Biblijos vartai

Atversta MK14,40-70 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, vyresnieji ir Rašto žinovai. Tada vyriausiasis kunigas, atsistojęs viduryje, paklausė Jėzų: „Tu nieko neatsakai į šituos kaltinimus?“ Tačiau Jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tada vyriausiasis kunigas vėl Jį paklausė: „Ar Tu esi Kristus, Palaimintojo Sūnus?!“ Ir Jėzus pasakė: „Aš Esu.

Mk 14,40 Sugrįžęs Jis vėl rado juos miegančius – jų akys buvo apsunkusios, ir jie nežinojo, ką atsakyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 44,16 Mk 9,33-34 Rom 3,19
Mk 14,41 Jis atėjo trečią kartą ir tarė jiems: „Vis dar tebemiegate ir ilsitės? Gana! Atėjo valanda: štai Žmogaus Sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 9,31 Mk 14,35 Ts 10,14 1 Kar 18,27 1 Kar 22,15 2 Kar 3,13 Mok 11,9 Ez 20,39 Mt 26,2 Mt 26,45-46 Mk 7,9 Mk 10,33-34 Mk 14,10 Mk 14,18 Jn 7,30 Jn 8,20 Jn 12,23 Jn 12,27 Jn 13,1-2 Jn 17,1 Apd 7,52 žmogaus sūnus
Mk 14,42 Kelkitės, eime! Štai mano išdavėjas čia pat“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,46 Jn 18,1-2 prisikėlė
Mk 14,43 Ir tuojau, dar Jam tebekalbant, pasirodė vienas iš dvylikos – Judas, o kartu su juo didelė minia, ginkluota kalavijais ir vėzdais, pasiųsta aukštųjų kunigų, Rašto žinovų ir vyresniųjų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,16 Ps 2,1-2 Ps 3,1-2 Ps 22,11-13 Mt 26,47-56 Lk 22,47-53 Jn 18,3-11
Mk 14,44 Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą: „Kurį pabučiuosiu, tai Tas. Suimkite Jį ir veskite saugodami!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,13 Joz 2,12 1 Sam 23,22-23 2 Sam 20,9-10 Ps 55,20-21 Pat 27,6 Mt 26,48-50 Apd 16,23 Fil 1,28 2 Tes 3,17
Mk 14,45 Atėjęs jis tuojau prisiartino prie Jėzaus ir tarė: „Rabi!“, ir pabučiavo Jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 1,3 Mal 1,6 Mt 23,7-10 Mk 12,14 Lk 6,46 Jn 13,13-14 Jn 20,16 skaicius aštuoni
Mk 14,46 O kiti čiupo Jėzų rankomis ir suėmė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ts 16,21 Rd 4,20 Jn 18,12 Apd 2,23
Mk 14,47 Vienas iš ten stovinčiųjų, išsitraukęs kalaviją, smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam ausį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,51-54 Lk 22,49-51 Jn 18,10-11 ko ausisPetras
Mk 14,48 O Jėzus jiems tarė: „Kaip prieš plėšiką išėjote su kalavijais ir vėzdais suimti manęs. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 24,14-15 1 Sam 26,18 Mt 26,55 Lk 22,52-53
Mk 14,49 Aš kasdien buvau su jumis šventykloje ir mokiau, ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau turi išsipildyti Raštai“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 12,35 Jn 8,2 Jn 18,20 Ps 22,1-31 Ps 69,1-36 Iz 53,1-12 Dan 9,24-26 Mt 1,22 Mt 21,23-27 Mt 26,54 Mt 26,56 Mk 11,15-18 Mk 11,27 Lk 19,47-2 Lk 21,37-38 Lk 22,37 Lk 24,25-27 Lk 24,44-45 Jn 7,28-30 Jn 7,37 Jn 8,12 Jn 10,23
Mk 14,50 Tada visi paliko Jį ir pabėgo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,27 Ps 38,11 Ps 88,18 Jn 16,32 Job 19,13-14 Ps 88,7-8 Iz 63,3 Jn 18,8 2 Tim 4,16 suimtas Jėzus
Mk 14,51 Vienas jaunuolis sekė Jį iš paskos, susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Mk 14,52 bet šis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 39,12 Job 2,4 Mk 13,14-16
Mk 14,53 Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, vyresnieji ir Rašto žinovai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,57-68 Iz 53,7 Mt 26,3 Mk 15,1 Lk 22,54-62 Jn 18,12-14 Jn 18,19-24 Apd 4,5-6 prieš teismąteisma
Mk 14,54 Petras sekė Jį iš tolo iki vyriausiojo kunigo rūmų kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,18 Mt 26,3 1 Sam 13,7 1 Kar 19,9 1 Kar 19,13 Mt 26,58 Mk 14,29-31 Mk 14,38 Mk 14,67-68 Lk 22,44 Lk 22,55-56 Jn 18,15-16 Jn 18,25 nebūk šiltasPetrastris kartus
Mk 14,55 Aukštieji kunigai ir visas sinedrionas ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų nuteisti Jį mirti, bet nerado. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 21,10 1 Kar 21,13 Ps 27,12 Ps 35,11 Dan 6,4 Mt 5,22 Mt 26,59-60 Apd 6,11-13 Apd 24,1-13 1 Pt 3,16-18
Mk 14,56 Nors daugelis melagingai liudijo prieš Jį, tačiau jų liudijimai nesutapo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Mk 14,57 Kai kurie atsistoję melagingai kaltino Jį, teigdami: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,60-61 Jer 26,8-9 Jer 26,18 Mt 27,40 Mk 15,29 Jn 2,18-21 Apd 6,13-14
Mk 14,58 „Mes girdėjome Jį sakant: ‘Aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per tris dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 15,29 Jn 2,19 Apd 7,48 2 Kor 5,1 Heb 9,11 Heb 9,24 Dan 2,34 Dan 2,45 Jonos ženklasšventykla pamatastrečiąją dienątris dienas
Mk 14,59 Bet ir šie kaltinimai nesutapo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Mk 14,60 Tada vyriausiasis kunigas, atsistojęs viduryje, paklausė Jėzų: „Tu nieko neatsakai į šituos kaltinimus?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,62-63 Mk 15,3-5 Jn 19,9-10
Mk 14,61 Tačiau Jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tada vyriausiasis kunigas vėl Jį paklausė: „Ar Tu esi Kristus, Palaimintojo Sūnus?!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 53,7 Mt 16,16 Mt 26,63-64 Mk 15,2 Ps 2,7 Ps 39,1-2 Ps 39,9 Ps 119,12 Iz 9,6-7 Mt 3,17 Mt 8,29 Mt 11,3-5 Mt 27,12-14 Mk 14,61-63 Mk 15,4-5 Lk 22,67-71 Jn 1,34 Jn 1,49-51 Jn 5,18-25 Jn 10,24 Jn 10,30-31 Jn 10,36 Jn 18,37 Jn 19,7 Jn 19,9 Apd 8,32 1 Tim 1,11 1 Tim 6,15 1 Pt 2,23 savitaiga
Mk 14,62 Ir Jėzus pasakė: „Aš Esu. Ir jūs išvysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Galybės dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 110,1 Heb 1,3 Mt 24,30 Mt 26,64 Mk 13,26 Mk 16,19 Heb 12,2 Apr 1,7 Dan 7,13-14 Mt 27,11 Mk 15,2 Lk 22,69 Lk 23,3 Apd 1,9-11 2 Tes 1,7-10 Heb 8,1 Heb 8,10 Heb 8,12-13 Apr 20,11 antrasis atėjimasdebesysdešinė rankadualizmasgeras žodisJėzau ateikJėzaus atėjimasJėzaus sostasJėzus miegojoNojaus laikąiper debesiplūspokitisprisikėlęs Jėzusžmogus sūnus
Mk 14,63 Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius ir sušuko: „Kam dar mums liudytojai? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Sk 14,6 Kun 21,10 Iz 36,22-1 Jer 36,23-24 Mt 26,65 Apd 14,13-14 vyriausias kunigas
Mk 14,64 Jūs girdėjote piktžodžiavimą! Kaip jums atrodo?“ Ir jie visi nusprendė Jį esant vertą mirties. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Kun 24,16 1 Kar 21,9-13 Mt 26,65-66 Lk 22,71 Jn 5,18 Jn 8,58-59 Jn 10,31-33 Jn 19,7 apkalbassmerkti
Mk 14,65 Kai kurie pradėjo į Jį spjaudyti, dangstė Jam veidą, mušė kumščiais ir sakė: „Pranašauk!“ O tarnai daužė Jį per veidą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 50,6 Mt 26,67-68 Mk 15,19 Lk 22,63-64 Apd 23,2 Sk 12,14 Est 7,8 Job 30,10 Iz 52,14 Iz 53,3 Mch 5,1 Mk 10,34 Jn 18,22 Jn 19,3 Heb 12,2 persekiojimassuimtas Jėzusšaipytis
Mk 14,66 Petrui esant žemai, kieme, atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,54 Mt 26,58 Mt 26,69-75 Lk 22,55-62 Jn 18,15-18 Jn 18,25-27 blogas vergastarnai
Mk 14,67 ir, pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė: „Ir tu buvai su šituo Nazariečiu Jėzumi“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,54 Mt 2,23 Mt 21,11 Mk 1,24 Mk 10,47 Jn 1,45-49 Jn 19,19 Apd 10,38 nebūk šiltas
Mk 14,68 Bet Petras išsigynė, sakydamas: „Nei žinau, nei suprantu, ką sakai“. Jis išėjo į prieškiemį, ir pragydo gaidys. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,71-72 Mk 14,29-31 Mk 14,72 Jn 13,36-38 2 Tim 2,12-13 Jėzus karalius
Mk 14,69 Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplink stovėjusiems: „Šitas yra iš jų!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 14,38 Lk 22,58 Jn 18,17 Jn 18,25 Gal 6,1
Mk 14,70 Jis vėl išsigynė. Kiek vėliau šalia stovintieji sakė Petrui: „Tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis, ir tarmė tavo tokia“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 2,7 Ts 12,6 Mt 26,73-74 Mk 14,68 Lk 22,59-60 Jn 18,26-27 Galilėjos ežeras

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį