Biblijos vartai

Atversta MT21,23-53 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 24.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ir kas Tau davė šitą valdžią?“ Jėzus atsakė: „Aš irgi paklausiu jus vieno dalyko. Iš dangaus ar iš žmonių?“ Jie samprotavo tarpusavy: „Jei pasakysime – iš dangaus, Jis mums sakys: ‘Tai kodėl juo netikėjote?’ O pasakyti – iš žmonių, baisu prieš minią, nes visi laiko Joną pranašu“. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“ Jie atsakė Jam: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“.

Mt 21,23 Kai Jėzus atėjo į šventyklą ir pradėjo mokyti, priėjo prie Jo aukštųjų kunigų ir tautos vyresniųjų, kurie klausė: „Kokią teisę turi taip daryti? Ir kas Tau davė šitą valdžią?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,7 Iš 2,14 Apd 7,27 1 Krn 24,1-19 Mt 26,55 Mk 11,27-33 Lk 19,47-8 Jėzus mokymasJėzus šeimaJuozapo motinaosanaprivatumasšventa institucijavaldžias
Mt 21,24 Jėzus atsakė: „Aš irgi paklausiu jus vieno dalyko. Jei man atsakysite, ir Aš pasakysiu, kokia valdžia tai darau. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,16 Lk 6,9 Kol 4,6 Pat 26,4-5
Mt 21,25 Iš kur buvo Jono krikštas? Iš dangaus ar iš žmonių?“ Jie samprotavo tarpusavy: „Jei pasakysime – iš dangaus, Jis mums sakys: ‘Tai kodėl juo netikėjote?’ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 3,1-12 Mt 11,7-15 Mt 17,12-13 Mk 1,1-11 Mk 11,27-33 Lk 1,11-17 Lk 1,67-80 Lk 3,2-20 Lk 7,28-35 Lk 20,5 Jn 1,6 Jn 1,15 Jn 1,25-34 Jn 3,18 Jn 3,26-36 Jn 5,33-36 Jn 5,44-47 Jn 10,25-26 Jn 12,37-43 1 Jn 3,20 krikštaskrikštynospirmas krikštassakramentaitiki manimivaiko krikštas
Mt 21,26 O pasakyti – iš žmonių, baisu prieš minią, nes visi laiko Joną pranašu“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 6,20 Mt 11,9 Mt 14,5 Mt 21,46 Jn 5,35 Iz 57,11 Mk 11,32 Mk 12,12 Lk 20,6 Lk 20,19 Lk 22,2 Jn 9,22 Jn 10,41-42 Apd 5,26 nuomones
Mt 21,27 Todėl jie atsakė Jėzui: „Mes nežinome“. Tada Jis tarė: „Tai ir Aš jums nesakysiu, kokia valdžia tai darau“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 6,10 Iz 28,9 Iz 29,10-12 Iz 42,19-20 Iz 56,10-11 Jer 8,7-9 Mal 2,6-9 Mt 15,14 Mt 16,3 Mt 23,16-28 Lk 20,7-8 Jn 9,30 Jn 9,40-41 Rom 1,18-22 Rom 1,28 2 Kor 4,3 2 Tes 2,9-10
Mt 21,28 „Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą, priėjęs prie pirmojo, tarė: ‘Sūnau, eik ir padirbėk šiandien mano vynuogyne’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 17,25 Mt 20,1 Mt 21,33 Mt 20,5-7 Mt 22,17 Mk 13,34 Lk 13,4 Lk 15,11-32 1 Kor 10,15 1 Kor 15,58 kyla saulėsunus duotassunus paklydelis
Mt 21,29 Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Krn 33,10-19 Iz 1,16-19 Iz 55,6-7 Jer 44,16 Ez 18,28-32 Dan 4,34-37 Jon 3,2 Jon 3,8-10 Mt 3,2-8 Mt 21,31 Lk 15,17-18 Apd 26,20 1 Kor 6,11 Ef 2,1-13 Ef 4,17-19 garbinimo malda
Mt 21,30 Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ez 33,31 Mt 23,3 Rom 2,17-25 Tit 1,16
Mt 21,31 Kuris iš jų įvykdė tėvo valią?“ Jie atsakė: „Pirmasis“. Tada Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir paleistuvės pirma jūsų eina į Dievo karalystę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,29 Lk 7,37-50 Mt 7,21 Mt 9,9 Mt 12,50 Mt 18,3 Mt 20,16 Lk 15,1-2 Lk 15,10 Lk 19,9-10 Lk 19,22 Apd 17,30 Rom 3,19 Rom 5,20 Rom 9,30-33 1 Tim 1,13-16 2 Pt 3,9 2 Sam 12,5-7 Job 15,6 Ez 33,11 Mt 5,18 Mt 6,5 osanapalaida moterispalaiminti vargšaipaleistuveprostitucijapsichika
Mt 21,32 Nes Jonas atėjo pas jus teisumo keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir paleistuvės juo tikėjo. Bet jūs, tai matydami, nė vėliau neatgailavote ir netikėjote juo“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 11,18 Mt 21,25 Lk 7,29-30 Lk 7,37-50 2 Pt 2,21 Ps 81,11-12 Iz 35,8 Jer 6,16 Zch 7,11-12 Mt 3,1-12 Lk 3,8-13 Jn 5,33-40 Apd 13,25-29 2 Tim 2,25 Heb 3,12 Heb 6,6-8 Apr 2,21 apsimetėlisatgailaatgaila krikstasatgailaukauskarasįtikėjomeįtikėtiJonas krikštytojasnetikėkitenetikėsnetikiupalaida moterispalaiminti vargšaitiki manimitiki sūnųtikinti širdis
Mt 21,33 „Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo vienas šeimininkas, kuris pasodino vynuogyną, aptvėrė jį tvora, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į tolimą šalį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 25,14-15 Gg 8,11-12 Iz 5,1-4 Mk 13,34 Įst 1,15-17 Įst 16,18 Įst 17,9-12 Įst 33,8-10 1 Kar 22,19 Ps 80,8-16 Iz 1,10 Jer 2,21 Jer 19,3 Oz 4,1 Mal 2,4-9 Mt 13,18 Mt 21,28 Mt 23,2 Mk 12,1-12 Lk 19,12 Lk 20,9-19 Jn 15,1 alyvmedis vynuogynebokštąbokštasdovydo bokstasdovydo bokštasemilijaIzraelispeilisvynmedvynuogynai
Mt 21,34 Atėjus vaisių metui, jis nusiuntė savo tarnus pas vynininkus atsiimti savo vaisių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,13-23 2 Krn 36,15-16 Neh 9,29-30 Gg 8,11-12 Iz 5,4 Jer 25,3-7 Jer 35,15 Zch 1,3-6 Zch 7,9-13 Mt 22,3 Mk 12,2-5 Lk 20,10-19
Mt 21,35 Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmėtė akmenimis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Heb 11,36-37 2 Krn 36,15-16 Neh 9,26 Mt 5,12 Apd 7,52 1 Kar 18,4 1 Kar 18,13 1 Kar 19,2 1 Kar 19,10 1 Kar 22,24 2 Krn 16,10 2 Krn 24,21-22 Jer 2,30 Jer 25,3-7 Jer 26,21-24 Mt 23,31-37 Lk 13,33-34 1 Tes 2,15-16 Apr 6,9
Mt 21,36 Jis vėl nusiuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 22,4
Mt 21,37 Galiausiai jis išsiuntė pas juos savo sūnų, sakydamas: ‘Jie gerbs mano sūnų’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 5,4 Jer 36,3 Sof 3,7 Mt 3,17 Mk 12,6 Lk 20,13 Jn 1,18 Jn 1,34 Jn 3,16 Jn 3,35-36 Heb 1,1-2
Mt 21,38 Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: ‘Tai paveldėtojas! Eime, užmuškime jį ir pagrobkime palikimą’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 37,18-20 Ps 2,2-8 Mt 2,13-16 Mt 26,3-4 Mt 27,1-2 Mk 12,7-8 Lk 20,14 Jn 11,47-53 Apd 4,27-28 Apd 5,24-28 Heb 1,2 paveldas
Mt 21,39 Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 2,23 Mt 26,50 Mt 26,57 Mk 14,46-53 Lk 22,52-54 Jn 18,12 Jn 18,24 Apd 3,14-15 Apd 4,10 Apd 4,25-27 Apd 5,30 Apd 7,52 Heb 13,11-13 Jok 5,6
Mt 21,40 Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 12,9 Lk 20,15-16 Heb 10,29
Mt 21,41 Jie atsakė Jam: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 18,6 Mt 21,43 Apd 28,28 Kun 26,14-46 Įst 28,59-68 Ps 2,4-5 Ps 2,9 Iz 5,5-7 Iz 49,5-7 Iz 65,15 Iz 66,19-21 Dan 9,26 Zch 11,8-10 Zch 12,12 Zch 13,8 Zch 14,2-3 Mal 4,1-6 Mt 3,12 Mt 8,11-12 Mt 22,6-7 Mt 23,35-38 Mt 24,21-22 Lk 13,28-29 Lk 14,23-24 Lk 17,32-37 Lk 19,41-44 Lk 21,22-24 Apd 13,46-48 Apd 15,7 Apd 28,8 Rom 9,1-11 Rom 15,9-18 1 Tes 2,16 Heb 2,3 Heb 12,25 metų laikąivaisiaisvaisius
Mt 21,42 Jėzus jiems tarė: „Ar niekada neskaitėte Raštuose: ‘Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akyse’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,11 Ps 118,22-23 Iz 28,16 Rom 9,33 Hab 1,5 Zch 3,8-9 Mk 12,10-11 Lk 20,17-18 Apd 13,40-41 Ef 2,20 Ef 3,3-9 1 Pt 2,4-8 atmetimasAvinėlio puotąblogas žmogusguodejaskaskertiniskrokodilasnusižeminoosanapamatai akmenspamataspaminkluspasidalyti džiaugsmuPetras uolaprakeikti vardairyto žvaigždėšebostiesa mumysežemė atmesakmenis
Mt 21,43 Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir duota tautai, kuri neš jos vaisių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 19,6 Iz 26,2 Iz 28,2 Mt 8,11-12 Mt 12,28 Mt 21,41 Lk 17,20-21 Jn 3,3 Jn 3,5 1 Kor 13,2 1 Pt 2,9 Abraomo vaikaiamziu pabaigadievo karalystėsDvasinės vertybėsdvejonesispejimasišgelbės JeruzalęišrinktojiIzraelio namaiJėzus verkiakūno poreikiaiosanapasiuntinybėrealizacijasiauri vartaivyro vaidmuožemė padalintažydų tauta
Mt 21,44 Kas kris ant to akmens, tas suduš, o ant ko tas akmuo užgrius, tą sutriuškins“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 8,14-15 Lk 20,18 Dan 2,34-35 Dan 2,44-45 Rom 9,33 1 Pt 2,8 Ps 2,9 Ps 2,12 Ps 21,8-9 Ps 110,5-6 Iz 60,12 Zch 12,3 Mt 26,24 Mt 27,25 Jn 19,11 2 Kor 4,3-4 1 Tes 2,16 Heb 2,2-3 apsimetimasapsimetinėjimasgyventi šiandienguodejasieškok manęsnaikintinėra Dievoosanapasiuntinybė
Mt 21,45 Išgirdę Jo palyginimus, aukštieji kunigai ir fariziejai suprato, kad Jis kalbėjo apie juos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,12 Lk 11,45 Lk 20,19 siauri vartai
Mt 21,46 Jie stengėsi Jį suimti, tačiau bijojo minios, nes ji laikė Jį pranašu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,11 Mt 21,26 2 Sam 12,7-13 Pat 9,7-9 Pat 15,12 Iz 29,1 Lk 7,16 Lk 7,39 Jn 7,7 Jn 7,40-41 Apd 2,22

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį