mch 7,11 Ateina dienos tavo sienoms atstatyti, dienos tavo riboms praplėsti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 4,12-24 Neh 2,8 Neh 2,17 Neh 3,1-16 Neh 4,3 Neh 4,6 Iz 54,11 Dan 9,25 Am 9,11-15
Mch 7,12 Tą dieną ateis pas tave iš visur: nuo Asūro iki Egipto, nuo Tyro iki Eufrato, nuo jūros iki jūros ir nuo kalno iki kalno. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 19,23-25 Iz 11,16 Oz 11,11 Iz 27,12-13 Iz 43,6 Iz 49,12 Iz 60,4-9 Iz 66,19-20 Jer 3,18 Jer 23,3 Jer 31,8 Ez 29,21 Ez 37,21
Mch 7,13 Tačiau kraštas virs dykyne dėl jo gyventojų, dėl jų darbų vaisiaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 3,10-11 Jer 25,11 Kun 26,33-39 Job 4,8 Pat 1,31 Pat 5,22 Pat 31,31 Iz 6,11-13 Iz 24,3-8 Jer 17,10 Jer 21,14 Jer 32,19 Dan 4,26-27 Mch 3,12 Mch 6,13 Lk 21,20-24 Gal 6,7-8 juslinis
Mch 7,14 Ganyk savo tautą, savo paveldo avis, kurios vienišos gyvena Karmelio miške. Tegul jos ganosi Bašano ir Gileado vešliuose laukuose kaip senomis dienomis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mch 5,4 Ps 28,9 Ps 95,7 Iz 40,11 Iz 49,10 Am 9,11 Iš 33,16 Sk 23,9 Įst 33,28 Ps 23,1-4 Ps 77,5-11 Ps 100,3 Ps 143,5 Iz 35,2 Iz 37,24 Iz 65,10 Jer 50,19-20 Rd 1,7 Rd 5,21 Ez 34,13-14 Sof 3,13 Mal 3,4 Mt 2,6 Jn 10,27-30 Jn 17,16 geležine lazdaloto zmonaloto žmonavienas piemuožmona
Mch 7,15 Parodysiu jums nuostabių dalykų, kaip jums išeinant iš Egipto krašto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 11,16 Iš 3,20 Ps 68,22 Ps 78,12-72 Iz 51,9 Iz 63,11-15 Jer 23,7-8 vargų
Mch 7,16 Tautos, tai matydamos, susigės dėl savo jėgos: nebenorės nei girdėti, nei kalbėti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 26,11 Iz 52,15 Job 21,5 Job 29,9-10 Job 40,4 Ps 126,2 Iz 66,18 Ez 38,23 Ez 39,17-21 Mch 5,8 Zch 8,20-23 Zch 12,9 Rom 3,19 Apr 11,18
Mch 7,17 Jos ris dulkes kaip gyvatės, kaip žemės kirmėlės išlįs iš savo skylių. Jos bijos Viešpaties, mūsų Dievo, ir drebės dėl Tavęs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 49,23 Ps 18,45 Ps 72,9 Pr 3,14-15 Iš 15,14-16 Joz 2,9-11 Joz 9,24 1 Sam 14,11 Ps 9,20 Iz 2,19-21 Iz 25,3 Iz 59,19 Iz 60,14 Iz 64,2 Iz 65,25 Jer 16,16 Jer 33,9 Rd 3,29 Zch 14,5 Apr 3,9 Apr 6,15-17 Apr 18,9-10 bugštaujagyvatė moterisišmėginimaskirmėlėsnuodainuosavas teistumasskausmas skrandyježaltys gundytojas
Mch 7,18 Kur yra toks Dievas kaip Tu, kuris atleidžia kaltę savo išrinktosios tautos likučiui? Jis nerūstauja per amžius, nes Jam patinka gailestingumas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 43,25 Jer 32,41 Mch 2,12 Iš 15,11 Jer 50,20 Mch 4,7 Mch 5,7-8 Iš 33,18-19 Iš 34,6-7 Iš 34,9 Sk 14,18-19 Sk 23,21 Įst 33,26 1 Kar 8,23 Neh 9,17 Ps 35,10 Ps 65,3 Ps 71,19 Ps 77,6-10 Ps 85,4-5 Ps 86,5 Ps 86,15 Ps 89,6 Ps 89,8 Ps 103,2-3 Ps 103,8-9 Ps 103,13 Ps 113,5-6 Ps 130,4 Ps 130,7-8 Iz 1,18 Iz 40,18 Iz 40,25 Iz 44,22 Iz 46,8-9 Iz 55,7 Iz 57,10 Iz 57,16 Iz 62,5 Iz 65,19 Jer 3,5 Jer 3,12 Jer 31,34 Jer 38,8 Rd 3,31-32 Ez 33,11 Dan 9,9 Jl 2,32 Am 7,8 Am 8,2 Jon 4,2 Mch 5,3 Mch 7,14 Sof 3,17 Lk 15,5-7 Lk 15,9-10 Lk 15,23-24 Lk 15,32 Lk 24,47 Apd 13,38-39 Rom 11,4 Ef 2,4-5 Heb 8,9-12 Jok 2,13 atleidimaspasigailejimas
Mch 7,19 Jis pasigailės mūsų, sunaikins nusikaltimus ir paskandins jūros gelmėse visas mūsų nuodėmes. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 38,17 Jer 50,20 Rom 6,14 Įst 30,3 Įst 30,6 Įst 32,36 Ezr 9,8-9 Ps 90,13-14 Ps 103,12 Ps 130,8 Iz 43,25 Iz 63,15-17 Jer 31,20 Jer 31,34 Rd 3,32 Ez 11,19-20 Ez 36,25-27 Dan 9,24 Oz 14,4 Rom 6,17-22 Rom 7,23-25 Rom 8,2-3 Rom 8,13 Tit 2,14 Jok 4,5-6 1 Jn 3,8 daug kaltėsdidžioji jūraDievo gailestingumasdievo paå¾adaiDievo pažadaiDievo pažadasgarbėtroškagedakaltė gėdakraujo kaltekurti gerilaikytis pažadomoraline kaltenuplauna nuodėmespamirštaužmirštivandenynas
Mch 7,20 Tu parodysi ištikimybę Jokūbui ir gailestingumą Abraomui, kaip su priesaika pažadėjai mūsų tėvams senomis dienomis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 12,2-3 Pr 17,7-8 Pr 22,16-18 Pr 26,3-4 Pr 28,13-14 Įst 7,8 Ps 105,8-10 Jer 33,25-26 Lk 1,54-55 Lk 1,72-74 Apd 3,25-26 Rom 11,26-31 Heb 6,13-18 Abraomas lotashimnas meilėimalonusmeilės himnaspavirto druskosroma

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį